Een SmartArt-afbeelding maken

Een SmartArt-afbeelding is een visuele voorstelling van uw gegevens die u snel en eenvoudig kunt maken om uw boodschap of ideeën effectief te communiceren. U kunt kiezen uit een groot aantal vooraf gedefinieerde ontwerpen. U kunt een SmartArt-afbeelding maken in Excel, Outlook, PowerPoint en Word.

smartart-afbeelding met diatekst en galerie met indelingen

In dit artikel

Overzicht van het maken van een SmartArt-afbeelding

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken en tekst toevoegen

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Overzicht van het maken van een SmartArt-afbeelding

De meeste inhoud die wordt gemaakt met behulp van Microsoft Office-programma's is tekstueel, ondanks dat het gebruik van illustraties bijdraagt aan het begrijpen en onthouden van materie en lezers stimuleert om actie te ondernemen. Het maken van hoogwaardige illustraties kan lastig zijn, zeker als u geen professionele ontwerper bent of als er geen financiële ruimte is om een dergelijke professional in te huren. Als u een versie van Microsoft Office gebruikt die ouder is dan Office 2007, kunt u heel wat tijd kwijt zijn met het harmoniseren en uitlijnen van vormen, het opmaken van de tekst en het handmatig aanpassen van de vormen om deze in overeenstemming te brengen met de algehele stijl van het document. Met de introductie van SmartArt-afbeeldingen kunt u met slechts enkele muisklikken professionele illustraties maken.

U kunt een SmartArt-afbeelding maken in Excel, Outlook, PowerPoint en Word. Hoewel de meeste andere Office-programma's geen ondersteuning bieden voor SmartArt-afbeeldingen, kunt u de afbeeldingen wel via kopiëren en plakken als gewone afbeeldingen toevoegen aan deze programma's.

Wanneer u een SmartArt-afbeelding maakt, wordt u gevraagd om een type SmartArt-afbeelding te kiezen, zoals Proces, Hiërarchie, Cyclus of Relatie. Elk type SmartArt-afbeelding bevat verschillende indelingen. Nadat u een indeling hebt gekozen, kunt u achteraf nog altijd eenvoudig van indeling of type veranderen. De meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak worden dan automatisch naar de nieuwe indeling overgebracht.

Terwijl u inhoud toevoegt en bewerkt in het deelvenster Tekst, wordt de SmartArt-afbeelding automatisch bijgewerkt en worden waar nodig vormen toegevoegd of verwijderd.

U kunt ook vormen toevoegen of verwijderen in de SmartArt-afbeelding om de structuur van de indeling aan te passen. De indeling Eenvoudig proces wordt bijvoorbeeld met drie vormen weergegeven, maar misschien hebt u voor uw proces maar twee vormen nodig, of juist vijf. Als u vormen toevoegt of verwijdert of tekst bewerkt, wordt de rangschikking van de vormen en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch bijgewerkt, waarbij het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke randen van de indeling voor de SmartArt-afbeelding worden behouden.

Van toepassing op PowerPoint     Aangezien PowerPoint-presentaties vaak dia's met lijsten met opsommingstekens bevatten, is er een manier om diatekst snel te converteren naar een SmartArt-afbeelding. Bovendien kunt u een SmartArt-afbeelding voorzien van animatie in uw PowerPoint-presentaties.

Wanneer u een indeling selecteert, worden er tijdelijke aanduidingen voor tekst weergegeven (zoals [Tekst]). U kunt zo zien hoe de SmartArt-afbeelding er in werkelijkheid uitziet. Deze tijdelijke aanduidingen worden overigens niet weergegeven tijdens een diavoorstelling. De vormen worden echter altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u ze verwijdert. U kunt de tijdelijke aanduidingen voor tekst vervangen door uw eigen inhoud.

Naar boven

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Begin de SmartArt-afbeelding pas te maken als u hebt nagedacht over het type en de indeling die het meest geschikt zijn voor het weergeven van uw gegevens. Wat is de functie van de SmartArt-afbeelding? Wilt u een bepaald uiterlijk? Aangezien u snel en eenvoudig kunt schakelen tussen indelingen, kost het weinig tijd om verschillende indelingen (van verschillende typen) te proberen totdat u de indeling hebt gevonden die precies goed is. Het is belangrijk dat een afbeelding duidelijk en overzichtelijk is. Experimenteer met verschillende typen en neem hierbij de onderstaande tabel als uitgangspunt. De tabel is bedoeld om u op weg te helpen en biedt geen volledig overzicht.

Doel van de afbeelding

Type afbeeldingen

Niet-opeenvolgende informatie weergeven

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven

Proces

Een continu proces weergeven

Cyclus

Een beslissingsstructuur weergeven

Hiërarchie

Een organigram maken

Hiërarchie

Verbindingen illustreren

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau

Piramide

Een stamboom met afbeeldingen tekenen

Afbeelding

Daarnaast is de hoeveelheid tekst van belang, omdat de hoeveelheid tekst vaak bepalend is voor de indeling en het aantal vormen dat u nodig hebt. In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals Trapeziumlijst in het type Lijst, zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een vast aantal vormen. Zo is de indeling Tegengestelde pijlen in het type Relatie bedoeld om twee tegengestelde ideeën of concepten te laten zien. Er zijn slechts twee vormen voor tekst en u kunt het aantal ideeën of concepten in de indeling niet verhogen.

De SmartArt-afbeelding Tegengestelde pijlen.
De indeling Tegengestelde pijlen met twee tegengestelde ideeën

Als u meer dan twee ideeën wilt overbrengen, kiest u een andere indeling die meer dan twee vormen voor tekst bevat, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type Piramide. Houd er rekening mee dat de betekenis van uw informatie kan veranderen als u de indeling of het type van uw SmartArt-afbeelding wijzigt. Zo heeft een indeling met pijlen die naar rechts wijzen, zoals Eenvoudig proces in het type Proces, een andere betekenis dan een SmartArt-afbeelding met pijlen die een cirkel vormen, zoals Continue cyclus in het type Cyclus .

Naar boven

Een SmartArt-afbeelding maken en tekst toevoegen

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op SmartArt.

  De groep Illustraties op het tabblad Invoegen in PowerPoint 2010.
  Een voorbeeld van de groep Illustraties op het tabblad Invoegen in PowerPoint 2010.

 2. Klik in het dialoogvenster SmartArt-afbeelding kiezen op het type en de indeling die u wilt gebruiken.

 3. Voeg op een van de volgende manieren tekst toe:

  • Klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en typ de gewenste tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] in het deelvenster Tekst en plak de tekst.

   Notities : 

   • Als het deelvenster Tekst niet wordt weergegeven, klikt u op het besturingselement.

    Besturingselement voor het tekstvenster

   • Wanneer u tekst wilt toevoegen op een willekeurige positie dicht bij of boven aan de SmartArt-afbeelding, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak om een tekstvak in te voegen. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weergeven, klikt u met de rechtsmuisknop op het tekstvak. Vervolgens klikt u op Vorm opmaken of Tekstvak opmaken en stelt u het tekstvak zo in dat dit geen achtergrondkleur en rand heeft.

  • Klik in een vak in de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst. U krijgt het beste resultaat als u deze optie gebruikt nadat u alle gewenste vakken hebt toegevoegd.

Naar boven

Vormen aan een SmartArt-afbeelding toevoegen of eruit verwijderen

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u nog een vorm wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep Afbeelding maken op de pijl onder Vorm toevoegen.

  De groep Afbeelding maken op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen voor de geselecteerde vorm.

Notities : 

 • Als u een vorm uit het deelvenster Tekst wilt toevoegen, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de aanwijzer naar de positie voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u op Enter.

 • Als u een vorm uit de SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de vorm die u wilt verwijderen en drukt u op Delete. Als u de volledige SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en vervolgens op Delete.

Naar boven

De kleuren van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

U kunt kleurvariaties toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding die zijn afgeleid van de themakleuren.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen .

  groep smartart-stijlen op het tabblad ontwerp onder hulpmiddelen voor smartart

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 3. Klik op de gewenste kleurvariatie.

Naar boven

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerp en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knopafbeelding .

Tips    

 • Als u wilt beginnen met een lege indeling, verwijdert u alle tijdelijke aanduidingen voor tekst (zoals [Tekst]) in het deelvenster Tekst of drukt u op Ctrl + A en vervolgens op Delete.

 • Als u het formaat van de volledige SmartArt-afbeelding wilt wijzigen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en sleept u de formaatgrepen vervolgens naar binnen of naar buiten tot de SmartArt-afbeelding het gewenste formaat heeft.

 • Als u al een PowerPoint-dia met tekst hebt, kunt u diatekst converteren naar een SmartArt-afbeelding.

 • Als u PowerPoint gebruikt, kunt u animaties toevoegen aan de SmartArt-afbeelding om elke vorm of elk hiërarchisch niveau te benadrukken.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×