E-mail instellen op een Android-telefoon of -tablet

Stel uw e-mail in met Outlook voor Android of de ingebouwde e-mailapp voor Android.

Voor een lijst met andere Office-apps, of als u een ander mobiel apparaat wilt configureren, raadpleegt u Office-apps voor mobiele apparaten.

De app Outlook voor Android gebruiken

De Outlook-app kunt u gebruiken voor het instellen van een werk- of schoolaccount met Office 365, Outlook.com-accounts, Exchange-accounts of Yahoo-, iCloud-, Google- of IMAP-accounts.

Download de app Outlook voor Android uit de Google Play Store als u de app nog niet hebt geïnstalleerd.

De app Outlook voor Android in de Google Play Store

Uw e-mailaccount toevoegen

 1. Open de app op uw apparaat. Swipe door de inleiding en voer desgevraagd uw e-mailadres in.

 2. Selecteer op de pagina Accounttype kiezen het type e-mailaccount dat u wilt toevoegen: De verschillende soorten Microsoft-accounts omvatten:

  Tip : Raadpleeg de sectie Problemen met instellen oplossen hieronder als u niet zeker weet welk type account u hebt.

  Type account

  Beschrijving

  Office 365

  Gebruik deze optie als uw organisatie gebruikmaakt van Office 365 voor Bedrijven en iemand op uw werk of school een e-mailaccount aan u heeft toegewezen.

  Outlook

  Gebruik deze optie als u een Microsoft-account hebt zoals een Outlook-e-mailaccount dat eindigt op @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com of @live.com. Dit geldt ook voor internationale domeinen zoals @outlook.co.uk of aangepaste domeinen die worden gehost op Outlook.com.

  Exchange

  Gebruik deze optie als u een Exchange-e-mailaccount hebt.

  U kunt ook kiezen voor het instellen van een Yahoo! Mail-, iCloud-, Google- of IMAP-account.

  Opmerking : IMAP-accounts kunnen alleen uw e-mail synchroniseren, niet uw agenda en contactpersonen.

 3. Op de aanmeldingspagina moet u mogelijk uw e-mailadres opnieuw typen en vervolgens uw wachtwoord.

 4. Afhankelijk van het account dat u instelt, moet u mogelijk Ja selecteren zodat de app toegang krijgt tot uw gegevens, of Activeren als uw organisatie een beveiligingsbeleid voor mobiele apparaten heeft ingesteld.

  Outlook voor Android synchroniseert nu uw account.

 5. Tik op een van de pictogrammen om vanuit de app uw agenda, bestanden of contactpersonen weer te geven.

  De pictogrammen e-mail, agenda, bestanden, personen in de Outlook-app

Een ander account toevoegen

 1. U kunt meerdere e-mailaccounts hebben in Outlook voor Android. Tik op Instellingen Instellingen > Account toevoegen > E-mailaccount toevoegen.

 2. Voer de bovenstaande stappen uit.

Een account verwijderen

 1. Tik op Instellingen Instellingen.

 2. Tik op het account dat u wilt verwijderen.

 3. Selecteer Account verwijderen.

De ingebouwde e-mailapp voor Android gebruiken

U kunt ook kiezen voor het instellen van e-mail met de ingebouwde e-mailapp voor Android.

Ingebouwde e-mailapp op een Android-apparaat

Raadpleeg de sectie Problemen met instellen oplossen hieronder als u niet zeker weet welk type account u hebt.

Een Outlook.com-account instellen

 1. Tik op Instellingen > Accounts > Account toevoegen > Exchange.

  Accounts selecteren
 2. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld <iemand>@outlook.com. (Dit kan een e-mailaccount zijn dat eindigt op @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com of @live.com en dat internationale domeinen bevat, zoals @outlook.co.uk, of aangepaste domeinen die op Outlook.com worden gehost.)

 3. Als u alleen uw e-mailaccount wilt synchroniseren met uw telefoon, tikt u op Volgende en volgt u de rest van de aanwijzingen.

  Als u echter andere synchronisatieopties wilt, zoals synchronisatie van uw agenda en contactpersonen,selecteert u Handmatige configuratie en volgt u de onderstaande stappen.

  Opmerking : De onderstaande stappen zijn alleen bedoeld voor Outlook.com-accounts. Als u een Yahoo-, Gmail- of iCloud-account wilt instellen, raadpleegt u de desbetreffende providers voor informatie.

 4. Selecteer Exchange > Volgende op de pagina met de accounttypen.

 5. Typ uw wachtwoord en selecteer Volgende.

 6. Stel het volgende in op de pagina met instellingen voor de uitgaande server:

  • Domein\Gebruikersnaam
   Uw volledige e-mailadres moet worden weergegeven, bijvoorbeeld <iemand>@outlook.com. Als Domein en Gebruikersnaam aparte vakken zijn op uw apparaat, laat u het vak Domein leeg en typt u uw volledige e-mailadres in het vak Gebruikersnaam.

  • Wachtwoord
   Typ het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account.

  • Servernaam
   Mogelijk moet u de bestaande naam vervangen door s.outlook.com als uw e-mailaccount eindigt op @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com of @live.com. Dit geldt ook voor internationale domeinen zoals @outlook.co.uk of aangepaste domeinen die worden gehost op Outlook.com.

  • Poort
   Gebruik 443 of 993.

  • Beveiligingstype
   Selecteer SSL/TLS of controleer of het selectievakje Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken is ingeschakeld en tik op Volgende.

 7. In Accountopties wijzigt of accepteert u de standaardsynchronisatie-instellingen en selecteert u Volgende.

 8. Geef het account desgewenst een naam en selecteer Volgende.

Werkt het nog niet? Controleer of u het e-mailadres en wachtwoord juist hebt getypt en probeer het opnieuw. Slechts één kleine typefout resulteert al in een fout.

Als u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld en u een fout ziet vanwege een onjuist wachtwoord, raadpleegt u de sectie Problemen met de e-mailconfiguratie oplossen in dit onderwerp.

Als u uw agenda en contactpersonen hebt gesynchroniseerd, gaat u naar deze ingebouwde apps op uw apparaat om items te bekijken die hier mogelijk worden weergegeven. Als u ook taken hebt gesynchroniseerd, worden deze weergegeven in de agenda-app op uw apparaat. Het kan enkele minuten duren voordat alles is gesynchroniseerd.

U kunt ook de browser op uw apparaat gebruiken om uw e-mailaccount eindigend op @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com of @live.com te controleren. Ga naar http://m.mail.live.com en meld u aan bij uw e-mailaccount.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Meer informatie over andere Office 365-apps voor Android-telefoons of -tablets.

E-mailaccounts van werk of school instellen die gebruikmaken van Office 365 of een Exchange-e-mailaccount

De gebruikersinterface van Android-apparaten kan afwijken. Gebruik deze stappen daarom als richtlijn of raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor uw apparaat.

Bekijk deze stappen in een video. Klik om naar de video te gaan

 1. Tik op Instellingen > Accounts > Account toevoegen > E-mail.

  Accounts selecteren
 2. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, en uw wachtwoord en tik daarna op Volgende.

 3. Selecteer de optie Exchange.

 4. Afhankelijk van hoe de Office 365-beheerder in uw organisatie uw account heeft ingesteld, verschijnt er een bericht over extra beveiligingsfuncties. Selecteer OK om door te gaan.

  Extern beveiligingsbeheer
 5. Zodra de serverinstellingen op het apparaat zijn geverifieerd, wordt de pagina Accountopties geopend. Accepteer de standaardinstellingen of selecteer de opties voor de manier waarop u uw e-mail wilt ontvangen en verzenden. Tik vervolgens op Volgende. (Mogelijk moet u omlaag schuiven om Volgende te zien.)

 6. Op de pagina E-mail instellen kunt u de naam van uw account wijzigen. Tik op Gereed wanneer u klaar bent.

Als u uw agenda en contactpersonen hebt gesynchroniseerd in stap 5, gaat u naar deze apps op uw telefoon om items te bekijken die hier mogelijk worden weergegeven. Als u ook taken hebt gesynchroniseerd, worden deze weergegeven in de agenda-app op uw apparaat. Het kan enkele minuten duren voordat alles is gesynchroniseerd.

Als uw apparaat geen verbinding kan maken, controleert u of u het e-mailadres en het wachtwoord correct hebt getypt en probeert u het opnieuw. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, kunt u het apparaat handmatig instellen volgens onderstaande stappen.

E-mailaccounts met IMAP of POP instellen

De gebruikersinterface van Android-apparaten kan afwijken. Gebruik deze stappen daarom als richtlijn of raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor uw apparaat.

Als u een IMAP- of POP-account instelt, wordt alleen uw e-mail met uw apparaat gesynchroniseerd. Agenda’s en contactpersonen die zijn gekoppeld aan dit account blijven op uw lokale computer staan.

 1. Selecteer E-mail in het menu Toepassingen. In sommige versies van Android heet deze toepassing mogelijk Mail.

  Selecteer e-mail voor toevoegen van account
 2. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, en uw wachtwoord en selecteer daarna Handmatig.

 3. Afhankelijk van het type account dat u instelt, selecteert u IMAP of POP.

  Selecteer het type account dat u wilt instellen
 4. Controleer op de pagina Instellingen voor inkomende server of uw e-mailadres juist is en voer de volgende gegevens in:

  Als u Office 365 voor Bedrijven niet gebruikt voor e-mail en u niet weet wat de juiste instellingen zijn voor de server en het poortnummer, neemt u contact op met uw e-mailprovider. Als u een Gmail-, Yahoo! Mail- of iCloud-account instelt, raadpleegt u Problemen oplossen met instellen voor koppelingen naar deze serverinstellingen.

  • Domein\Gebruikersnaam
   Typ uw volledige e-mailadres in dit vak, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com. Als Domein en Gebruikersnaam aparte vakken zijn in uw Android-versie, laat u het vak Domein leeg en typt u uw volledige e-mailadres in het vak Gebruikersnaam.

  • Wachtwoord
   Typ het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account.

  • IMAP-server of POP3-server
   Gebruik het adres van uw server. De servernaam voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld outlook.office365.com.

  • Beveiligingstype
   Selecteer het type beveiliging. Het beveiligingstype voor binnenkomende e-mail voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld SSL.

  • Poortnummer
   Typ het poortnummer. Het poortnummer voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld 993. Tik op Volgende.

   Serverinstellingen voor inkomende e-mail
  • Als u een bericht ziet over extra beveiligingsfuncties, selecteert u OK om door te gaan.

 5. Voeg de volgende gegevens toe op de pagina Instellingen voor uitgaande server:

  • SMTP-server
   Typ de naam van de SMTP-server. De server voor uitgaande e-mail voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld smtp.office365.com.

  • Beveiligingstype
   Selecteer het type beveiliging. Het beveiligingstype voor uitgaande e-mail voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld TLS.

  • Poortnummer
   Typ het poortnummer. Het poortnummer voor uitgaande e-mail voor Office 365 voor Bedrijven is bijvoorbeeld 587. Tik op Volgende.

   Serverinstellingen voor uitgaande e-mail
 6. Typ in Accountnaam een naam voor dit account en de naam die u wilt laten weergeven wanneer u e-mailberichten naar anderen verzendt.

 7. Tik op Gereed.

  Tip : Mogelijk moet u tien tot vijftien minuten wachten nadat u uw account hebt ingesteld voordat u e-mail kunt verzenden of ontvangen.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Meer informatie over andere Office 365-apps voor Android-telefoons of -tablets.

Handmatig instellen

Als de bovenstaande stappen niet werken, kunt u uw account handmatig instellen.

E-mailaccounts handmatig instellen

 1. Tik op Instellingen > Accounts > Account toevoegen > E-mail.

  Selecteer e-mail voor toevoegen van account
 2. Typ uw volledige e-mailadres, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com, en uw wachtwoord en tik daarna op Volgende.

 3. Selecteer Handmatig.

 4. Controleer de instellingen op de pagina Exchange-serverinstellingen en werk ze eventueel bij.

  • E-mail   
   Zorg dat uw volledige e-mailadres in dit vak staat, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com.

  • Domein\Gebruikersnaam   
   Typ uw volledige e-mailadres in dit vak, bijvoorbeeld pieter-bas@contoso.com. Als Domein en Gebruikersnaam aparte vakken zijn in uw Android-versie, laat u het vak Domein leeg en typt u uw volledige e-mailadres in het vak Gebruikersnaam.

  • Wachtwoord   
   Typ het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account.

  • Exchange Server   
   De servernaam voor Office 365 voor Bedrijven is outlook.office365.com.

   Als u een Exchange-account instelt en de naam van uw Exchange-server niet weet,neemt u contact op met uw beheerder. Als uw organisatie Outlook Web App of Outlook op het web gebruikt, kunt u de serverinstellingen controleren aan de hand van de stappen in POP- of IMAP-serverinstellingen voor Exchange-e-mail.

  • Zorg dat het selectievakje Beveiligde verbindingen (SSL) gebruiken    is ingeschakeld.

   Instellingen Exchange Server
 5. Tik op Gereed.

 6. Afhankelijk van hoe de Office 365-beheerder in uw organisatie uw account heeft ingesteld, kan er een bericht worden weergegeven over extra beveiligingsfuncties. Selecteer OK of Activeren om door te gaan.

  Extern beveiligingsbeheer
 7. Accepteer de standaardinstellingen of wijzig de manier waarop met het account op uw apparaat synchronisaties moeten worden uitgevoerd. Swipe omlaag en tik op Volgende als u klaar bent.

 8. Op de pagina E-mail instellen kunt u de naam van uw account wijzigen. Tik op Gereed wanneer u klaar bent.

Als u uw agenda en contactpersonen hebt gesynchroniseerd in stap 7, gaat u naar deze apps op uw telefoon om items te bekijken die hier mogelijk worden weergegeven. Als u ook taken hebt gesynchroniseerd, worden deze weergegeven in de agenda-app op uw apparaat. Het kan enkele minuten duren voordat alles is gesynchroniseerd.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Meer informatie over andere Office 365-apps voor Android-telefoons of -tablets.

Problemen met instellen oplossen

Selecteer een van de volgende opties als u hulp nodig hebt bij het bepalen welk type account u hebt, of om problemen op te lossen tijdens de configuratie van uw apparaat.

Ik weet niet welk type account ik heb. Wat is het verschil?

Type account

Beschrijving

Outlook.com

Dit zijn e-mailaccounts die eindigen op @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com of @live.com.

Dit geldt ook voor internationale domeinen, zoals @outlook.co.uk of aangepaste domeinen die worden gehost op Outlook.com.

Gmail

Gmail is een e-mailservice van Google.

 • Zie Aan de slag met IMAP en POP3 voor Gmail-serverinstellingen. U kunt uw account ook instellen met de e-mail-app van Gmail, die bij uw apparaat wordt geleverd.

Yahoo! Mail

Yahoo! Mail is een e-mailservice van Yahoo!

iCloud

iCloud is een e-mailservice van Apple. POP wordt niet ondersteund door iCloud.

Office 365-account

Dit is een e-mailaccount voor werk of school dat wordt gehost op Office 365 voor Bedrijven. Dit account kan een aangepast domein zijn in Office 365 en kan op veel manieren eindigen, zoals @<UW DOMEIN>.onmicrosoft.com, @<UW DOMEIN>.com, @<SCHOOLNAAM>.edu. Als u het niet zeker weet, neemt u contact op met de beheerder van uw e-mailaccount.

Tip: Weet u niet zeker wat een domein is? In het voorbeeld-e-mailadres pieter-bas@contoso.com is contoso.com het domein.

Kent u Office 365 voor Bedrijven nog niet en wilt u een aangepast domein instellen en gebruiken? Zie Office 365 voor Bedrijven instellen.

Exchange-account

Dit is een e-mailaccount voor werk of school dat wordt gehost door Exchange. Dit account kan een aangepast domein zijn in Exchange en kan op veel manieren eindigen, zoals @<UW DOMEIN>.com, @<SCHOOLNAAM>.edu. Als u het niet zeker weet, neemt u contact op met de beheerder van uw e-mailaccount.

Tip: Weet u niet zeker wat een domein is? In het voorbeeld-e-mailadres pieter-bas@contoso.com is 'contoso.com' het domein.

IMAP of POP

IMAP of POP is een e-mailprotocol dat wordt gebruikt om e-mail te downloaden naar uw apparaat.

 • Met IMAP wordt e-mail opgeslagen op externe e-mailservers totdat u deze verwijdert.

 • Met POP wordt e-mail gedownload zodat deze offline kan worden gelezen en kan de e-mail van de externe server worden verwijderd. Als u POP selecteert, wordt alleen uw e-mail gesynchroniseerd met uw mobiele apparaat.

Neem contact op met uw e-mailprovider als u niet zeker weet of u IMAP of POP moet gebruiken. Als u de serverinstellingen niet weet, controleert u de website van uw e-mailprovider (ook wel uw internetprovider genoemd).

Naar boven

Hier ziet u een tip om te controleren welk type e-mailaccount u hebt

Weet u niet welk type account u hebt? Neem contact op met uw e-mailprovider. Of probeer het volgende als u het e-mailaccount dat u wilt toevoegen aan uw Android, al met Outlook hebt ingesteld op een pc of Mac.

 1. Open Outlook en selecteer Bestand > Info > Accountinstellingen op de pc of Mac waarop u Outlook hebt geïnstalleerd.

 2. Controleer in het venster Accountinstellingen de kolom Type om te zien wat voor type account u hebt.

  Controleren welk type account u hebt in het venster Accountinstellingen in Outlook

Problemen met de e-mailconfiguratie en synchronisatie op uw Android-apparaat oplossen

Probeer het volgende als u geen e-mail kunt instellen op uw apparaat.

 • Controleer of uw gebruikersnaam en wachtwoord juist zijn getypt. Ook als hier maar een klein typefoutje in zit, kan geen verbinding worden gemaakt met het account.

 • Als u serverinstellingen voor inkomende en uitgaande e-mail hebt toegevoegd, controleert u nogmaals of u de namen juist hebt getypt. Als u niet zeker bent van de serverinstellingen voor uw e-mailadres, neem dan contact op met uw e-mailprovider.

 • Open uw e-mail vanaf een andere computer of een ander apparaat om te controleren of het goed werkt. Als dit ook niet werkt op het andere apparaat, neemt u contact op met uw e-mailprovider of e-mailbeheerder.

 • Als u een Outlook.com-account instelt en u verificatie in twee stappen hebt ingeschakeld, raadpleegt u de sectie Ik synchroniseer mijn e-mail van Outlook.com op een Android-telefoon in App-wachtwoorden en verificatie in twee stappen.

 • Als uw apparaat niet meer wordt gesynchroniseerd, probeer dan om het synchronisatiepartnerverband te verwijderen. Voor een werk- of schoolaccount met Office 365 voor Bedrijven en bepaalde op Exchange gebaseerde of Outlook.com-accounts raadpleegt u Problemen met e-mailsynchronisatie oplossen of een apparaat verwijderen uit uw postvak van de webversie van Outlook.

Contact opnemen met ondersteuning:

Naar boven

Hoe kan het beter?

Was deze pagina nuttig? Als dit het geval is, laat het ons dan weten onder aan dit onderwerp. Als dit niet het geval is en u nog steeds problemen hebt met het instellen van uw account, laat ons dan weten welk type account u wilde instellen (bijvoorbeeld Outlook.com. Exchange-accounts enzovoort) en welke app u hebt gebruikt, de Outlook-app of de Android mail-app. Wij gebruiken uw feedback om onze stappen te controleren.

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.