Een Lync-vergadering instellen

Gebruik Outlook 2013 of Outlook Web App om een Lync-vergadering te plannen.

Het plannen van een Lync-vergadering in Outlook 2013 of Outlook Web App is vergelijkbaar met het plannen van gewone vergaderingen in Outlook. Wanneer u een Lync-vergadering toevoegt, wordt een koppeling naar de Lync-vergadering automatisch aan uw vergaderverzoek toegevoegd. Als uw account is geconfigureerd voor vergaderen op basis van inbellen, bevat het vergaderverzoek alle gegevens die nodig zijn om in te bellen (telefoonnummer en vergadering-id).

Tip   Zie Een Lync-vergadering plannen en voorbereiden voor een interactieve handleiding voor het instellen van Lync-vergaderingen, inclusief tips voor het oplossen van problemen.

Als u niet werkt met een versie van Outlook (of Windows), kunt u nieuwe vergaderingen instellen met Lync Web Scheduler. Ga hiervoor naar https://sched.lync.com of ga voor meer informatie naar Lync Web Scheduler.

Een Lync-vergadering plannen met Outlook 2013

Voor het plannen van een Lync-vergadering hebt u een aanmeldingsadres en een wachtwoord nodig van een organisatie die gebruikmaakt van Lync Server.

Bekijk deze video of volg de stappen in deze sectie om te leren hoe u een Lync 2013-vergadering plant met behulp van Outlook 2013.

Nieuwe taak

Een Lync-vergadering instellen met Outlook 2013   

 1. Open Outlook en ga naar Agenda.

 2. Ga op het lint Lync-vergadering naar het tabblad Start en klik op Nieuwe Lync-vergadering.

  Opmerking    Als Lync op uw computer is geïnstalleerd en de knop Nieuwe Lync-vergadering wordt niet weergegeven, volgt u de stappen in het artikel Besturingselement Lync-vergadering wordt niet weergegeven op het lint in Outlook 2013 om het probleem op te lossen.

 3. Stel de vergadering op de gebruikelijke manier in, dat wil zeggen:

  • Typ in het vak Aan de e-mailadressen van de mensen die u uitnodigt, met een puntkomma als scheidingsteken.

  • Typ in het vak Onderwerp een naam voor de vergadering.

  • Als bij de vergadering deelnemers in persoonlijk aanwezig zullen zijn, klikt u op Ruimte zoeken (op het lint Opties van het tabblad Vergadering) en zoekt u een ruimte, of typt u de gegevens van de ruimte in het vak Locatie.

   Opdracht Dashboardpagina

  • Selecteer een begin- en een eindtijd.

   Notities    Als u een tijdstip wilt zoeken waarop iedereen kan, klikt u op Planningsassistent (op het lint Weergeven van het tabblad Vergadering).

   Scheduling Assistant button in Outlook 2013.

 4. Typ een agenda in het tekstgebied. Pas op dat u daarbij geen gegevens van de Lync-vergadering wijzigt.

  Belangrijk   Zojuist hebben we een vergadering gepland met gebruikmaking van de standaardopties. Deze methode is het meest geschikt voor kleine, interne vergaderingen met een paar collega's. Voor een vergadering met mensen buiten uw bedrijf of met heel veel deelnemers moet u de opties voor de vergadering aanpassen aan de vereisten die voor de vergadering gelden voordat u uitnodigingen verstuurt. Ga in het vergaderverzoek naar het lint Lync-vergadering op het tabblad Vergadering en klik op Opties voor vergadering. Selecteer vervolgens de juiste opties.

  Hetzelfde veld met waarden en percentages

  Zie Opties instellen voor Lync-vergaderingen voor informatie over de beschikbare opties en wanneer u deze moet kiezen.

 5. (Optioneel) Klik op Planningassistent in de groep Weergeven van het tabblad Vergadering om na te gaan of u het meest geschikte tijdstip voor de vergadering hebt geselecteerd.

 6. U bent al bijna klaar. U hoeft alleen nog maar de informatie te controleren en op Verzenden te klikken.

Naar boven

Een onlinevergadering instellen met Outlook Web App

Voor het maken van een Lync-vergaderverzoek moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Een onlinevergadering instellen met Outlook Web App   

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk in de Office 365-portal:

  • Als u een vergadering wilt plannen op een bepaalde datum, klikt u op het tabblad Agenda, selecteert u de datum en klikt u in de linkerbovenhoek op Nieuwe gebeurtenis.

  • Als u een vergadering wilt plannen op basis van de mensen die u wilt uitnodigen, opent u het tabblad Personen en klikt u op een contactpersoon of een groep in de lijst met contactpersonen. Klik vervolgens onder de naam van de persoon of de groep op Vergadering plannen.

   Schedule a meeting button in Outlook Web App

   Tip    Wanneer u door een pop-upblokkering wordt gevraagd of u dit wilt toestaan, kiest u Altijd toestaan.

   Tip    Als u een contact of een groep wilt toevoegen, gaat u naar het tabblad Personen en klikt u in de linkerbovenhoek op Nieuw. Vervolgens hebt u twee mogelijkheden. Klik op Contact maken en vul de gevraagde gegevens in of klik op Groep maken, typ een groepsnaam, klik in het tekstvak Leden en typ de e-mailadressen van de persoon die u wilt toevoegen. Als u begint te typen, verschijnen er suggesties bij de koppeling Zoeken in contacten en adreslijst. Klik op de naam van het contact wanneer die wordt weergegeven. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met het toevoegen van gebruikers.

 2. Klik in het midden van het vergadervenster, boven het berichtgebied, op Onlinevergadering. Uw agenda via e-mail verzenden naar een collega

  Inbelgegevens, zoals de koppeling Deelnemen aan onlinevergadering, worden weergegeven in het berichtgebied. Als uw account is geconfigureerd voor vergaderen op basis van inbellen, wordt ook de koppeling Een lokaal nummer zoeken weergegeven.

  Notities    Als de koppeling Onlinevergadering niet wordt weergeven, kan dit de volgende oorzaken hebben:

  • U maakt geen gebruik van een browser die de volledige versie ondersteunt van Outlook Web App.

  • Lync is niet inbegrepen bij uw Office 365-abonnement.

  • U bent aangemeld als een gebruiker aan wie geen Lync-licentie is verleend.

 3. Stel de vergadering op de gebruikelijke manier in door een naam in te voeren, genodigden toe te voegen of te verwijderen, een begintijd en duur te kiezen, enzovoort. Als er genodigden fysiek bij de vergadering aanwezig zullen zijn, typt u bij Locatie een locatie voor de vergadering, zoals een vergaderruimte, of klikt u op Ruimte toevoegen om te zoeken naar een vergaderruimte.

  Tip    Als u een tijdstip wilt zoeken waarop iedereen kan, klikt u boven aan het vergadervenster op Planningassistent.

  Tips    Klik op Instellingen voor onlinevergadering (net boven het berichtgebied) als u instellingen wilt bekijken voor wie er toegang heeft tot de onlinevergadering, wie er moet wachten om door u te worden toegelaten, en wie er kan presenteren tijdens de vergadering.

  Online meeting settings button in Outlook Web App

 4. (Optioneel) U kunt een agenda typen in het tekstgebied. Pas op dat u daarbij geen gegevens van de onlinevergadering wijzigt.

 5. (Optioneel) Als u een afbeelding of bijlage wilt toevoegen aan de agenda, klikt u boven aan het vergadervenster op het pictogram Meer acties, klikt u op Invoegen en klikt u vervolgens op Bijlagen of OneDrive-bestanden of Afbeeldingen inline.

  More Actions button in Outlook Web App

 6. Klik boven aan het vergadervenster op Verzenden.

Naar boven

Een ongeplande vergadering starten met Lync 2013

Als u een onderwerp wilt bespreken dat onmiddellijke aandacht vereist, kunt u snel een ad-hocvergadering starten met Lync. Zie Een ongeplande Lync-vergadering starten.

Is van toepassing op: Office 365 End User, Lync 2013 for Office 365Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen