Een SmartArt-afbeelding in Office voor Mac opmaken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt het ontwerp, indeling, grootte, vormen of kleuren van een SmartArt-afbeelding wijzigen in Word, PowerPoint of Excel.

Zie meer informatie over SmartArt-afbeeldingenvoor meer informatie over SmartArt-afbeeldingen.

Het type SmartArt-afbeelding wijzigen

Nadat u een SmartArt-afbeelding invoegt, hoeft u niet wilt behouden het ontwerp van de bestaande. Als een ander ontwerp uw gegevens efficiënter presenteert, kunt u deze wijzigen, zelfs als u tekst, vormen en stijlen al aan de SmartArt-afbeelding toegevoegd.

 1. Klik in het document, werkblad of presentatie, klikt u op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp klikt u op de nieuwe SmartArt-afbeelding van het type gewenste.

  Op een type SmartArt-ontwerp

  Notities: 

  • U kunt de indeling eenvoudig wijzigen voor het ontwerp van uw door te klikken op Vorm toevoegenof door te klikken op een shape klikken en vervolgens van de verschillende opties om te promoveren, verlagen, verplaats links en naar rechts en omhoog of omlaag verplaatsen.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden bepaalde aanpassingen mogelijk niet overgebracht naar de nieuwe opmaak. Als u echter weer overschakelt naar de oorspronkelijke opmaak voordat u het document opslaat en sluit, zijn alle aanpassingen weer aanwezig.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde tekst niet meer zichtbaar is. Als u de tekst opnieuw zichtbaar wilt maken, schakelt u weer over naar de oorspronkelijke opmaak.

 3. Kies een kleur thema en de stijl type in de opties voor het nieuwe ontwerp gepresenteerd.

  Kies een kleurenthema en een stijl voor de SmartArt

  Tip: Kleur thema's en stijlopties wijzigen voor elk type ontwerp.

Het formaat van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm en klik vervolgens op het tabblad Opmaak .

 2. Voer nieuwe waarden voor hoogte en breedte .

  Waarden voor hoogte en breedte opgeven

  Opmerking: Als u de verhoudingen wilt behouden bij het aanpassen van de grootte van een object, schakelt u het selectievakje in.

De vorm wijzigen

 1. In de SmartArt-afbeelding, klikt u op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak op Vorm wijzigenen klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Klik op vorm wijzigen

Een effect toevoegen of de kleur van een vorm wijzigen

U kunt de stijl en indeling van een hele SmartArt-afbeelding op het tabblad SmartArt-ontwerp wijzigen. Maar als u wijzigen van de stijl van slechts één vorm wilt, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak .

 1. De SmartArt-afbeelding, klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik vervolgens op het tabblad Opmaak .

 2. Klik op Opvulling van vorm, Omtrek van vormof Vormeffecten als u wilt wijzigen van de stijl en het uiterlijk van de shape.

  Klik op opvulling van vorm, omtrek van vorm en effecten van vorm

  Als u wilt meer stijlen ook kunt u verwijzen naar een stijl, en klik vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De tekststijl voor de hele SmartArt-afbeelding of in een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm en klik vervolgens op het tabblad Opmaak .

 2. Klik op Tekstopvulling, Tekstkaderof Teksteffecten als de stijlen en uiterlijk van de tekst in de hele SmartArt-afbeelding of in slechts één vorm wilt wijzigen.

  Klik op Tekstopvulling, tekstkader en teksteffecten

  Als u wilt meer stijlen ook kunt u verwijzen naar een stijl, en klik vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De beginwaarden van een SmartArt-afbeelding herstellen om opmaak te verwijderen

U kunt de standaardopmaak van een SmartArt-afbeelding herstellen. Wijzigingen in de kleur, stijl, vorm en tekststijl van een SmartArt-afbeelding wordt verwijderd.

 1. Klik in het document, werkblad of presentatie, klikt u op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt-ontwerp op Afbeelding opnieuw instellen.

  Klik op afbeelding opnieuw instellen

Voer een van de volgende handelingen uit:

De opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigen

Nadat u een SmartArt-afbeelding hebt ingevoegd, hoeft u de bestaande opmaak niet te behouden. Als uw gegevens beter tot hun recht komen met een andere opmaak, kunt u de opmaak gewoon wijzigen, zelfs als u al tekst, vormen en stijlen aan de SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt-afbeelding wijzigen op een type SmartArt-afbeelding en klik vervolgens op de gewenste afbeelding.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt-afbeelding wijzigen

  Notities: 

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden bepaalde aanpassingen mogelijk niet overgebracht naar de nieuwe opmaak. Als u echter weer overschakelt naar de oorspronkelijke opmaak voordat u het document opslaat en sluit, zijn alle aanpassingen weer aanwezig.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde tekst niet meer zichtbaar is. Als u de tekst opnieuw zichtbaar wilt maken, schakelt u weer over naar de oorspronkelijke opmaak.

Het formaat van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Voer onder Grootte de hoogte en breedte in.

  Groep Grootte

  Opmerking: Als u de verhoudingen wilt behouden bij het aanpassen van de grootte van een object, schakelt u het selectievakje in.

De vorm wijzigen

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt bewerken op Vorm, wijs een vormtype aan en klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt bewerken

De stijl van een vorm wijzigen

U kunt de stijl van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de stijl van slechts één vorm wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De kleur van een vorm wijzigen

U kunt de kleur van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de kleur van slechts één vorm of knooppunt wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlenop de pijl naast opvulling van  Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

De tekststijl van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Tekststijlen op de gewenste stijl.

  tabblad Opmaak, groep Tekststijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De beginwaarden van een SmartArt-afbeelding herstellen om opmaak te verwijderen

U kunt de standaardopmaak van een SmartArt-afbeelding herstellen. Hierdoor worden wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de kleur, de stijl, de vorm en de tekststijl van een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder Beginwaarden op Afbeelding opnieuw instellen.

  Tabblad SmartArt in Word, groep Beginwaarden

Ga op een van de volgende manieren te werk:

De opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigen

Nadat u een SmartArt-afbeelding hebt ingevoegd, hoeft u de bestaande opmaak niet te behouden. Als uw gegevens beter tot hun recht komen met een andere opmaak, kunt u de opmaak gewoon wijzigen, zelfs als u al tekst, vormen en stijlen aan de SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt-afbeelding wijzigen op een type SmartArt-afbeelding en klik vervolgens op de gewenste afbeelding.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt-afbeelding wijzigen

  Notities: 

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden bepaalde aanpassingen mogelijk niet overgebracht naar de nieuwe opmaak. Als u echter weer overschakelt naar de oorspronkelijke opmaak voordat u het document opslaat en sluit, zijn alle aanpassingen weer aanwezig.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde tekst niet meer zichtbaar is. Als u de tekst opnieuw zichtbaar wilt maken, schakelt u weer over naar de oorspronkelijke opmaak.

Het formaat van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Voer onder Grootte de hoogte en breedte in.

  Groep Grootte

  Opmerking: Als u de verhoudingen wilt behouden bij het aanpassen van de grootte van een object, schakelt u het selectievakje in.

De vorm wijzigen

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt bewerken op Vorm, wijs een vormtype aan en klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt bewerken

De stijl van een vorm wijzigen

U kunt de stijl van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de stijl van slechts één vorm wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De kleur van een vorm wijzigen

U kunt de kleur van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de kleur van slechts één vorm of knooppunt wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlenop de pijl naast opvulling van  Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

De tekststijl van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Tekststijlen op de gewenste stijl.

  tabblad Opmaak, groep Tekststijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De beginwaarden van een SmartArt-afbeelding herstellen om opmaak te verwijderen

U kunt de standaardopmaak van een SmartArt-afbeelding herstellen. Hierdoor worden wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de kleur, de stijl, de vorm en de tekststijl van een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder Beginwaarden op Afbeelding opnieuw instellen.

  Tabblad SmartArt in PowerPoint, groep Beginwaarden

Voer een van de volgende handelingen uit:

De opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigen

Nadat u een SmartArt-afbeelding hebt ingevoegd, hoeft u de bestaande opmaak niet te behouden. Als uw gegevens beter tot hun recht komen met een andere opmaak, kunt u de opmaak gewoon wijzigen, zelfs als u al tekst, vormen en stijlen aan de SmartArt-afbeelding hebt toegevoegd.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt-afbeelding wijzigen op een type SmartArt-afbeelding en klik vervolgens op de gewenste afbeelding.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt-afbeelding wijzigen

  Notities: 

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden bepaalde aanpassingen mogelijk niet overgebracht naar de nieuwe opmaak. Als u echter weer overschakelt naar de oorspronkelijke opmaak voordat u het document opslaat en sluit, zijn alle aanpassingen weer aanwezig.

  • Als u de opmaak van een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde tekst niet meer zichtbaar is. Als u de tekst opnieuw zichtbaar wilt maken, schakelt u weer over naar de oorspronkelijke opmaak.

Het formaat van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Voer onder Grootte de hoogte en breedte in.

  Groep Grootte

  Opmerking: Als u de verhoudingen wilt behouden bij het aanpassen van de grootte van een object, schakelt u het selectievakje in.

De vorm wijzigen

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder SmartArt bewerken op Vorm, wijs een vormtype aan en klik vervolgens op de gewenste vorm.

  Tabblad SmartArt tab, groep SmartArt bewerken

De stijl van een vorm wijzigen

U kunt de stijl van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de stijl van slechts één vorm wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlen op de gewenste stijl.

  Tabblad Opmaak, groep Vormstijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De kleur van een vorm wijzigen

U kunt de kleur van een hele SmartArt-afbeelding wijzigen op het tabblad SmartArt. Als u de kleur van slechts één vorm of knooppunt wilt wijzigen, kunt u dat doen op het tabblad Opmaak.

 1. Klik op de vorm die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Vormstijlenop de pijl naast opvulling van  Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

De tekststijl van de hele SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm wijzigen

 1. Klik op de hele SmartArt-afbeelding of de afzonderlijke vorm en klik op het tabblad Opmaak.

 2. Klik onder Tekststijlen op de gewenste stijl.

  tabblad Opmaak, groep Tekststijlen

  Als u meer stijlen wilt weergeven, wijst u een stijl aan en klikt u vervolgens op Pijl-omlaag voor meer .

De beginwaarden van een SmartArt-afbeelding herstellen om opmaak te verwijderen

U kunt de standaardopmaak van een SmartArt-afbeelding herstellen. Hierdoor worden wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de kleur, de stijl, de vorm en de tekststijl van een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik in het document op de SmartArt-afbeelding die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad SmartArt onder Beginwaarden op Afbeelding opnieuw instellen.

  Tabblad Sparklines, groep Gegevens

Zie ook

Een SmartArt-afbeelding toevoegen of bewerken

Een organigram maken

Vormen toevoegen

Tekst naar een SmartArt-afbeelding converteren en andersom

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×