E-mail in Outlook instellen

In dit artikel wordt beschreven hoe u uw e-mailaccount op uw pc kunt instellen met. U kunt verschillende andere e-mailaccounts toevoegen aan Outlook, waaronder werk- of schoolaccounts, en accounts van uw internetprovider.

Automatisch instellen van accounts van Outlook voor uw e-mail gebruiken

In veel gevallen kan Outlook uw account instellen aan de hand van slechts een e-mailadres en een wachtwoord.

 1. Open in Outlook het tabblad Bestand.

  schermafbeelding van het linkerdeel van het outlook-lint met bestand geselecteerd
 2. Klik onder Accountgegevens op Account toevoegen.

  De opdracht Account toevoegen in de weergave Backstage
 3. Geef op de pagina Automatische accountconfiguratie uw naam, e-mailadres en wachtwoord op en kies Volgende.

  Opmerking : Als er een foutbericht wordt weergegeven wanneer u Volgende kiest, controleert u uw e-mailadres en wachtwoord. Als die gegevens juist zijn, raadpleegt u de volgende sectie.

 4. Kies Voltooien.

Automatische configuratie werkt niet of ik heb een POP- of IMAP-account

Als u een POP- of IMAP-account hebt of de automatische configuratie is mislukt, kunt u Handmatige instelling of extra servertypen kiezen om uw instellingen handmatig in te voeren.

Notities : 

Een account handmatig instellen

Accounts voor Office 365 voor Bedrijven

U kunt de optie Handmatige instelling of extra servertypen niet gebruiken om accounts voor Office 365 voor Bedrijven in te stellen. Als er problemen zijn met het instellen van een account voor Office 365 voor Bedrijven, kunnen wij veel problemen met de installatie van Outlook automatisch voor u opsporen en oplossen.

Exchange-accounts

U kunt de optie Handmatige instelling of extra servertypen niet gebruiken om accounts voor Exchange of in te stellen. Als u uw e-mailadres en wachtwoord hebt gecontroleerd en deze gegevens juist zijn, probeert u de volgende stappen in de aangegeven volgorde.

 1. Controleer uw internetverbinding door een webbrowser te openen en te navigeren naar een van uw favoriete websites. Ga naar de volgende stap als browsen op het web niet lukt.

 2. Probeer toegang te krijgen tot uw e-mail met de webversie van Outlook. Als u het adres van uw webversie van Outlook niet weet, kunt u deze informatie van uw e-mailbeheerder krijgen.

  Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door het Outlook-programma. Zie Een Office-toepassing herstellen voor meer informatie.

Als het probleem niet is opgelost met deze stappen, raadpleegt u Meer hulp nodig?

Gmail-accounts

U kunt pas een Gmail-account toevoegen aan Outlook nadat u uw Gmail-account hebt voorbereid voor het maken van verbinding met Outlook en Office 365 en vervolgens Gmail hebt geïmporteerd in Outlook. Als het niet lukt om een Gmail-account toe te voegen aan Outlook, komt dat meestal doordat het wachtwoord voor de app ontbreekt of onjuist is.

Zie POP and IMAP server name reference (Referentie voor POP- en IMAP-servernamen) als u de serverinstellingen voor uw Gmail-account zoekt.

Yahoo-accounts

Om e-mail te verzenden en ontvangen met uw Yahoo!-account hoeft u slechts een wijziging aan te brengen in https://login.yahoo.com/.

 1. Kies uw naam in de rechterbovenhoek van het scherm en kies Account Info (Accountgegevens).

 2. Kies Account security (Accountbeveiliging) in het linkerdeelscherm en schakel Allow apps that use less secure sign in (Apps toestaan die minder veilige aanmelding gebruiken) in.

Zie POP and IMAP server name reference (Referentie voor POP- en IMAP-servernamen) als u de serverinstellingen voor uw Yahoo-account zoekt.

Alle overige accounts

Voor alle andere accounts kunt u de optie voor handmatig instellen gebruiken. De meeste andere accounts maken gebruik van IMAP, maar POP kan ook nog worden gebruikt. U hebt verschillende instellingen nodig voor de configuratie, zoals de namen van de servers voor inkomende en uitgaande e-mail, poorten en instellingen voor SSL. Als u een account van Outlook.com hebt, vindt u deze instellingen hieronder. Als u een e-mailaccount bij een andere provider hebt, neemt u contact op met de ondersteuning van die provider om deze gegevens op te vragen of gaat u naar POP and IMAP server name reference (Referentie voor POP- en IMAP-servernamen). Veel van de meest gebruikte e-mailproviders worden hier vermeld.

Servergegevens voor Outlook.com:   

 • Accounttype: IMAP

 • Server voor inkomende e-mail: imap-mail.outlook.com

 • Server voor uitgaande e-mail: smtp-mail.outlook.com

 • Poort inkomende server (IMAP): 993

 • Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: SSL

 • Poort uitgaande server (SMTP): 587

 • Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: TLS

Uw account instellen met de optie Handmatige instelling of extra servertypen
 1. Kies Handmatige instelling of extra servertypen > Volgende.

  Handmatige configuratie gebruiken in Outlook 2013
 2. Kies POP of IMAP > Volgende.

 3. Voer de volgende gegevens in.

  • Uw naam en e-mailadres

  • Accounttype: dit is meestal IMAP

  • Server voor inkomende e-mail

  • Server voor uitgaande e-mail

  • Gebruikersnaam: dit is uw volledige e-mailadres

  • Wachtwoord

 4. Kies Meer instellingen > Server voor uitgaande e-mail en schakel het selectievakje Voor de uitgaande server (SMTP) is verificatie vereist in.

 5. Voer op het tabblad Geavanceerd de informatie in die u hebt ontvangen van uw e-mailprovider of hebt opgezocht in het onderwerp POP and IMAP server name reference (Referentie voor POP- en IMAP-servernamen). Hieronder vindt u de meest gebruikte instellingen.

  • Server voor inkomende e-mail (IMAP): 993

  • Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: SSL

  • Server voor uitgaande e-mail (SMTP): 465 of 587

  • Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: SSL of TLS

 6. Kies OK > Volgende > Voltooien.

Als het met deze stappen niet is gelukt om uw account in te stellen, raadpleegt u Meer hulp nodig?

Naar boven

Video bekijken

De wizard Automatische accountconfiguratie is de snelste manier om uw account in te stellen in Outlook 2013 of Outlook 2016.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Meer hulp nodig?

Als u probeert een Office 365-account in te stellen en dit problemen oplevert, kunnen wij verschillende problemen met de configuratie van Outlook automatisch voor u opsporen en oplossen. Neem contact op met de Answer Desk als uw probleem niet kan worden opgelost met het geautomatiseerde hulpprogramma, u geen gebruikmaakt van Office 365 of als u met de ondersteuning wilt praten.

Aan de slag

Laat ons uw probleem oplossen
Outlook-problemen automatisch opsporen en oplossen (Engelstalig)

Help

Meer hulp nodig?
Neem contact op met de Answer Desk.

Naar boven

Outlook 2010 biedt ondersteuning voor Microsoft Exchange-, POP3- en IMAP-accounts. Uw internetprovider of e-mailbeheerder kan u de configuratiegegevens verschaffen die u nodig hebt om uw e-mailaccount in Outlook in te stellen.

E-mail-accounts zijn opgeslagen in een profiel. Een profiel bestaat uit accounts, gegevensbestanden en instellingen die aanduiden waar e-mailberichten worden opgeslagen. Een nieuw profiel wordt automatisch gemaakt wanneer u Outlook voor het eerst uitvoert. Zie Een profiel maken voor meer informatie over profielen.

Een e-mailaccount toevoegen wanneer u Outlook 2010 voor het eerst start

Als u geen ervaring met Outlook hebt of Outlook 2010 installeert op een nieuwe computer, wordt de functie Automatische accountconfiguratie automatisch gestart om u te helpen bij het configureren van uw e-mailaccounts. Voor deze instelling zijn alleen uw naam, e-mailadres en wachtwoord vereist. Als uw e-mailaccount niet automatisch kan worden geconfigureerd, moet u de vereiste aanvullende informatie handmatig opgeven.

