Een afbeelding of afbeeldingsbestand toevoegen aan een webpagina

U kunt een afbeelding toevoegen aan elke webpagina met een veldbesturingselement Pagina-afbeelding door de afbeelding te kiezen uit een bibliotheek. Wanneer de afbeelding die in de bibliotheek is opgeslagen wordt gewijzigd, wordt de nieuwe afbeelding automatisch ook gebruikt op pagina's waarop de afbeelding wordt gebruikt.

Met behulp van de HTML-editor kunt u ook een afbeelding toevoegen aan elke webpagina met een veldbesturingselement Pagina-inhoud. Wanneer u de HTML-editor gebruikt om een afbeelding toe te voegen aan een veldbesturingselement Pagina-inhoud, wordt de afbeelding ook opgeslagen in een bibliotheek, zodat pagina's waarop de afbeelding wordt gebruikt automatisch de nieuwe afbeelding gebruiken als deze in de bibliotheek wordt bijgewerkt.

Wanneer u een nieuwe pagina maakt en wilt dat deze pagina een afbeelding bevat, kunt u de pagina maken door een pagina-indeling te gebruiken met het veldbesturingselement Pagina-afbeelding.

In dit artikel

Pagina-indelingen die een veldbesturingselement Pagina-afbeelding bevatten

Pagina-indelingen die een veldbesturingselement Pagina-inhoud bevatten

Een afbeelding toevoegen met het veldbesturingselement Pagina-afbeelding

Een afbeelding toevoegen aan een veldbesturingselement Pagina-inhoud met de HTML-editor

Pagina-indelingen die een veldbesturingselement Pagina-afbeelding bevatten

De volgende pagina-indelingen die zijn inbegrepen bij Microsoft Office SharePoint Server 2007 bevatten een veldbesturingselement Pagina-afbeelding:

 • Artikelpagina met afbeelding links

 • Artikelpagina met afbeelding rechts

 • Introductiepagina van intranet

 • Welkomstpagina met overzichtskoppelingen

 • Welkomstpagina met inhoudsopgave

 • Welkomstpagina

De site kan extra pagina-indelingen bevatten die een veldbesturingselement Pagina-afbeelding bevatten.

Tip : Eén manier waarop u kunt zien of een pagina een veldbesturingselement Pagina-afbeelding bevat, is door de pagina te bewerken. Wanneer u een pagina bewerkt, wordt voor elk veldbesturingselement op die pagina een label weergegeven. De veldbesturingselementen Pagina-afbeelding op pagina's die zijn gemaakt met pagina-indelingen die zijn inbegrepen bij Office SharePoint Server 2007, hebben het label Pagina-afbeelding. Dit kan al dan niet het geval zijn voor pagina's die zijn gemaakt met behulp van aangepaste pagina-indelingen die zijn ontworpen door iemand met ontwerpmachtigingen voor uw site. Vraag de beheerder van de siteverzameling om meer informatie over de aangepaste pagina-indelingen die op uw site kunnen worden gebruikt.

Naar boven

Pagina-indelingen die een veldbesturingselement Pagina-inhoud bevatten

De volgende pagina-indelingen die zijn inbegrepen bij Office SharePoint Server 2007 bevatten een veldbesturingselement Pagina-inhoud:

 • Introductiepagina van intranet

 • Welkomstpagina met overzichtskoppelingen

 • Welkomstpagina met inhoudsopgave

De site kan extra pagina-indelingen bevatten die een veldbesturingselement Pagina-inhoud bevatten.

Tip : Eén manier waarop u kunt zien of een pagina een veldbesturingselement Pagina-inhoud bevat, is door de pagina te bewerken. Wanneer u een pagina bewerkt, wordt voor elk veldbesturingselement op die pagina een label weergegeven. De veldbesturingselementen Pagina-inhoud op pagina's die zijn gemaakt met pagina-indelingen die zijn inbegrepen bij Office SharePoint Server 2007, hebben het label Pagina-inhoud. Dit kan al dan niet het geval zijn voor pagina's die zijn gemaakt met behulp van aangepaste pagina-indelingen die zijn ontworpen door iemand met ontwerpmachtigingen voor uw site. Vraag de beheerder van de siteverzameling om meer informatie over de aangepaste pagina-indelingen die op uw site kunnen worden gebruikt.

Naar boven

Een afbeelding toevoegen met het veldbesturingselement Pagina-afbeelding

 1. Ga naar de pagina waaraan u een afbeelding wilt toevoegen en klik vervolgens op Pagina bewerken op de werkbalk Pagina bewerken.

  Opmerking : Als de werkbalk Pagina bewerken niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Siteacties op Werkbalk Pagina bewerken weergeven.

 2. Klik in het veldbesturingselement Pagina-afbeelding op Afbeelding bewerken. Het dialoogvenster Afbeeldingseigenschappen bewerken wordt geopend.

 3. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingseigenschappen bewerken in het gedeelte Algemeen op de knop Bladeren naast het vak Geselecteerde afbeelding. De afbeeldingsbibliotheek wordt geopend in een nieuw venster.

 4. Klik op de afbeelding die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK. De afbeeldingsbibliotheek wordt gesloten en het adres van de geselecteerde afbeelding wordt nu weergegeven in het vak Geselecteerde afbeelding.

 5. U kunt eventueel ook de resterende afbeeldingseigenschappen instellen:

  • Alternatieve tekst      Typ tekst waarmee de afbeelding kort wordt omschreven. Deze tekst wordt weergegeven in plaats van de afbeelding als de afbeelding niet wordt weergegeven door de browser van degene die de pagina bezoekt. Alternatieve tekst wordt ook gelezen door schermlezers.

  • Hyperlink      De afbeelding kan optioneel fungeren als hyperlink. Typ het gewenste doel van de hyperlink in dit vak. U kunt ook de knop Bladeren gebruiken om een doel voor de hyperlink te vinden. Schakel het selectievakje Openen in nieuw venster in als u wilt dat de hyperlink wordt geopend in een nieuw browservenster.

   In het gedeelte Indeling kunt u de volgende eigenschappen instellen:

  • Uitlijning      U kunt de positie van de afbeelding binnen het veldbesturingselement wijzigen door een keuze te maken uit de lijst Uitlijning. Omdat het formaat van een veldbesturingselement Pagina-afbeelding wordt aangepast aan de afbeelding, heeft deze optie geen merkbaar effect wanneer deze wordt gebruikt voor een afbeelding in een veldbesturingselement Pagina-afbeelding.

  • Randdikte      U kunt de afbeelding voorzien van een rand door de dikte van de rand op te geven. De randdikte wordt gemeten in pixels.

  • Horizontale afstand      U kunt afstand toevoegen aan beide zijden van de afbeelding door een waarde (in pixels) op te geven voor de grootte van de afstand.

  • Verticale afstand      U kunt afstand toevoegen boven en onder de afbeelding door een waarde (in pixels) op te geven voor de grootte van de afstand.

   In het gedeelte Grootte kunt u de volgende eigenschappen instellen:

  • De standaardafbeeldingsgrootte gebruiken      Selecteer deze optie als u wilt dat de afbeelding wordt weergegeven met de bijbehorende standaardgrootte. Dit is de grootte die wordt bepaald in de eigenschappen van het afbeeldingsbestand.

  • Grootte opgeven      Selecteer deze optie als u de grootte van de afbeelding op de gepubliceerde pagina wilt opgeven. Hiermee worden de grootte-eigenschappen van het afbeeldingsbestand overschreven. Als u deze optie selecteert, moet u de breedte, de hoogte of beide instellen met de eigenschappen Breedte en Hoogte.

  • Breedte (pixels)      Als u Grootte opgeven selecteert, gebruikt u Breedte (pixels) om de breedte van de afbeelding op te geven in pixels.

  • Hoogte (pixels)      Als u Grootte opgeven selecteert, gebruikt u Hoogte (pixels) om de hoogte van de afbeelding op te geven in pixels.

  • Verhouding handhaven      U kunt deze optie gebruiken om de verhouding tussen de breedte en de hoogte van de afbeelding te behouden. Als u deze optie selecteert, kunt u alleen de breedte of alleen de hoogte van de afbeelding instellen, omdat de waarde die u kiest voor de breedte of hoogte van de afbeelding bepalend is voor de waarde van de andere afmeting op basis van de verhouding van de breedte en hoogte van de oorspronkelijke afbeelding.

Naar boven

Een afbeelding toevoegen aan een veldbesturingselement Pagina-inhoud met de HTML-editor

 1. Ga naar de pagina waaraan u een afbeelding wilt toevoegen en klik vervolgens op Pagina bewerken op de werkbalk Pagina bewerken.

  Opmerking : Als de werkbalk Pagina bewerken niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Siteacties op Werkbalk Pagina bewerken weergeven.

 2. Klik in het veldbesturingselement Pagina-inhoud op Inhoud bewerken om de HTML-editor te starten. De HTML-editor wordt soms direct in de tekst weergegeven en soms in een dialoogvenster van de webpagina.

 3. Plaats de cursor in het veldbesturingselement Pagina-inhoud op de plaats waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 4. Klik op de werkbalk HTML-editor op de werkbalkknop Afbeelding invoegen Knopvlak .

  Sneltoets  Als u een afbeelding wilt invoegen, drukt u op CTRL+SHIFT+G.

  Het dialoogvenster Afbeeldingseigenschappen bewerken wordt geopend.

 5. Klik in het dialoogvenster Afbeeldingseigenschappen bewerken in het gedeelte Algemeen op de knop Bladeren naast het vak Geselecteerde afbeelding. De afbeeldingsbibliotheek wordt geopend in een nieuw venster.

 6. Klik op de afbeelding die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK. De afbeeldingsbibliotheek wordt gesloten en het adres van de geselecteerde afbeelding wordt nu weergegeven in het vak Geselecteerde afbeelding.

 7. U kunt eventueel ook de resterende afbeeldingseigenschappen instellen:

  • Alternatieve tekst      Typ tekst waarmee de afbeelding kort wordt omschreven. Deze tekst wordt weergegeven in plaats van de afbeelding als de afbeelding niet wordt weergegeven door de browser van degene die de pagina bezoekt. Alternatieve tekst wordt ook gelezen door schermlezers.

  • Hyperlink      De afbeelding kan optioneel fungeren als hyperlink. Typ het gewenste doel van de hyperlink in dit vak. U kunt ook de knop Bladeren gebruiken om een doel voor de hyperlink te vinden. Schakel het selectievakje Openen in nieuw venster in als u wilt dat de hyperlink wordt geopend in een nieuw browservenster.

   In het gedeelte Indeling kunt u de volgende eigenschappen instellen:

  • Uitlijning      U kunt de positie van de afbeelding binnen het veldbesturingselement wijzigen door een keuze te maken uit de lijst Uitlijning.

  • Randdikte      U kunt de afbeelding voorzien van een rand door de dikte van de rand op te geven. De randdikte wordt gemeten in pixels.

  • Horizontale afstand      U kunt afstand toevoegen aan beide zijden van de afbeelding door een waarde (in pixels) op te geven voor de grootte van de afstand.

  • Verticale afstand      U kunt afstand toevoegen boven en onder de afbeelding door een waarde (in pixels) op te geven voor de grootte van de afstand.

   In het gedeelte Grootte kunt u de volgende eigenschappen instellen:

  • De standaardafbeeldingsgrootte gebruiken      Selecteer deze optie als u wilt dat de afbeelding wordt weergegeven met de bijbehorende standaardgrootte. Dit is de grootte die wordt bepaald in de eigenschappen van het afbeeldingsbestand.

  • Grootte opgeven      Selecteer deze optie als u de grootte van de afbeelding op de gepubliceerde pagina wilt opgeven. Hiermee worden de grootte-eigenschappen van het afbeeldingsbestand overschreven. Als u deze optie selecteert, moet u de breedte, de hoogte of beide instellen met de eigenschappen Breedte en Hoogte.

  • Breedte (pixels)      Als u Grootte opgeven selecteert, gebruikt u Breedte (pixels) om de breedte van de afbeelding op te geven in pixels.

  • Hoogte (pixels)      Als u Grootte opgeven selecteert, gebruikt u Hoogte (pixels) om de hoogte van de afbeelding op te geven in pixels.

  • Verhouding handhaven      U kunt deze optie gebruiken om de verhouding tussen de breedte en de hoogte van de afbeelding te behouden. Als u deze optie selecteert, kunt u alleen de breedte of alleen de hoogte van de afbeelding instellen, omdat de waarde die u kiest voor de breedte of hoogte van de afbeelding bepalend is voor de waarde van de andere afmeting op basis van de verhouding van de breedte en hoogte van de oorspronkelijke afbeelding.

   Notities : 

   • Als de pagina waaraan u een afbeelding wilt toevoegen een pagina met webonderdelen is, kunt u een afbeelding toevoegen met een webonderdeel Afbeelding. Raadpleeg het artikel Webonderdeel Afbeelding voor meer informatie over het gebruik van een webonderdeel Afbeelding.

   • Als de afbeelding die u aan een pagina wilt toevoegen niet beschikbaar is in de afbeeldingsbibliotheek, kunt u deze toevoegen als u beschik over bijdragemachtigingen. Raadpleeg het artikel Een of meer bestanden toevoegen aan en bibliotheek voor meer informatie over het toevoegen van een afbeeldingsbestand aan een bibliotheek.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×