Een Access-app-pakket maken

Belangrijk    Microsoft raadt het maken en gebruiken van Access-web-apps in SharePoint niet langer aan. Als alternatief kunt u overwegen om Microsoft PowerApps te gebruiken voor het bouwen van zakelijke oplossingen zonder code voor het web en mobiele apparaten.

U kunt een back-up maken van een Access-app of een dergelijke app kopiëren, verplaatsen of implementeren door een zogenaamd app-pakket te maken. Een pakket bestaat uit één .app-bestand dat u kunt gebruiken om op een andere SharePoint-site een kopie van de app te maken. U kunt ervoor kiezen alleen de structuur van de app op te nemen in het pakket of de structuur en de gegevens.

Opties voor het opslaan van een database op het scherm Opslaan als

Belangrijk: U kunt Access-app-pakketten alleen installeren en opnieuw gebruiken binnen dezelfde implementatieomgeving. Scenario’s voor het installeren van Access-app-pakketten in Office 365 of SharePoint Online vanuit on-premises SharePoint-installaties worden niet ondersteund. Als u bijvoorbeeld uw Access-app-pakket hebt gemaakt in een SharePoint-site die uw organisatie afzonderlijk van Office 365 of SharePoint Online host, dan kunt u dat app-pakket niet installeren in Office 365 of SharePoint Online. Dezelfde beperking geldt voor wanneer u probeert Access-app-pakketten te installeren in on-premises SharePoint-installaties en deze pakketten zijn gemaakt in Office 365 of SharePoint Online.

Als uw Access-app wordt gehost op een website van Office 365 en u Access 2013 gebruikt met Office 2013 Service Pack 1 (SP1) of hoger, kunt u kiezen uit drie opties, afhankelijk van de manier waarop u het app-pakket wilt gaan gebruiken:

Als u de drie hierboven genoemde opties niet ziet op de pagina Opslaan als in Access, leest u de instructies in Een app-pakket maken voor een lokale Access-app. Uw Access-app bevindt zich dan niet op een site van Office 365 of SharePoint Online, of Office 2013 SP1 of hoger is niet geïnstalleerd op uw computer.

Opmerking: De maximale grootte voor een app-pakket is 100 MB. Tijdens het maken van het pakket worden de gegevens gecomprimeerd, zodat u waarschijnlijk grotere databases kunt opslaan als een app-pakket.

Access-app opslaan als een momentopname

U kunt uw app en alle bijbehorende gegevens opslaan als een momentopname die u kunt bewaren als een back-up. Kies deze optie bijvoorbeeld om uw werk op te slaan terwijl u nog bezig bent met het ontwerpen van de app of voordat u een app vergrendelt.

 1. Klik op Bestand > Opslaan als > Opslaan als momentopname.
  De optie Opslaan als momentopname op het scherm Opslaan als

 2. Typ een naam voor het pakket en klik op OK.

 3. Blader naar de map waarin u het bestand wilt opslaan en klik op OK.

Naar boven

Access-app opslaan voor implementatie

Wanneer u uw app opslaat voor distributie naar een app-catalogus of de SharePoint-winkel, of alleen maar om een definitieve versie van de app te uploaden naar een teamsite, is Opslaan voor implementatie de beste optie omdat dit de enige optie is die deze mogelijkheden biedt:

 • Een app later upgraden   Als een app wordt opgeslagen met een van de andere opties voor Opslaan als en vervolgens wordt gedistribueerd naar gebruikers, is het lastig om de app later te upgraden. Dat is dan alleen mogelijk door een ander exemplaar van de app te distribueren, wat verwarrend kan zijn voor gebruikers van de app.

 • Het versienummer van de app instellen voor toekomstige upgrades    Als u de app later aanpast en een upgradepakket voor de app wilt opnemen in de app-catalogus of SharePoint-winkel, kunt u het versienummer ophogen en een nieuwe kopie opslaan.