 1. Start Outlook.

 2. Klik op Volgende wanneer u wordt gevraagd een e-mailaccount te configureren.

  Opstartvenster van Outlook 2010

 3. Klik op Ja en op Volgende om een e-mailaccount toe te voegen.

 4. Geef uw naam, e-mailadres en wachtwoord op en klik op Volgende.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen met E-mailaccount geselecteerd

  Als u een e-mailadres opgeeft dat eindigt op outlook.com of msn.com, moet u de Microsoft Outlook Hotmail Connector gebruiken om het e-mailaccount toe te voegen. Zie Een Outlook.com-account in Outlook gebruiken voor meer informatie over het toevoegen van dergelijke e-mailaccounts.

  Opmerking : Wanneer de computer is verbonden met een netwerkdomein voor een organisatie die Microsoft Exchange Server gebruikt, worden uw e-mailgegevens automatisch ingevoegd. Het wachtwoordvak wordt niet weergegeven omdat uw netwerkwachtwoord wordt gebruikt.

  Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl uw account wordt geconfigureerd. Het instellen kan enkele minuten duren.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen, waarin wordt aangegeven dat instellingen van de e-mailserver worden geconfigureerd

  Als de eerste poging om uw account te configureren mislukt, kan een tweede poging worden gedaan via een onversleutelde verbinding met de e-mailserver. Als dit bericht wordt weergegeven, klikt u op Volgende om door te gaan. Als de onversleutelde verbinding ook mislukt, kan uw e-mailaccount niet automatisch worden geconfigureerd.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen, waarin wordt aangegeven dat account niet kan worden geconfigureerd

  Klik op Opnieuw of schakel het selectievakje Serverinstellingen handmatig configureren in. Zie Een e-mailaccount toevoegen met behulp van geavanceerde instellingen voor meer informatie.

  Wanneer het account is toegevoegd, kunt u meer accounts toevoegen door op Een ander account toevoegen te klikken.

  melding dat account is geconfigureerd

 5. Sluit het dialoogvenster Nieuw account toevoegen door op Voltooien te klikken.

Naar boven

Een e-mailaccount toevoegen in Outlook

Hoewel de meeste mensen een e-mailaccount toevoegen wanneer Outlook voor het eerst wordt uitgevoerd, kunt u uw eerste e-mailaccount of aanvullende accounts op elk gewenst moment toevoegen.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Accountgegevens op Account toevoegen.

  Weergave Backstage en de opdracht Account toevoegen

 3. Geef uw naam, e-mailadres en wachtwoord op en klik op Volgende.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen met E-mailaccount geselecteerd

  Als u een e-mailadres opgeeft dat eindigt op hotmail.com of msn.com, moet u de Microsoft Outlook Hotmail Connector gebruiken om het e-mailaccount toe te voegen. Zie Een Outlook.com-account in Outlook gebruiken voor meer informatie over het toevoegen van dergelijke e-mailaccounts.

  Opmerking : Wanneer de computer is verbonden met een netwerkdomein voor een organisatie die Microsoft Exchange Server gebruikt, worden uw e-mailgegevens automatisch ingevoegd. Het wachtwoordvak wordt niet weergegeven omdat uw netwerkwachtwoord wordt gebruikt.

  Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl uw account wordt geconfigureerd. Het instellen kan enkele minuten duren.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen, waarin wordt aangegeven dat instellingen van de e-mailserver worden geconfigureerd

  Als de eerste poging om uw account te configureren mislukt, kan een tweede poging worden gedaan via een onversleutelde verbinding met de e-mailserver. Als dit bericht wordt weergegeven, klikt u op Volgende om door te gaan. Als de onversleutelde verbinding ook mislukt, kan uw e-mailaccount niet automatisch worden geconfigureerd.

  Dialoogvenster Nieuw account toevoegen, waarin wordt aangegeven dat account niet kan worden geconfigureerd

  Klik op Opnieuw of schakel het selectievakje Serverinstellingen handmatig configureren in. Zie Een e-mailaccount toevoegen met behulp van geavanceerde instellingen voor meer informatie.

  Wanneer het account is toegevoegd, kunt u meer accounts toevoegen door op Een ander account toevoegen te klikken.

  melding dat account is geconfigureerd

 4. Sluit het dialoogvenster Nieuw account toevoegen door op Voltooien te klikken.

  Als u een Exchange Server-account hebt toegevoegd, moet u Outlook afsluiten en opnieuw starten voordat het account wordt weergeven en kan worden gebruikt in Outlook.

Opmerking :  Als uw profiel al een Microsoft Exchange Server-account bevat en u een ander account wilt toevoegen, moet u Automatische accountconfiguratie gebruiken. Als u handmatig een extra Exchange Server-account wilt configureren, moet u Outlook afsluiten en vervolgens de module E-mail in het Configuratiescherm gebruiken.

Naar boven

Als u een Exchange- of een POP- of IMAP-verbinding met e-mail van Outlook 2007 automatisch of handmatig wilt instellen, hoeft u alleen uw e-mailadres en wachtwoord te typen om Microsoft Outlook 2007 in te stellen voor toegang tot uw op Exchange gebaseerde e-mail. In Outlook wordt een proces genaamd Automatisch opsporen gebruikt om uw instellingen automatisch te zoeken en een Exchange-verbinding met uw account in te stellen.

Mogelijk kunt u Outlook 2007 handmatig instellen voor toegang tot uw e-mailaccount via POP (Post Office Protocol) of IMAP (Internet Message Access Protocol). De methode Automatisch opsporen wordt echter aanbevolen voor het instellen van een Exchange-verbinding met uw account. Als u POP of IMAP gebruikt, kunt u veel agendafuncties en andere samenwerkingsfuncties niet gebruiken die wel beschikbaar zijn wanneer u verbinding maakt met uw account via Exchange.

Een Exchange-verbinding voor uw e-mail instellen in Outlook 2007

Opmerking : Outlook 2007 ondersteunt slechts één Exchange-verbinding per Outlookprofiel. Als er een foutbericht wordt weergegeven wanneer u een tweede Exchange-verbinding aan een Outlook 2007-profiel wilt toevoegen, moet u mogelijk een nieuw profiel maken. Zie Wat moet ik nog meer weten? in dit artikel voor meer informatie.

 1. Open Outlook 2007. Als de wizard Startinstellingen van Outlook 2007 automatisch wordt weergegeven, klikt u op de eerste pagina van de wizard op Volgende.

 2. Klik op de pagina E-mailaccounts van de wizard op Volgende om een e-mailaccount in te stellen.

  • Als de wizard Startinstellingen van Outlook 2007 niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Extra op Accountinstellingen. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op het tabblad E-mail op Nieuw.

 3. Op de pagina Automatische accountconfiguratie worden de gegevens voor Uw naam en E-mailadres mogelijk automatisch ingevuld door Outlook op basis van de manier waarop u bent aangemeld bij uw computer. Als de instellingen zijn ingevuld en juist zijn, klikt u op Volgende, waarna het instellen van uw account in Outlook wordt voltooid.

  • Als de instellingen op de pagina Automatische accountconfiguratie niet zijn ingevuld of niet juist zijn, gaat u als volgt te werk:

   • Typ de juiste instellingen op basis van de informatie die u hebt gekregen van uw e-mailaccountbeheerder.

   • Als de naam in het vak Uw naam niet juist is, moet u de opties op de pagina Automatische accountconfiguratie mogelijk opnieuw instellen voordat u uw naam kunt bewerken. Schakel hiervoor het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren eerst in en daarna uit.

 4. Nadat u op de pagina Automatische accountconfiguratie op Volgende hebt geklikt, wordt via Outlook online gezocht naar uw e-mailserverinstellingen.

  In Outlook 2007 wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd om toe te staan dat uw account automatisch door een website wordt ingesteld. Outlook moet periodiek verbinding met deze website maken om na te gaan of uw account is bijgewerkt. Als u dit bericht niet telkens wilt zien bij het uitvoeren van Automatisch opsporen, selecteert u Niet opnieuw vragen voor deze website en klikt u op Toestaan.

  Outlook 2007 gaat door met de configuratie van uw account. U wordt gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord zodat Outlook 2007 verbinding kan maken met uw account. Geef uw volledige e-mailadres op (bijvoorbeeld peter@contoso.com) als uw gebruikersnaam. Mogelijk wordt u meerdere keren gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven voordat er verbinding wordt gemaakt.

  • Als uw account door Outlook kan worden ingesteld, ziet u de volgende tekst: Uw e-mailaccount is geconfigureerd voor het gebruik van Exchange. Klik op Voltooien.

  • Zie Wat moet ik nog meer weten? in dit artikel als uw account niet kan worden ingesteld door Outlook.

Naar boven

Een POP- of IMAP-verbinding voor uw e-mail instellen in Outlook 2007

U kunt Outlook 2007 handmatig instellen voor toegang tot uw e-mailaccount met POP3 of IMAP4.

Opmerking :  Als u Outlook 2007 gebruikt, kunt u mogelijk ook verbinding maken via Exchange in plaats van via POP3 of IMAP4. Als u verbinding maakt via Exchange, kunt u werken met agendafuncties en andere samenwerkingsfuncties die niet beschikbaar zijn als u verbinding maakt via IMAP4 of POP3. Zie Wat moet ik nog meer weten? in dit artikel voor meer informatie.

 1. Open Outlook. Als u Outlook de eerste keer opent, wordt het dialoogvenster Accountinstellingen weergegeven. Ga als volgt te werk als het dialoogvenster Accountinstellingen niet wordt weergegeven als u Outlook voor het eerst opent:

  • Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

  • Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op het tabblad E-mail op Nieuw.

 2. Controleer op de pagina E-mailservice kiezen of Microsoft Exchange, POP, IMAP of HTTP is geselecteerd en klik op Volgende.

 3. Schakel onder aan de pagina Automatische accountconfiguratie het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren in.

 4. Klik op Internet-e-mail > Volgende.

 5. Geef op de pagina Instellingen voor internet-e-mail onder Gebruikersgegevens de volgende informatie op:

  • Typ in het vak Uw naam de naam die ontvangers moeten zien wanneer u e-mail via dit account verzendt.

  • Typ uw e-mailadres in het vak E-mailadres.

 6. Geef onder Servergegevens de volgende informatie op:

  • Selecteer onder Type account de optie IMAP of POP3. Als u IMAP kiest, worden meer functies ondersteund.

  • Typ in het vak Server voor inkomende e-mail de naam van de IMAP- of POP-server. Als u verbinding maakt met uw e-mail van Office 365, is outlook.office365.com de naam van de IMAP- of POP-server. Zie Uw POP- of IMAP-serverinstellingen zoeken in dit artikel als u Office 365 niet gebruikt.

  • Typ in het vak Server voor uitgaande e-mail (SMTP) de naam van de SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol). Als u verbinding maakt met de e-mail van Office 365, is de naam van de SMTP-server smtp.office365.com. Zie Uw POP- of IMAP-serverinstellingen zoeken in dit artikel als u Office 365 niet gebruikt.

 7. Geef onder Aanmeldingsgegevens de volgende informatie op:

  • Typ uw e-mailadres in het vak Gebruikersnaam.

  • Typ uw wachtwoord in het vak Wachtwoord. Als u wilt dat uw wachtwoord wordt onthouden in Outlook, schakelt u het selectievakje Wachtwoord onthouden in.

 8. Klik onder aan de pagina op Meer instellingen en vul het dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail als volgt in:

  Ga naar het tabblad Server voor uitgaande e-mail en selecteer Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.

  Op het tabblad Geavanceerd:

  • Selecteer onder Inkomende e-mail (IMAP) of Inkomende e-mail (POP3) naast Gebruik het volgende type versleutelde verbinding de optie SSL in de lijst.

  • Selecteer onder Uitgaande e-mail (SMTP): naast Gebruik het volgende type versleutelde verbinding de optie TLS en klik vervolgens op OK.

  • Als u POP3 gebruikt en een kopie van uw berichten op de server wilt bewaren, klikt u onder Bezorging op Een kopie van berichten op de server achterlaten. Als u deze optie niet selecteert, worden alle berichten van de server verwijderd en lokaal op de computer opgeslagen.

 9. Klik op de paginaNieuwe e-mailinstellingen toevoegen op Volgende.

 10. Klik op de pagina Gefeliciteerd op Voltooien. Sluit het dialoogvenster Accountinstellingen.

 11. Klik op de pagina Accountinstellingen op Sluiten.

 12. Als u IMAP4 gebruikt, wordt er een bericht weergegeven met de vraag of u mappen wilt downloaden voor de e-mailserver die u hebt toegevoegd. Klik op Ja. Geef in de gebruikersinterface van Outlook 2007 op welke mappen tussen de server en de lokale computer moeten worden gesynchroniseerd en klik op OK.

Zie de Help-documentatie bij Outlook 2007 voor meer informatie over het gebruik van Outlook 2007.

Uw POP- of IMAP-serverinstellingen zoeken

Voer de volgende stappen uit om uw instellingen op te zoeken.

 1. Meld u aan bij uw account via Outlook Web App. Zie Aanmelden bij Outlook Web App voor meer informatie.

 2. Klik op de navigatiebalk van Outlook Web App op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags > Opties > Account > Mijn account > Instellingen voor POP- of IMAP-toegang.

 3. De naam van de POP3-, IMAP4- of SMTP-server en andere instellingen die u moet opgeven, worden vermeld op de pagina Instellingen voor POP- of IMAP-toegang onder POP-instelling of IMAP-instelling en SMTP-instelling.

Naar boven

Wat moet ik nog meer weten?

 • Als registratie is vereist voor uw e-mailaccount, moet u dit registreren als u zich de eerste keer aanmeldt bij Outlook Web App. Als u uw account niet registreert, kunt u geen verbinding maken met uw e-mailaccount via Outlook. Meld u af nadat u zich hebt aangemeld bij uw account. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken via Outlook. Zie Aanmelden bij Outlook Web App voor meer informatie.

 • Ga als volgt te werk als het niet lukt om via Automatische accountconfiguratie verbinding te maken met uw account:

  • Wacht een paar minuten en probeer het opnieuw.

  • Als u onmiddellijk verbinding wilt maken met uw e-mailaccount, gebruikt u een webbrowser of een e-mailprogramma dat POP of IMAP ondersteunt om verbinding te maken met uw account via Outlook Web App. Zie Aanmelden bij Outlook Web App voor meer informatie over hoe u verbinding maakt via een webbrowser. Zie IMAP- of POP-e-mailprogramma's gebruiken voor meer informatie over hoe u verbinding maakt via een POP- of IMAP-e-mailprogramma.

  • Als u de naam weet van de persoon die uw postvak beheert (ook wel e-mailbeheerder genoemd), neemt u hiermee contact op en meldt u de fout die wordt weergegeven wanneer u verbinding probeert te maken met Outlook.

 • Outlook 2007 ondersteunt slechts één Exchange-e-mailaccount per Outlook-profiel. Als u een tweede Exchange-verbinding probeert toe te voegen terwijl Outlook wordt uitgevoerd, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven.

  U kunt geen Exchange-account aan dit profiel toevoegen terwijl Outlook wordt uitgevoerd. Sluit Outlook en voeg een Exchange-account toe via het e-mailpictogram in het Configuratiescherm.

 • Als uw Exchange-profiel al een Exchange-verbinding bevat, moet u het huidige profiel mogelijk verwijderen of een nieuw profiel maken voordat u de stappen in dit artikel kunt uitvoeren. Zie Een e-mailaccount uit Outlook verwijderen voor meer informatie over Exchange-profielen.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×