Een documentthema in Word of Excel toepassen, aanpassen en opslaan

Met een documentthema geeft u een document een professionele uitstraling. Een thema is een set opmaakopties die bestaat uit een set themakleuren, een set themalettertypen (waaronder lettertypen voor kopteksten en hoofdtekst) en een set thema-effecten (waaronder lijnen en opvuleffecten).

In Microsoft Office Word, Excel en PowerPoint zijn tal van ingebouwde documentthema's beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om zelf een documentthema samen te stellen door een van de beschikbare documentthema's aan te passen en op te slaan. Documentthema's worden door diverse Office-programma's gedeeld, zodat u al uw Office-documenten dezelfde, uniforme uitstraling kunt geven. In tegenstelling tot Word en Excel bevat PowerPoint echter aanpassingsopties voor achtergrondstijlen. Zie Een achtergrondafbeelding, kleur of watermerk op dia's toepassen voor meer informatie over het toevoegen en aanpassen van achtergronden.

Notities   

Wat wilt u doen?

Een documentthema toepassen

Een documentthema aanpassen

Een documentthema opslaan

Een documentthema toepassen

Als u het documentthema wilt wijzigen dat standaard in Word en Excel wordt toegepast, selecteert u een ander vooraf gedefinieerd documentthema of een aangepast documentthema. Documentthema's die u toepast, zijn van invloed op de stijl die u in het document kunt gebruiken.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Thema's.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling in Excel 2010

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een vooraf gedefinieerd documentthema wilt toepassen, klikt u onder Ingebouwd op het documentthema dat u wilt gebruiken.

  • Als u een aangepast documentthema wilt toepassen, klikt u onder Aangepast op het documentthema dat u wilt gebruiken.

   Opmerking   Aangepast is alleen beschikbaar als u een of meer aangepaste documentthema's hebt gemaakt. Zie Een documentthema aanpassen hieronder voor meer informatie over het maken van aangepaste documentthema's.

 3. Als u een thema wilt gebruiken dat niet in de lijst staat, klikt u op Thema's zoeken om het gewenste thema op de computer of op een netwerklocatie te zoeken.

Naar boven

Een documentthema aanpassen

U kunt een documentthema aanpassen door de kleuren en de lettertypen of de lijnen en opvuleffecten te wijzigen die in het thema worden gebruikt. Wijzigingen die u in een of meer van deze thema-onderdelen aanbrengt, zijn onmiddellijk van invloed op de stijlen die u in het actieve document hebt toegepast. Als u deze wijzigingen wilt toepassen op nieuwe documenten, kunt u deze opslaan als aangepast documentthema.

De themakleuren aanpassen

Themakleuren omvatten vier tekst- en achtergrondkleuren, zes accentkleuren en twee hyperlinkkleuren.

Bij de kleuren op de knop Themakleuren Knopafbeelding worden de huidige tekst- en achtergrondkleuren aangegeven. Bij de set kleuren die naast de naam van het huidige thema wordt weergegeven nadat u op de knop Themakleuren hebt geklikt, gaat het om de accentkleuren en hyperlinkkleuren van het thema. Als u een van deze kleuren wijzigt om uw eigen set themakleuren te maken, worden ook de kleuren op de knop Themakleuren en naast de naam van het thema gewijzigd.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Themakleuren.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling in Excel 2010

 2. Klik op Nieuwe themakleuren maken.

 3. Klik onder Themakleuren op de knop van het themakleurelement dat u wilt wijzigen, en selecteer vervolgens de gewenste kleuren.

 4. Herhaal stap 3 en 4 voor alle themakleurelementen die u wilt wijzigen.

  Tip   Onder Voorbeeld ziet u het effect van de wijzigingen die u aanbrengt.

 5. Typ in het vak Naam een passende naam voor de nieuwe themakleuren en klik vervolgens op Opslaan.

  Tip   Als u de oorspronkelijke themakleuren voor alle themakleurelementen wilt herstellen, klikt u op Beginwaarden voordat u op Opslaan klikt.

Naar boven

De themalettertypen aanpassen

Themalettertypen omvatten lettertypen voor koptekst en hoofdtekst.

Als u op de knop Themalettertypen Knopafbeelding klikt, verschijnen onder de naam Themalettertypen de namen van de lettertypen voor koptekst en hoofdtekst die voor elk themalettertype worden gebruikt. U kunt beide lettertypen wijzigen om uw eigen set themalettertypen te maken.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Themalettertypen.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling in Excel 2010

 2. Klik op Nieuwe themalettertypen maken.

 3. Selecteer in de vakken Lettertype voor koptekst en Lettertype voor hoofdtekst de lettertypen die u wilt gebruiken.

  Tip   Het voorbeeld wordt bijgewerkt met de lettertypen die u selecteert.

 4. Typ in het vak Naam een passende naam voor de nieuwe themalettertypen en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

Een set thema-effecten selecteren

Thema-effecten zijn sets met lijnen en opvuleffecten.

Als u op de knop Thema-effecten Knopafbeelding klikt, ziet u in de afbeelding met de naam Thema-effecten de lijnen en opvuleffecten die voor elke set thema-effecten worden gebruikt. Hoewel u geen eigen set thema-effecten kunt maken, kunt u wel kiezen welk thema-effect u in uw eigen documentthema wilt gebruiken.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Thema-effecten.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling in Excel 2010

 2. Klik op het effect dat u wilt gebruiken.

Naar boven

Een documentthema opslaan

Een documentthema waarvan u de kleuren en lettertypen of de lijnen en opvuleffecten hebt gewijzigd, kunt u als aangepast documentthema opslaan en op andere documenten toepassen.

 1. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Thema's op Thema's.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling.

  De groep Thema's op het tabblad Pagina-indeling in Excel 2010

 2. Klik op Huidig thema opslaan.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een passende naam voor het thema en klik vervolgens op Opslaan.

  Het aangepaste documentthema wordt opgeslagen in de map Document Themes en wordt automatisch toegevoegd aan de lijst met beschikbare aangepaste thema's.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2010, Outlook 2010, Word 2010, PowerPoint 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen