E-mail instellen in de Mail-app voor Windows 10

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u zich bij Windows 10 aanmeldt met een Microsoft-account met een Outlook.com-, Live-, Hotmail- of MSN-adres, wordt dit account toegevoegd aan de e-mail- en agenda-apps. U kunt dit en vele andere e-mailaccounts toevoegen aan de e-mail- en agenda-apps zodat u e-mail kunt verzenden en ontvangen en gebeurtenissen kunt maken en beheren.

Notities: 

Een nieuw e-mailaccount toevoegen

 1. Open de Mail-app door op het menu Start van Windows te klikken en Mail te kiezen.

  De app Mail voor Windows 10 zoals deze eruitziet in het startmenu van Windows

 2. Als u de Mail-app voor de eerste keer opent, ziet u een welkomstpagina. Selecteer Account toevoegen om aan de slag te gaan.

  Het dialoogvenster Account toevoegen op de welkomstpagina van Mail

  Als u de Mail-app al eerder hebt gebruikt, selecteert u onderaan in het linkernavigatiedeelvenster instellingen Stappen voor het wijzigen van tags , en kiest u vervolgens Accounts beheren.

  Accounts beheren selecteren in het menu Instellingen van Mail

  Opmerking: Tik op een telefoon of tablet op de drie puntjes onderaan de pagina om naar Instellingen te gaan.

 3. Selecteer Account toevoegen.

  Accounts toevoegen selecteren in het menu Accounts beheren

 4. Kies het type account dat u wilt toevoegen.

  Het dialoogvenster Een account toevoegen

  Notities: 

  • Mogelijk moet u omlaag schuiven in het dialoogvenster Een account toevoegen om alle opties te zien.

  • Als u Googlekiest, moet u aanmelden bij uw Google-account, verificatiecode uw 2-stap als u deze beveiligingsfunctie hebt ingeschakeld en Windows toestemming geven voor uw gegevens weer te geven. Klik op toestaan en uw account wordt gemaakt.

  • Als u een ander e-mailaccount kiest, moet u de speciale instructies volgen onder Speciale instructies voor andere accounts verderop.

 5. Voer de vereiste gegevens in en klik op Aanmelden. Voor de meeste accounts zijn dit uw e-mailadres en wachtwoord. De accountnaam is wat u ziet in zowel het linkerdeelvenster van Mail voor Windows 10 als in het deelvenster Accounts beheren.

  Opmerking: Als u het bericht 'We kan info voor dat account vinden. Zorg ervoor dat het e-mailadres juist is en probeer het opnieuw,"moet u Probeer het opnieuw klikt u driemaal op voordat u de knop Geavanceerdverandert. Klik op Geavanceerd en volg de stappen in de volgende sectie in uw account kunt toevoegen.

 6. Klik op Gereed. Uw gegevens worden gesynchroniseerd zodra uw account is ingesteld.

Opmerking: Het synchroniseren van uw account kan enkele minuten duren. Tijdens de synchronisatie wordt mogelijk "Nog niet gesynchroniseerd" weergegeven in het berichtvenster. Zie Synchronisatieproblemen in de apps Mail en Agenda in Windows 10 oplossen als u dit bericht blijft zien.

Een account toevoegen met behulp van geavanceerde configuratie

Er zijn twee manieren waarop u de geavanceerde configuratie-opties voor uw e-mailaccount kunt openen.

 • Klik op Geavanceerde configuratie als het automatisch instellen van uw e-mail in stap 3 hierboven niet werkt.

 • Klik op Geavanceerde installatieopties vanuit het venster een account kiezen in stap 2. De optie geavanceerde installatie is de laatste optie in de lijst en mogelijk moet u schuiven om te zien.

  Geavanceerde instelling selecteren in het dialoogvenster Een account toevoegen

  U kunt kiezen tussen een account voor Exchange ActiveSync of Internet-e-mail. Klik op Internet-e-mail tenzij de beheerder heeft aangegeven dat u Exchange ActiveSync moet gebruiken.

Voer de volgende gegevens in het venster Geavanceerde configuratie in.

 • E-mailadres Dit is de naam die u in het linkerdeelvenster van de Mail-app ziet.

 • Gebruikersnaam Dit is uw volledige e-mailadres.

 • Wachtwoord Voer het wachtwoord voor uw e-mailaccount in.

 • Accountnaam Dit is de naam die wordt weergegeven in het linkerdeelvenster van Mail voor Windows 10 en in het deelvenster Accounts beheren. U kunt elke gewenste naam kiezen.

 • Uw berichten verzenden met deze naam Voer de naam in die geadresseerden moeten zien wanneer ze uw bericht ontvangen.

 • Server voor inkomende e-mail U krijgt deze informatie van uw internetprovider of beheerder. Meestal heeft het adres van een server voor inkomende e-mail de indeling mail.contoso.com of imap.google.com. Voor veel e-mailaccounts vindt u deze informatie in ons overzicht van POP- en IMAP-servernamen.

 • Accounttype Kies POP3 of IMAP4. De meeste e-mailaccounts gebruiken IMAP4. Als u niet weet welk accounttype u moet kiezen, neem dan contact op met uw provider.

