Een aangepast veld maken of wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt maken of wijzigen van de aangepaste velden binnen Microsoft Office Project Web Access en deze velden toevoegen aan uw projecten.

U kunt ook lijsten (of kenmerken) aan aangepaste velden toevoegen waarin de waarden worden gemaakt die teamleden kunnen zien en gebruiken. Deze kenmerken zijn afgeleid van:

 • Opzoektabellen     Deze tabellen bevatten vooraf gedefinieerde waarden die, nadat ze zijn gemaakt, kunnen worden geselecteerd in een lijst door teamleden als ze een aangepast veld aan hun projectplannen toevoegen.

 • Formules     Formules kunnen worden gebruikt om veldwaarden te genereren door het berekenen van meerdere velden en functies.

Wat wilt u doen?

Een aangepast veld maken of wijzigen

Maken of wijzigen van een opzoektabel

Een formule voor een aangepast veld maken

Een aangepast veld maken of wijzigen

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Definitie van aangepast ondernemingsveld.

 3. Als u een nieuw veld wilt maken, klikt u op Nieuw veld.

  Als u een veld wilt aanpassen, selecteert u het veld dat u wilt aanpassen door op een veldnaam in de tabel te klikken.

 4. Typ op de pagina Nieuw aangepast veld (of Aangepast veld bewerken als u een bestaand veld wijzigt) een naam voor het veld in het vak Naam.

 5. Klik in de sectie Entiteit en type in de lijst Entiteit op Project, Resource of Taak en klik vervolgens in de lijst Type op het veldtype.

 6. Klik in de sectie Kenmerken van aangepast veld geven als het veld bestaat uit een gekoppelde opzoektabel van vooraf gedefinieerde waarden. Als u wilt maken of wijzigen van een opzoektabel, raadpleegt u maken of wijzigen van een opzoektabel.

 7. Maak een formule die een waarde voor het aangepaste veld genereert, formule selecteren in de sectie Aangepaste kenmerken en typt u de vergelijking voor de formule.

  De volgende formule wordt bijvoorbeeld een waarde "Geen basislijn", "Budget overschreden met 20% of meer" of "binnen budget":

Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")

 1. Als u veldwaarden wilt weergeven als het type gegevens of tekst voor weergave dat u hebt geselecteerd in de sectie Entiteit en type, selecteert u in de sectie Weer te geven waarden, selecteert u Gegevens.

 2. Als u grafische indicatoren wilt weergeven in plaats van gegevens, selecteert u in de sectie Weer te geven waarden de optie Grafische indicatoren.

  • Klik in de lijst Criteria voor op Samenvattingsrijen, Niet-samenvattingsrijen of Projectsamenvatting om op te geven voor welk type informatie u grafische indicatoren wilt weergeven.

  • Als u verder wilt verfijnen welk type informatie u wilt weergeven met grafische indicatoren, selecteert u in het raster een test, een veldwaarde waartegen de test wordt uitgevoerd en de afbeelding die voor de grafische indicator wordt weergegeven.

  • Schakel het selectievakje Gegevenswaarden in de knopinfo als u de veldwaarde wilt weergeven als scherminfo.

 3. Selecteer in de sectie Vereist de optie Ja of Nee om aan te geven of gebruikers gegevens in dit veld moeten invoeren. U kunt bijvoorbeeld een rode knopafbeelding weergeven als de waarde in een kostenveld het budget overschrijdt.

 4. Klik op Opslaan.

Opmerking: Als u een grafische indicator gebruikt om de waarde van het veld te definiëren, wordt Microsoft Office Project Professional 2007 geopend als u op Opslaan klikt om de grafische indicatoren of de functie in de formule te controleren. Sluit Office Project Professional 2007 als u klaar bent met het maken of wijzigen van het veld. U hoeft in Project Professional geen verdere aanpassingen aan te brengen in het aangepaste veld dat u hebt gemaakt in Project Web Access.

Naar boven

Een opzoektabel maken of wijzigen

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Definitie van aangepast ondernemingsveld.

 3. Als u een nieuwe opzoektabel wilt maken, klikt u op Nieuwe opzoektabel.

  Als u een bestaande opzoektabel wilt wijzigen, klikt u op de naam in de tabel Opzoektabellen voor aangepaste velden.

 4. Typ op de pagina Nieuwe opzoektabel (of op de pagina Opzoektabel bewerken als u een bestaande opzoektabel wijzigt) een naam voor de opzoektabel in het vak Naam.

 5. Selecteer in de sectie Type het type projectinformatie dat u wilt gebruiken in de opzoektabel.

 6. Geef in de sectie Codemasker de numerieke of alfabetische structuur op van elke waarde in de opzoektabel.

  Als u bijvoorbeeld wilt dat de waarden in de opzoektabel twee letters gevolgd door drie cijfers in een hiërarchische structuur bevat, klikt u in de eerste rij van de codemaskertabel op Tekens, typt u 2 om het aantal tekens aan te geven en typt u een punt als scheidingsteken tussen de waarden. Klik in de tweede rij op Getallen, typ 3 en typ een scheidingsteken voor het tweede deel van de opzoektabelwaarde.

  Tip: De structuur van uw opzoekveldcodes wordt weergegeven in het vak Voorbeeld van code.

 7. Typ in de sectie Opzoektabel de waarden in de tabel en maak een hiërarchische relatie tussen de waarden. Deze waarden moeten voldoen aan de codemaskerdefinitie die is opgegeven in de sectie Codemasker. Dit zijn de waarden waaruit de gebruikers kunnen selecteren als ze gegevens invoeren in de aangepaste velden. Voor het maken van de hiërarchische relatie van de waarde klikt u op de knoppen op de werkbalk boven de tabel:

  • Als u wilt een hiërarchische relatie opgeven, selecteert u de rij met de waarde die u wilt laten inspringen en klik op Inspringing Inspringing .

  • Klik op Rij invoegen Knopafbeelding om een nieuwe rij.

   Als u het bovenstaande voorbeeld wilt voortzetten, als u wilt dat de waarden voor de opzoektabel twee letters bevatten gevolgd door drie cijfers in een hiërarchische structuur, typt u in de eerste rij van de opzoektabelwaarden de eerste waarde van twee letters. Typ in de tweede, derde en vierde rij de driecijferige getallen die hiërarchisch aan de eerste rij zijn gerelateerd en laat elk vervolgens inspringen onder de eerste rij. Typ in de vijfde rij de waarde voor de tweede waarde van twee letters, enzovoort.

   Tip: Als uw beheerder heeft de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Servers, in de sectie Opzoektabel geïnstalleerd, kunt u klikken op exporteren naar Excel of afdrukken om de bijbehorende acties uitvoeren op de gegevens in de tabel.

Naar boven

Een formule voor een aangepast veld maken

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Definitie van aangepast ondernemingsveld.

 3. Klik op de naam van het veld waarvoor u een formule wilt koppelen, of klik op Nieuw veld.

 4. Klik op de pagina Nieuw aangepast veld (of Aangepast veld bewerken als u een bestaande formule wijzigt) in de sectie Kenmerken van aangepast veld op Formule.

 5. Klik op Kies functie om een functie te maken. Klik in de lijst met functies op een functiecategorie en klik vervolgens op de functie die u wilt gebruiken.

  De functie wordt weergegeven in het vak.

 6. Klik voor het verder ontwikkelen van de functie op Kies operator en klik vervolgens op een operator. De operator wordt aan de formule toegevoegd.

  Denk tijdens het maken van een formule aan het volgende:

  • Zet projectvelden tussen vierkante haken. Deze formule [Name]&"."&[Project] retourneert een waarde die de naam van de taak gevolgd door de naam van het project met een punt (.) bevat bijvoorbeeld tussen de twee namen, in het formulier taaknaam.projectnaam.

  • Een formule kan maximaal 29 niveaus (nesten) aan functies bevatten.

 7. Klik op Opslaan om het veld met de gekoppelde formule op te slaan.

Opmerking: Als u op Opslaan klikt, wordt Microsoft Office Project Professional 2007 geopend om de functies in de formule te controleren. Sluit Office Project Professional 2007 als u klaar bent met het maken of wijzigen van het veld. U hoeft geen wijzigingen in Project Professional op te slaan, aangezien Project alleen wordt gebruikt om de formule te controleren.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×