Een burndown-rapport maken

Een burndown-rapport maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Burndownrapporten vergelijken geplande, voltooide en resterende hoeveelheid werk voor een grafiek die automatisch wordt bijgewerkt als u projectgegevens veranderen. Ze geven u en uw belanghebbenden een bij overzichtelijke projectstatus die u in een paar stappen maken kunt.

Tip voor projectmanagement    Burndown-rapporten zijn een belangrijk onderdeel van agile projectmanagement, met name Scrum. Maar ze zijn handige hulpmiddelen voor de stijl van een projectmanagement.

Als u een burndown-rapport wilt maken, klikt u op Rapport > Dashboards > Burndown.

Menu Dashboard op het tabblad Rapport

Mogelijk moet u velden toevoegen aan uw project om de gewenste informatie weer te geven in het burndown-rapport. Hieronder vindt u enkele tips voor het instellen van uw project voor een optimaal burndown-rapport.

Een burndown-rapport instellen

Werk-burndown versus burndown-grafieken

Een burndown-grafiek voor werk instellen

Werkgegevens vastleggen

Velden voor het bijhouden van werk toevoegen

Velden voor burndown van werk

Werk

Werkelijke hoeveelheid werk

Cumulatief werk

Een burndown-grafiek voor taken instellen

Taakgegevens vastleggen

Taakvelden voor het bijhouden van toevoegen

Burndown-velden

Een burndown-rapport opmaken

Burndown-grafieken voor werk tegenover burndown-grafieken voor taken

Het burndown-standaardrapport bevat twee grafieken: burndown voor werk en burndown voor taken.

De burndown werken in het diagram ziet u hoeveel werk personen hebt voltooid, hoeveel volgens de planning moet worden voltooid voordat het project einddatum, en de geschatte basislijn hoeveel werk wilt worden voltooid op dit punt in het project.

Burndown-rapport voor werk

De burndown voor taken diagram ziet u het aantal voltooide taken, het resterende aantal en de geschatte basislijn hoeveel werk kunnen zijn op dit punt in het project.

Burndown-rapport voor taken

Naar boven

Een burndown-grafiek voor werk instellen

In een burndown-grafiek voor werk wordt aangegeven hoeveel werk u hebt voltooid en hoeveel nog moet worden gedaan. Als de lijn voor het resterende cumulatieve werk de steilste lijn in de grafiek is, ligt het project waarschijnlijk achter op schema.

Werk is de geplande tijd waarbinnen een taak moet worden voltooid, werkelijke hoeveelheid werk is de hoeveelheid werk die is voltooid voor een taak en resterende hoeveelheid werk is het verschil tussen beide. U kunt werk bijhouden in manuren of dagen.

Werkgegevens vastleggen

Aangezien burndown-grafieken gepland, voltooid en resterend werk vergelijken, moet u die gegevens in uw project vastleggen voordat u het rapport maakt.

 • Resources aan taken toewijzen, vooral als u wilt vastleggen van werk voltooid. Zorg ervoor dat u dit doen voordat u een basislijn instellen.

 • Een basislijn instellen om een momentopname van uw project. Klik op een burndown-rapport weergeven basislijnen wanneer u klaar bent met taken en werken hebt gepland.

Velden toevoegen voor werk dat u wilt bijhouden

 1. Klik op Weergave > Resourcegebruik.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor resourcegebruik, tabblad Opmaak > Details toevoegen.

  De knop Details toevoegen op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor resourcegebruik

 3. Kies een veld in het gedeelte Beschikbare velden en klik op Weergeven.

  Het gedeelte Beschikbare velden in het dialoogvenster Detailstijlen

 4. Nadat u alle velden hebt gekozen, klikt u op OK.

Velden voor burndown van werk

Werk

Veld

Beschrijving

Werk (velden)

De totale tijd dat:

 • Alle resources zijn gepland voor een taak.

 • Een resource is gepland voor alle taken.

 • Een resource is gepland voor een taak.