 • De app vergrendelen zodat gebruikers deze niet kunnen wijzigen    Als u de app vergrendelt, is de optie Aanpassen in Access niet meer beschikbaar in de app wanneer deze wordt weergegeven in de browser en kunnen gebruikers de app dus niet wijzigen. U hoeft de app niet te vergrendelen als het geen probleem is dat anderen de app aanpassen. Als een gebruiker een ontgrendelde app aanpast, is het niet meer mogelijk een upgradepakket op de app toe te passen. De reden hiervoor is dat zo wordt voorkomen dat gegevens van die gebruiker verloren gaan.

 • De app opslaan zonder gegevens, behalve tabellen die u tijdens het ontwerpen van de app in Access expliciet hebt vergrendeld   Als u een tabel vergrendelt terwijl u de app aan het ontwerpen bent, voorkomt u dat personen de gegevens kunnen bewerken. U weet zo zeker dat alleen u de tabel kunt aanpassen. U kunt een vergrendelde tabel bijwerken met nieuwe gegevens op het moment dat u een nieuwe versie van de app gaat implementeren. U hoeft er dan ook niet bang voor te zijn dat gegevens van iemand anders worden overschreven.

Een app opslaan voor implementatie:

 1. Klik op Bestand > Opslaan als > Opslaan voor implementatie.

 2. Typ een naam voor het app-pakket en pas indien nodig het versienummer aan. Als u dit pakket wilt gebruiken voor een upgrade, moet de naam overeenkomen met de naam van de app en moet het versienummer hoger zijn dan het versienummer van de app die u wilt upgraden.
  Het dialoogvenster Implementatiepakket maken

 3. Laat het selectievakje Vergrendeld ingeschakeld als u wilt voorkomen dat gebruikers de app bijwerken die u distribueert. Schakel het selectievakje uit als anderen de app mogen aanpassen.

  Let op:  Vergrendel de app pas nadat u een niet-vergrendelde kopie van de app hebt opgeslagen. Anders kunt u de app niet meer openen om wijzigingen aan te brengen.

 4. Klik op OK, blader naar de map waarin u het bestand wilt opslaan en klik op OK.

Naar boven

Access-app opslaan als een nieuwe app

Het kan handig zijn om een kopie van uw app te maken en vervolgens alleen bepaalde gegevens aan te passen. Stel dat uw oorspronkelijke app is ontwikkeld voor het bijhouden van de locatie van kantoormeubilair en u nu een app wilt voor het bijhouden van de locatie van computers. Met Opslaan als nieuwe app kunt u de naam van een kopie van de app wijzigen en het versienummer van de kopie terugzetten op 1.0.0.0.

Een app opslaan als een pakket dat u kunt gebruiken als basis voor een nieuwe app:

 1. Klik op Bestand > Opslaan als > Opslaan als nieuwe app.

 2. Voer een titel in voor het pakket.
  Het dialoogvenster Nieuw pakket maken van deze app

 3. Selecteer Alle gegevens opnemen in pakket als u niet alleen de structuur van de app wilt opslaan, maar ook de gegevens. Klik vervolgens op OK.

 4. Blader naar de map waarin u het bestand wilt opslaan en klik op OK.

U kunt het app-pakket nu uploaden naar een site en vervolgens aanpassen in Access.

Naar boven

Een app-pakket maken voor een lokale Access-app

Als uw Access-app is opgeslagen op een SharePoint-site die door uw organisatie afzonderlijk wordt gehost van Office 365 of SharePoint Online, of als Office 2013 SP1 of hoger niet op uw computer is geïnstalleerd, hebt u slechts één optie voor het opslaan van een app-pakket.

 1. Klik op Bestand > Opslaan als > Opslaan als pakket.
  De optie Opslaan als pakket op het scherm Opslaan als voor een lokale Access-app

 2. Voer een titel in voor het pakket.
  Het dialoogvenster Nieuw pakket maken van deze app

 3. Selecteer Alle gegevens opnemen in pakket als u niet alleen de structuur van de app wilt opslaan, maar ook de gegevens. Klik vervolgens op OK.

 4. Blader naar de map waarin u het bestand wilt opslaan en klik op OK.

Opmerking:  Er is geen ondersteunde manier om updates of upgrades van een versie toe passen voor apps die zijn gemaakt met de optie Opslaan als pakket.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×