Een bestand opslaan als PDF

In een groot aantal 2007 Microsoft Office-systeem-programma's kunt u bestanden als PDF (Portable Document Format) opslaan. PDF is een veelvoorkomende indeling voor het delen van documenten.

Opmerking   Opslaan als een PDF- of XPS-bestand vanuit een 2007 Microsoft Office-systeem-programma kan alleen nadat u een invoegtoepassing hebt geïnstalleerd. Zie Ondersteuning inschakelen voor andere bestandsindelingen, zoals PDF en XPS voor meer informatie.

In dit artikel

Overzicht PDF-indeling

Overzicht PDF-indeling

PDF is een elektronische bestandsindeling met een vaste indeling. Met PDF blijft de opmaak van documenten behouden en kunnen bestanden worden gedeeld. Als bestanden worden afgedrukt of online worden bekeken, blijft de opmaak van het bestand behouden en kunnen de gegevens in het bestand slechts moeilijk worden gewijzigd. PDF is ook geschikt voor documenten die met behulp van commerciële afdrukmethoden worden gereproduceerd.

Als u een PDF-bestand wilt bekijken, moet u een PDF-reader op uw computer installeren. Een van de readers is de Acrobat Reader, die verkrijgbaar is bij Adobe Systems.

Als u een bestand als PDF hebt opgeslagen, kunt u dit niet meer direct wijzigen met het Office 2007-versie-programma waarmee u het bestand hebt gemaakt. U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in het oorspronkelijke Office 2007-versie-bestand in het Office 2007-versie-programma waarmee u het bestand hebt gemaakt en vervolgens als PDF hebt opgeslagen.

Naar boven

Opslaan in PDF-indeling in een Office-programma

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office InfoPath 2007

Microsoft Office OneNote 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office Publisher 2007

Microsoft Office Visio 2007

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Access 2007

 1. Open de tabel of het rapport dat u als PDF wilt publiceren.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak, wijs de pijl naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 3. Typ of selecteer een naam voor het bestand bij Bestandsnaam.

 4. Klik op PDF in de lijst Opslaan als.

 5. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 6. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de tabel of het rapport wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 7. Klik op Opties om diverse opties voor het bestand op te geven. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 8. Klik op Publiceren in het dialoogvenster Publiceren als PDF of XPS.

Naar boven

Microsoft Office Excel 2007

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak, wijs de pijl naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het werkblad in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik op PDF in de lijst Opslaan als.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de werkmap wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Opties om diverse opties voor het bestand op te geven. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Naar boven

Microsoft Office InfoPath 2007

Ga als volgt te werk bij het invullen van een formulier in Office InfoPath 2007:

 1. Wijs Exporteren naar aan in het menu Bestand en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het formulier in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik op PDF in de lijst Opslaan als.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het formulier wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Publiceren.

Naar boven

Microsoft Office OneNote 2007

 1. Klik op Publiceren als PDF of XPS in het menu Bestand.

 2. Typ of selecteer een naam voor het bestand bij Bestandsnaam.

 3. Klik op PDF in de lijst Opslaan als.

 4. Klik naast Paginabereik op de optie die het gedeelte van het notitieblok voorstelt dat u als PDF wilt opslaan.

 5. Klik op Publiceren.

Naar boven

Microsoft Office PowerPoint 2007

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak, wijs de pijl naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor de presentatie in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik op PDF in de lijst Opslaan als.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de presentatie wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Opties om diverse opties voor het bestand op te geven. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Naar boven

Microsoft Office Publisher 2007

Opslaan als PDF voor delen of distributie op het web

Ga als volgt te werk als u de publicatie met een vaste indeling wilt delen over het web of over een netwerk:

 1. Klik op Publiceren als PDF of XPS in het menu Bestand.

 2. Typ of selecteer een naam voor de publicatie in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik op PDF in de lijst Opslaan als.

 4. Klik op Wijzigen naast Optimaliseren voor.

 5. Klik in de lijst Opgeven hoe deze publicatie moet worden afgedrukt of verspreid in het dialoogvenster Opties voor publiceren op de optimalisatie die geschikt is voor de publicatie. Als de publicatie bijvoorbeeld online wordt gedistribueerd en de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan een kleine bestandsgrootte, klikt u op Minimumformaat. Als de afdrukkwaliteit belangrijker is dan de bestandsgrootte, klikt u op Afdrukken met hoge kwaliteit.

 6. Klik op Geavanceerd om het volledige dialoogvenster weer te geven en selecteer de instellingen die u nodig hebt. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.)

 7. Klik op OK.

 8. Als u het bestand wilt openen direct nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in het dialoogvenster Opslaan als in. Het selectievakje Bestand openen na publiceren is alleen beschikbaar als er een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd en als de optie Commerciële drukkerij in het dialoogvenster Opties voor publiceren is uitgeschakeld.

 9. Klik op Opslaan.

Opslaan als PDF voor commerciële afdrukken

Ga als volgt te werk om de publicatie naar een commerciële drukker te versturen:

 1. Wijs de optie Inpakken en wegwezen aan in het menu Bestand en klik op Naar een commerciële afdrukservice.

 2. Klik in de lijst Hoe wordt deze publicatie afgedrukt? in het venster aan de linkerkant op de gewenste optie. Klik op Commerciële drukkerij als u van een offset-afdrukservice gebruikmaakt. Klik op Afdrukken met hoge kwaliteit als u de publicatie laat afdrukken bij een professioneel kopieerbedrijf.

 3. Klik op Afdrukopties.

 4. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Afdrukopties. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 5. Repareer problemen die door Publisher zijn gedetecteerd onder Selecteer een item dat moet worden hersteld.

 6. Schakel het selectievakje Een PDF maken in onder Exporteren.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Selecteer de locatie waarnaar u het bestand wilt exporteren in de Wizard Inpakken en wegwezen en klik op Volgende.

Naar boven

Microsoft Office Visio 2007

 1. Klik op Publiceren als PDF of XPS in het menu Bestand.

 2. Typ of selecteer een naam voor de tekening in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik op PDF in de lijst Opslaan als.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor de tekening wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Als u alleen een selectie van pagina's wilt afdrukken of als u andere publiceeropties wilt opgeven, klikt u op Opties en selecteert u de gewenste instellingen. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Naar boven

Microsoft Office Word 2007

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak, wijs de pijl naast Opslaan als aan en klik vervolgens op PDF of XPS.

 2. Typ of selecteer een naam voor het document in de lijst Bestandsnaam.

 3. Klik op PDF in de lijst Opslaan als.

 4. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als een PDF-reader op de computer is geïnstalleerd.

 5. Voer naast Optimaliseren voor een van de hierna beschreven acties uit. Het is hierbij van belang of bestandsgrootte of afdrukkwaliteit belangrijker is:

  • Als een hoge afdrukkwaliteit voor het document wordt vereist, klikt u op Standaard (online publiceren en afdrukken).

  • Als de afdrukkwaliteit minder belangrijk is dan de bestandsgrootte, klikt u op Minimale grootte (online publiceren).

 6. Klik op Opties om het af te drukken paginabereik in te stellen, om aan te geven of markeringen moeten worden afgedrukt of om de uitvoeropties te selecteren. (U vindt koppelingen naar meer informatie over deze opties in de sectie Zie ook.) Klik op OK.

 7. Klik op Publiceren.

Opmerking   De producten van derden die in dit artikel worden besproken, worden niet door Microsoft geproduceerd. Microsoft geeft geen garantie, impliciet of anderszins, met betrekking tot de werking of betrouwbaarheid van deze producten.

Naar boven

Is van toepassing op: Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen