Een SmartArt-afbeelding maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een SmartArt-afbeelding is een visuele weergave van uw gegevens die u snel kunt en gemakkelijk te kiezen uit een groot aantal verschillende indelingen maken, kunt u uw boodschap of ideeën effectief te communiceren. U kunt de SmartArt-afbeeldingen maken in Excel, Outlook, PowerPoint en Word.

smartart-afbeelding met diatekst en galerie met indelingen

In dit artikel

Een SmartArt-afbeelding maken (overzicht)

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken en hieraan tekst toevoegen

Vormen toevoegen aan of verwijderen uit de SmartArt-afbeelding

De kleur wijzigen van de gehele SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-afbeelding maken (overzicht)

De meeste inhoud die is gemaakt met behulp van Microsoft Office 2010 -programma's is tekstuele, hoewel het gebruik van illustraties verbetert de lidmaatschap en geheugen en actie aanmoedigt. Maken van professionele afbeeldingen kan lastig zijn, met name als u niet de ontwerper van een professionele of u geen enkele een grafisch ontwerper. Als u eerdere versies van Microsoft Office dan Office 2007 gebruikt, kunt u veel tijd aan shapes dezelfde grootte en zijn besteed de tekst er goed uitzien en handmatig opmaak de vormen in overeenstemming met de algehele stijl van het document. U kunt met SmartArt-afbeeldingen, illustraties van professionele met slechts een paar muisklikken van de muis maken.

U kunt een SmartArt-afbeelding maken in Excel, Outlook, PowerPoint en Word. Hoewel u geen in de meeste andere Office 2010 -programma's maken, kunt u kopiëren en plakken van SmartArt-afbeeldingen als afbeeldingen in deze programma's.

Als u een SmartArt-afbeelding maakt, moet u een type SmartArt-afbeelding kiezen, zoals Proces, Hiërarchie, Cyclus of Relatie. Elk type SmartArt-afbeeldingen bevat verschillende indelingen. Nadat u een indeling hebt gekozen, kunt u gemakkelijk de indeling of het type voor een SmartArt-afbeelding wijzigen. De meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak worden automatisch naar de nieuwe indeling overgebracht.

Tijdens het toevoegen of bewerken van inhoud in het tekstvenster, wordt de SmartArt-afbeelding automatisch bijgewerkt. Waar nodig worden vormen toegevoegd of verwijderd.

U kunt ook vormen in de SmartArt-afbeelding toevoegen of verwijderen om de structuur van de indeling aan te passen. De indeling Eenvoudig proces wordt bijvoorbeeld met drie vormen weergegeven, maar u hebt voor uw proces wellicht slechts twee vormen nodig, of juist vijf. Als u vormen toevoegt of verwijdert en tekst bewerkt, wordt de rangschikking van de vormen en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch bijgewerkt, waarbij het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke randen van de indeling voor de SmartArt-afbeelding worden behouden.

Dit geldt voor PowerPoint 2010    Aangezien PowerPoint 2010 presentaties vaak dia's met lijsten met opsommingstekens bevatten, kunt u snel diatekst naar een SmartArt-afbeelding converteren. Bovendien kunt u de SmartArt-afbeelding van animatie voorzien in PowerPoint 2010 presentaties.

Bij het selecteren van een indeling wordt tijdelijke tekst (bijvoorbeeld [Tekst]) weergegeven, zodat u kunt zien hoe de SmartArt-afbeelding eruitziet. Deze wordt echter niet weergegeven tijdens een diavoorstelling. De vormen worden echter altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u deze verwijdert. U kunt de tijdelijke tekst vervangen door uw eigen inhoud.

Naar boven

Aandachtspunten bij het maken van een SmartArt-afbeelding

Bedenk voordat u de SmartArt-afbeelding maakt, welk type en welke indeling het meest geschikt zijn voor de gegevens. Wat wilt u uitdrukken met de afbeelding? Wilt u een bepaalde sfeer overbrengen? Omdat u snel en gemakkelijk kunt wisselen van indeling, kunt u verschillende indelingen uitproberen (binnen verschillende typen), totdat u de indeling vindt waarmee het bericht het best wordt geïllustreerd. De afbeelding moet duidelijk en gemakkelijk te volgen zijn. Probeer verschillende typen uit. Gebruik hierbij de onderstaande tabel als beginpunt. De tabel is bedoeld om u op weg te helpen en bevat geen volledig overzicht.

Doel van afbeelding

Type afbeelding

Niet-opeenvolgende informatie weergeven

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven

Proces

Een continu proces weergeven

Cyclus

Een beslissingsstructuur weergeven

Hiërarchie

Een organigram maken

Hiërarchie

Verbindingen illustreren

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau

Piramide

Een stamboom met foto's tekenen

Foto

De hoeveelheid tekst is ook belangrijk, omdat de hoeveelheid tekst vaak bepalend is voor de indeling en het aantal vormen dat u in de indeling moet gebruiken. In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals Trapeziumlijst in het type Lijst, zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een vast aantal vormen. Zo is de indeling Tegengestelde pijlen in het type Relatie bedoeld om twee tegengestelde ideeën of concepten te laten zien. Slechts twee vormen kunnen overeenkomen met tekst en u kunt het aantal ideeën of concepten in de indeling niet verhogen.

De SmartArt-afbeelding Tegengestelde pijlen.
De indeling Tegengestelde pijlen met twee tegengestelde ideeën

Als u meer dan twee ideeën wilt overbrengen, kunt u een andere indeling kiezen die meer dan twee tekstvormen bevat, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type Relatie. Let op dat de betekenis van uw informatie kan veranderen als u een andere SmartArt-afbeeldingsindeling kiest. Zo heeft een indeling met pijlen die naar rechts wijzen, zoals Eenvoudig proces in het type Proces, een andere betekenis dan een SmartArt-afbeelding met pijlen die in een cirkel gaan, zoals Continue cyclus in het type Cyclus.

Naar boven

Een SmartArt-afbeelding maken en hieraan tekst toevoegen

 1. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op SmartArt.

  De groep Illustraties op het tabblad Invoegen in PowerPoint 2010.
  een voorbeeld van de groep illustraties op het tabblad Invoegen in PowerPoint 2010

 2. Klik in het dialoogvenster Een SmartArt-afbeelding kiezen op het gewenste type en de gewenste indeling.

 3. Voer uw tekst op een van de volgende manieren in:

  • Klik op [Tekst] in het tekstvenster en typ vervolgens uw tekst.

  • Kopieer tekst uit een andere locatie of toepassing, klik op [Tekst] en plak de tekst vervolgens in het tekstvenster.

   Notities : 

   • Als het tekstvenster niet zichtbaar is, klikt u op het besturingselement.

    Besturingselement voor het tekstvenster

   • Wanneer u tekst wilt toevoegen op een willekeurige positie dicht bij of boven aan de SmartArt-afbeelding, klikt u op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Tekstvak om een tekstvak in te voegen. Als u alleen de tekst in het tekstvak wilt weergeven, klikt u met de rechtsmuisknop op het tekstvak. Vervolgens klikt u op Vorm opmaken of Tekstvak opmaken en stelt u het tekstvak zo in dat dit geen achtergrondkleur en rand heeft.

  • Klik in een vak van de SmartArt-afbeelding en typ vervolgens uw tekst. U krijgt het beste resultaat wanneer u eerst alle gewenste vakken toevoegt en vervolgens deze optie kiest.

Naar boven

Vormen toevoegen aan of verwijderen uit de SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u nog een vorm wilt toevoegen.

 2. Klik op de bestaande vorm die zich het dichtst bij de positie bevindt waar u de nieuwe vorm wilt toevoegen.

 3. Klik onder Hulpmiddelen voor SmartArt op het tabblad Ontwerp in de groep Afbeelding maken op de pijl onder Vorm toevoegen.

  De groep Afbeelding maken op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u de SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vorm erna invoegen als u een vorm wilt invoegen na de geselecteerde vorm.

  • Klik op Vorm ervoor invoegen als u een vorm wilt invoegen vóór de geselecteerde vorm.

Opmerking : 

 • Als u een vorm uit het tekstvenster wilt toevoegen, klikt u op een bestaande vorm, verplaatst u de cursor naar de positie voor of na de tekst waar u de vorm wilt toevoegen en drukt u vervolgens op ENTER.

 • Als u een vorm uit de SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de vorm die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete. Als u de volledige SmartArt-afbeelding wilt verwijderen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en drukt u vervolgens op Delete.

Naar boven

De kleuren wijzigen van de gehele SmartArt-afbeelding

U kunt kleurvariaties uit de themakleuren toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerpen en klik in de groep SmartArt-stijlen op Kleuren wijzigen.

  Groep SmartArt-stijlen op het tabblad Ontwerp onder Hulpmiddelen voor SmartArt

  Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt of Ontwerp niet ziet, controleert u of u een SmartArt-afbeelding hebt geselecteerd. U moet mogelijk op de SmartArt-afbeelding dubbelklikken om het tabblad Ontwerp te openen.

 3. Klik op de gewenste kleur.

Naar boven

Een SmartArt-stijl toepassen op een SmartArt-afbeelding

Een SmartArt-stijl is een combinatie van verschillende effecten, zoals lijnstijl, schuine rand of 3D, die u kunt toepassen op de vormen in de SmartArt-afbeelding om de afbeelding er uniek en professioneel uit te laten zien.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor SmartArt naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep SmartArt-stijlen op de gewenste SmartArt-stijl.

  Als u meer SmartArt-stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knopafbeelding .

Tips    

 • Als u met een lege indeling wilt beginnen, kunt u alle tijdelijke tekst (bijvoorbeeld [Tekst]) in het tekstvenster verwijderen, of eerst op CTRL+A en vervolgens op DELETE drukken.

 • Als u het formaat van de volledige SmartArt-afbeelding wilt wijzigen, klikt u op de rand van de SmartArt-afbeelding en sleept u de formaatgrepen vervolgens naar binnen of naar buiten totdat de SmartArt-afbeelding het gewenste formaat heeft.

 • Als u al een PowerPoint-dia met tekst hebt, kunt u de diatekst converteren naar een SmartArt-afbeelding.

 • Als u PowerPoint gebruikt, kunt u animaties toevoegen aan de SmartArt-afbeelding om elke vorm of elk hiërarchisch niveau te benadrukken.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×