Een document tegelijk met andere auteurs bewerken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u samen met andere auteurs een document wilt maken, kunt u tijd besparen door het document tegelijk te bewerken in plaats van dat iedereen dit afzonderlijk doet. Als u het document tegelijk wilt bewerken, opent elke auteur het bestand vanaf een gemeenschappelijke locatie op een server.

Belangrijk : U kunt documenten in de bestandsindeling .docx die zich bevinden op Windows Live OneDrive of een server waarop Microsoft SharePoint Server 2010 is geïnstalleerd, tegelijk met anderen bewerken. Als u met SharePoint in Office voor Mac wilt werken, moet u Microsoft Office voor Mac voor Thuisgebruik en Zelfstandigen 2011, Microsoft Office voor Mac voor het Onderwijs 2011 of Microsoft Office voor Mac Standard 2011 hebben.

Wanneer het document is geopend op uw computer, kunt u zien welke andere personen bezig zijn met het bewerken van het document of een bepaalde alinea en wanneer er updates van andere auteurs beschikbaar zijn op de server.

een document tegelijk bewerken

Bijschrift 1 Andere auteur die het document momenteel bewerkt

Afbeelding van knop Alle auteurs die het document momenteel bewerken

bijschrift 3  Wijzigingen van andere auteurs die beschikbaar zijn op de server

Wanneer u uw wijzigingen opslaat op de server, worden de wijzigingen van andere auteurs automatisch vernieuwd in het document. Wijzigingen van andere auteurs worden alleen automatisch vernieuwd als deze niet conflicteren met de wijzigingen die u hebt aangebracht. Als u en een andere auteur beiden hetzelfde item wijzigen, kan er een conflict optreden. Als er een conflict optreedt wanneer u het document opslaat, wordt u gevraagd het conflict te bekijken en de wijziging te accepteren of te negeren.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Een document opslaan op een SharePoint-site

Wanneer u een document in een bibliotheek op de SharePoint-site van uw organisatie opslaat, hebben u en uw collega's een centrale locatie voor toegang tot het document. U kunt een koppeling verzenden in plaats van een bijlage. Op deze manier behoudt u slechts één exemplaar van het document. Als mensen revisies maken, doen ze dit in hetzelfde exemplaar. U hoeft meerdere versies en exemplaren van het document niet op elkaar af te stemmen.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Delen aan en klik vervolgens op Opslaan in SharePoint.

 2. Als u een SharePoint-site wilt toevoegen, klikt u op Locatie toevoegen  Locatie toevoegen , voert u de URL naar de SharePoint-bibliotheek in en klikt u op Toevoegen.

  Opmerking : Veel SharePoint-sites bevatten standaard de bibliotheek Gedeelde documenten. Een voorbeeld van een URL met een koppeling naar deze bibliotheek is http://fabrikam/shared%documents.

 3. Voer in het vak Opslaan als de naam van het document in.

 4. Klik onder Recente locaties of Opgeslagen locaties op de SharePoint-bibliotheek waarin u het document wilt opslaan en klik op Opslaan.

  Tip : De laatste documenten die u hebt geopend vanaf een SharePoint-site, via Office voor Mac, Document Connection voor Mac of uw browser, worden vermeld onder Recente locaties.

Een document opslaan in een Windows Live OneDrive

Wanneer u een document opslaat in OneDrive, wordt het document opgeslagen op een centrale locatie waartoe u toegang hebt vanaf vrijwel elke locatie. Zelfs als u niet achter uw computer zit, kunt u aan het document werken wanneer u een internetverbinding hebt. Door een document op te slaan in OneDrive wordt het ook eenvoudig om het document met andere personen te delen. U kunt een koppeling verzenden in plaats van een bijlage. Op deze manier behoudt u slechts één exemplaar van het document. Als mensen revisies maken, doen ze dit in hetzelfde exemplaar. U hoeft meerdere versies en exemplaren van het document niet op elkaar af te stemmen.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Delen aan en klik vervolgens op Opslaan op OneDrive.

 2. Als dit de eerste keer is dat u OneDrive opent, voert u uw Windows Live ID en Wachtwoord in en klikt u op Aanmelden.

  Als u Hotmail, Messenger of Xbox Live gebruikt, hebt u al een Windows Live ID. Als u nog geen Windows Live ID hebt, klikt u op Een Windows Live ID maken om een nieuwe Windows Live ID te maken.

 3. Voer in het vak Opslaan als de naam van het document in.

 4. Klik onder Persoonlijke mappen of Gedeelde mappen op de map waarin u het document wilt opslaan en klik op Opslaan.

Een document openen dat zich op een SharePoint-site bevindt

 1. Klik in het menu Bestand op URL openen.

 2. Typ in het vak URL de URL voor het document dat zich in SharePoint bevindt, zoals http://fabrikam/shared%20documents/Documentnaam.docx.

