E-mail, contactpersonen en agenda importeren uit een .pst-bestand van Outlook

Dit artikel is bijgewerkt op 15 april 2016 naar aanleiding van feedback van klanten.

Controleer eerst of u een bureaubladversie van Outlook 2007, 2010, 2013 of 2016 gebruikt. Bekijk de volgende afbeelding om te verifiëren dat u een bureaubladversie van Outlook gebruikt:

Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.

Kijk nu naar Outlook op uw computer:

 • Als het lint een optie Bestand heeft in de linkerbovenhoek, dan werkt u met een bureaubladversie van Outlook en zit u goed. Zie een van de onderstaande procedures.

 • Als het lint geen optie Bestand in de linkerbovenhoek heeft, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om uw versie van Outlook te zoeken en om naar de geschikte stappen voor importeren te gaan. U kunt ook de bureaubladversie van Outlook downloaden.

Kies een van de importinstructies in de volgende lijst. Als u een PST-bestand wilt maken, raadpleegt u de instructies om uw e-mailgegevens te exporteren vanuit Outlook.

Als u een Office 365-postvak hebt, kunt u Outlook 2007, 2010, 2013 of 2016 gebruiken om al uw e-mail, contactpersonen en agenda-items te verplaatsen naar uw Office 365-postvak. Hoe kom ik aan de bureaubladversie van Outlook?

Hier ziet u een schermafbeelding van een Office 365-postvak in de webversie van Outlook. De webversie van Outlook is verschillend van Outlook op uw computer.

Zo ziet het lint eruit in de webversie van Outlook.

Wanneer u Outlook voor het bureaublad hebt, voert u deze stappen uit:

 1. Voeg uw bron-e-mailaccount toe aan Outlook op uw bureaublad. Wacht even tot al uw e-mailberichten en contactpersonen worden weergegeven.

 2. Voeg uw Office 365-e-mailaccount aan Outlook op uw bureaublad toe..

  Wanneer u uw e-mailaccount van Office 365 hebt toegevoegd aan Outlook op uw bureaublad, wordt Outlook automatisch gesynchroniseerd met uw Office 365-account. Hier ziet u hoe de inhoud van uw Office 365-postvak wordt weergegeven in Outlook op uw bureaublad.

 3. Kies vervolgens een van de exportinstructies om uw e-mail vanuit het bronaccount naar een PST-bestand te exporteren.

  Als u bijvoorbeeld Outlook 2010 op uw bureaublad hebt, kies dan 'Outlook 2010: Outlook-items exporteren naar een .pst-bestand'.

 4. Kies een van de importinstructies (hieronder) in dit artikel om uw e-mail te importeren in Office 365.

  Als u bijvoorbeeld Outlook 2016 op uw bureaublad hebt, kies dan 'Outlook 2013 en Outlook 2016: Outlook-items importeren uit een .pst-bestand'.

  Omdat Outlook wordt gesynchroniseerd met uw e-mailaccount van Office 365, gaat uw e-mail rechtstreeks naar uw e-mailaccount van Office 365 wanneer u uw e-mail importeert volgens de instructies.

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw e-mail, contactpersonen en agenda van Outlook al hebt geëxporteerd uit een ander exemplaar van Outlook en deze nu wilt importeren in Outlook 2013, Outlook 2016 of in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook 2013 of 2016 de optie Bestand.

  Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.
 2. Kies Openen en exporteren > Importeren/exporteren. De wizard wordt gestart.

  Kies Openen en exporteren, en kies vervolgens Importeren/exporteren.

 3. Kies Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

  De wizard Importeren en exporteren

 4. Kies Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.

 5. Blader naar het .pst-bestand dat u wilt importeren. Geef onder Opties aan hoe u dubbele e-mailberichten en contactpersonen wilt verwerken en klik op Volgende.

  Kies het .pst-bestand dat u wilt importeren.

 6. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het Outlook-gegevensbestand (.pst), voert u het wachtwoord in en klikt u op OK.

 7. Als u de inhoud van het .pst-bestand importeert in uw Office 365-postvak, kiest u dat postvak hier.

  Als u NIET in uw Office 365-postvak importeert, kies dan Items importeren in de huidige map. Hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de geselecteerde map.

  Als u uw e-mail, contactpersonen en agenda wilt importeren in het postvak van Office 365, kiest u dat postvak hier.

 8. Kies Voltooien. De inhoud van het .pst-bestand wordt meteen geïmporteerd. De bewerking is voltooid als het voortgangsvak van het scherm verdwijnt.

  Als u het .pst-bestand importeert in uw Office 365-postvak, ziet u mogelijk een bericht dat er wordt geprobeerd verbinding te maken met Office 365. Dit gebeurt als de internetverbinding wordt verbroken, ook als dat maar heel kort duurt. Als de internetverbinding is hersteld, wordt het .pst-bestand verder geïmporteerd.

Tip :  Als u maar een paar e-mailberichten of contactpersonen uit een Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt ophalen, kunt u het Outlook-gegevensbestand openen om vervolgens vanuit het navigatiedeelvenster deze items naar uw bestaande Outlook-mappen te slepen.

Als u denkt dat het .pst-bestand beschadigd is, raadpleegt u Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) herstellen.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw e-mail, contactpersonen en agenda van Outlook al hebt geëxporteerd uit een ander exemplaar van Outlook en deze nu wilt importeren in Outlook 2010 of in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook het tabblad Bestand.

  Kies in Outlook 2010 het tabblad Bestand.

 2. Kies Openen > Importeren. De wizard wordt gestart.

  Kies Openen en vervolgens Importeren.

 3. Klik in de Wizard Importeren en exporteren op Importeren uit een ander programma of bestand en klik vervolgens op Volgende.

  Kies Gegevens uit een ander programma of bestand importeren.

 4. Selecteer Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.

  Kies PST-bestand importeren

 5. Kies Bladeren, selecteer het .pst-bestand dat u wilt importeren en klik op Volgende.

  Notities :  Geef onder Opties eventueel aan dat bestaande items in Outlook mogen worden vervangen door de geïmporteerde gegevens. Selecteer anders Dubbele items niet importeren.

  Kies het PST-bestand dat u wilt importeren

 6. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het Outlook-gegevensbestand (.pst), wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Klik daarna op OK.

 7. Stel de opties voor het importeren van de items in. Kies Filter als u alleen bepaalde e-mailberichten wilt importeren. Kies het tabblad Meer opties als u alleen e-mailberichten wilt importeren die gelezen of ongelezen zijn.

  Meestal hoeven de standaardinstellingen niet te worden gewijzigd. De map op het hoogste niveau, meestal Persoonlijke mappen, Outlook-gegevensbestand of uw e-mailadres, wordt automatisch geselecteerd.

  Kies Filter als u alleen bepaalde e-mailberichten wilt importeren.

 8. Inclusief submappen is standaard geselecteerd. Alle mappen onder de geselecteerde map worden geïmporteerd.

 9. Selecteer een van de doelopties:

  • Items importeren in de huidige map: hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de geselecteerde map.

  • Items importeren in dezelfde map in: hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de doelmap met dezelfde naam als de bronmap, bijvoorbeeld van Postvak IN naar Postvak IN. Als een map niet in Outlook aanwezig is, wordt deze gemaakt.

 10. Kies Voltooien. Outlook begint meteen met het importeren van uw gegevens. De bewerking is voltooid als het voortgangsvak van het scherm verdwijnt.

Tip :  Als u maar een paar e-mailberichten of contactpersonen uit een Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt ophalen, kunt u het Outlook-gegevensbestand openen om vervolgens vanuit het navigatiedeelvenster deze items naar uw bestaande Outlook-mappen te slepen.

