Een bestaand inhoudstype toevoegen aan een lijst of bibliotheek

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inhoudstypen kunnen organisaties organiseren, beheren en inhoud efficiënter te verwerken in een siteverzameling. Door inhoudstypen te definiëren voor specifieke soorten documenten of producten, een organisatie ervoor zorgen dat elk van deze groepen van inhoud efficiënter worden beheerd. U kunt een lijst of bibliotheek instellen aan items van meerdere itemtypen of documenttypen bevatten met het toevoegen van inhoudstypen aan de lijst of bibliotheek, zoals nieuw Ondersteuningsprobleem of nieuwe leverancier.

In dit artikel

Inhoudstypen in lijsten en bibliotheken

Een inhoudstype toevoegen aan een lijst of bibliotheek

De nieuwe knop volgorde of standaardinhoudstype inhoudstype wijzigen

Inhoudstypen in lijsten en bibliotheken gebruiken

Als u een lijst of bibliotheek gebruikt waarvoor meerdere inhoudstypen kunnen worden gebruikt, kunt u inhoudstypen uit de groep met site-inhoudstypen die beschikbaar zijn voor uw site toevoegen aan deze lijst of bibliotheek.

Als u een inhoudstype toevoegt aan een lijst of bibliotheek, maakt u het mogelijk dat items van dat type in de lijst of bibliotheek kunnen worden opgeslagen. Met de opdracht Nieuw in die lijst of bibliotheek kunnen gebruikers nieuwe items van dat type maken. Een van de belangrijkste voordelen van inhoudstypen voor lijsten en bibliotheken is dat het hiermee mogelijk wordt om in één lijst of bibliotheek meerdere itemtypen of documenttypen op te nemen, die elk andere unieke metagegevens, beleidsregels of gedragskenmerken kunnen hebben.

Overname bij lijstinhoudstypen

Een exemplaar van een site-inhoudstype dat wordt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek, wordt een onderliggend element van het site-inhoudstype waarvan het is afgeleid. Het lijstinhoudstype neemt alle kenmerken over van het bovenliggende site-inhoudstype, zoals de documentsjabloon, de instelling alleen-lezen, de werkstromen en de kolommen. Een lijstinhoudstype kan worden aangepast voor de specifieke lijst of bibliotheek waaraan het is toegevoegd. Deze aanpassingen worden niet toegepast op het bovenliggende site-inhoudstype. Als u een bovenliggend site-inhoudstype van een lijstinhoudstype bijwerkt, neemt het onderliggende lijstinhoudstype deze wijzigingen alleen over als u aangeeft dat de wijzigingen moeten worden toegepast op alle onderliggende inhoudstypen.

De relatie tussen boven- en onderliggende inhoudstypen

Als het lijstinhoudstype wordt aangepast, worden aangepaste kenmerken die het lijstinhoudstype deelt met het site-inhoudstype overschreven als het lijstinhoudstype wijzigingen overneemt van het bovenliggende site-inhoudstype. Als aan het lijstinhoudstype extra kenmerken zijn toegevoegd die ontbreken in het bovenliggende inhoudstype (bijvoorbeeld extra kolommen), worden deze aanpassingen niet overschreven wanneer het onderliggende lijstinhoudstype wijzigingen overneemt van het bovenliggende site-inhoudstype.

Naar boven

Een inhoudstype toevoegen aan een lijst of bibliotheek

Voordat u inhoudstypen kunnen toevoegen aan een lijst of bibliotheek, moet eerst de lijst of bibliotheek worden ingesteld toe te staan dat meerdere inhoudstypen. Zie de onderwerpen in de sectie Zie ook voor meer informatie over het inschakelen van ondersteuning voor meerdere inhoudstypen in een lijst of bibliotheek. Als u wilt inhoudstypen toevoegen aan een lijst of bibliotheek, moet u ten minste de ontwerp- machtigingsniveau voor die lijst of bibliotheek.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam op de werkbalk Snel starten. Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Voor lijsten klikt u op het tabblad Lijst op het lint. Voor bibliotheken klikt u op het tabblad Bibliotheek.

 3. Voor lijsten klikt u op Lijstinstellingen op het lint. Voor bibliotheken klikt u op Bibliotheekinstellingen.

 4. Klik onder Inhoudstypen op Toevoegen vanuit bestaande typen site-inhoud.

  Opmerking: Als de lijst of bibliotheek zodanig is ingesteld dat meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen van de lijst of bibliotheek.

 5. Ga naar de sectie Inhoudstypen selecteren en klik op de pijl in de lijst De site-inhoudstypen selecteren uit om de groep site-inhoudstypen te selecteren waaruit u een keuze wilt maken.

 6. Klik op het inhoudstype dat u wilt dat in de lijst Beschikbare Site-inhoudstypen en klik vervolgens op toevoegen om te verplaatsen van het geselecteerde inhoudstype aan de lijst inhoudstypen om toe te voegen .

  Een inhoudstype kiezen

 7. Herhaal de stappen 5 en 6 voor andere inhoudstypen die u wilt toevoegen.

 8. Klik op OK als u alle inhoudstypen hebt geselecteerd die u wilt toevoegen.

Naar boven

Volgorde of standaardinhoudstype van de knop Nieuw wijzigen

U kunt de volgorde definiëren waarin inhoudstypen op de knop Nieuw van een lijst of bibliotheek worden weergegeven. Standaard wordt het eerste inhoudstype dat wordt weergegeven op de knop Nieuw het standaardinhoudstype voor de lijst of bibliotheek. Als u het standaardinhoudstype voor de lijst of bibliotheek wilt wijzigen, past u het inhoudstype aan dat als eerste op de knop Nieuw wordt weergegeven. U kunt ook opgeven of inhoudstypen die aan een lijst of bibliotheek zijn toegevoegd, zichtbaar zijn op de knop Nieuw.

Nieuw inhoudstype op de knop Nieuw

 1. Als de lijst of bibliotheek waarvoor u een inhoudstype wilt wijzigen nog niet is geopend, klikt u in Snel starten onder Lijsten of Documenten op de naam van de desbetreffende lijst of bibliotheek.

 2. Voer op het lint een van de volgende handelingen uit:

 3. Klik op Lijstinstellingen als u met een lijst werkt.

 4. Klik op Bibliotheekinstellingen als u met een documentbibliotheek werkt.

 5. Klik onder Inhoudstypen op Nieuwe knopvolgorde en standaardtype inhoud wijzigen.

  Opmerking: Als de lijst of bibliotheek zodanig is ingesteld dat meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen van de lijst of bibliotheek.

 6. Voer in de sectie Volgorde voor inhoudstype een van de volgende handelingen uit:

 7. Als u een inhoudstype wilt verwijderen uit de knop Nieuw van de lijst of bibliotheek, schakelt u het selectievakje Zichtbaar uit (dit selectievakje is standaard ingeschakeld).

 8. Als u de volgorde wilt wijzigen waarin inhoudstypen op de knop Nieuw worden weergegeven, klikt u op de pijl naast een inhoudstype in de kolom Positie van bovenaf en selecteert u het gewenste volgordenummer.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×