E-mail in Outlook 2007 configureren

U kunt Microsoft Outlook 2007 zo instellen dat u toegang krijgt tot uw Office 365- of ander Exchange-account door uw e-mailadres en wachtwoord te typen. In Outlook wordt de methode Automatisch opsporen gebruikt waarmee automatisch naar uw instellingen wordt gezocht en een Exchange-verbinding wordt ingesteld met uw account.

Als u Office 365 gebruikt met Outlook 2007 of Outlook 2010, moet u mogelijk uw desktop instellen voordat u Outlook kunt instellen voor toegang tot uw account. Zie Mijn huidige Office-desktop-apps gebruiken met Office 365 voor meer informatie.

Zie E-mail instellen in Outlook 2010 of Outlook 2013 voor meer informatie over het maken van verbinding met uw account met Outlook 2010 of Outlook 2013.

Opmerking    Mogelijk kunt u Outlook 2007 handmatig instellen voor toegang tot uw e-mailaccount via POP of IMAP. De methode Autodiscover wordt echter aanbevolen voor het maken van een Exchange-verbinding met uw account. Als u POP of IMAP gebruikt, kunt u de meeste agenda- en andere samenwerkingsfuncties niet gebruiken die wel beschikbaar zijn wanneer u verbinding maakt met uw account via Exchange. Zie Wat moet ik nog meer weten? verderop in dit artikel voor meer informatie.

In dit artikel

Een Exchange-verbinding met uw e-mail in Outlook 2007 instellen

Een POP- of IMAP-verbinding met uw e-mail in Outlook 2007 instellen

De POP- of IMAP-serverinstellingen zoeken

Wat moet ik nog meer weten?

Wat als ik meer informatie wil?

Een Exchange-verbinding met uw e-mail in Outlook 2007 instellen

Opmerking    In Outlook 2007 wordt slechts één Exchange-verbinding per Outlook-profiel ondersteund. Als een foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een tweede Exchange-verbinding aan een Outlook 2007-profiel toe te voegen, moet u mogelijk een nieuw profiel maken voordat u een Exchange-verbinding met Outlook 2007 kunt gebruiken. Zie Wat moet ik nog meer weten? verderop in dit artikel voor meer informatie.

 1. Open Outlook 2007. Als de wizard Startinstellingen van Outlook 2007 automatisch wordt weergegeven, klikt u op de eerste pagina van de wizard op Volgende. Vervolgens klikt u op de pagina E-mailaccounts van de wizard opnieuw op Volgende om een e-mailaccount in te stellen. Als de wizard Startinstellingen van Outlook 2007 niet wordt weergegeven, gaat u naar het menu Extra en klikt u op Accountinstellingen. Ga in het dialoogvenster Accountinstellingen naar het tabblad E-mail en klik op Nieuw.

 2. Mogelijk worden op de pagina Automatische accountconfiguratie de instellingen voor Uw naam en E-mailadres automatisch ingevuld op basis van de gegevens waarmee u bij de computer bent aangemeld. Als de instellingen zijn ingevuld en juist zijn, klikt u op Volgende om de configuratie van uw account te voltooien. Als de instellingen op de pagina Automatische accountconfiguratie niet of onjuist zijn ingevuld, voert u de volgende handelingen uit:

 3. Als de instellingen op de pagina Automatische accountconfiguratie niet voor u zijn ingevuld, typt u de juiste instellingen. Ga daarbij uit van de informatie die u hebt ontvangen van de beheerder van uw e-mailaccount.

 4. Als de naam in het vak Uw naam niet juist is, moet u de opties op de pagina Automatische accountconfiguratie mogelijk opnieuw instellen voordat u uw naam kunt bewerken. Schakel hiervoor het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren eerst in en daarna uit.

 5. Nadat u op de pagina Automatische accountconfiguratie op Volgende hebt geklikt, wordt online gezocht naar uw e-mailserverinstellingen.

In Outlook 2007 wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd om toe te staan dat uw account automatisch door een website wordt geconfigureerd. Outlook moet periodiek verbinding met deze website maken om na te gaan of uw account is bijgewerkt. Als u dit bericht niet telkens wilt zien bij het uitvoeren van Autodisover, selecteert u Niet opnieuw vragen voor deze website en klikt u op Toestaan.

Outlook 2007 gaat door met de configuratie van uw account. U wordt gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord zodat Outlook 2007 verbinding kan maken met uw account. Geef uw volledige e-mailadres op (bijvoorbeeld jeroen@contoso.com) als uw gebruikersnaam. Mogelijk wordt u meerdere keren gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven voordat verbinding wordt gemaakt.

 • Als uw account door Outlook kan worden geconfigureerd, ziet u het volgende bericht: Uw e-mailaccount is geconfigureerd voor het gebruik van Microsoft Exchange. Klik op Voltooien.

 • Als uw account niet door Outlook kan worden geconfigureerd, leest u "Wat moet ik nog meer weten?" in dit onderwerp.

Naar boven

Een POP- of IMAP-verbinding met uw e-mail in Outlook 2007 instellen

U kunt Outlook 2007 handmatig instellen voor toegang tot uw e-mailaccount met POP3 of IMAP4.

Opmerking    Als u Outlook 2007 gebruikt, kunt u mogelijk ook verbinding maken via Exchange, in plaats van via POP3 of IMAP4. Als u verbinding maakt via Exchange, kunt u werken met agenda- en andere samenwerkingsfuncties die niet beschikbaar zijn als u via IMAP4 of POP3 verbinding maakt. Zie Wat moet ik nog meer weten?

verderop in dit artikel voor meer informatie.

 1. Open Outlook. Als u Outlook de eerste keer opent, wordt het dialoogvenster Accountinstellingen weergegeven. Ga als volgt te werk als het dialoogvenster Accountinstellingen niet verschijnt als u Outlook voor het eerst opent:

  1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen.

  2. Ga in het dialoogvenster Accountinstellingen naar het tabblad E-mail en klik op Nieuw.

 2. Ga naar de paginaE-mailservice kiezen   en controleer of Microsoft Exchange, POP, IMAP of HTTP is geselecteerd. Klik daarna op Volgende.

 3. Schakel onder aan de pagina Automatische accountconfiguratie het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren in.

 4. Klik op Internet-e-mail en klik op Volgende.

 5. Geef op de pagina Instellingen voor internet-e-mail de volgende gegevens op.

Onder Gebruikersgegevens:

 1. Geef in het vak Uw naam de naam op die ontvangers moeten zien wanneer u e-mail via dit account verzendt.

 2. Geef in het vak E-mailadres uw e-mailadres op.

  Onder Servergegevens:

 3. Selecteer onder Type account de optie IMAP of POP3. Als u IMAP kiest, worden meer functies ondersteund.

 4. Geef in het vak Server voor inkomende e-mail de naam van de IMAP- of POP-server op. Als u verbinding maakt met de e-mail van Office 365, is de IMAP- of POP-servernaam outlook.office365.com. Zie Uw POP- of IMAP-serverinstellingen zoeken verderop in dit artikel als u niet Office 365 gebruikt.

 5. Geef in het vak Server voor uitgaande e-mail (SMTP) de naam van de SMTP-server op. Als u verbinding maakt met de e-mail van Office 365, is de SMTP-servernaam smtp.office365.com. Zie Uw POP- of IMAP-serverinstellingen zoeken verderop in dit artikel als u niet Office 365 gebruikt.

Onder Aanmeldingsgegevens:

 1. Geef in het vak Gebruikersnaam uw e-mailadres op.

 2. Geef in het vak Wachtwoord uw wachtwoord op. Schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in als u wilt dat Outlook uw wachtwoord onthoudt.

 • Klik onder aan de pagina op Meer instellingen en vul het dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail als volgt in:

Ga naar het tabblad Server voor uitgaande e-mail en selecteer Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.

Op het tabblad Geavanceerd:

 1. Selecteer onder Inkomende e-mail (IMAP) of Inkomende e-mail (POP3) naast Gebruik het volgende type versleutelde verbinding de optie SSL in de vervolgkeuzelijst.

 2. Selecteer onder Uitgaande e-mail (SMTP): naast Gebruik het volgende type versleutelde verbinding de optie TLS en klik vervolgens op OK.

 3. Als u POP3 gebruikt en een kopie van uw berichten op de server wilt bewaren, klikt u onder Bezorging op Een kopie van berichten op de server achterlaten. Als u deze optie niet selecteert, worden alle berichten van de server verwijderd en lokaal op de computer opgeslagen.

 • Klik op de paginaNieuwe e-mailinstellingen toevoegen op Volgende.

 • Klik op de pagina Gefeliciteerd op Voltooien. Sluit het dialoogvenster Accountinstellingen.

 • Klik op de pagina Accountinstellingen op Sluiten.

 • Als u IMAP4 gebruikt, wordt een bericht weergegeven met de vraag of u mappen wilt downloaden voor de mailserver die u hebt toegevoegd. Klik op Ja. Geef in de gebruikersinterface van Outlook 2007 op welke mappen tussen de server en de lokale computer moeten worden gesynchroniseerd en klik op OK.

Zie de Help bij Outlook 2007 voor meer informatie over het gebruik van Outlook 2007.

De POP- of IMAP-serverinstellingen zoeken

Als u verbinding maakt met de e-mail van Office 365, hoeft u de instellingen niet op te zoeken. Voor Office 365 is outlook.office365.com de servernaam voor IMAP en POP en smtp.office365.com de servernaam voor SMTP.

Als u geen verbinding maakt met e-mail van Office 365, kunt u de instellingen als volgt vinden.

 1. Meld u bij uw account aan met Outlook Web App. Zie Aanmelden bij Outlook Web App voor meer informatie.

 2. Klik in Outlook Web App op de werkbalk op Instellingen Pictogram Instellingen > Opties > Account > Mijn account > Instellingen voor POP- of IMAP-toegang.

 3. De naam van de POP3-, IMAP4- en SMTP-server en andere instellingen die u moet opgeven, worden vermeld op de pagina Instellingen voor POP- of IMAP-toegang onder POP-instelling of IMAP-instelling en SMTP-instelling.

Naar boven

Wat moet ik nog meer weten?

 • Als voor uw e-mailaccount registratie is vereist, moet u zich registreren wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij Outlook Web App. U kunt geen verbinding maken met uw e-mailaccount via Outlook als u uw account niet via Outlook Web App hebt geregistreerd. Nadat u zich bij uw account hebt aangemeld, meldt u zich weer af. Probeer daarna verbinding te maken via Outlook. Zie Aanmelden bij Outlook Web App voor meer informatie over het aanmelden bij uw account via Outlook Web App.

 • Ga als volgt te werk als het niet lukt om via Automatische accountconfiguratie verbinding te maken met uw account:

  • Wacht een paar minuten en probeer het opnieuw.

  • Als u onmiddellijk verbinding wilt maken met uw e-mailaccount, gebruikt u een webbrowser of een e-mailprogramma dat POP of IMAP ondersteunt, om verbinding te maken met uw account via Outlook Web App. Zie Aanmelden bij Outlook Web App voor meer informatie over hoe u verbinding maakt via een webbrowser. Zie IMAP- of POP-e-mailprogramma's gebruiken voor meer informatie over hoe u verbinding maakt via een POP- of IMAP-e-mailprogramma.

  • Als u de naam kent van degene die uw postvak beheert (ook wel een e-mailbeheerder genoemd), neemt u contact op en meldt u de fout die wordt weergegeven wanneer u verbinding probeert te maken met Outlook.

 • Outlook 2007 ondersteunt slechts één Exchange-account per Outlook-profiel. Als u probeert een tweede Exchange-verbinding toe te voegen terwijl Outlook wordt uitgevoerd, verschijnt mogelijk de volgende fout.

  U kunt geen Microsoft Exchange-account aan dit profiel toevoegen terwijl Outlook wordt uitgevoerd. Sluit Outlook af en voeg een nieuwe Microsoft Exchange-account toe via het onderdeel Post in het Configuratiescherm..

 • Als uw Outlook-profiel al een Exchange-verbinding bevat, moet u het huidige profiel mogelijk verwijderen of een nieuw profiel maken voordat u de stappen in dit onderwerp kunt uitvoeren. Zie Een e-mailaccount toevoegen of verwijderen op de website van Microsoft Office Online voor meer informatie over Outlook-profielen.

Wat als ik meer informatie wil?

Ondersteunde e-mailprogramma's en -functies

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook Web App for Office 365, Outlook Web AppWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen