Een SharePoint-agenda weergeven en bijwerken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt met Microsoft Office Outlook 2007 een agenda op een SharePoint-site op verschillende manieren weergeven en bijwerken.

U kunt uw SharePoint-agenda via Outlook bijwerken als op de site waarop de agenda staat Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft Office SharePoint Server 2007 wordt uitgevoerd. Als u Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 hebt, kunt u uw SharePoint-agenda in Outlook weergeven, desgewenst naast uw Outlook-agenda's, maar u kunt de agenda dan niet met Office Outlook 2007 bijwerken. Als u niet zeker weet welke versie van het SharePoint-product of de SharePoint-technologie er op de server wordt uitgevoerd, neemt u contact op met de serverbeheerder.

In dit artikel

Overzicht

Een SharePoint-agenda met Outlook verbinden

Een SharePoint-agenda met een andere agenda overlay

Een gebeurtenis toevoegen aan een SharePoint-agenda met Outlook

Een SharePoint-agenda uit Outlook verwijderen

Een gebeurtenis toevoegen aan een SharePoint-agenda via e-mail

Overzicht

Een SharePoint-agenda kan op dezelfde manier als uw Outlook-agenda worden weergegeven en bijgewerkt.

U kunt een agenda op een SharePoint-site naast een Outlook-agenda weergeven, de agenda's in overlaymodus weergeven alsof ze één agenda vormen, en zelfs gebeurtenissen van de ene naar de andere agenda kopiëren.

Wanneer u een SharePoint-agenda met Outlook 2007 verbindt, wordt deze weergegeven onder Andere agenda's bij uw agendamappen. U kunt tegelijkertijd met meerdere agenda's verbinding maken, bijvoorbeeld een agenda met de vakanties van collega's en een projectplanning. U kunt zelf bepalen met welke agenda's u werkt: met één agenda op SharePoint, met meerdere SharePoint-agenda's (als u deze hebt) of met Outlook-agenda's.

Agenda van SharePoint-site weergegeven in Outlook

Als uw collega's projectschema's, vergaderingen of vakantiedagen in een SharePoint-agenda opslaan, kunt u deze teamagenda tegelijk met uw eigen agenda weergeven om te controleren op conflicten. Daarnaast kunt u items heen en weer kopiëren zonder Outlook te verlaten.

Naar boven

Een SharePoint-agenda verbinden met Outlook

 1. Open de agenda op de SharePoint-site in een webbrowser.

  Als u de gewenste agenda niet kunt vinden, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de agenda.

 2. Klik op het menu Acties Afbeelding van menu , klikt u op verbinding maken met Outlook.

  agenda vanuit sharepoint-site met outlook verbinden

 3. Wanneer wordt gevraagd of u de SharePoint-agenda met Outlook wilt verbinden, klikt u op Ja.

  De SharePoint-agenda wordt in Outlook toegevoegd onder Andere agenda's in Agenda. Als de selectievakjes voor de SharePoint-agenda en uw standaardagenda van Outlook zijn ingeschakeld, worden beide agenda's naast elkaar weergegeven.

Naar boven

Een SharePoint-agenda en een andere agenda in overlaymodus weergeven

U kunt een SharePoint-agenda met andere Outlook-agenda's of andere SharePoint-agenda's in overlaymodus weergeven, zodat u alle items in alle agenda's tegelijkertijd kunt zien. U kunt bijvoorbeeld zien of uw vakantiedagen in uw zakelijke SharePoint-agenda overlappen met een vergadering die u wilt plannen in uw Outlook-agenda.

Als u wilt een SharePoint-agenda met een andere agenda overlay, moet u eerst de agenda met Outlook verbinden. Zie verbinding maken met een SharePoint-agenda met Outlook in dit artikel voor meer informatie.

In het navigatievenster wordt de SharePoint-agenda standaard geopend onder Andere agenda's in de weergave Agenda in het navigatiedeelvenster. In de kalenderweergave Naast elkaar wordt deze agenda als extra agenda weergegeven naast uw standaardagenda. Als er agenda's zijn die u niet wilt weergeven, kunt u de desbetreffende selectievakjes uitschakelen.

 1. Schakel in Agenda in het navigatiedeelvenster de selectievakjes van andere agenda's in of uit totdat de gewenste overlayweergave is bereikt.

  Elke agenda die u selecteert, wordt geopend aan de rechterkant van de agenda die al werd weergegeven.

 2. Klik op het tabblad agenda Tabblad met agenda van SharePoint-site , op de pijl- Knopafbeelding .

  De kleur van de pijl verandert als u deze aanwijst of er op klikt. Wanneer u op de pijl klikt, wordt het tabblad naar links verplaatst. De agenda's zijn nu in de overlaymodus.

  Tabbladen van twee agenda's in overlaymodus

 3. Als u een andere agenda aan de overlay wilt toevoegen, herhaalt u de voorgaande stappen.

Opmerking : Er moet altijd minstens één agenda worden weergegeven.

Tip : Als u de agenda uit de overlay wilt verwijderen, klikt u op de pijl op het tabblad van de agenda. De pijl wijst weg van de agenda's in de overlaymodus.

Naar boven

Een gebeurtenis aan een SharePoint-agenda toevoegen met Outlook

U kunt afspraken en gebeurtenissen die de hele dag duren toevoegen aan uw SharePoint-agenda op een manier die vergelijkbaar is met het toevoegen van items aan een Outlook-agenda. In het gedeelte Zie ook vindt u koppelingen naar algemene informatie over afspraken, vergaderverzoeken en gebeurtenissen die de hele dag duren.

Opmerking : Vergaderverzoeken werken niet in een SharePoint-agenda. Deelnemers ontvangen bijvoorbeeld geen automatisch updates wanneer een gebeurtenis in een SharePoint-agenda verandert.

Als u wilt een gebeurtenis toevoegen aan een SharePoint-agenda met behulp van Outlook 2007, moet u eerst de agenda met Outlook verbinden. Zie verbinding maken met een SharePoint-agenda met Outlook in dit artikel voor meer informatie.

In het navigatievenster wordt de SharePoint-agenda standaard geopend onder Andere agenda's in de weergave Agenda. In de kalenderweergave Naast elkaar wordt deze agenda als extra agenda weergegeven naast uw standaardagenda. Als er agenda's zijn die u niet wilt weergeven, kunt u de desbetreffende selectievakjes uitschakelen.

 1. Als uw agenda niet wordt weergegeven, klikt u op Agenda in het navigatiedeelvenster.

 2. Controleer bij Andere agenda's of het selectievakje voor uw SharePoint-agenda is ingeschakeld.

 3. Als uw SharePoint-agenda naast uw Outlook-agenda wordt weergegeven, klikt u in een cel van de SharePoint-agenda als deze nog niet de actieve agenda is.

  De titel van de actieve agenda is donkerder dan de titels van de andere agenda's.

 4. Klik op het gewenste type gebeurtenis in het menu Acties, bijvoorbeeld Nieuwe afspraak, Nieuwe gebeurtenis die de hele dag duurt.

  U kunt ook terugkerende gebeurtenissen maken, hoewel sommige aangepaste terugkeerpatronen niet in SharePoint-agenda's beschikbaar zijn.

 5. Voer informatie over de gebeurtenis in, zoals u dat ook in Outlook doet.

 6. Klik op Opslaan en sluiten.

Tip : U kunt items tussen uw SharePoint-agenda en uw persoonlijke Outlook-agenda verslepen of de items kopiëren en plakken.

Naar boven

Een SharePoint-agenda uit Outlook verwijderen

 1. Ga naar Agenda in het navigatiedeelvenster en selecteer onder Andere agenda's de agenda die u wilt verwijderen.

 2. Met de rechtermuisknop op de agenda en klik vervolgens op de naam van de agenda-map verwijderen in het snelmenu te openen.

 3. Wanneer aan uw wordt gevraagd om het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

  Opmerking : Met deze procedure wordt de agenda alleen verwijderd uit Outlook, dus niet van de SharePoint-site.

Naar boven

Een gebeurtenis via e-mail aan een SharePoint-agenda toevoegen

SharePoint-agenda's kunnen zo worden ingesteld dat het mogelijk is om door middel van e-mail agenda-items toe te voegen. Voorwaarde is wel dat voor de site en de agenda is ingesteld dat inhoud per e-mail kan worden ontvangen.

Wanneer u een vergaderverzoek naar een agenda op een SharePoint-site verzendt, kunt u ermee werken zoals met andere gebeurtenissen in uw agenda op een SharePoint-site. Houd er rekening mee dat agenda's op SharePoint-sites niet automatisch updates verzenden aan de deelnemers wanneer u wijzigingen aanbrengt. Als u bijvoorbeeld de locatie van een vergadering wijzigt, moet u de deelnemers van deze wijziging op de hoogte stellen.

Voordat u een e-mailbericht naar een agenda kunt verzenden, moet u controleren of de agenda hiervoor is ingesteld. Als dat het geval is, hebt u het adres van de agenda nodig.

 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om het e-mailadres van de agenda op te vragen:

  • Kijk in het adresboek. Als het e-mailadres daar niet in staat, kunt u het opvragen bij de persoon die de agenda heeft ingesteld. Vervolgens kunt u het adres toevoegen aan uw lijst met contactpersonen, zodat u het later opnieuw kunt gebruiken.

  • Kijk naar de beschrijving van de agenda. Deze staat meteen onder de titel van de agenda. Wellicht heeft de eigenaar van de site het e-mailadres aan de beschrijving van de agenda toegevoegd.

  • Bekijk de e-mailinstellingen voor de agenda, als u gemachtigd bent de agenda-instellingen te bekijken:

   1. Open de agenda op uw SharePoint-site in een webbrowser.
    Als de naam van uw agenda niet wordt weergegeven, klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op de naam van uw agenda.

   2. Klik op het menu Instellingen settings menu , op Lijstinstellingen.
    Als de agenda is ingeschakeld voor het ontvangen van e-mail, het adres weergegeven onder Gegevens weer te gevennaast E-mailadres.

  • Gebruik het e-mailadres van uw SharePoint-groep om het agenda-item, bijvoorbeeld een vergaderverzoek of afspraak, per e-mail te verzenden. Het kan zijn dat uw organisatie een eigen e-maillijst heeft. Met deze lijst, die ook wel SharePoint-groep wordt genoemd, kunnen de leden van de groep e-mailberichten aan elkaar verzenden. Mogelijk bevat het adres van de SharePoint-groep het adres van uw agenda. Als dat zo is, kunt u een vergaderverzoek verzenden aan leden van de groep, zodat de items automatisch aan uw SharePoint-agenda worden toegevoegd.

 2. Als u een agenda-item wilt verzenden, verzendt u met Outlook een vergaderverzoek of afspraak zoals u gewend bent.

  U kunt voor agenda's ook instellen dat deze bijlagen bij e-mailberichten kunnen ontvangen. Als u een bijlage bij uw item wilt verzenden, voegt u het bestand toe aan het vergaderverzoek zoals u gewend bent.

 3. Typ het adres van de agenda in het vak Aan of CC van het vergaderverzoek. Als de SharePoint-groep de agenda bevat, typt u hier het adres van de SharePoint-groep.

 4. Klik op Verzenden.

  Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×