Een SmartArt-afbeelding maken

Een SmartArt-afbeelding is een snel en gemakkelijk te maken visuele voorstelling van informatie. U kunt hierbij kiezen uit een groot aantal verschillende indelingen, waarmee u uw boodschap of ideeën effectief kunt overbrengen.

SmartArt-afbeelding met diatekst en galerie met indelingen

In dit artikel

Een SmartArt-afbeelding maken (overzicht)

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken

De kleuren wijzigen van de gehele SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken (overzicht)

De meeste inhoud die met 2007 Microsoft Office-systeem-programma's wordt gemaakt bestaat uit tekst. U kunt echter ook door middel van illustraties ervoor zorgen dat een boodschap beter wordt begrepen en onthouden en de dat de gebruiker tot actie wordt aangezet. Het maken van professionele afbeeldingen kan lastig zijn, vooral als u zelf geen professionele ontwerper bent of zich geen professionele ontwerper kunt veroorloven. Als u oudere versies van Microsoft Office gebruikt, kan het veel tijd kosten om afbeeldingen van dezelfde grootte te krijgen, afbeeldingen goed uit te lijnen, de tekst er goed uit te laten zien en de vormen handmatig aan te passen aan de algehele stijl van het document. U kunt zich hierdoor niet volledig op de inhoud richten. Met de nieuwe Office 2007-versie-functie SmartArt-afbeelding en andere nieuwe functies zoals thema kunt u met slechts een paar muisklikken professionele illustraties maken.

U kunt een SmartArt-afbeelding maken in Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 of in een e-mailbericht in Microsoft Office Outlook 2007. Hoewel u geen SmartArt-afbeeldingen kunt maken in andere Office 2007-versie-programma's, kunt u wel SmartArt-afbeeldingen als afbeeldingen kopiëren en in deze programma's plakken.

Aangezien Office PowerPoint 2007-presentaties vaak dia's bevatten met lijsten met opsommingstekens, kunt u snel diatekst converteren naar een SmartArt-afbeelding. Daarnaast kunt u animaties toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen in Office PowerPoint 2007-presentaties.

Als u een SmartArt-afbeelding maakt, moet u een type SmartArt-afbeelding kiezen, zoals Proces, Hiërarchie, Cyclus of Relatie. Een type komt overeen met een SmartArt-afbeeldingscategorie en elk type bevat verschillende indelingen. Nadat u een indeling hebt gekozen, kunt u gemakkelijk de indeling voor de SmartArt-afbeelding wijzigen. De meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak worden automatisch naar de nieuwe indeling overgebracht.

Bij het selecteren van een indeling wordt tijdelijke tekst (bijvoorbeeld [Tekst]) weergegeven, zodat u kunt zien hoe de SmartArt-afbeelding eruitziet. Tijdelijke tekst wordt niet afgedrukt en wordt niet weergegeven tijdens een diavoorstelling. De vormen worden echter altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u deze verwijdert. U kunt de tijdelijke tekst vervangen door uw eigen inhoud.

Tijdens het toevoegen of bewerken van inhoud in het tekstvenster, wordt de SmartArt-afbeelding automatisch bijgewerkt. Waar nodig worden vormen toegevoegd of verwijderd.

U kunt ook vormen toevoegen of verwijderen in de SmartArt-afbeelding om de structuur van de indeling aan te passen. De indeling Eenvoudig proces wordt bijvoorbeeld met drie vormen weergegeven, maar u hebt voor uw proces wellicht slechts twee vormen nodig, of juist vijf. Als u vormen toevoegt of verwijdert of tekst bewerkt, wordt de rangschikking van de vormen en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch bijgewerkt, waarbij het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke randen van de indeling voor de SmartArt-afbeelding worden behouden.

Als u uw SmartArt-afbeelding er snel professioneel uit wilt laten zien, kunt u er een SmartArt-stijl op toepassen.

Naar boven

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Bedenk voor het maken van de SmartArt-afbeelding welk type en welke indeling het meest geschikt zijn voor de gegevens. Wat wilt u overbrengen met de afbeelding? Wilt u een bepaalde look? Aangezien u snel en gemakkelijk kunt wisselen van indeling, kunt u verschillende indelingen uitproberen (binnen verschillende typen), totdat u de indeling vindt waardoor het bericht het best wordt geïllustreerd. De afbeelding moet duidelijk en gemakkelijk te volgen zijn. Probeer verschillende typen uit. Gebruik hierbij de onderstaande tabel als beginpunt. De tabel is bedoeld om u op weg te helpen en bevat geen volledig overzicht.

Doel van afbeelding

Type afbeelding

Niet-opeenvolgende informatie weergeven

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven

Proces

Een continu proces weergeven

Cyclus

Een beslissingsstructuur weergeven

Hiërarchie

Een organigram maken

Hiërarchie

Verbindingen illustreren

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau

Piramide

De hoeveelheid tekst is ook belangrijk, omdat de hoeveelheid tekst vaak bepalend is voor de indeling en het aantal vormen dat u in de indeling moet gebruiken. In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals Trapeziumlijst in het type Lijst, zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een vast aantal vormen. Zo is de indeling Neutraliserende pijlen in het type Relatie bedoeld om twee tegengestelde ideeën of concepten te laten zien. Er zijn slechts twee vormen die tekst kunnen bevatten en u kunt het aantal ideeën of concepten in de indeling niet verhogen.

Indeling Neutraliserende pijlen

Als u meer dan twee ideeën wilt overbrengen, kunt u een andere indeling kiezen die meer dan twee tekstvormen bevat, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type Relatie. Let op dat de betekenis van uw informatie kan veranderen als u een andere SmartArt-afbeeldingsindeling kiest. Zo heeft een indeling met pijlen die naar rechts wijzen, zoals Eenvoudig proces in het type Proces, een andere betekenis dan een SmartArt-afbeelding met pijlen die in een cirkel gaan, zoals Continue cyclus in het type Cyclus.

Naar boven

Een SmartArt-afbeelding maken

 1. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op SmartArt.

  Afbeelding van lint met de groep Illustraties

 2. Klik in het dialoogvenster Een SmartArt-afbeelding kiezen op het gewenste type en de gewenste indeling.

 3. Voer uw tekst op een van de volgende manieren in:

  • Klik in een vorm in de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst.

  • Klik op [Tekst] in het tekstvenster en typ of plak vervolgens uw tekst.

  • Kopieer tekst uit een ander programma, klik op [Tekst] en plak de tekst vervolgens in het tekstvenster.

   Als het tekstvenster niet zichtbaar is

   1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

   2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Afbeelding maken op Tekstvenster.

Naar boven

De kleuren wijzigen van de gehele SmartArt-afbeelding

U kunt kleurvariaties uit de themakleuren toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerpen en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen.

  Afbeelding van de groep SmartArt-stijlen

 3. Klik op de gewenste kleur.

Naar boven

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor SmartArt naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knopafbeelding.

Tips    

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen