Een blad beveiligen

Als u wilt voorkomen dat een gebruiker per ongeluk of doelbewust gegevens wijzigt, verplaatst of verwijdert uit een blad of werkmap, kunt u bepaalde blad- of werkmaponderdelen beveiligen, met of zonder wachtwoord. U kunt deze beveiliging zo nodig verwijderen.

Let op : Wachtwoorden in Excel voor Mac en Word voor Mac mogen uit maximaal vijftien tekens bestaan. U kunt een werkmap of document dat met een wachtwoord is beveiligd niet openen in de Windows-versie van Excel of Word als het wachtwoord langer is dan vijftien tekens. Als u het bestand wilt openen in Office voor Mac, vraagt u de maker om de lengte van het wachtwoord in Windows aan te passen.De beveiliging van blad- en werkmaponderdelen moet niet worden verward met wachtwoordbeveiliging op werkmapniveau. Met de beveiliging van onderdelen kan een werkmap niet worden beschermd tegen gebruikers met kwade bedoelingen. Voor een extra beschermingslaag dient u het volledige werkmapbestand te beveiligen met een wachtwoord.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Bladelementen beveiligen

Wanneer u een blad beveiligt, worden standaard alle cellen op het werkblad geblokkeerd en kunnen gebruikers geen wijzigingen aanbrengen in een geblokkeerde cel. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gegevens invoegen, wijzigen, verwijderen of opmaken in een geblokkeerde cel. U kunt echter opgeven welke elementen gebruikers kunnen wijzigen wanneer u het werkblad beveiligt.

 1. Ga naar het werkblad dat u wilt beveiligen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Handeling

Doe het volgende

De blokkering opheffen van cellen die gebruikers moeten kunnen wijzigen

Selecteer elke cel of elk bereik. Klik op Cellen in het menu Opmaak, klik op het tabblad Beveiliging en schakel het selectievakje Geblokkeerd uit.

De blokkering opheffen van afbeeldingen die gebruikers moeten kunnen wijzigen

Selecteer de afbeelding en klik in het menu Opmaak op de opdracht voor het type afbeelding waarvoor u de blokkering wilt opheffen: Vorm, Tekst of Afbeelding. Klik in het navigatievenster op Eigenschappen en schakel het selectievakje Geblokkeerd uit.

De blokkering opheffen van objecten of besturingselementen die gebruikers moeten kunnen wijzigen

Selecteer het object of het besturingselement en klik vervolgens in het menu Opmaak op Object opmaken of Besturingselement. Klik op het tabblad Beveiliging en schakel het selectievakje Geblokkeerd uit. Schakel het selectievakje Tekst blokkeren uit als dit wordt weergegeven.

Formules verbergen die gebruikers niet mogen zien

Selecteer de cellen die de formules bevatten. Klik op Cellen in het menu Opmaak, klik op het tabblad Beveiliging en schakel het selectievakje Verborgen in.

 1. Klik op het tabblad Controleren onder Beveiliging op Blad.

  Tabblad Controleren, groep Beveiliging

 2. Typ een wachtwoord voor het blad en typ het wachtwoord vervolgens nogmaals onder Controleren.

  Opmerking : Het wachtwoord is optioneel. Als u geen wachtwoord opgeeft, kan elke gebruiker de beveiliging voor het blad verwijderen en de beveiligde items wijzigen. Als u wel een wachtwoord opgeeft, zorg er dan voor dat u een wachtwoord kiest dat u gemakkelijk kunt onthouden of schrijf het op en bewaar het op een veilige plaats. Als u het wachtwoord vergeet, hebt u geen toegang tot de beveiligde elementen van het blad.

 3. Selecteer in de lijst Gebruikers van dit blad mogen de elementen die gebruikers moeten kunnen wijzigen.

 4. Klik op OK.

Beveiliging verwijderen

 1. Selecteer het beveiligde werkblad.

 2. Klik op het tabblad Controleren onder Beveiliging op Blad.

  Tabblad Controleren, groep Beveiliging

 3. Geef het wachtwoord voor het beveiligde werkblad op als hierom wordt gevraagd.

Zie ook

Een werkmap beveiligen

Machtigingen beperken voor inhoud in een bestand

Wijzigingen beperken met behulp van de alleen-lezen status

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×