Een dashboard in Dashboard Designer bekijken

U kunt PerformancePoint Dashboard Designer gebruiken om dashboards in uw organisatie te maken, te bewerken en te implementeren. Wanneer u in Dashboard Designerwerkt, maakt u een plan om elk dashboard in de volgende fasen te implementeren:

De dashboardelementen maken

In deze fase maakt u afzonderlijke dashboardelementen zoals gegevensbronnen, indicatoren, scorecards, KPI's (key performance indicators), rapporten, dashboardpagina's en filters. De elementen die u maakt, blijven in de Dashboard Designer -werkruimte totdat u ze publiceert.

De dashboardelementen publiceren

In deze fase slaat u de elementen op die u maakt in PerformancePoint Monitoring Server. U dient te weten dat een element publiceren niet hetzelfde is als een element implementeren. U publiceert dashboardelementen om deze beschikbaar te maken voor Dashboard Designer -gebruikers. U distribueert een dashboard en de elementen om deze beschikbaar te maken voor dashboardgebruikers.

Een voorbeeld van de dashboardelementen bekijken

In deze fase bekijkt en test u uw dashboardelementen om te zien hoe deze er voor uw dashboardgebruikers uitzien. Hoewel u geen voorbeeld van de elementen hoeft te bekijken voordat u deze implementeert, raden wij u aan dit wel te doen om ervoor te zorgen dat uw dashboardpagina's de juiste informatie overbrengen en correct werken.

Opmerking : U kunt een voorbeeld van een scorecard of een rapport weergeven in Dashboard Designer. Als u een voorbeeld van een dashboardpagina wilt weergeven, moet u deze echter implementeren in een daartoe bestemde SharePoint-voorbeeldsite. U moet dat doen omdat de rapporten en scorecards die u maakt, afzonderlijke webonderdelen zijn waarvoor de Windows SharePoint Services-technologie nodig is om goed te kunnen werken.

Nadat u een voorbeeld van de dashboardpagina's hebt weergegeven, kunt u uw dashboardelementen bewerken of het dashboard implementeren voor uw gebruikers.

Het dashboard bewerken en implementeren

In deze fase, die u kunt uitvoeren voor- of nadat u uw dashboard hebt geïmplementeerd, bewerkt u bestaande dashboardelementen. Als u Redacteur-machtigingen hebt voor de elementen die u wilt bewerken, kunt u de oorspronkelijke elementen openen, bewerken en opnieuw publiceren. Als u geen Redacteur-machtigingen hebt of als u elementen wilt repliceren, kunt u elementen openen in uw werkruimte, de elementen bewerken en deze vervolgens publiceren naar Monitoring Server met verschillende bestandsnamen of locaties.

Wanneer u dashboardelementen maakt of bewerkt, raden wij u aan een voorbeeld weer te geven van de betreffende dashboardpagina voordat u deze implementeert om ervoor te zorgen dat de pagina werkt en er uitziet zoals u dat wilt.

Opmerking : Makers van dashboards definiëren Redacteur- en Lezer-machtigingen voor elk element in Dashboard Designer. Gebruikers met Redacteur-machtigingen kunnen elementen weergeven, wijzigen of verwijderen. Gebruikers met Lezer-machtigingen kunnen elementen alleen weergeven. Als u geen Redacteur-machtigingen hebt voor een element dat u wilt wijzigen of gebruiken, kunt u het element openen in uw werkruimte, opslaan op een andere plaats en vervolgens opnieuw publiceren naar Monitoring Server. Standaard hebt u Redacteur-machtigingen voor alle elementen die u maakt of publiceert.

Voorbeeld van een dashboard weergeven

  1. In Dashboard Designer klikt u op het tabblad Start en klikt u vervolgens op Vernieuwen om de lijst met gepubliceerde dashboards weer te geven.

  2. Dubbelklik in de Werkruimtebrowser op het dashboard waarvan u een voorbeeld wilt weergeven. De werkruimte van dat dashboard wordt geopend.

  3. Klik op het tabblad Bewerken om de werkbalkopdrachten Voorbeeld en SharePoint weer te geven, en klik vervolgens op Voorbeeld. De wizard Een dashboard implementeren naar een voorbeeldsite wordt geopend.

  4. Klik op de pagina Dashboard selecteren op een dashboard en klik vervolgens op Volgende.

  5. Op de pagina Locatie opgeven moet het vak Locatie voorbeeldsite reeds het internetadres bevatten dat tijdens het installatieproces is opgegeven. U kunt het standaardadres behouden of een ander adres typen.

  6. Klik op Voltooien om het dashboard te uploaden naar de voorbeeldlocatie en het dashboard in een aparte browser weer te geven.

  7. Gebruik het scherm Bevestiging in Dashboard Designer om de informatie over het dashboard te herzien in het deelvenster Details en klik vervolgens op Sluiten om de wizard te sluiten.

Meer informatie

Een dashboardpagina maken of bewerken in Dashboard Designer
Een dashboard exporteren naar SharePoint-site

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×