Een boog tekenen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u meer nodig hebt dan rechte lijnen en scherpe hoeken, kunt u gemakkelijk bogen aan uw tekeningen in Visio toevoegen.

Wat wilt u doen?

Een boog tekenen met een shape voor tekenen (hiervoor is Microsoft Office Visio Professional 2007 vereist)

Een boog tekenen met het hulpprogramma Boog of Potlood

Een met het hulpprogramma Boog of Potlood gemaakte boog opnieuw vormen

Een boog tekenen met een shape voor tekenen (hiervoor is Microsoft Office Visio Professional 2007 vereist)

Als u Office Visio Professional 2007 hebt, kunt u met de shapes op het stencil Shapes voor tekenen een boog tekenen.

 1. Wijs in het menu Bestand achtereenvolgens Shapes en Visio-extra's aan en klik op Shapes voor tekenen.

 2. Teken vanuit Shapes voor tekenen een boog op de pagina.

 3. U kunt de boog bewerken door een van de besturingsgrepen of eindpunten te slepen.

Naar boven

Een boog tekenen met het hulpprogramma Boog of Potlood

Als u over Microsoft Office Visio Standard 2007 of Office Visio Professional 2007 beschikt, kunt u met het hulpprogramma Boog of Potlood een boog tekenen.

 1. Klik op een van de volgende hulpprogramma's op de werkbalk Tekening:

  • Klik op het programma Potlood knopafbeelding als u een boog wilt tekenen die op een deel van een cirkel lijkt.

  • Klik op het programma Boog knopafbeelding als u een boog wilt tekenen die op een deel van een ellips lijkt.

   Opmerking : Als u de werkbalk Tekening niet ziet, klikt u op de Standaardwerkbalk op Hulpmiddelen voor tekenen Parameterexpressie om deze weer te geven.

 2. Wijs de positie aan waar u de boog wilt laten beginnen.

 3. Sleep vervolgens om de boog te tekenen.

  Tip : Als u met het hulpprogramma Potlood een rechte lijn krijgt, sleept u de TE000128649 op de lijn met het hulpprogramma Potlood.

 4. Als u klaar bent, klikt u op het hulpprogramma Potlood Knopafbeelding op de Standaardwerkbalk om normaal te kunnen bewerken.

Naar boven

Een met het hulpprogramma Boog of Potlood gemaakte boog opnieuw vormen

Elke boog die u met het hulpprogramma Boog of Potlood maakt, volgt de omtrek van een onzichtbare ellips. U kunt op de boog de volgende acties uitvoeren:

 • De kromming van de boog wijzigen zodat deze een groter of kleiner deel uitmaakt van de cirkel of ellips. U kunt een boog ook zodanig plat maken dat deze een lijn wordt.

  Gedeeltelijk afgeplatte boog

 • De vorm wijzigen van de ellips waarop de boog is gebaseerd. U kunt de wijze waarop de boog helt (de excentriciteitshoek) en de platheid (de mate van excentriciteit) wijzigen.

  Boog omgevormd

De kromming van de boog verzwakken of versterken

 1. Klik op het hulpprogramma Potlood knopafbeelding .

 2. Selecteer een boog of een shape met een boog.

 3. Wijs de TE000128649 van de boog aan.

 4. Sleep het besturingspunt totdat de boog de gewenste vorm heeft.

De vorm wijzigen van de ellips waarop een boog is gebaseerd

 1. Klik op het hulpprogramma Potlood knopafbeelding .

 2. Selecteer een boog of een shape met een boog.

 3. Klik op de TE000128649 op de boog om de excentriciteitsgrepen Afbeelding van excentriciteitsgrepen weer te geven.

 4. Wijzig de vorm van de boog als volgt:

  • Als u de mate van excentriciteit van een boog wilt wijzigen, sleept u een excentriciteitsgreep van het besturingspunt weg of daar naartoe.

   Omgevormd boog

  • Als u de excentriciteitshoek van een boog wilt wijzigen, sleept u een excentriciteitsgreep rond het besturingspunt.

   Omgevormd boog

Tip : Als u een recht lijnstuk wilt omzetten in een boog, klikt u op het hulpprogramma Potlood knopafbeelding , selecteert u het lijnstuk, klikt u op het besturingspunt Afbeelding van besturingselement: groene X in cirkel en sleept u het besturingspunt naar een nieuwe positie.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×