 • Server voor uitgaande e-mail (SMTP) U krijgt deze informatie van uw internetprovider of beheerder. Gewoonlijk heeft het adres van een server voor uitgaande e-mail de indeling mail.contoso.com of smtp.contoso.com.

 • Standaard zijn alle vier de selectievakjes onder aan het venster geselecteerd. Voor de meeste e-mailaccounts hoeven deze opties niet te worden gewijzigd.

Uw e-mailprovider kan u de instellingen geven die nodig zijn voor de geavanceerde configuratie, maar u kunt ook het overzicht van POP- en IMAP-servernamen raadplegen waarin we de instellingen voor de meestgebruikte e-mailproviders hebben verzameld.

Nadat u de vereiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Aanmelden > Gereed.

Opmerking: Zie Speciale instructies voor andere accounts als u een ander account dan Gmail toevoegt.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het instellen van uw account, kunt u het volgende proberen.

 • Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Windows 10, moet u uw accounts opnieuw toevoegen aan Mail voor Windows 10.

 • Controleer of uw e-mailadres en wachtwoord juist zijn. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

 • Als u uw meest recente berichten ziet, maar geen oudere berichten, dient u waarschijnlijk de duur van de e-mailsynchronisatie te wijzigen.

 • Als u een bericht ziet dat uw account is verouderd, moet u waarschijnlijk uw wachtwoord, de servers voor binnenkomende of uitgaande e-mail, of de SSL-instellingen bijwerken. Zie Een verouderd account repareren voor meer informatie.

Zie Een e-mailaccount uit e-mail- en agenda-apps verwijderen als u een account wilt verwijderen.

Speciale instructies voor andere accounts

Als u tweeledige verificatie hebt ingeschakeld voor uw iCloud-account, moet u een app-specifiek wachtwoord genereren om uw iCloud-account toe te voegen aan de Mail-app.

 1. Meld u aan bij uw Apple ID.

 2. Selecteer Wachtwoord genereren onder App-specifieke wachtwoorden.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Microsoft heeft toegevoegd OAuth-ondersteuning voor Yahoo! accounts in de makers van Windows 10 bijwerken. Als u wilt de makers Update nu installeren, gaat u naar de site voor downloaden van softwareen selecteer Nu bijwerken. Zie de Update voor Windows 10 makers bevindt zich hiervoor meer informatie over de update.

Voor aanvullende stappen die u kunt ondernemen als tijdens uw Yahoo! account kan niet synchroniseren met E-mail voor Windows 10, raadpleegt u dat ik kan mijn Yahoo!-account met E-mail voor Windows 10 niet synchroniseren.

Als er een Japanse Yahoo! e-mailaccount moet u het volgende doen:

 • Voeg uw Yahoo!-account toe als een IMAP-account. Volg hiervoor de stappen in Een account toevoegen met behulp van geavanceerde configuratie hierboven. Ga hiervoor de stappen in een account toevoegen met de optie Geavanceerde configuratie boven imap.mail.yahoo.co.jp gebruiken voor uw server voor inkomende e-mail en de smtp.mail.yahoo.co.jp voor uw server voor uitgaande e-mail.

Als u uw QQ-postvak wilt synchroniseren met de apps Mail en Agenda, moet u IMAP op QQ inschakelen.

 1. Meld u aan bij uw QQ-account.

 2. Selecteer Instellingen > Account > POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service > IMAP/SMTP-Service te vinden > openen.

 3. Mogelijk moet u een tekstbericht om in te schakelen van deze service verzenden. Nadat u openen in stap 2, mogelijk een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd u aan uw telefoon gebruiken om een bericht verzenden naar het telefoonnummer van de weergegeven.

 4. Na de tekst wordt bericht verzonden, wordt q een nieuw dialoogvenster wordt geopend met een autorisatiecode. Kopieer de autorisatiecode zoals u hiermee moet kunt u uw q e-mailaccount toevoegen in de E-mail- en agenda-apps.

 5. In de E-mail- en agenda-apps, verwijdert u uw account q en voeg deze opnieuw met de autorisatiecode.

  Uw QQ-account wordt nu automatisch gesynchroniseerd.

Wanneer u uw GMX.de- of WEB.de-account probeert te verbinden met de apps Mail en Agenda, ontvangt u een e-mail in uw GMX.de- of WEB.de-postvak met instructies voor het inschakelen van toegang.

 1. Meld u in een webbrowser aan bij uw GMX.de- of WEB.de-account.

 2. Zoek het e-mailbericht met instructies voor het verbinden van uw account met de apps Mail en Agenda, en volg de instructies.

 3. Uw account moet nu automatisch worden gesynchroniseerd met de apps Mail en Agenda.

Nog steeds hulp nodig?

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Verwante onderwerpen

Een e-mailaccount uit E-mail- en agenda-apps verwijderen
waar zijn mijn contactpersonen?
Mijn berichten ontbreken of te verdwijnen
uw wachtwoord in E-mail voor Windows 10 wijzigen
Gebruik E-mail voor Windows 10
Gebruik agenda voor Windows 10
E-mail en agenda-voor Veelgestelde vragen over Windows 10

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×