Een back-up maken van e-mailberichten, contactpersonen en agenda in een PST-bestand van Outlook of deze naar een PST-bestand exporteren

Een back-up maken van e-mailberichten, contactpersonen en agenda in een PST-bestand van Outlook of deze naar een PST-bestand exporteren

Als een Outlook-app op uw computer is geïnstalleerd, kunt u deze gebruiken om e-mail, contactpersonen en agenda-items van het ene naar het andere e-mailaccount te verplaatsen.

Stel bijvoorbeeld dat u een Office 365-postvak en een Gmail-account hebt. U kunt deze beide toevoegen aan Outlook. Vervolgens kunt u Outlook gebruiken om items uit uw Gmail-account te exporteren en ze te importeren in uw Office 365-postvak.

U kunt items exporteren door een PST-bestand aan te maken. Dit is een Outlook-gegevensbestand dat uw berichten en andere Outlook-items bevat en op uw computer wordt opgeslagen. Zie E-mail, contactpersonen en agenda importeren uit een PST-bestand van Outlook voor meer informatie over het importeren van items nadat u ze hebt geëxporteerd.

E-mail, contactpersonen en agenda exporteren uit een PST-bestand van Outlook

Kies een van de exportinstructies uit de volgende lijst.

U kunt uw Office 365-e-mailaccount toevoegen aan een Outlook-app, zoals Outlook 2016 of 2013. Vervolgens kunt u Outlook gebruiken om e-mailberichten, contactpersonen en agenda-items naar uw Office 365-postvak te verplaatsen. Ga als volgt te werk:

 1. Voeg uw bron-e-mailaccount toe aan Outlook. U kunt bijvoorbeeld uw Gmail-account aan Outlook 2016 toevoegen. Wacht even tot al uw e-mailberichten en contactpersonen worden weergegeven.

 2. Voeg uw e-mailaccount van Office 365 toe aan Outlook. Nadat u dit hebt gedaan, wordt Outlook automatisch gesynchroniseerd met Office 365. U ziet hoe de inhoud van uw Office 365-postvak wordt weergegeven in Outlook.

 3. Kies een van de exportinstructies om uw e-mail vanuit uw bronaccount naar een .pst-bestand te exporteren.

  Als u bijvoorbeeld Outlook 2010 hebt, kies dan 'Outlook 2010: Outlook-items exporteren naar een .pst-bestand'.

 4. Kies een van de (onderstaande) exportinstructies in dit artikel om uw e-mail te exporteren naar een PST-bestand.

  Als u bijvoorbeeld Outlook 2016 hebt, kiest u 'Outlook 2013 en Outlook 2016: Outlook-items exporteren uit een PST-bestand'.

  Nadat uw e-mailgegevens zijn geëxporteerd naar een PST-bestand, zijn deze draagbaar! U kunt het PST-bestand importeren in andere e-mailaccounts. Als u dit wilt doen met behulp van Outlook, raadpleegt u E-mail, contactpersonen en agenda importeren uit een PST-bestand van Outlook.

 1. Kies Bestand boven aan het lint van Outlook.

  Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te krijgen.

  Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.
 2. Kies Openen en exporteren > Importeren/exporteren.

  Kies Openen en exporteren, en kies vervolgens Importeren/exporteren.

 3. Kies Exporteren naar een bestand.

  Kies Exporteren naar een bestand.

 4. Klik op Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.

 5. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt per keer maximaal de gegevens voor één account exporteren.

  Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Dan worden alle accountgegevens geëxporteerd: Agenda, contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.

  Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.

 6. Klik op Bladeren om de locatie voor het Outlook-gegevensbestand (.pst) te selecteren. Typ een bestandsnaam en klik op OK om door te gaan.

  Opmerking:  Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Typ een andere bestandsnaam voordat u op OK klikt.

 7. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.

 8. Klik op Voltooien.

 9. De export wordt direct gestart in Outlook, tenzij er een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) wordt gemaakt of een bestand wordt gebruikt dat met een wachtwoord is beveiligd.

  • Als u een Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt, kunt u het bestand desgewenst met een wachtwoord beveiligen. Wanneer het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken wordt weergegeven, typt u het wachtwoord in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord, en klikt u vervolgens op OK. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord en klik vervolgens op OK.

  • Als u exporteert naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) dat met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en klikt u vervolgens op OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, zijn deze draagbaar. U kunt bijvoorbeeld het PST-bestand opslaan in OneDrive en het vervolgens downloaden naar uw nieuwe computer. Of u kunt het opslaan op een USB-stick, deze aansluiten op uw nieuwe computer en vervolgens uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda importeren in Outlook.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook het tabblad Bestand.

  Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te krijgen.

  Kies in Outlook 2010 het tabblad Bestand.

 2. Kies Opties.

  Kies Opties.

 3. Kies Geavanceerd in het dialoogvenster Opties voor Outlook.

  Kies Geavanceerd.

 4. Kies Exporteren onder de sectie Exporteren.

  Kies Exporteren op de pagina Geavanceerd

 5. Selecteer Naar een bestand exporteren en klik op Volgende.

 6. Klik op Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.

 7. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt per keer maximaal de gegevens voor één account exporteren.

  Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Dan worden alle accountgegevens geëxporteerd: Agenda, contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.

  Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.

 8. Klik op Bladeren om te selecteren waar u het Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt opslaan en om een bestandsnaam op te geven. Klik op OK om door te gaan.

  Opmerking:  Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Wijzig de bestandsnaam als u een nieuw bestand wilt maken en niet het bestaande bestand wilt gebruiken.

 9. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.

 10. Klik op Voltooien.

 11. De export wordt direct gestart, tenzij een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) wordt gemaakt of een bestaand bestand wordt gebruikt dat met een wachtwoord is beveiligd.

  • Als u een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt, kunt u het bestand desgewenst met een wachtwoord beveiligen. Wanneer het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken wordt weergegeven, typt u het wachtwoord in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord en klikt u op OK. Geef in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord op en klik vervolgens op OK.

  • Als u exporteert naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) dat met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en klikt u op OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, zijn deze draagbaar. U kunt bijvoorbeeld het PST-bestand opslaan in OneDrive en het vervolgens downloaden naar uw nieuwe computer. Of u kunt het opslaan op een USB-stick, deze aansluiten op uw nieuwe computer en vervolgens uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda importeren in Outlook.

 1. Kies in Outlook 2007 boven aan het lint de optie Bestand.

  Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te krijgen.

  Kies in Outlook 2007 het tabblad Bestand.

 2. Kies Importeren en exporteren.

  Kies Importeren en exporteren.

 3. Selecteer Naar een bestand exporteren en klik op Volgende.

  Kies Naar een bestand exporteren en kies Volgende.

 4. Klik op Map met persoonlijke bestanden (.pst) en vervolgens op Volgende.

 5. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt per keer maximaal de gegevens voor één account exporteren.

  Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Dan worden alle accountgegevens geëxporteerd: Agenda, contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.

  Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.

 6. Klik op Bladeren om te selecteren waar u het Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt opslaan en om een bestandsnaam op te geven. Klik op OK om door te gaan.

  Opmerking:  Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Wijzig de bestandsnaam als u een nieuw bestand wilt maken en niet het bestaande bestand wilt gebruiken.

 7. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.

 8. Klik op Voltooien.

 9. De export wordt direct gestart ... tenzij u een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt of u exporteert naar een bestaand PST-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd. In dit geval wordt het volgende dialoogvenster weergegeven:

  Kies OK als u het .pst-bestand niet met een wachtwoord wilt beveiligen.

  Kies OK als u het bestand niet met een wachtwoord wilt beveiligen. Anders:

  • Als u uw .pst-bestand met een wachtwoord wilt beveiligen: geef het wachtwoord op in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord en klik op OK. Geef het wachtwoord op in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand en klik op OK.