  Opmerking : U moet een URL gebruiken voor een document in een SharePoint-bibliotheek. U kunt een URL niet gebruiken voor andere gebieden van een SharePoint-site, zoals een SharePoint list of top-level sites.

 3. Klik op Openen.

  Notities : 

  • U kunt ook een document dat zich in SharePoint bevindt, vanuit uw browser openen. Als u het document in Word wilt openen, klikt u op Openen in Word.

  • Als u het bestand afzonderlijk wilt bewerken in plaats van gelijktijdig met andere auteurs, kunt u het bestand uitchecken bij de SharePoint-site. Wanneer u een bestand uitcheckt, wordt het 'vergrendeld' voor andere auteurs, die het bestand alleen kunnen lezen.

Een document openen dat zich op een Windows Live OneDrive bevindt

 1. Open uw browser en meld u aan bij Windows Live OneDrive.

 2. Zoek het document en klik erop, en klik vervolgens op Openen in Word.

Bekijken welke andere personen een document bewerken

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Bekijken wie het document bewerkt

Klik op de statusbalk onder in het venster op het genummerde pictogram  Aanwezigheidspictogram op de balk Samenwerking .

Als u iemand een bericht wilt sturen, klikt u op de naam van de persoon en op een communicatiemethode, bijvoorbeeld een chatbericht verzenden.

Bekijken wie een specifieke alinea bewerkt

Klik in het document op het pictogram naast de alinea.

Aanwezigheidspictogram

Als u iemand een bericht wilt sturen, klikt u op de naam van de persoon en op een communicatiemethode, bijvoorbeeld een chatbericht verzenden.

Een document met updates opslaan en vernieuwen

Wanneer u uw wijzigingen opslaat op de server, ontvangen andere auteurs die het document bewerken een melding dat er updates beschikbaar zijn. Updates van andere auteurs worden op dat moment automatisch vernieuwd in het document, als deze niet conflicteren met uw wijzigingen. U kunt zien wanneer andere auteurs wijzigingen opslaan op de server, doordat op de statusbalk onder in het venster wordt gemeld dat er updates beschikbaar zijn.

 1. Klik op de statusbalk onder in het venster op Er zijn updates beschikbaar  Er zijn updates beschikbaar om het document te vernieuwen met updates.

 2. Klik in het dialoogvenster Dit document is vernieuwd met updates van andere auteurs op OK.

  Uw wijzigingen worden opgeslagen op de server; updates die zijn aangebracht door andere auteurs, worden in het document weergegeven als bijgehouden wijzigingen.

  Notities : 

  • Updates die door andere auteurs zijn aangebracht, worden alleen automatisch vernieuwd als ze niet conflicteren met uw wijzigingen. Als updates conflicteren met uw wijzigingen, kunt u de conflicterende wijzigingen beoordelen voordat ze worden opgeslagen en bepalen welke wijzigingen u accepteert of negeert.

  • U kunt ook op Opslaan  Knop Opslaan en vernieuwen   op de werkbalk Standaard klikken om het document te vernieuwen met updates die door andere auteurs zijn gemaakt.

Wijzigingen van andere auteurs beoordelen en accepteren

Als u de wijzigingen wilt bijhouden die door andere auteurs zijn gemaakt, schakelt u Wijzigingen bijhouden in en slaat u het document op de server op. Wanneer u gereed bent om de updates van andere auteurs te beoordelen, kunt u zien wat er aan het document is toegevoegd of wat er uit is verwijderd. Door Wijzigingen bijhouden te gebruiken, kunt u bepalen of u die wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Let op : Voordat u de wijzigingen van een andere auteur in een geblokkeerd gebied kunt accepteren of negeren, moet u de blokkering van die auteur verwijderen. U mag alleen een blokkering verwijderen als u weet dat alle andere auteurs klaar zijn met het bewerken van het document. Anders loopt u het risico dat u conflicten creëert. Met Ongedaan maken  Knop Ongedaan maken wordt een blokkering niet hersteld.

 1. Klik op gebieden die worden geblokkeerd door andere auteurs en klik vervolgens op Blokkering opheffen.

 2. Accepteer of negeer wijzigingen zoals u dat in elk ander document zou doen. Zie Wijzigingen bijhouden gebruiken voor meer informatie.

 3. Wanneer u klaar bent met het accepteren van wijzigingen, slaat u deze versie van het document op de server op.

Zie ook

Opdrachten die mogelijk zijn uitgeschakeld wanneer een document door meer dan één persoon wordt bewerkt

Documenten op een server opslaan en vernieuwen

Auteurs blokkeren

Conflicterende wijzigingen oplossen

Mijn wijzigingen zijn verdwenen nadat ik tegelijk met andere auteurs aan een document heb gewerkt

Ik kan geen wijzigingen zien die door andere auteurs zijn aangebracht

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×