Een contactpersoon maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt nieuwe contactpersonen toevoegen aan uw Microsoft Office Outlook 2007 contactpersonen door alle gegevens rechtstreeks in een nieuwe contactpersoonformuliertypen of te profiteren van contactgegevens naar u heeft verzonden om automatisch te vullen in sommige of alle gegevens van de. In de volgende secties vindt u verschillende opties.

Tip:     Een groep contactpersonen maken

U kunt mappen met contactpersonen ordenen van groepen met contactpersonen. Een nieuwe map maken in contactpersonen, een naam geven, en contactpersonen verplaatsen of kopiëren specifieke. Uw mappen met contactpersonen worden weergegeven in de navigatiedeelvenster onder Mijn contactpersonen.

U kunt ook distributielijsten aan groep contactpersonen maken. Een bericht aan een distributielijst gaat naar alle geadresseerden die zijn opgenomen in de distributielijst. Zie maken en werken met een distributielijstvoor meer informatie.

In Office Outlook 2007, wordt elk van uw contactpersonen ook weergegeven als een Elektronisch visitekaartje. Alle informatie die u aan een contactpersoon toevoegt wordt automatisch gemaakt naar het bijbehorende elektronische visitekaartje en vice versa.

elektronisch visitekaartje met een subset van de gegevens in het bijbehorende formulier met contactgegevens

1. Een contactpersoonformulier met de gegevens van Jonathan Haas.

2. Het dialoogvenster Visitekaartje bewerken met de ingevulde, corresponderende velden voor het elektronische visitekaartje van Jonathan Haas.

Wat wilt u doen?

Een contactpersoon maken in contactpersonen

Een contactpersoon maken op basis van een andere contactpersoon

Een contactpersoon maken vanuit een e-mailbericht die u ontvangt

Een contactpersoon maken vanuit een elektronisch visitekaartje die u ontvangt

Een contactpersoon in een openbare map maken

Een contactpersoon maken in contactpersonen

 1. In het menu bestand , wijs Nieuwaan en klik vervolgens op contactpersoon.

  Sneltoets een nieuwe contactpersoon wilt maken, drukt u op Ctrl + Shift + C.

 2. Typ een naam voor de contactpersoon.

 3. Voer de informatie in die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

  Notities : 

  • Als u wilt opgeven hoe u wilt dat de naam van de contactpersoon wordt weergegeven in de regel aan van een bericht, typ een naam in het vak Weergeven als .

  • Als u wilt invoeren van meerdere items voor een veld, zoals meer dan één telefoonnummer of e-mailadres, klikt u op de pijl-omlaag naast het veld.

  • Als u voor een contactpersoon meerdere adressen voor de adressenlijst hebt, schakelt u het selectievakje Dit adres gebruiken in adressenlijst in om op te geven welk adres wordt gebruikt bij het samenvoegen van afdrukken.

  Tip : U kunt snel een andere contactpersoon maken met dezelfde bedrijfsinformatie. Klik in de huidige contactpersoon, klik in het menu Acties op Nieuwe contactpersoon van hetzelfde bedrijf.

Naar boven

Een contactpersoon maken op basis van een andere contactpersoon

U kunt een nieuwe contactpersoon maken op basis van een bestaande contactpersoon door de bestaande contactpersoon als sjabloon te gebruiken en de gegevens vervolgens naar wens te wijzigen.

 1. Klik in Contactpersonen, in de weergaveVisitekaartjes, op de contactpersoon die u wilt gebruiken als een sjabloon.

  Opmerking : U kunt deze procedure ook uitvoeren in de weergaven Adreskaartjes en Gedetailleerde adreskaartjes.

 2. Druk op CTRL+C en vervolgens op CTRL+V.

 3. Selecteer in het vak Dubbele contactpersoon gevonden de optie Nieuwe contactpersoon toevoegen.

  Als u een contactpersoon of een Elektronisch visitekaartje met dezelfde naam of e-mailnaam dat al bestaat in de map contactpersonen opslaat, wordt het dialoogvenster met opties voor de dubbele contactpersoon als een nieuwe contactpersoon toevoegen of de bestaande contactpersoon bijwerken met de nieuwe gegevens van de dubbele contactpersoon door Microsoft Outlook weergegeven. Zie meer informatie, dubbele contactpersonen oplossen of verwijderen.

 4. Klik op Toevoegen.

  De nieuwe contactpersoon verschijnt in de weergave Visitekaartjes naast de contactpersoon die u hebt gekopieerd.

