Een PERT-analyse gebruiken om een schatting te maken van de duur van taken

U kunt op veel manieren informatie verzamelen voor het inschatten van de duur van taken. Bij de meeste van deze methoden beschikt u echter niet over de flexibiliteit van het analyseren van de meest en minst gunstige scenario's. Een PERT-analyse (Program, Evaluation and Review Technique) biedt u die flexibiliteit wel.

In dit artikel

Informatie over de PERT-analyse

Een PERT-analyse uitvoeren met behulp van de standaardwaarden voor duurschattingen

Een PERT-analyse uitvoeren door de manier te wijzigen waarop in Project 2007 de geschatte duur wordt gewogen

Informatie over de PERT-analyse

U kunt een eenvoudige PERT-analyse uitvoeren om de duur van een taak te schatten. U geeft de optimistische, pessimistische en verwachte duur op van de taken in uw schema en vervolgens wordt door Microsoft Office Project 2007 een gewogen gemiddelde van de drie waarden berekend. U kunt deze duurwaarden ook afzonderlijk gebruiken om een vroegste, laatste en meest waarschijnlijke einddatum van het project te bepalen.

Nadat u duurwaarden hebt toegewezen aan de drie typen, kunt u de planning op basis van alleen de optimistische, pessimistische of verwachte duur bekijken. U kunt Project 2007 ook één duur laten berekenen op basis van de waarden van elk van de typen en de duurwaarden die u hebt opgegeven.

U kunt een PERT-analyse op twee manieren uitvoeren:

 • Gebruik de standaardwaarden voor de geschatte duur als u denkt dat de geschatte verwachte duur waarschijnlijker is dan de optimistische en de pessimistische schatting en als u denkt dat de twee laatste schattingen even waarschijnlijk zijn.

 • Wijzig de manier waarop Project 2007 de geschatte duur weegt als u denkt dat de waarschijnlijkheid van de optimistische, verwachte en pessimistische schatting afwijken van de standaardwaarschijnlijkheden van respectievelijk 1 op 6, 4 op 6 en 1 op 6.

Een van de taken in het project heeft bijvoorbeeld een optimistische duur van drie maanden, een verwachte duur van vier maanden en een pessimistische duur van zes maanden. Op basis van de standaardwaarden wordt de optimistische duur eenmaal geteld, de verwachte duur viermaal en de pessimistische duur eenmaal, zoals u ook kunt zien in de volgende tabel:

Optimistisch

Verwacht

Pessimistisch

3 maanden

+

4 maanden + 4 maanden + 4 maanden + 4 maanden

+

6 maanden

De som van deze berekening, 25, wordt gedeeld door 6 en afgerond op twee cijfers achter de komma om tot het gewogen gemiddelde van 4,17 maanden te komen. Dit gemiddelde wordt ingevoegd in de kolom Duur voor de taak.

Opmerking: De PERT-analyse die door Project 2007 wordt gegeven, is gericht op het taakniveau. Met Project 2007 kunnen geen gegevens op overzichtsniveau of algemene projectgegevens worden geanalyseerd.

Naar boven

Een PERT-analyse uitvoeren met behulp van de standaardwaarden voor duurschattingen

 1. Wijs in het menu Beeld de opdracht Werkbalken aan en klik op PERT-analyse.

 2. Klik op de werkbalk PERT-analyse op PERT-gegevensinvoerblad Knopafbeelding .

 3. Voer voor elke taak in de vakken Optimistische duur, Verwachte duur en Pessimistische duur de optimistische, de verwachte en de pessimistische duur in.

  Als u niet verwacht dat de duur van een taak varieert, voert u in alle drie de velden de verwachte duur in.

 4. Klik op PERT berekenen Knopafbeelding en klik vervolgens op Ja in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

  Er wordt in Project 2007 een schatting gemaakt van de duur van één project op basis van een gewogen gemiddelde van de drie duurwaarden voor elke taak.

Als u de optimistische, verwachte en pessimistische duur wilt bekijken, klikt u op de werkbalk PERT-analyse op Optimistisch Gantt-diagram Knopafbeelding , Verwacht Gantt-diagram Knopafbeelding of Pessimistisch Gantt-diagram Knopafbeelding .

Als u de einddatums van de drie berekende schema's wilt weergeven, klikt u in het menu Extra op Opties. Klik op het tabblad Weergave en schakel het selectievakje Projectsamenvattingstaak tonen in.

Naar boven

Een PERT-analyse uitvoeren door de manier te wijzigen waarop in Project 2007 de geschatte duur wordt gewogen

 1. Wijs in het menu Beeld de opdracht Werkbalken aan en klik op PERT-analyse.

 2. Klik op de werkbalk PERT-analyse op PERT-waarden instellen Knopafbeelding .

 3. Wijzig het getal in ten minste twee van de velden Optimistisch, Verwacht en Pessimistisch, zodat de som van de drie getallen 6 is.

 4. Klik op de werkbalk PERT-analyse op PERT-gegevensinvoerblad Knopafbeelding .

 5. Voer voor elke taak in de vakken Optimistische duur, Verwachte duur en Pessimistische duur de optimistische, de verwachte en de pessimistische duur in.

  Als u een bepaalde taakduur niet wilt laten berekenen, voert u in alle drie de velden dezelfde duur in.

 6. Klik op PERT berekenen Knopafbeelding en klik vervolgens op Ja in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

  Er wordt in Project 2007 een schatting gemaakt van de duur van één project op basis van een gewogen gemiddelde van de drie duurwaarden voor elke taak.

Als u de optimistische, verwachte en pessimistische duur wilt bekijken, klikt u op de werkbalk PERT-analyse op Optimistisch Gantt-diagram Knopafbeelding , Verwacht Gantt-diagram Knopafbeelding of Pessimistisch Gantt-diagram Knopafbeelding .

Als u de einddatums van de drie berekende schema's wilt weergeven, klikt u in het menu Extra op Opties. Klik op het tabblad Weergave en schakel het selectievakje Projectsamenvattingstaak tonen in.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×