Als u denkt het .pst-bestand beschadigd is, raadpleegt u Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) herstellen.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw Outlook 2007-items al als een back-upbestand hebt geëxporteerd en deze nu wilt herstellen. Volg deze instructies ook om de items te importeren in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook 2007 de optie Bestand.

  Kies in Outlook 2007 het tabblad Bestand.

 2. Kies Importeren en exporteren. De wizard wordt gestart.

  Kies Importeren en exporteren.

 3. Klik in de Wizard Importeren en exporteren, op Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

 4. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik vervolgens op Volgende.

 5. Klik op Bladeren en kies vervolgens het bestand dat u wilt importeren.

  Opmerking :  Onder Opties wordt u aangeraden op Geen duplicaten importeren te klikken, tenzij u items die al in Outlook aanwezig zijn wilt vervangen door de geïmporteerde gegevens of items wilt dupliceren.

 6. Klik op Volgende.

 7. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het bestand met persoonlijke mappen (.pst), wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Klik vervolgens op OK.

 8. Stel de opties voor het importeren van items in. De standaardinstellingen hoeft u meestal niet te wijzigen.

  • De bovenste map, meestal Persoonlijke mappen of uw e-mailadres, wordt automatisch geselecteerd.

  • Inclusief submappen is standaard geselecteerd. Alle mappen onder de geselecteerde map worden geïmporteerd.

 9. Selecteer een van de doelopties:

  • Items importeren in de huidige map: hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de geselecteerde map.

  • Items importeren in dezelfde map in: hiermee worden de gegevens geïmporteerd in de doelmap met dezelfde naam als de bronmap, bijvoorbeeld van Postvak IN naar Postvak IN. Als een map niet in Outlook aanwezig is, wordt deze gemaakt.

 10. Klik op Voltooien.

Tip : Als u slechts een paar items uit een bestand met persoonlijke mappen (.pst) wilt ophalen, kunt u het Outlook-gegevensbestand openen om vervolgens vanuit het navigatiedeelvenster deze items naar uw bestaande Outlook-mappen te slepen.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Hallo, ik ben Joep. Ik werk aan de artikelen voor het importeren naar en exporteren vanuit Outlook. Ik ga uw vragen beantwoorden. Opmerking van de auteur: Als u onder aan de pagina een opmerking invoert met een beschrijving van het probleem dat u ondervindt met het importeren van een PST-bestand, zal ik proberen om dit probleem in mijn omgeving te reproduceren en hier de oplossing toevoegen. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal problemen die klanten hebben ondervonden.

 1. Hoe kan ik een PST-bestand van Outlook importeren in Windows 10 Mail? Zie het antwoord op vraag 4 hieronder.

 2. Kan ik een PST-back-upbestand uit Outlook 2010 in Outlook 2013 importeren? Ja, dit kan.

 3. Ik kan geen PST-bestand voor mijn Hotmail-adres vinden na het uitvoeren van een zoekopdracht met *.pst. Ik heb wel andere PST-bestanden gevonden, maar niet dat ene. Ik ga ervan uit dat u uw Hotmail-adres hebt toegevoegd aan de bureaubladversie van Outlook, en alles vanuit uw Hotmail-account hebt geëxporteerd om het PST-bestand te maken. Als u het PST-bestand niet kunt vinden, voert u de export opnieuw uit om een ander bestand te maken. U kunt gegevens uit uw accounts honderden keren naar PST-bestanden exporteren (mij is dat in ieder geval gelukt!). Wanneer het volgende dialoogvenster wordt weergegeven, noteert u de naam en locatie van uw PST-bestand, zodat u dat kunt terugvinden.

  Geef de naam en locatie van uw PST-bestand op in dit dialoogvenster.

 4. Ik wil mijn PST-bestand importeren in Windows Mail. Is dat mogelijk? Mail voor Windows is een eenvoudig hulpmiddel waarmee u e-mail kunt lezen en verzenden. Outlook voor het bureaublad is ook een hulpprogramma voor het lezen en verzenden van e-mail, maar het biedt veel meer mogelijkheden. Met beide hulpprogramma's kunt u e-mail lezen en verzenden vanuit elk e-mailaccount dat u koppelt. U kunt bijvoorbeeld een Gmail-account tegelijkertijd verbinden met Windows Mail en Outlook voor het bureaublad.

  Alleen Outlook voor het bureaublad heeft de mogelijkheid om e-mail, contactpersonen en agenda's van het ene e-mailaccount naar een ander te verplaatsen. Stel, u voegt twee e-mailaccounts toe aan de bureaubladversie van Outlook: Joep77@gmail.com en Rob@contoso.com. Wacht even tot al uw e-mailberichten en contactpersonen worden weergegeven. Exporteer vervolgens alle e-mailberichten van Joep77@gmail.com en importeer deze vervolgens in Rob@contoso.com. Vervolgens kunt u Rob@contoso.com toevoegen in Windows Mail en al uw e-mailberichten ook daar bekijken. Is dat duidelijk?

 5. Hoe kan e-mail uit andere programma's, zoals Gmail, worden geïmporteerd? Bekijk deze instructies en video als u e-mail uit een Gmail-account wilt importeren naar een ander e-mailaccount. Als u e-mail uit een e-mailaccount, zoals Yahoo Mail, naar een ander e-mailaccount, zoals Office 365, wilt importeren, gaat u als volgt te werk in de bureaubladversie van Outlook:

  1. Voeg beide e-mailaccounts toe aan Outlook, bijvoorbeeld joep77@yahoo.com en joep78@contoso.com (in dit voorbeeld gaat het om het e-mailaccount van Office 365).

  2. Wacht even tot al uw e-mailberichten en contactpersonen worden weergegeven. Dit kan lang duren, afhankelijk van het aantal berichten en contactpersonen dat u hebt.

  3. Exporteer uw e-mail van joep77@yahoo.com.

  4. Importeer het PST-bestand naar joep78@contoso.com.

 6. Foutbericht: U bent niet gemachtigd om toegang tot het bestand te krijgen.. Dit bericht wordt weergegeven als u het .pst-bestand hebt opgeslagen op een cd-rom. Kopieer het .pst-bestand naar uw computer, een USB-flashstation of een andere locatie. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het .pst-bestand, kies Eigenschappen en schakel het selectievakje Alleen-lezen uit. Nu kunt u proberen het .pst-bestand te importeren. Zie dit KB-artikel voor meer informatie.

  Dergelijke fouten kunnen ook optreden als u terwijl het .pst-bestand in gebruik was, van een aanmelding op uw computer met een lokaal account naar een Microsoft-account bent overgestapt. Oplossing: klik met de rechtermuisknop op het .pst-bestand, kies Eigenschappen > Beveiliging > Bewerken > kies uw Microsoft-account en kies Volledig beheer. Start Outlook nu opnieuw op.

 7. Ik heb mijn contactpersonen hersteld uit het .pst-back-upbestand. Staan de herstelde contactpersonen in het .ost-bestand van Outlook of in het opnieuw gedateerde .pst-bestand? Ik denk dat de herstelde contactpersonen zich op beide locaties bevinden: in de offline cache (.ost) en het opnieuw gedateerde .pst-bestand. Toen u uw contactpersonen importeerde uit het .pst-back-upbestand, werd een kopie van uw contactpersonen gemaakt en in het juiste contactpersonenbestand geplaatst. U kunt het .pst-back-upbestand desgewenst verwijderen of een andere naam geven.

 8. Hoe krijg ik mijn oude Outlook-submappen terug? Zie het antwoord op de vraag hieronder. Voer het exportproces opnieuw uit en zorg ervoor dat Inclusief submappen is ingeschakeld.

 9. Mijn e-mailberichten zijn geïmporteerd, maar mijn contactpersonen of agenda-items niet. Hoe kan ik dit oplossen? De meest waarschijnlijke oorzaak is dat de contactpersonen en agenda niet zijn geëxporteerd naar het .pst-bestand. Probeer uw gegevens te exporteren naar een ander PST-bestand. Als het volgende dialoogvenster wordt geopend, moet u ervoor zorgen dat Inclusief submappen is ingeschakeld. Op die manier worden contactpersonen en agenda’s ook geëxporteerd.

  Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.

 10. Foutbericht De bronmap en de doelmap mogen bij deze bewerking niet hetzelfde zijn.. Dit probleem lost u op door de importbewerking opnieuw uit te voeren. Wanneer het volgende dialoogvenster wordt geopend, kiest u Items importeren in de huidige map.

  Items importeren in de huidige map kiezen

 11. Foutbericht Kan de bewerking niet voltooien omdat de serviceprovider deze niet ondersteunt. Dit betekent dat het postvak waarin u wilt importeren, moet worden geconfigureerd als een IMAP-postvak. Dit is vaak het geval bij accounts van Outlook.com. U kunt uw account op de volgende manier configureren voor gebruik met IMAP:

  • Verwijder eerst uw e-mailaccount uit Outlook op uw bureaublad. Als u bijvoorbeeld meer dan één account hebt voor Outlook 2010, klikt u met de rechtermuisknop op het geselecteerde account en kiest u Verwijderen om het uit Outlook te verwijderen. Als dat het enige account voor Outlook is, kiest u Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen > Verwijderen.

  • Voeg vervolgens het account opnieuw toe aan Outlook op uw bureaublad, maar stel het deze keer in als een IMAP-account:

   1. Boven in Outlook op uw bureaublad kiest u Bestand.

    Kies in Outlook 2010 het tabblad Bestand.

   2. Kies Account toevoegen.

   3. Typ een naam voor uw account (bijvoorbeeld: Joep), het e-mailadres (bijvoorbeeld: joep77@outlook.com) en het wachtwoord dat u gebruikt om u bij uw e-mailaccount op de website aan te melden. Kies Serverinstellingen of extra servicetypen handmatig configureren. Kies Volgende.

    Kies Serverinstellingen of extra servicetypen handmatig configureren.

   4. Kies Internet-e-mail.

    Internet-e-mail kiezen

   5. Voer de volgende instellingen in:

    • Accounttype: IMAP

    • Server voor inkomende e-mail: imap-mail.outlook.com

    • Server voor uitgaande e-mail (SMTP): smtp-mail.outlook.com

    • Gebruikersnaam: uwalias@outlook.com (gebruik uw eigen e-mailadres).

    • Wachtwoord: typ het wachtwoord dat u gebruikt om u aan te melden bij uw e-mail, bijvoorbeeld op de website van Outlook.com. Als verificatie in twee stappen is ingeschakeld, zorg dan voor een app-wachtwoord.

    • Kies Meer instellingen.

    Voer de instellingen in zoals weergegeven in deze afbeelding.

   6. Selecteer het tabblad Server voor uitgaande e-mail en kies Voor de uitgaande server is verificatie vereist.

    Kies Voor de uitgaande server is verificatie vereist.

   7. Selecteer het tabblad Geavanceerd en voer de volgende instellingen in:

    • Server voor inkomende e-mail (IMAP): 993

    • Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: SSL

    • Server voor uitgaande e-mail (SMTP): 587

    • Gebruik het volgende type versleutelde verbinding: TLS

    Voer de geavanceerde instellingen voor e-mail in.

   8. Kies OK.

   9. Kies Volgende om uw instellingen te testen. Opmerking: als de verbinding niet werkt, komt dat meestal door een typefout in het e-mailadres of wachtwoord. Helaas krijgt u in zo'n geval een onbegrijpelijk foutbericht. Als de verbinding niet werkt, wees dan extra alert op typefouten.

Daarna bent u klaar om uw PST-bestand in het e-mailaccount te importeren.

PST-bestanden worden gemaakt wanneer u e-mailberichten, contactpersonen en agenda exporteert of een back-up maakt naar een PST-bestand van Outlook. In de volgende gevallen exporteert of importeert u een PST-bestand:

 • U wilt e-mail van één e-mailaccount naar een ander e-mailaccount verplaatsen.

  Stel dat u een oud e-mailaccount van Yahoo hebt, bijvoorbeeld joep77@yahoo.com. U wilt uw e-mail verplaatsen naar joep78@contoso.com, een nieuw e-mailaccount van Office 365.

  Met Outlook op uw bureaublad kunt u beide accounts aan Outlook toevoegen. Wacht even totdat al uw e-mails worden weergegeven (als u er veel hebt, kan dit even duren). Vervolgens gebruikt u Outlook om de e-mails vanuit uw Yahoo-account naar een PST-bestand te exporteren. Ten slotte importeert u het PST-bestand in uw Office 365-account.

 • U gaat een andere pc gebruiken: U verplaatst uw e-mail van de ene computer met Outlook naar een andere computer met Outlook.

  Stel, uw oude computer bevat Outlook 2007 en u hebt een nieuwe computer aangeschaft waarop Outlook 2016 is geïnstalleerd. Exporteer dan uw e-mailgegevens vanuit Outlook 2007 en importeer (zoals in dit artikel wordt beschreven) deze in Outlook 2016.

 • U stapt over van een pc op een Mac: Bijvoorbeeld wanneer u uw e-mail van Outlook op een pc overzet en importeert in Outlook 2016 op een Mac.

 • Als u alleen uw contactpersonen (e-mailadressen) wilt verplaatsen of hiervan een back-up wilt maken, hoeft u geen PST-bestand te exporteren en importeren. Raadpleeg in dat geval Contactpersonen exporteren vanuit Outlook. Hierin wordt uitgelegd hoe u uw contactpersonen exporteert (kopieert) naar een CSV-bestand en vervolgens importeert in Outlook, Gmail of een ander e-mailprovider.

 • Als u slechts een paar e-mailberichten of contactpersonen wilt ophalen uit een PST-bestand, opent u het PST-bestand en sleept u de e-mailberichten naar huidige Outlook-mappen. Wanneer u klaar bent, kunt u het PST-bestand weer sluiten.

PST-bestanden worden gemaakt wanneer u e-mailberichten, contactpersonen en agenda exporteert of een back-up maakt naar een PST-bestand van Outlook. Het PST-bestand bevat een kopie van uw e-mail.

 • Wanneer e-mailberichten naar een PST-bestand worden geëxporteerd, bevat het PST-bestand ook alle bijlagen. Wanneer u een PST-bestand importeert, worden dus ook uw bijlagen weergegeven.

 • Er worden geen metagegevens geëxporteerd, zoals mapeigenschappen (weergaven, machtigingen en instellingen voor AutoArchiveren), berichtregels en lijsten met geblokkeerde afzenders. Deze worden dus ook niet geïmporteerd.

 • Wanneer Outlook e-mail, contactpersonen en agenda-informatie naar een .pst-bestand exporteert, wordt een kopie van de informatie gemaakt. Er wordt niets uit Outlook verwijderd. U kunt uw e-mail, contactpersonen en agenda nog steeds weergeven en openen in Outlook.

Overige onderwerpen over importeren in Outlook

Hoe kan het beter?

Was deze pagina nuttig? Is dit het geval, laat het ons dan weten onder aan dit onderwerp. Als dat niet zo is en u nog steeds problemen ondervindt bij het importeren van uw e-mail, contactpersonen en agenda vanuit een PST-bestand, kunt u ons laten weten welk probleem u ondervindt en welke versie van Outlook u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om onze stappen te controleren en oplossingen te bieden voor uw problemen.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×