Een document met een wachtwoord beveiligen

U kunt voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers een document openen of wijzigen, zelfs als ze wel gemachtigd zijn het document te openen.

Let op : Zorg dat u het wachtwoord opschrijft en op een veilige plaats bewaart als u een wachtwoord instelt voor een document. Als u het wachtwoord kwijtraakt, hebt u geen toegang meer tot het met een wachtwoord beveiligde document en kunt u het niet meer openen. Wachtwoorden in Excel voor Mac en Word voor Mac mogen uit maximaal vijftien tekens bestaan. U kunt een werkmap of document dat met een wachtwoord is beveiligd niet openen in de Windows-versie van Excel of Word als het wachtwoord langer is dan vijftien tekens. Als u het bestand wilt openen in Office voor Mac, vraagt u de maker om de lengte van het wachtwoord in Windows aan te passen.

In Word worden de gegevens die in een document zijn verborgen niet gecodeerd. Met voldoende tijd en kennis kan een gebruiker gegevens wijzigen in elk document waartoe hij of zij toegang heeft. Om te voorkomen dat gegevens worden gewijzigd en om vertrouwelijke informatie beter te beveiligen, kunt u de toegang tot Word-documenten die dergelijke informatie bevatten beperken door deze op te slaan op locaties die alleen beschikbaar zijn voor geautoriseerde gebruikers.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een wachtwoord vereisen om een document te openen

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.

 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op Beveiliging knop beveiligingsvoorkeuren .

 4. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord voor openen en klik op OK.

 5. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.

 6. Klik op Opslaan Knop Opslaan .

  Tip : Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen en drukt u op Delete .

Vereisen dat anderen een wachtwoord invoeren om een document te wijzigen

U kunt een wachtwoord instellen, zodat alleen geautoriseerde gebruikers wijzigingen aan een document kunnen aanbrengen. Gebruikers die niet zijn geautoriseerd om een document te wijzigen, kunnen het nog steeds openen en vervolgens opslaan door een andere bestandsnaam te gebruiken.

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.

 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op Beveiliging knop beveiligingsvoorkeuren .

 4. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en klik op OK.

 5. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.

 6. Klik op Opslaan Knop Opslaan .

  Tip : Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en drukt u op Delete .

Een document beveiligen tijdens revisie

Als onderdeel van het voorbereiden van een document voor revisie kunt u opgeven dat anderen het document alleen kunnen wijzigen door opmerkingen in te voegen, of door opmerkingen en bijgehouden wijzigingen in te voegen met revisiemarkeringen. Als extra beveiliging kunt u een wachtwoord instellen om ervoor te zorgen dat gebruikers dit type beveiliging niet kunnen verwijderen.

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.

 2. Ga naar het tabblad Controleren en klik onder Beveiliging op Document.

  Tabblad Controleren in Word, groep Beveiliging

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Waarborgen dat alle wijzigingen worden bijgehouden, zodat u deze kunt controleren. Gebruikers kunnen geen wijzigingen accepteren of afwijzen of het bijhouden van wijzigingen uitschakelen.

Klik op Bijgehouden wijzigingen

Gebruikers toestaan opmerkingen te maken

Klik op Opmerkingen

Wijzigingen beperken tot formulieren, zodat gebruikers de velden kunnen invullen zonder onopzettelijk wijzigingen aan het formulier zelf aan te brengen

Klik op Formulieren

Voorkomen dat gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen

Klik op Alleen-lezen

Het wachtwoord voor een document wijzigen

 1. Open het document waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen.

 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op Beveiliging knop beveiligingsvoorkeuren .

 4. Selecteer alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen of het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid.

 5. Typ het nieuwe wachtwoord en klik vervolgens op OK.

 6. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.

 7. Klik op Opslaan Knop Opslaan .

  Tip : Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen of het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en drukt u op Delete.

Zie ook

Uw privacy beschermen

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×