  • Als u exporteert naar een bestaande Persoonlijke bestandsmap (.pst) die met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en klikt u op OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, zijn deze draagbaar. U kunt bijvoorbeeld het PST-bestand opslaan in OneDrive en het vervolgens downloaden naar uw nieuwe computer. Of u kunt het opslaan op een USB-stick, deze aansluiten op uw nieuwe computer en vervolgens uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda importeren in Outlook.

Welke gegevens worden geëxporteerd?

 • Wanneer Outlook e-mailberichten, contactpersonen en agenda-informatie naar een PST-bestand exporteert, wordt een kopie van de informatie gemaakt. Er wordt niets uit Outlook verwijderd. U kunt uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda nog steeds weergeven en openen in Outlook.

 • Wanneer Outlook e-mails exporteert, bevat de export ook alle bijlagen van de e-mails.

 • Er worden geen metagegevens geëxporteerd, zoals mapeigenschappen (weergaven, machtigingen en instellingen voor AutoArchiveren), berichtregels en lijsten met geblokkeerde afzenders.

Belangrijk: Als u de Exchange-modus met cache gebruikt, zal Outlook alleen de items in de huidige cache exporteren. Standaard bevat de cache items van de afgelopen 12 maanden. Als u meer dan de afgelopen 12 maanden aan gegevens wilt exporteren, schakel dan eerst de Exchange-modus met cache uit. Zie voor meer informatie Exchange-modus met cache in- of uitschakelen.

Wanneer moet ik een PST-bestand exporteren (back-up maken)/importeren?

 • U wilt e-mail van één e-mailaccount naar een ander e-mailaccount verplaatsen.

  Stel dat u een oud e-mailaccount van Yahoo hebt, bijvoorbeeld joep77@yahoo.com. U wilt uw e-mail verplaatsen naar joep78@contoso.com, een nieuw e-mailaccount van Office 365.

  Met Outlook op uw bureaublad kunt u beide accounts aan Outlook toevoegen. Wacht even totdat al uw e-mails worden weergegeven (als u er veel hebt, kan dit even duren). Vervolgens gebruikt u Outlook om de e-mails vanuit uw Yahoo-account naar een PST-bestand te exporteren. Ten slotte importeert u het PST-bestand in uw Office 365-account.

 • U gaat een andere pc gebruiken: U verplaatst uw e-mail van de ene computer met Outlook naar een andere computer met Outlook.

  Stel, uw oude computer bevat Outlook 2007 en u hebt een nieuwe computer aangeschaft waarop Outlook 2016 is geïnstalleerd. Exporteer dan uw e-mailgegevens vanuit Outlook 2007 (zoals in dit artikel wordt beschreven) en importeer ze in Outlook 2016.

 • U stapt over van een pc op een Mac: Bijvoorbeeld wanneer u uw e-mail van Outlook op een pc overzet en importeert in Outlook 2016 op een Mac.

 • U wilt periodieke back-ups maken: Als u van al uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda-items een periodieke back-up wilt maken op een veilige plaats. Nadat u het PST-bestand hebt gemaakt, kopieert u het naar een veilige locatie, zoals een USB-flashstation, een andere harde schijf of opslag in de cloud zoals OneDrive of Dropbox.

  Er is geen manier om van alle (oude en nieuwe) gegevens automatisch een periodieke back-up te maken. AutoArchiveren maakt alleen een back-up van oude items. In feite worden de items alleen verplaatst in plaats van gekopieerd.

 • Als u alleen een back-up wilt maken van uw contactpersonen, raadpleegt u Contactpersonen exporteren uit Outlook. Daar wordt uitgelegd hoe u uw contactpersonen kopieert naar een .csv-bestand.

Zie ook

Import and export Outlook email, contacts, and calendar (Outlook-e-mail, -contactpersonen en -agenda importeren en exporteren)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×