 5. Dubbelklik op de nieuwe contactpersoon om deze te openen en bewerk de gegevens zo nodig.

 6. Klik op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Een contactpersoon maken vanuit een e-mailbericht die u ontvangt

 1. Open of een voorbeeld van het e-mailbericht met de naam die u wilt toevoegen aan uw lijst met contactpersonen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de afzender van wie u een contactpersoon wilt maken en klik vervolgens op Toevoegen aan contactpersonen in het snelmenu.

  Opmerking : Outlook bevat geen optie waarmee u contactgegevens automatisch kunt toevoegen aan contactpersonen of het adresboek wanneer u een contactpersoon beantwoordt.

Naar boven

Een contactpersoon maken vanuit een elektronisch visitekaartje die u ontvangt

Als u een elektronisch visitekaartje in een e-mailbericht hebt ontvangen opslaat, kunt u een nieuwe contactpersoon maken. Als u al een contactpersoon met dezelfde naam hebt, kunt u de dubbele gegevens opslaan als een nieuwe contactpersoon of de oorspronkelijke bijwerken.

 1. Klik in een geopend bericht met de rechtermuisknop op de kaart en klik op Toevoegen aan contactpersonen in het snelmenu. De nieuwe contactpersoon wordt geopend in het contactpersoonformulier.

 2. Klik op het tabblad Contactpersoon in de groep Opslaan op Opslaan en sluiten.

 3. Als u al een contactpersoon met dezelfde naam hebt, wordt in Outlook het duplicaat gedetecteerd. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de nieuwe contactpersoon toevoegen. Hiermee wordt een dubbele contactpersoon, inclusief een contactpersoonformulier en elektronisch visitekaartje gemaakt.

  • Selecteer De gegevens bijwerken. Bestaande dubbele contactpersonen worden weergegeven. Dubbelklik op de contactpersoon om deze bij te werken en werk vervolgens de gegevens op het contactpersoonformulier bij en sla deze op.

De nieuwe contactgegevens worden nu opgeslagen in Contactpersonen en zijn beschikbaar als elektronisch visitekaartje en in andere weergaven. U kunt de contactgegevens wijzigingen voordat en nadat u deze opslaat. Zie de instructies in Elektronische visitekaartjes maken als u wijzigingen wilt aanbrengen in de kaart nadat u deze hebt opgeslagen.

Notities : 

 • U kunt ook met de rechtermuisknop op het bijgesloten VCF-bestand in de berichtkop klikken om het snelmenu te openen en de contactpersoon toe te voegen of een andere optie te selecteren.

 • Als u op de optie Opslaan en Nieuw klikt in het contactpersoonformulier wordt de geopende contactpersoon opgeslagen en wordt een nieuw leeg contactpersoonformulier geopend.

Naar boven

Een contactpersoon in een openbare map maken

Voor deze functie moet u gebruikmaken van een Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- of Exchange Server 2007-account. De meeste privé-accounts maken geen gebruik van Microsoft Exchange.

 1. Open de openbare map waarin u een contactpersoon wilt maken.

  Hoe?

  1. Als de Mappenlijst niet zichtbaar is, klikt u op het menu Ga naar en klik vervolgens op Mappenlijst.

  2. Klik op Openbare mappenen klik vervolgens op de map die u wilt openen.

   Als de map die u wilt openen in een andere map, klik op het plusteken (+) naast elke submap totdat u de map die u wilt vinden.

 2. In het menu bestand , wijs Nieuwaan en klik vervolgens op contactpersoon.

 3. Typ een naam voor de nieuwe contactpersoon.

 4. Voer de informatie in die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

  Notities : 

  • Als u wilt opgeven hoe u wilt dat de naam van de contactpersoon wordt weergegeven in de regel aan van een bericht, typ een naam in het vak Weergeven als .

  • Als u meerdere waarden in één veld wilt typen, bijvoorbeeld meer dan één type telefoonnummer of adres, klikt u op de pijl-omlaag naast het veld.

  • Als u voor een contactpersoon meerdere adressen voor de adressenlijst hebt, schakelt u het selectievakje Dit adres gebruiken in adressenlijst in om op te geven welk adres wordt gebruikt bij het samenvoegen van afdrukken.

 5. Klik op Opslaan en sluiten .

  U kunt een nieuwe contactpersoon alleen in een map met contactpersonen maken. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon maken in een e-mailmap.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×