Resterende hoeveelheid werk (velden)

De tijd die nog nodig is om een taak te voltooien.

Werk volgens basislijn (velden)

De totale hoeveelheid werk die is gepland voor een taak, resource of toewijzing in de loop van de tijd.

Werkelijke hoeveelheid werk

Veld

Beschrijving

Werkelijke hoeveelheid werk (velden)

Werk dat een resource die aan taken is toegewezen, al heeft voltooid in de loop van de tijd.

Cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk

De werkelijke hoeveelheid werk die is uitgevoerd door alle resources die zijn toegewezen aan taken in de loop van de tijd.

Resterende cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk

Het werk dat nog steeds moet worden gedaan om de taken in het project te voltooien na aftrek van de cumulatieve werkelijke hoeveelheid werk in de loop van de tijd.

Cumulatief werk

Veld

Beschrijving

Cumulatief werk (velden)

De tijd die is gepland voor alle resources die zijn toegewezen aan taken, cumulatief in de loop van de tijd.

Cumulatief werk basislijn0-10

Het basislijnwerk dat is gepland voor alle resources die zijn toegewezen aan taken, cumulatief in de loop van de tijd, toen de basislijn werd ingesteld.

Resterend cumulatief werk

Het werk dat nog steeds moet worden gedaan om de taken in het project te voltooien na aftrek van de cumulatieve geplande hoeveelheid werk in de loop van de tijd.

Basislijn0-10 resterend cumulatief werk

Het basislijnwerk dat nog steeds moet worden gedaan om de taken in het project te voltooien na aftrek van de cumulatieve geplande hoeveelheid basislijnwerk in de loop van de tijd.

Naar boven

Een burndown-grafiek voor taken instellen

Een burndown-grafiek voor taken ziet u hoeveel taken die u hebt voltooid en hoeveel u hebt verlaten. Als de resterende taken regel het hoogste nummer op de grafiek is, wordt uw project mogelijk achter op schema.

Taakgegevens vastleggen

Aangezien burndown-grafieken geplande, voltooide en resterende taken vergelijken, moet u die gegevens in uw project vastleggen voordat u het rapport maakt.

 • Een basislijn instellen om een momentopname van uw project. Klik op een burndown-rapport weergeven basislijnen wanneer u klaar bent met taken en werken hebt gepland.

 • Markeer taken als voltooid. Klik op de taak en klik daarna op Taak in het lint. Kies een waarde voor Percentage voltooid, maar denk eraan dat Project alleen taken die 100% voltooid zijn telt als 'voltooid' in de burndown-grafiek voor taken.

Taakvelden toevoegen die u wilt bijhouden

 1. Klik op Weergave > Taakgebruik.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor taakgebruik, tabblad Opmaak > Details toevoegen.

  De knop Details toevoegen op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor taakgebruik

 3. Kies een veld in het gedeelte Beschikbare velden en klik op Weergeven.

  Het gedeelte Beschikbare velden in het dialoogvenster Detailstijlen

 4. Nadat u alle velden hebt gekozen, klikt u op OK.

Velden voor burndown van taken

Veld

Beschrijving

Percentage (%) Voltooid (velden)

De huidige status van een taak als percentage van de duur.

Cumulatief percentage (%) Voltooid (tijdgebonden taakveld)

Cumulatief percentage voltooid van een taak, verdeeld over de tijd.

Resterende taken basislijn0-10.

Het aantal resterende taken dat nog moet worden voltooid op een bepaalde dag toen de basislijn werd ingesteld.

Resterende werkelijke taken

Het totale aantal werkelijke taken dat nog moet worden voltooid op een bepaalde dag.

Resterende taken

Het totale aantal geplande taken dat nog moet worden voltooid op een bepaalde dag.

Naar boven

Een burndown-rapport opmaken

Net als bij andere projectrapporten kunt u de gegevens, kleuren en vormen in burndown-rapporten wijzigen. U kunt ook grafieken, tabellen of afbeeldingen toevoegen.

Voor meer informatie hierover leest u een projectrapport maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×