E-mailaccountinstellingen wijzigen

U moet uw e-mailaccountinstellingen bijwerken wanneer het wachtwoord van uw internetprovider wordt gewijzigd, uw e-mailserver en de beveiligingsinstellingen worden gewijzigd of wanneer u instellingen aanpast, bijvoorbeeld hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen.

Het verschilt per accounttype welke items u kunt wijzigen. Als u bijvoorbeeld een Exchange-account gebruikt, kan alleen de Exchange-serverbeheerder wijzigen hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen.

Wat wilt u doen?

De instellingen voor een Microsoft Exchange-account wijzigen

De instellingen voor een POP3- of IMAP-account wijzigen

De instellingen voor een Microsoft Exchange-account wijzigen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het Exchange-account en klik op Wijzigen.

  • Standaard worden de gegevens van uw Exchange-account automatisch ingevoerd op basis van uw Microsoft Windows-netwerkreferenties.

 4. Schakel het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in of uit als u de Exchange-modus met cache wilt in- of uitschakelen.

  Meer informatie over Exchange-modus met cache

  Als u met een Exchange-account werkt, kunt u uw werkzaamheden eenvoudiger uitvoeren dankzij de Exchange-modus met cache. In deze modus wordt een kopie van uw postvak op uw computer opgeslagen. Deze kopie biedt u snel toegang tot uw gegevens en wordt regelmatig bijgewerkt met de server waarop Microsoft Exchange wordt uitgevoerd.

  Als het u niet lukt om de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Uw Microsoft Outlook-profiel bevat geen e-mailaccount     Voor deze functie moet uw Outlook-profiel een Exchange-account bevatten.

  • De Exchange-serverbeheerder heeft deze functionaliteit uitgeschakeld     Exchange-beheerders kunnen deze functie in Outlook uitschakelen. Neem contact op met de Exchange-beheerder voor meer informatie.

  • Microsoft Terminal Services is geïnstalleerd     De Exchange-modus met cache is niet beschikbaar op computers waarop Windows Server wordt uitgevoerd wanneer Microsoft Terminal Services wordt geïnstalleerd.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Ga naar het tabblad Algemeen en typ onder onder Exchange-account een naam waarmee u het account kunt identificeren, bijvoorbeeld E-mail werk.

  • Klik op het tabblad Algemeen onder Tijdens het starten op de gewenste optie voor het vaststellen van de verbindingsstatus wanneer Outlook wordt gestart.

  • Op het tabblad Geavanceerd kunt u opgeven of u extra Exchange-postvakken wilt openen. Deze optie kan worden gebruikt wanneer iemand u toegang heeft gegeven tot sommige van zijn of haar Exchange-mappen of wanneer iemand u machtigingen voor gemachtigdentoegang heeft gegeven.

  • Als u de grootte van uw offline Outlook-gegevensbestand (.ost) wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Geavanceerd op Instellingen van Outlook-gegevensbestand en klikt u op Nu comprimeren.

  • U kunt de beveiligingsinstellingen wijzigen op het tabblad Beveiliging. Wijzig deze instellingen niet, tenzij u hiervoor instructies hebt ontvangen van uw Exchange-beheerder.

  • Wanneer u zich niet in het netwerk van uw organisatie bevindt, kunt u via Outlook Anywhere vanaf elke internetlocatie Outlook verbinden met uw Exchange-server zonder dat u een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig hebt. Als u Outlook Anywhere wilt inschakelen, selecteert u op het tabblad Verbinding onder Outlook Anywhere het selectievakje Via HTTP verbinding maken met Microsoft Exchange in en klikt u op Proxy-instellingen van Exchange. Uw Exchange-beheerder moet deze functie inschakelen en u de proxy-instellingen verstrekken.

Naar boven

De instellingen voor een POP3- of IMAP-account wijzigen

In deze sectie

Het wachtwoord voor uw e-mailaccount wijzigen

Uw e-mailadres wijzigen

Uw e-mailserver wijzigen

Wijzigen hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen

Meer instellingen

Het wachtwoord voor uw e-mailaccount wijzigen

Als u wilt wijzigen welk wachtwoord wordt gebruikt voor toegang tot uw e-mailserver, volgt u de instructies van uw internetprovider of e-mailbeheerder. Nadat uw wachtwoord voor de e-mailserver is gewijzigd, dient u ook het opgeslagen wachtwoord in de Outlook-accountinstellingen te wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het e-mailaccount waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen, en klik op Wijzigen.

 4. Typ onder Aanmeldingsgegevens in het vak Wachtwoord het wachtwoord dat door uw internetprovider of e-mailbeheerder is verstrekt, of typ een zelfgemaakt wachtwoord.

 5. Schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in als u niet telkens wilt worden gevraagd naar het wachtwoord van uw e-mailaccount wanneer u berichten verstuurt en ontvangt.

  Opmerking   Als u het selectievakje Wachtwoord onthouden inschakelt, is uw account toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot uw computer.

Uw e-mailadres wijzigen

Het gebeurt soms dat e-maildomeinnamen worden gewijzigd. bart@cohovineyardandwinery.com kan bijvoorbeeld bart@cohowinery.com worden.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het e-mailaccount waarvoor u het e-mailadres wilt bijwerken, en klik op Wijzigen.

 4. Typ onder Gebruikersgegevens in het vak E-mailadres het volledige e-mailadres dat is toegewezen door uw e-mailbeheerder of internetprovider. Zorg ervoor dat dit de gebruikersnaam, het teken @ en de domeinnaam bevat, bijvoorbeeld koossplinter@example.com.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. Als u op het tabblad Algemeen onder Overige gebruikersgegevens al een e-mailadres hebt opgegeven in het vak Antwoordadres, controleert u of het adres nog steeds klopt. Als u Antwoordadres leeg laat, wordt het adres gebruikt dat u hebt opgegeven in stap 4 wanneer mensen uw e-mail beantwoorden.

Uw e-mailserver wijzigen

Soms kan de server waarmee u verbinding maakt om e-mail te ontvangen en versturen, worden gewijzigd.

Uw internetprovider laat u bijvoorbeeld weten dat de uitgaande of Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-e-mailserver verandert van uitgaand.example.com in smtp.example.com. U kunt de serverinstelling in uw accountinstellingen bijwerken.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.
  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het account dat u wilt wijzigen, en klik op Wijzigen.

 4. Typ onder Servergegevens in het vak Server voor inkomende e-mail de volledige naam van de server die u van de internetprovider of e-mailbeheerder hebt ontvangen. Vaak is dit mail. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld mail.example.com.

 5. Typ onder Servergegevens in het vak Server voor uitgaande e-mail de volledige naam van de server die u van de internetprovider of e-mailbeheerder hebt ontvangen. Vaak is dit smtp. gevolgd door uw domeinnaam, bijvoorbeeld smtp.example.com.

Wijzigen hoe uw naam wordt weergegeven aan anderen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op het tabblad Info op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het e-mailaccount waarvoor u de weergavenaam wilt bijwerken, en klik op Wijzigen.

 4. Typ onder Gebruikersgegevens in het vak Naam uw naam zoals u wilt dat anderen deze zien.

Meer instellingen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Selecteer het account waarvoor u instellingen wilt wijzigen.

 4. Klik op Meer instellingen, waarna u het volgende kunt wijzigen:

  • Typ op het tabblad Algemeen onder E-mailaccount een naam waaraan u het account beter kunt herkennen, bijvoorbeeld E-mail thuis.

  • Als u met een IMAP-e-mailaccount werkt, kunt u bepalen wanneer items worden verwijderd. Schakel onder Verwijderopties het selectievakje Items verwijderen wanneer u online tussen mappen schakelt in .

  • Op het tabblad Mappen kunt u kiezen waar de e-mails die met dit account worden verstuurd, worden opgeslagen.

  • Op het tabblad Server voor uitgaande e-mail kunt u opgeven of voor uw server voor uitgaande e-mail (SMTP) verificatie vereist is. Dit is bijna altijd vereist als uw internetprovider u toestaat e-mails te versturen via uw e-mailaccount bij uw internetprovider wanneer u geen directe verbinding hebt met het netwerk van uw internetprovider. Als u bijvoorbeeld een e-mail wilt versturen met het e-mailaccount bij uw internetprovider dat u thuis gebruikt terwijl u een verbinding hebt met het netwerk op uw werk, moet u deze optie normaal gesproken selecteren.

  • Gebruik het tabblad Verbinding om te configureren hoe vanuit Outlook verbinding wordt gemaakt met de e-mailserver.

  • Als uw internetprovider of e-mailbeheerder u de opdracht geeft om de poortnummers of de coderingsmethode van uw e-mailserver wijzigen, kunt u dit doen op het tabblad Geavanceerd.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen