Een besturingselement hoofd- of detailsectie invoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Microsoft Office InfoPath, kunt u de hoofdsectie en detailsectie op een besturingselement koppelen aan de andere bevindt, zodat de selectie in het eerste besturingselement bepaalt wat wordt weergegeven in de andere.

In dit artikel

Wanneer gebruikt u een hoofdsectie en detailsectie

Informatie over compatibiliteit

Een hoofdsectie en detailsectie invoegen

De standaard hoofd-of detailsectie relatie wijzigen

Wanneer gebruikt u een hoofdsectie en detailsectie

Een hoofdsectie en detailsectie daadwerkelijk is een reeks twee gerelateerde besturingselementen. Een besturingselement is de hoofdsectie en de andere is de detailsectie. De hoofdsectie is altijd een herhalende tabel. De detailsectie kan zijn een herhalende tabel of een herhalende sectie.

Gebruik een hoofdsectie en detailsectie als u wilt doen:

 • Gebruikers die formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon om efficiënter te werken met grote hoeveelheden gegevens invullen in staat stellen.

 • Het equivalent van een-relatie weergeven. U kunt bijvoorbeeld een hoofdsectie en detailsectie gebruiken wanneer u een HRM formuliersjabloon ontwerpen die is verbonden met een database van werknemerrecords. De hoofdsectie kunt weergeven in de naam van een werknemer en de functie en de detailsectie van een werknemer locatie, datum indiensttreding en geboortedatum kunt weergeven.

 • Het equivalent van een een-op-veel-relatie weergeven. U kunt bijvoorbeeld de hoofdsectie gebruiken om weer te geven van een set records (bijvoorbeeld namen van klanten) en de detailsectie gerelateerde records weer te geven (bijvoorbeeld orders van klanten).

Werknemers in Personeelszaken in de volgende afbeelding, klikt u op een rij in een herhalende tabel voor toegang tot gedetailleerde informatie over een werknemer.

Gegevens van werknemers binnen een hoofdsectie en detailsectie op een formulier

Wanneer gebruikers op een bepaalde rij in een herhalende tabel (de hoofdsectie) klikt, worden een of meer detailrecords worden weergegeven in een herhalende sectie of herhalende tabel (de detailsectie) ergens anders op het formulier.

InfoPath biedt een vooraf gedefinieerde hoofd-/ detailsectie die u invoegen kunt met behulp van het taakvenster besturingselementen . U kunt ook een hoofdsectie en detailsectie maken door een herhalende tabel invoegen en herhalende sectie (of twee herhalende tabellen) en vervolgens de eigenschappen voor elk besturingselement wijzigen.

Als de formuliersjabloon voornamelijk is bedoeld voor weergave op het scherm, kunt u de detailsectie binnen een schuifbalkgebied plaatsen in de formuliersjabloon. Als er een grote hoeveelheid gegevens worden weergegeven in het besturingselement, kunnen op die manier uw gebruikers Blader door de gegevens. Houd er rekening mee dat dit niet is met de beste optie als u denkt gebruikers wordt wilt afdrukken hun formulieren dat, omdat alle gegevens die is verborgen in het schuifgebied op het scherm ook op de afgedrukte formulier verborgen worden.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u kiezen voor het ontwerpen van een voor browsers compatibele formuliersjabloon. Wanneer u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, hoofd-of detailsectie besturingselementen niet beschikbaar zijn in het taakvenster besturingselementen omdat deze niet worden weergegeven in een webbrowser.

Daarnaast, hoewel u het tabblad Hoofd-of detailsectie in de dialoogvensters Eigenschappen van herhalende sectie en Eigenschappen van herhalende tabel openen kunt, alle instellingen op dat tabblad zijn niet beschikbaar (grijs weergegeven).

U omzeilt deze beperking, kunt u uw formuliersjabloon ontwerpen zodat gebruikers voor elk item in de modelweergave twee weergaven, een "" modelweergave waarin bepaalde items en een "detailweergave" met uitgebreide informatie over kunnen weergeven.

Naar boven

Een besturingselement hoofd- of detailsectie invoegen

De procedure voor het invoegen van een hoofdsectie en detailsectie verschilt enigszins per of u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpen of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

Wanneer u een hoofdsectie en detailsectie van het taakvenster besturingselementen invoegen , wordt een herhalende tabel en een herhalende sectie die afhankelijk zijn van de dezelfde herhalende groep in de gegevensbron ingevoegd. Standaard bevatten beide besturingselementen andere besturingselementen die afhankelijk zijn van velden in die herhalende groep.

De volgende afbeelding ziet een hoofdsectie en detailsectie in ontwerpmodus.

Hoofdsectie of detailsectie, met detailsectie in de geselecteerde ontwerpmodus

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Hoofd-of detailsectie-besturingselementen zijn altijd afhankelijk herhalende groepen. In het volgende voorbeeld wordt zijn zowel de hoofdsectie en detailsectie afhankelijk van de d: werknemers herhalende groep in het taakvenster Gegevensbron .

Relatie tussen hoofdsectie en detailsectie op de formuliersjabloon en herhalende groep in de gegevensbron

Opmerking: In een een-op-veel-relatie zijn hoofdsectie en detailsectie afhankelijk van afzonderlijke herhalende groepen. Zie informatie over het tot stand brengen van een een-op-veel-relatie in plaats van een-relatie, de tussen hoofd-of detailsectie wijzigen verderop in dit artikel.

Een hoofdsectie en detailsectie op een nieuwe, lege formuliersjabloon invoegen

InfoPath biedt een vooraf gedefinieerde hoofd-/ detailsectie die u invoegen kunt met behulp van het taakvenster besturingselementen . U kunt ook een hoofdsectie en detailsectie maken door het invoegen van een herhalende tabel en een herhalende sectie (of twee herhalende tabellen) en vervolgens de eigenschappen voor elk besturingselement wijzigen.

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op Hoofd-of detailsectie.

 4. Voer het aantal kolommen voor de hoofdsectie in het vak aantal kolommen in het diamodel in het dialoogvenster Hoofd-of detailsectie invoegen .

 5. Voer het aantal velden voor de detailsectie in het vak aantal velden in detail .

  Twee besturingselementen in de formuliersjabloon in InfoPath ingevoegd. De eerste heet Herhalende tabel (basis)en de tweede heet Herhalende sectie (detailsectie).

 6. Als u wilt testen van de relatie hoofd-of detailsectie, klikt u op de werkbalk standaard op voorbeeld en voer vervolgens de gegevens in de hoofdsectie. Gerelateerde gegevens worden weergegeven in de detailsectie.

Een hoofdsectie en detailsectie op een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron invoegen

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, database of webservice baseert, afgeleid de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron van die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een hoofdsectie en detailsectie invoegen van het taakvenster besturingselementen , zoals wordt beschreven in de volgende procedure.

Hoofdsectie en detailsectie kunnen worden gebonden naar dezelfde herhalende groep of naar verschillende herhalende groepen, afhankelijk van uw behoeften. De besturingselementen die worden weergegeven binnen een hoofdsectie en detailsectie afhankelijk zijn van velden die deel uitmaken van een herhalende groep.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op Herhalende tabel.

 4. Op de eerste pagina van de Wizard Binding van herhalende tabel, klikt u op de herhalende groep die u wilt de tabelrijen binden en klik vervolgens op volgende. Als uw tabel slechts één kolom heeft, kunt u een herhalend veld in plaats van een herhalende groep selecteren.

  Tip: Als u wilt een nieuwe herhalende groep om de tabel afhankelijk wilt maken, met de rechtermuisknop op de groep waaraan u wilt de herhalende groep toevoegen, klikt u in het snelmenu op toevoegen en voer vervolgens de eigenschappen van de herhalende groep in het dialoogvenster veld of groep toevoegen .

 5. Als u wilt de kolommen die u wilt opnemen in de tabel toevoegen, dubbelklikt u op de velden in de lijst gegevensbinding .

  Tip: Als u wilt maken van een nieuw veld toe te voegen als een kolom met de rechtermuisknop op de groep waartoe de tabel afhankelijk is, klikt u op toevoegen in het snelmenu en voert u vervolgens op Eigenschappen van het veld in het dialoogvenster veld of groep toevoegen .

 6. Naar de kolommen opnieuw rangschikken, klikt u op een kolom in de lijst met kolommen in de tabel , klikt u op Omhoog of Omlaag verplaatsenen klik vervolgens op Voltooien.

 7. Dubbelklik op het label Herhalende tabel onder de tabel in de formuliersjabloon.

 8. Klik op het tabblad Hoofd-of detailsectie .

 9. Klik op instellen als hoofdsectie, typ een naam in het vak Outmodel-ID en klik vervolgens op OK.

 10. Plaats de cursor op de formuliersjabloon waar u de herhalende sectie (de detailsectie) invoegen.

 11. Klik onder besturingselementen invoegen in het taakvenster besturingselementen , klikt u op Herhalende sectie.

  Opmerking: U kunt ook een andere herhalende tabel gebruiken als de detailsectie.

 12. Op de eerste pagina van de Wizard Binding van herhalende sectie, klikt u op de herhalende groep die u wilt de sectie om te koppelen en klik vervolgens op OK.

 13. Dubbelklik op het label Herhalende sectie die wordt weergegeven onder de sectie op de formuliersjabloon.

 14. Klik op het tabblad Hoofd-of detailsectie .

 15. Klik op instellen als detailsectieen klik vervolgens op de naam van de hoofdsectie in de lijst koppelen aan de basispagina-ID .

 16. Als het standaard, een-relatie van de hoofdsectie en detailsectie wilt een een-op-veel-relatie wijzigen, klikt u op op sleutelveld onder hoofd-of detailsectie relatieen klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast de (veld) sleutel basispagina) en sleutelveld (detailsectie) vakken de sleutelvelden die u wilt selecteren.

 17. Als u wilt testen van de relatie hoofd-of detailsectie, klikt u op de werkbalk standaard op voorbeeld en voer vervolgens de gegevens in de hoofdsectie. Gerelateerde gegevens worden weergegeven in de detailsectie.

Tip: U kunt ook het taakvenster Gegevensbron besturingselementen van hoofd-of detailsectie invoegen. Als u wilt de hoofdsectie in het taakvenster Gegevensbron maken, met de rechtermuisknop op de herhalende groep waarvan u het diamodel besturingselement afhankelijk wilt maken en klik vervolgens op Herhalende tabel in het snelmenu te openen. Volg de dezelfde algemene stappen voor het maken van de detailsectie.

Naar boven

De standaard hoofd-of detailsectie relatie wijzigen

Wanneer u een hoofdsectie en detailsectie op de formuliersjabloon invoegen met behulp van het taakvenster besturingselementen , stelt InfoPath-een-relatie tussen de hoofdsectie en detailsectie. Een-relatie betekent dat voor elke selectie in de hoofdsectie, één overeenkomende resultaat wordt weergegeven in de detailsectie.

U kunt de relatie hoofd-of detailsectie wijzigen van de standaard-relatie aan een een-op-veel-relatie. Een een-op-veel-relatie betekent dat voor elke selectie in de hoofdsectie, meerdere items worden weergegeven in de detailsectie.

Wanneer u een hoofdsectie en detailsectie op de formuliersjabloon invoegt, wordt een herhalende tabel en een herhalende sectie al dan niet standaard ingevoegd. Beide besturingselementen zijn afhankelijk van dezelfde herhalende groep in de gegevensbron. Standaard bevatten beide besturingselementen andere besturingselementen die zijn gekoppeld aan velden in die herhalende groep. In een een-op-veel-relatie echter zijn hoofdsectie en detailsectie afhankelijk van afzonderlijke herhalende groepen.

Als u een hoofdsectie en detailsectie op de formuliersjabloon van het taakvenster besturingselementen ingevoegd en u wilt een een-op-veel-relatie in plaats van een-relatie definiëren, kunt u de detailsectie die Hiermee maakt u InfoPath verwijderen. Vervolgens kunt u een nieuwe detailsectie die beter aan uw behoeften voldoet, maken, zoals wordt beschreven in de volgende procedure:

 1. Selecteer de herhalende sectie die is gemarkeerd als detailsectie en druk op DELETE.

 2. Voeg een nieuwe herhalende sectie op de formuliersjabloon.

  Werkwijze

  1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

  2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

  3. Selecteer in het taakvenster besturingselementen , het selectievakje gegevensbron automatisch maken uit.

  4. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op Herhalende sectie.

 3. Voeg de besturingselementen die u wilt dat in de herhalende sectie.

  Werkwijze

  1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

  2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

  3. Selecteer in het taakvenster besturingselementen , het selectievakje gegevensbron automatisch maken uit.

  4. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op het besturingselement dat u wilt invoegen.

  5. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor elk besturingselement dat u wilt invoegen.

 4. Dubbelklik op de herhalende sectie in de formuliersjabloon.

 5. Klik op het tabblad Hoofd-of detailsectie .

 6. Klik onder instellingen van hoofd-of detailsectie, klikt u op Details.

 7. Klik op de naam van de hoofdsectie in de lijst koppelen aan hoofdsectie met ID .

 8. Klik onder hoofd-of detailsectie relatie, klikt u op op sleutelveld.

 9. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak sleutelveld (hoofdsectie) en klik vervolgens in het dialoogvenster veld of groep selecteren op het veld sleutel voor de hoofdsectie en klik vervolgens op OK.

 10. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak sleutelveld (detailsectie) en klik vervolgens in het dialoogvenster veld of groep selecteren op het sleutelveld voor de detailsectie en klik vervolgens op OK.

Tip: Als u een een-op-veel-relatie maken wilt wanneer u een hoofdsectie en detailsectie gebruiker maakt, kunt u uw eigen hoofdsectie en detailsectie in plaats van de vooraf gedefinieerde hoofdsectie-en detailsectie die beschikbaar is in de besturingselementen taak handmatig te maken het deelvenster. U kunt uw eigen besturingselement maken door een hoofd-of detailsectie-relatie tussen een herhalende tabel en een herhalende sectie of tussen twee herhalende tabellen in een formuliersjabloon. Open het dialoogvenster Eigenschappen voor elk besturingselement hiervoor en wijst u één besturingselement als de hoofdsectie en de andere als detailsectie. Wanneer u de eigenschappen voor de detailsectie aanpast, kunt u een een-op-veel-relatie met behulp van sleutelvelden instellen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×