E-mail in Outlook Web App

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u Outlook Web App opent, ziet u uw Postvak IN als eerste. Hier komen de naar u verzonden berichten binnen en hier zult u waarschijnlijk ook de meeste tijd doorbrengen met het lezen en beantwoorden van berichten.

Dit artikel gaat over Outlook Web App, dat wordt gebruikt door organisaties die e-mailservers met Exchange Server 2013 of 2010 beheren. Als u Office 365 of Exchange Server 2016 gebruikt, is uw e-mailprogramma de webversie van Outlook. Zie voor hulp bij de webversie van Outlook Hulp krijgen bij de webversie van Outlook.

Werken met E-mail

 • In een webbrowser moet u zich aanmelden bij Outlook Web App via de URL die u hebt gekregen van de e-mailbeheerder van uw organisatie. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Aanmelden.

  Opmerking : Als u de light-versie van Outlook Web Appgebruiken wilt, raadpleegt u Opties > Outlook Web App-versie. De light-versie van Outlook Web App is ontworpen voor gebruik met oudere webbrowsers die niet worden ondersteund door de standaardversie van Outlook Web Appvoor gebruik via een trage verbinding, en om te voldoen aan toegankelijkheid nodig heeft, doordat een eenvoudigere interface die eenvoudig te gebruiken met schermlezers.

Wat u in Mail te zien

Wanneer u E-mail opent, krijgt u een snelle weergave van de standaard- en eventueel aangepaste mappen, een lijst met ontvangen berichten en een leesvenster waarmee u de inhoud van berichten meteen kunt bekijken.

E-mail in Outlook Web App

Blokkeren

Beschrijving

Actie(s)

1

Bericht

Een nieuw bericht maken door het nieuwe e-mailte kiezen.

2

Mappenlijst

De lijst bevat de mappen in uw postvak. Mogelijk bevat de lijst ook andere mappen, zoals de mappen Favorieten en Archief.

 • Kies Uitvouwen Uitvouwen om de mappenlijst weer te geven of kies Samenvouwen Samenvouwen om de lijst te verbergen.

 • Kies in de mappenlijst de optie Weergeven Uitvouwen als u een lijst wilt uitbreiden, kies Verbergen Samenvouwen als u een lijst wilt samenvouwen.

Zie werken met berichtmappen in de webversie van Outlook voor meer informatie over de beschikbare opties.

3

Het vak Zoeken

Typ waarnaar u zoekt in het vak Zoeken in e-mail en personen. Typ bijvoorbeeld de naam van een persoon van wie u de berichten wilt vinden, of voer tekst in waarnaar u wilt zoeken om een bepaald bericht te vinden.

4

Berichtenlijst

Berichten in de huidige map worden weergegeven.

5

Leesvenster

Het gesprek of bericht dat u kiest, wordt weergegeven in het leesvenster. U kunt elk bericht in het gesprek beantwoorden met behulp van beantwoorden Beantwoorden, allen beantwoorden Allen beantwoorden of doorsturen Doorsturen boven aan het bericht.

Zie voor meer informatie:

Naar boven

Het thema wijzigen

Een thema, waarmee de achtergrondkleur, markeringskleuren en afbeeldingen worden gewijzigd, is een snelle en eenvoudige manier naar een ander uiterlijk geven tot uw e-mail.

Selecteer op de navigatiebalk Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en vervolgens thema wijzigen.

Berichten

Een nieuw bericht maken

 1. Kies nieuwe e-mail boven de mappenlijst. Er wordt een nieuw berichtformulier geopend in het leesvenster.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit als u een geadresseerde wilt toevoegen:

  • Typ de naam van iedereen die in de contactpersonenmap of de adreslijst van de organisatie.

   of

  • Typ het e-mailadres in het vak aan of Cc .

  Opmerking : De eerste keer dat u de naam van een persoon, Outlook Web App wordt gezocht naar die persoon adres invoeren. Vervolgens de naam is opgeslagen in de cache zodat in de toekomst de zoekopdracht snel is opgelost.

 3. Typ een onderwerp.

 4. Typ het bericht dat u wilt verzenden.

  Opmerking : Zie Berichten opmaken in Outlook Web App voor meer informatie over het opmaken van uw bericht.

 5. Als het bericht klaar is om te worden verzonden, kiest u Verzenden verzenden .

Als u een nieuw e-mailbericht maken (of op een bestaande reageren), wordt deze door Outlook Web App automatisch opgeslagen in de map Concepten. Deze standaardactie is handig, vooral als die in een situatie zich voordoet, moet u het maken van een nieuw bericht uitstellen. U kunt het bericht Voltooi wanneer u kiest.

Een conceptbericht voltooien

 1. Kies Concepten in de mappenlijst.

 2. Kies het bericht dat u werkte om het in het leesvenster en vervolgens verdergaan met het schrijven van het bericht. Of kies negeren verwijderen als u hebt besloten het bericht niet te verzenden.

 3. Als u klaar bent met het bericht schrijft kiest u verzenden verzenden .

Een bijlage, afbeelding of handtekening toevoegen aan een bericht

Een bijlage toevoegen aan een bericht

 • Kies Invoegen invoegen > bijlagen boven aan het berichtformulier en blader naar het bestand dat u wilt bijvoegen.

Een afbeelding in een bericht wilt insluiten

U kunt een afbeelding insluiten in een bericht, zodat het wordt weergegeven zonder dat de geadresseerde hoeft het bericht te openen.

 • Kies Invoegen invoegen , Afbeeldingen inline en blader naar de afbeelding die u wilt toevoegen aan uw bericht.

Een bericht als bijlage toevoegen aan een nieuw bericht

 1. Kies in de lijstweergave het bericht dat u wilt bijvoegen en druk op Ctrl+C om het te kopiëren.

 2. Open een nieuw bericht. U kunt ook een bestaand bericht beantwoorden of doorsturen.

 3. Wanneer het nieuwe bericht in het leesvenster en de cursor in de hoofdtekst van het bericht is geopend, drukt u op Ctrl + V om het gekopieerde bericht als bijlage toevoegen.

Een bestaande handtekening toevoegen

Als u een handtekening hebt gemaakt, raadpleegt u maken en toevoegen van een e-mailhandtekening in Outlook Web App. U kunt uw handtekening handmatig toevoegen of automatisch toevoegen aan alle berichten of aan afzonderlijke berichten.

 • Kies Invoegen invoegen > Uw handtekening.

Naar boven

Een bericht openen in een afzonderlijk venster

Standaard leest en maakt u berichten in het leesvenster, maar dat is niet altijd precies wat u nodig hebt. Soms wilt u een bericht in een apart venster kunnen bekijken.

Wanneer u een nieuw bericht opstelt of beantwoorden of doorsturen van een bericht dat u hebt ontvangen, kunt u het pop-outvenster In nieuw venster openen in de rechterbovenhoek van het bericht om dit te openen in een nieuw venster.

 1. Kies in de berichtenlijst, het bericht dat u wilt weergeven in een apart venster.

 2. Kies meer acties uitgebreid menu > in een apart venster openen.

Naar boven

Verwijderde berichten

Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verzonden naar de map Verwijderde Items. Berichten in de map Verwijderde Items kunnen permanent worden verwijderd met een geautomatiseerd beleid instellen door de beheerder voor uw organisatie, de door u ze terwijl in de map en verwijder deze te selecteren, of door u de map Verwijderde Items leegmaken. Zie voor informatie over het herstellen van verwijderde berichten herstellen van verwijderde items of e-mail in Outlook Web App.

De map Verwijderde items leegmaken

 1. Klik met de rechtermuisknop op de map Verwijderde Items (of houd deze ingedrukt).

 2. Kies Map leegmaken.

 3. Kies OK om te bevestigen dat u de items definitief wilt verwijderen.

Naar boven

Berichtenlijst

Wanneer u E-mail opent, bevindt de lijst met berichten zich in het middelste deelvenster, aan de linkerkant geflankeerd door de mappenlijst en aan de rechterkant door het leesvenster. Standaard geeft de berichtenlijst de berichten weer in het Postvak IN, de huidige map. Deze standaardinstelling beperkt niet welke berichten kunnen worden weergegeven. U kunt de weergegeven berichten beheren door een filter te kiezen of via de zoekfunctie. Er zijn voor de berichtenlijst ook andere hulpmiddelen beschikbaar waarmee u bepaalde taken kunt uitvoeren.

 • Kies Uitvouwen Uitvouwen om de mappenlijst weer te geven of kies Samenvouwen Samenvouwen om de lijst te verbergen. Kies een willekeurige map in de lijst om de inhoud ervan weer te geven.

 • Kies pictogrammen rechts van de berichtenlijst als u een bericht of gesprek wilt verwijderen of een vlag toevoegen. Andere pictogrammen laten zien welke berichten bijlagen hebben, wat de prioriteit is (hoog of laag) en hoeveel ongelezen items een gesprek bevat.

 • Klik met de rechtermuisknop op een bericht om een menu met opties te zien. Er zijn bijvoorbeeld opties om een bericht als gelezen of ongelezen te markeren, te verplaatsen naar een andere map, of om een regel te maken op basis van dat bericht. Op een touchscreen kunt u door tikken en vasthouden de berichtopties weergeven.

 • Kies Uitvouwen om alle berichten en gesprekken weer te geven links van een bericht als u een gesprek wilt uitvouwen zodat u alle berichten daarin kunt zien.

 • Het label boven aan de berichtenlijst gebruiken om te schakelen tussen gesprekken op datum weergeven en Items op datum.

Naar boven

Leesvenster

In het leesvenster worden de berichten weergegeven. U kunt een bericht lezen en het beantwoorden in het leesvenster. U kunt ook een bericht openen in een afzonderlijk (nieuw) venster.

 • Als u wilt reageren op een bericht, kiest u beantwoorden Beantwoorden, allen beantwoorden Allen beantwoorden of doorsturen Doorsturen boven aan het bericht. Een nieuw bericht wordt aan de bovenkant van het bericht weergegeven in het leesvenster.

 • Gebruik Als gelezen markeren en Als ongelezen markeren om de leesstatus van een bericht te wijzigen.

 • Als u wilt meer opties weergeven, kiest u meer acties uitgebreid menu voor een uitgebreide menu.

De locatie van het leesvenster wijzigen

 1. Op de navigatiebalk kiest u Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags > Weergave-instellingen > Leesvenster.

 2. Kies een van de volgende opties:

  • Leesvenster aan de rechterkant weergeven, de standaardinstelling.

  • Leesvenster onderaan weergeven

  • Leesvenster verbergen

 3. Kies OK uw selectie opslaan en sluiten van weergave-instellingen.

Naar boven

Zoeken en ingebouwde filters

Boven aan de berichtenlijst ziet u een zoekvak en ingebouwde filters.

 • Als u wilt zoeken, in het zoekvak begint te typen wat u wilt zoeken. Een lijst met suggesties weergegeven onder en kunt u een van deze suggesties om te zoeken naar dat item selecteren. Of kunt u klaar bent met invoeren van uw eigen zoektekst en druk op Enter om uw zoekopdracht te starten. Als u wilt uw zoekopdracht wissen, kiest u het pictogram verwijderen aan de rechterkant van het zoekvak.

 • Met de ingebouwde filters, Alle, Ongelezen, Aan mij en Met vlag, kunt u snel kiezen wat er in de berichtenlijst moet worden weergegeven. Alle toont alle berichten, Ongelezen toont berichten die niet zijn gemarkeerd als gelezen, Aan mij toont alle berichten waarin uw naam in de Aan- of CC-lijst wordt vermeld en Met vlag toont alle berichten die voor verdere actie zijn gemarkeerd.

Naar boven

Mappenlijst

De mappenlijst bevat de standaardmappen die voor alle postvakken worden gemaakt, plus de mappen die u zelf hebt gemaakt. Afhankelijk van de voor uw organisatie gekozen opzet, worden ook de mappen Favorieten en Archief weergegeven.

U kunt kiezen uitvouwen Uitvouwen om weer te geven van de lijst mappen of kies samenvouwen Samenvouwen om het te verbergen. Kies een willekeurige map in de lijst wilt bekijken van de inhoud ervan.

U kunt met de rechtermuisknop op een item in de mappenlijst klikken om een menu te openen met acties die u kunt uitvoeren, zoals een nieuwe map maken, een bestaande map verwijderen of een map leegmaken. Op een aanraakscherm houdt u het item vast om het menu voor dat item te openen.

Een nieuwe map maken

 1. Klik met de rechtermuisknop (of tikken en vasthouden) een willekeurige map in de mappen lijst en kies vervolgens nieuwe map maken. Een nieuwe naamloze map wordt toegevoegd als een submap naar de map die u hebt geselecteerd.

  Een map maken die is een submap, met de rechtermuisknop op (of tikken en vasthouden) uw naam boven de map Postvak en kies vervolgens nieuwe map maken.

 2. Typ een naam voor de nieuwe map en druk op Enter.

De map Ongewenste e-mail

E-mail aangewezen als mogelijke ongewenste e-mail automatisch naar de map Ongewenste E-mail verplaatst . Omdat mogelijk schadelijke inhoud in het bericht, bijvoorbeeld koppelingen of uitvoerbare code is uitgeschakeld.

U kunt beheren rapportage van ongewenste e-mail en andere instellingen in het menu Opties . Specifiek, gaat u naar Instellingen > Opties > Opties > blokkeren of toestaan. Zie de onderwerpen hieronder voor meer informatie over ongewenste e-mail en hoe u de instellingen beheren.

Naar boven

Wat moet ik nog meer weten?

 • Outlook Web App maakt gebruik van de spellingcontrole van uw browser. Dit gebeurt automatisch wanneer u begint te typen en kan worden geconfigureerd met instellingen van uw webbrowser.

 • Door te kiezen Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags boven aan het venster Outlook Web App vindt u koppelingen naar instellingen. Er zijn opties voor:

En u kunt meer informatie krijgen over:

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×