Een database comprimeren en herstellen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Databasebestanden kunnen tijdens het gebruik snel groeien waardoor prestaties nadelig worden beïnvloed. Ook komt het voor dat deze bestanden beschadigd raken of onbruikbaar worden. Met de opdracht Database comprimeren en herstellen kunt u deze problemen in Microsoft Office Access voorkomen of oplossen.

In dit artikel wordt niet uitgelegd hoe u een back-up van een database maakt of terugzet. Koppelingen naar meer informatie vindt u in de sectie Zie ook.

Opmerking : Wanneer u comprimeren en herstellen van een webdatabase te maken die is gepubliceerd, moet u de database synchroniseren na comprimeren en herstellen is voltooid. Comprimeren en herstellen mogelijk niet alle problemen oplossen die met een gepubliceerde webdatabase optreden kunnen.

In dit artikel

Waarom u een database comprimeert en herstelt

Voordat u begint

Een database comprimeren en herstellen

Waarom u een database comprimeert en herstelt

Dit overzicht wordt uitgelegd hoe met de opdracht Database comprimeren en herstellen kan helpen voorkomen en oplossen van de volgende problemen met soms een database: groeiende groter met gebruiken en bestanden beschadigd raken.

Databasebestanden groeien tijdens het gebruik

Een databasebestand wordt groter wanneer u gegevens eraan toevoegt, de gegevens bijwerkt of het ontwerp ervan wijzigt. Nieuwe gegevens zijn deels de oorzaak van de groei, maar de groei wordt ook veroorzaakt door andere factoren:

 • In Access worden tijdelijke, verborgen objecten gemaakt voor het uitvoeren van verschillende taken. Soms blijven deze tijdelijke objecten in de database aanwezig terwijl ze in Access niet langer nodig zijn.

 • Als u een databaseobject verwijdert, wordt de schijfruimte die het object innam, niet automatisch vrijgemaakt: het databasebestand gebruikt die schijfruimte nog steeds, ook al is het object verwijderd.

Als het databasebestand vol raakt met de achterblijfselen van tijdelijke en verwijderde objecten, kan dit de prestaties nadelig beïnvloeden. Het kan voorkomen dat objecten langzamer worden geopend, query's langzamer worden uitgevoerd en de normale bewerkingen vaak meer tijd in beslag nemen.

Opmerking : Bij het comprimeren zijn het niet de gegevens die worden gecomprimeerd: het databasebestand wordt kleiner gemaakt door ongebruikte ruimte te verwijderen.

Databasebestanden kunnen beschadigd raken

In bepaalde omstandigheden kan een databasebestand beschadigd raken. Als een databasebestand wordt gedeeld via een netwerk en meerdere gebruikers tegelijk rechtstreeks met het bestand werken, heeft dat bestand een kleine kans op pesterijen beschadigd raken. De kans op pesterijen beschadigde bestanden is enigszins verbeteren als gebruikers vaak gegevens in velden Memo bewerken en het risico in omvang na verloop van tijd groeit. U kunt dit risico beperken met behulp van de opdracht Database comprimeren en herstellen .

Dit soort beschadigde bestanden wordt vaak resultaat is van een probleem met een Visual Basic for Applications (VBA) module en een kans op pesterijen verlies van gegevens geen enkel. Echter dit type beschadigde bestanden een bedreiging van database ontwerpen beschadiging, zoals verloren VBA-code of onbruikbaar formulieren.

Beschadiging van het databasebestand heeft zelden gegevensverlies tot gevolg. Meestal blijft het verlies beperkt tot de laatste actie van een gebruiker, één wijzigingsactie dus. Wanneer een gebruiker gegevens gaat wijzigen en de wijziging onderbroken wordt, door bijvoorbeeld het wegvallen van de netwerkservice, wordt het databasebestand in Access gemarkeerd als onbruikbaar. U kunt het bestand herstellen, maar sommige gegevens kunnen ontbreken na het voltooien van de herstelactie.

Tip : Als u een database splitst, kunt u voorkomen dat databasebestanden beschadigd raken en het verlies van gegevens beperken door de gegevens in een afzonderlijk bestand te bewaren dat gebruikers niet rechtstreeks kunnen openen.

U wordt gevraagd een beschadigd databasebestand te herstellen

Wanneer u probeert te openen van een databasebestand dat is beschadigd, wordt u gevraagd om te laten Access automatisch het bestand te herstellen. U kunt ook handmatig de opdracht Database comprimeren en herstellen gebruiken om te herstellen en een beschadigde databasebestand openen.

Als een beschadigd bestand volledig wordt hersteld in Access, verschijnt een bericht met de mededeling dat de herstelactie is geslaagd en dat u de inhoud van de database moet controleren om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

Als de herstelactie slechts deels is geslaagd, wordt bijgehouden welke databaseobjecten niet konden worden hersteld, zodat u kunt bepalen wat u vanaf een back-up moet terugzetten.

Opmerking : U kunt de optie van een database die zorgen ervoor dat de Database comprimeren en herstellen opdracht automatisch wordt uitgevoerd wanneer dat u een bepaalde database sluit instellen. Als u de enige gebruiker van een database bent, moet u deze optie instelt. In de database voor meerdere gebruikers databases, u mogelijk niet wilt stelt u deze optie, omdat dit tijdelijk de beschikbaarheid van de database verstoort kan.

Naar boven

Voordat u begint

U kunt de volgende acties uitvoeren voordat u begint met een comprimeer- en herstelbewerking:

 • Altijd een back-up maken    Tijdens het herstelproces mogelijk Access bepaalde gegevens uit tabellen die zijn beschadigd afkappen. Soms is het mogelijk herstellen van deze gegevens uit een back-up. Naast uw regelmatige back-up strategie, moet u een back-up voordat u de opdracht Database comprimeren en herstellen gebruiken. U kunt een back-up maken met behulp van de opdracht Back-Up van de Database :

  • Klik op het tabblad bestand op Opslaan & publicerenen klik vervolgens onder Geavanceerdop Back-Up van de Database.

 • Comprimeer en herstel automatisch    U moet automatisch comprimeren en herstellen instellen voor de database tenzij u een enkel databasebestand met andere gebruikers deelt in een netwerk.

 • Bekijk de tabel met systeemherstelfouten    Wanneer in Access niet alle objecten in een beschadigd databasebestand te herstellen zijn, worden de onherstelbare objecten opgenomen in een tabel met de naam MSysCompactErrors. Als er fouten zijn opgetreden, wordt de tabel MSysCompactErrors geopend in gegevensbladweergave.

  Als u een back-up van de database hebt die is gemaakt voordat de database beschadigd raakte, kunt u met behulp van de tabel MSysCompactErrors bepalen welke objecten van de back-up van de database u wilt importeren in de herstelde database.

 • Exclusieve toegang krijgen tot de database met de opdracht Database comprimeren en herstellen    als u de enige persoon die uw database gebruikt bent, kunt u de rest van dit gedeelte overslaan en Ga rechtstreeks naar comprimeren en herstellen van een database.

  U kunt een comprimeer- en herstelbewerking alleen uitvoeren als u exclusieve toegang hebt tot het databasebestand, omdat andere gebruikers hinder kunnen ondervinden van de bewerking. U moet andere gebruikers waarschuwen wanneer u een comprimeer- en herstelbewerking gaat uitvoeren, zodat zij de database gedurende die tijd niet gebruiken.

  Laat gebruikers weten hoelang zij de database niet kunnen gebruiken. Als u de comprimeer- en herstelbewerkingen regelmatig uitvoert, kunt u bijhouden hoe lang het duurt. U kunt daardoor preciezere schattingen geven zodat andere gebruikers weten hoe lang zij de database niet mogen gebruiken.

 • Zorg voor voldoende machtigingen om een comprimeer- en herstelbewerking uit te voeren    Als u een databasebestand van een eerdere versie gebruikt en deel uitmaakt van een werkgroep kunt u de database misschien niet zelfstandig comprimeren en herstellen. Neem contact op met de werkgroepbeheerder om u te helpen als u niet over voldoende machtigingen beschikt en een database moet comprimeren en herstellen.

Naar boven

Een database comprimeren en herstellen

Een database automatisch comprimeren en herstellen bij het sluiten

Een database automatisch comprimeren en herstellen bij het sluiten

U kunt de databaseoptie Comprimeren bij sluiten selecteren als u een database automatisch wilt comprimeren en herstellen bij het sluiten.

Opmerking : Het instellen van deze optie is alleen van invloed op de database die momenteel is geopend. U moet deze optie afzonderlijk instellen voor elke database die u automatisch wilt comprimeren en herstellen.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Huidige database.

 3. Schakel onder Toepassingsopties het selectievakje Comprimeren bij sluiten in.

Naar boven

Een database handmatig comprimeren en herstellen

Naast of in plaats van met de databaseoptie comprimeren bij sluiten , kunt u de opdracht Database comprimeren en herstellen handmatig uitvoeren. U kunt de opdracht uitvoeren wanneer er een database openen en u kunt de opdracht uitvoeren op een database die niet is geopend. U kunt ook een snelkoppeling voor het bureaublad die wordt uitgevoerd als de opdracht Database comprimeren en herstellen voor een bepaald databasebestand maken.

Een database die u hebt geopend comprimeren en herstellen

Opmerking : Als andere gebruikers momenteel ook het databasebestand gebruiken, kunt u geen comprimeer- en herstelbewerking uitvoeren.

 • Klik op het tabblad bestand op Infoen klik vervolgens op Database comprimeren en herstellen.

Een database die niet is geopend comprimeren en herstellen

Opmerking : Als andere gebruikers momenteel het databasebestand gebruiken, kunt u geen comprimeer- en herstelbewerking uitvoeren. Terwijl u de comprimeer- en herstelbewerking uitvoert, kan niemand het databasebestand gebruiken.

 1. Start Access, maar open geen database.

 2. Wijs Infoen klik vervolgens op Database comprimeren en herstellen.

 3. Navigeer in het dialoogvenster Te comprimeren database opgeven naar de database die u wilt comprimeren en herstellen en klik hierop.

Een snelkoppeling op het bureaublad maken om een bepaalde database te comprimeren en te herstellen

U kunt op het bureaublad een snelkoppeling maken waarmee u een bepaalde database comprimeert en herstelt.

Controleer voordat u begint de locatie van het bestand Msaccess.exe op de computer. Het bestand Msaccess.exe bevindt zich meestal in de volgende map:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Als u het bestand Msaccess.exe niet op die locatie aantreft, zoekt u het bestand en noteert u het volledige pad.

De snelkoppeling op het bureaublad maken   

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Snelkoppeling in het snelmenu.

 2. Typ op de eerste pagina van de Wizard snelkoppeling maken in het vak Geef de locatie van het item een dubbel aanhalingsteken (""), voer het volledige pad voor het bestand Msaccess.exe (inclusief de bestandsnaam) en typ vervolgens een andere dubbel aanhalingsteken. (U kunt ook, klik op Bladeren om te zoeken en selecteer het bestand. In dit geval worden de aanhalingstekens automatisch toegevoegd.)

  Typ bijvoorbeeld:' C: \Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe "

 3. Achter het afsluitende aanhalingsteken typt u een spatie en daarna typt u het volledige pad naar de database die u wilt comprimeren en herstellen. Als het pad spaties bevat, plaatst u het pad tussen aanhalingstekens. Typ nog een spatie en typ vervolgens /compact (comprimeren).

  Typ bijvoorbeeld: "C:\Mijn map\Mijn database.accdb" /compact

 4. Klik op Volgende.

 5. Typ in het vak Geef deze snelkoppeling een naam een naam voor de snelkoppeling en klik vervolgens op Voltooien.

  De snelkoppeling wordt gemaakt en op het bureaublad geplaatst.

 6. Dubbelklik op de snelkoppeling wanneer u de database wilt comprimeren en herstellen.

  Tip : Als u de snelkoppeling van het bureaublad wilt toevoegen aan het menu Start klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klikt u vervolgens op Aan het menu Start vastmaken in het snelmenu.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×