Een document, werkmap of presentatie beveiligen met een wachtwoord, een machtiging en andere beperkingen

In Microsoft Office kunt u wachtwoorden gebruiken om te voorkomen dat anderen uw documenten, werkmappen en presentaties wijzigen. Houd er wel rekening mee dat Microsoft geen vergeten wachtwoorden voor u kan ophalen.

Een Word-document beveiligen

 • Klik in een open document op Bestand > Info > Document beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  Knop Document beveiligen met opties

 • Markeren als Definitief     Hiermee maakt u het document alleen-lezen.

  Wanneer een document als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat het document alleen-lezen wordt. Met de opdracht Markeren als Definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een document deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen worden aangebracht door mensen die het document bekijken.

 • Versleutelen met wachtwoord    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor het document.

    Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

  Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dat niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst van uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

 • Bewerking beperken    Hiermee bepaalt u welke typen wijzigingen in het document kunnen worden aangebracht.

  Wanneer u Bewerking beperken selecteert, ziet u drie opties.

  • Opmaakbeperkingen    Hiermee worden de opmaakopties beperkt, zodat het uiterlijk behouden blijft. Klik op Instellingen om de stijlen te selecteren die zijn toegestaan.

  • Bewerkingsbeperkingen    U kunt zelf bepalen hoe het bestand kan worden bewerkt. U kunt bewerkingen ook uitschakelen. Klik op Uitzonderingen of Meer gebruikers om te bepalen wie het document kan bewerken.

  • Afdwingen starten    Klik op Ja, afdwingen van beveiliging starten om wachtwoordbeveiliging of gebruikersverificatie te selecteren. U kunt ook op Machtigingen beperken klikken om redacteurs met beperkte machtigingen toe te voegen of te verwijderen.

 • Machtigingen per persoon beperken     Hiermee kunt u een Windows Live ID gebruiken om machtigingen te beperken.

  U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

 • Een digitale handtekening toevoegen     Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

  Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's te verifiëren door middel van computercryptografie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, de integriteit en de onweerlegbaarheid te bevestigen. Klik op de koppeling hieronder voor meer informatie.

  Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

Naar boven

Een Excel-werkmap beveiligen

 • Klik in een open werkblad op Bestand > Info > Werkmap beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  Knop Werkmap beveiligen met opties

 • Markeren als Definitief     Hiermee maakt u het document alleen-lezen.

  Wanneer een werkmap als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat de werkmap alleen-lezen wordt. Met de opdracht Markeren als Definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een werkmap deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen worden aangebracht door mensen die de werkmap bekijken.

 • Versleutelen met wachtwoord    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor het document.

    Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

  Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dat niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst met uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

 • Huidig blad beveiligen    Hiermee beveiligt u het werkblad en vergrendelde cellen.

  Met de functie Huidig blad beveiligen kunt u wachtwoordbeveiliging inschakelen en instellen welke gebruikers gedeelten van het werkblad wel of niet mogen selecteren, opmaken, invoegen, verwijderen, sorteren of bewerken.

 • Werkmapstructuur beveiligen    Hiermee beveiligt u de structuur van het werkblad.

  Met de functie Werkmapstructuur beveiligen kunt u wachtwoordbeveiliging inschakelen en opties selecteren om te voorkomen dat gebruikers belangrijke gegevens kunnen wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

 • Machtigingen per persoon beperken     Hiermee installeert u Windows Rights Management om machtigingen te beperken.

  U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

 • Een digitale handtekening toevoegen     Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

  Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's te verifiëren door middel van computercryptografie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, de integriteit en de onweerlegbaarheid te bevestigen. Klik op de koppeling hieronder voor meer informatie.

  Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

Naar boven

Een PowerPoint-presentatie beveiligen

 • Klik in een open presentatie op Bestand > Info > Presentatie beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  Knop Presentatie beveiligen met opties

 • Markeren als Definitief     Hiermee maakt u de presentatie alleen-lezen.

  Wanneer een presentatie als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat de presentatie alleen-lezen wordt. Met de opdracht Markeren als Definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een presentatie deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen worden aangebracht door mensen die de presentatie bekijken.

 • Versleutelen met wachtwoord    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor de presentatie.

    Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

  Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dat niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst met uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

 • Machtigingen per persoon beperken     Hiermee installeert u Windows Rights Management om machtigingen te beperken.

  U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

 • Een digitale handtekening toevoegen     Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

  Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's te verifiëren door middel van computercryptografie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, de integriteit en de onweerlegbaarheid te bevestigen.

  Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

Naar boven

Is van toepassing op: PowerPoint 2013, Office 2010, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Excel 2013, Word 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen