Een SmartArt-afbeelding maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een SmartArt-afbeelding is een visuele weergave van uw gegevens die u snel kunt en gemakkelijk te kiezen uit een groot aantal verschillende indelingen maken, kunt u uw boodschap of ideeën effectief te communiceren. Als u wilt zien van een video van een gebruiker maken van SmartArt-afbeeldingen, gaat u naar Community-video: afbeeldingen met SmartArt toevoegen. In de voorbeelden in de video in Microsoft Office Outlook 2007worden weergegeven, maar u kunt SmartArt-afbeeldingen in Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007en Microsoft Office Word 2007 te maken.

smartart-afbeelding met diatekst en galerie met indelingen

In dit artikel

Een SmartArt-afbeelding maken (overzicht)

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken en hieraan tekst toevoegen

Vormen toevoegen aan of verwijderen uit de SmartArt-afbeelding

De kleur wijzigen van de gehele SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken (overzicht)

De meeste inhoud die is gemaakt met behulp van 2007 Microsoft Office-systeem -programma's is tekstuele, hoewel het gebruik van illustraties verbetert de lidmaatschap en geheugen en actie aanmoedigt. Maken van professionele afbeeldingen kan lastig zijn, met name als u niet de ontwerper van een professionele of u geen enkele een grafisch ontwerper. Als u eerdere versies van Microsoft Office gebruikt, kunt u veel tijd aan shapes dezelfde grootte en zijn besteed de tekst er goed uitzien en handmatig opmaak de vormen in overeenstemming met de algehele stijl van het document, in plaats van de nadruk op uw inhoud. Met de nieuwe Office 2007-versie functie SmartArt-afbeeldingen en andere nieuwe functies, zoals thema's genoemd, kunt u professionele afbeeldingen met een paar muisklikken van de muis.

U kunt een SmartArt-afbeelding maken in Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 of in een e-mailbericht in Microsoft Office Outlook 2007. Hoewel u geen SmartArt-afbeeldingen kunt maken in andere Office 2007-versie-programma's, kunt u wel SmartArt-afbeeldingen als afbeeldingen kopiëren en in deze programma's plakken.

Geldt alleen voor Microsoft Office PowerPoint 2007

Aangezien Office PowerPoint 2007-presentaties vaak dia's bevatten met lijsten met opsommingstekens, kunt u snel diatekst converteren naar een SmartArt-afbeelding. Daarnaast kunt u animaties toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen in Office PowerPoint 2007-presentaties.

Als u een SmartArt-afbeelding maakt, moet u een type SmartArt-afbeelding kiezen, zoals Proces, Hiërarchie, Cyclus of Relatie. Een type komt overeen met een SmartArt-afbeeldingscategorie en elk type bevat verschillende indelingen. Nadat u een indeling hebt gekozen, kunt u gemakkelijk de indeling voor de SmartArt-afbeelding wijzigen. De meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak worden automatisch naar de nieuwe indeling overgebracht.

Bij het selecteren van een indeling wordt tijdelijke tekst (bijvoorbeeld [Tekst]) weergegeven, zodat u kunt zien hoe de SmartArt-afbeelding eruitziet. Tijdelijke tekst wordt niet afgedrukt en wordt niet weergegeven tijdens een diavoorstelling. De vormen worden echter altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u deze verwijdert. U kunt de tijdelijke tekst vervangen door uw eigen inhoud.

Tijdens het toevoegen of bewerken van inhoud in het tekstvenster, wordt de SmartArt-afbeelding automatisch bijgewerkt. Waar nodig worden vormen toegevoegd of verwijderd.

U kunt ook vormen toevoegen of verwijderen in de SmartArt-afbeelding om de structuur van de indeling aan te passen. De indeling Eenvoudig proces wordt bijvoorbeeld met drie vormen weergegeven, maar u hebt voor uw proces wellicht slechts twee vormen nodig, of juist vijf. Als u vormen toevoegt of verwijdert of tekst bewerkt, wordt de rangschikking van de vormen en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch bijgewerkt, waarbij het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke randen van de indeling voor de SmartArt-afbeelding worden behouden.

Kunt u snel een professioneel uiterlijk toevoegen en SmartArt-afbeelding, Pools van een SmartArt-stijl toepassen op toe.

Naar boven

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Bedenk voor het maken van de SmartArt-afbeelding welk type en welke indeling het meest geschikt zijn voor de gegevens. Wat wilt u overbrengen met de afbeelding? Wilt u een bepaalde look? Aangezien u snel en gemakkelijk kunt wisselen van indeling, kunt u verschillende indelingen uitproberen (binnen verschillende typen), totdat u de indeling vindt waardoor het bericht het best wordt geïllustreerd. De afbeelding moet duidelijk en gemakkelijk te volgen zijn. Probeer verschillende typen uit. Gebruik hierbij de onderstaande tabel als beginpunt. De tabel is bedoeld om u op weg te helpen en bevat geen volledig overzicht.

Doel van afbeelding

Type afbeelding

Niet-opeenvolgende informatie weergeven

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven

Proces

Een continu proces weergeven

Cyclus

Een beslissingsstructuur weergeven

Hiërarchie

Een organigram maken

Hiërarchie

Verbindingen illustreren

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau

Piramide

De hoeveelheid tekst is ook belangrijk, omdat de hoeveelheid tekst vaak bepalend is voor de indeling en het aantal vormen dat u in de indeling moet gebruiken. In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals Trapeziumlijst in het type Lijst, zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een vast aantal vormen. Zo is de indeling Neutraliserende pijlen in het type Relatie bedoeld om twee tegengestelde ideeën of concepten te laten zien. Er zijn slechts twee vormen die tekst kunnen bevatten en u kunt het aantal ideeën of concepten in de indeling niet verhogen.

Indeling Neutraliserende pijlen

Als u meer dan twee ideeën wilt overbrengen, kunt u een andere indeling kiezen die meer dan twee tekstvormen bevat, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type Relatie. Let op dat de betekenis van uw informatie kan veranderen als u een andere indeling kiest voor uw SmartArt-afbeelding. Zo heeft een indeling met pijlen die naar rechts wijzen, zoals Eenvoudig proces in het type Proces, een andere betekenis dan een SmartArt-afbeelding met pijlen die een cirkel vormen, zoals Continue cyclus in het type Cyclus.

Naar boven

Een SmartArt-afbeelding maken en hieraan tekst toevoegen

 1. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op SmartArt.

  Afbeelding van lint met de groep Illustraties

 2. Klik in het dialoogvenster Een SmartArt-afbeelding kiezen op het gewenste type en de gewenste indeling.

 3. Voer uw tekst op een van de volgende manieren in:

  • Klik op [Tekst] in het tekstvenster en typ vervolgens uw tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] en plak de tekst vervolgens in het tekstvenster.

   Notities : 

   • Als het tekstvenster niet zichtbaar is, klikt u op het besturingselement.

    Besturingselement voor het tekstvenster

   • Wanneer u tekst wilt toevoegen op een willekeurige positie dicht bij of boven aan de SmartArt-afbeelding, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak om een tekstvak in te voegen. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weergeven, klikt u met de rechtsmuisknop op het tekstvak. Vervolgens klikt u op Vorm opmaken of Tekstvak opmaken en stelt u het tekstvak zo in dat dit geen achtergrondkleur en rand heeft.

  • Klik in een vak van de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst. U krijgt het beste resultaat wanneer u eerst alle gewenste vakken toevoegt en vervolgens deze optie kiest.

Naar boven

Vormen toevoegen aan of verwijderen uit de SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u nog een vorm wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Ontwerp, in de groep Afbeelding maken, op de pijl onder Vorm toevoegen.

  Een vorm toevoegen

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt en Ontwerpen niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt invoegen van een cirkel na de geselecteerde vorm, dat deze de geselecteerde shape overlapt, klikt u op Vorm erna.

  • Als u wilt invoegen van een vorm voor de geselecteerde cirkel en dat deze de geselecteerde shape overlapt, klikt u op Vorm ervoor.

Opmerking : 

 • Als u een vorm uit het tekstvenster wilt toevoegen, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de cursor naar de positie voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u vervolgens op ENTER.

 • Als u een vorm uit de SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de vorm die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete. Als u de volledige SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en drukt u vervolgens op Delete.

Naar boven

De kleuren wijzigen van de gehele SmartArt-afbeelding

U kunt kleurvariaties uit de themakleuren toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerpen en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen.

  Afbeelding van de groep SmartArt-stijlen

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerpen niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd.

 3. Klik op de gewenste kleur.

Naar boven

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor SmartArt naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Bijschrift 4 .

Tips    

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×