E-mail, contactpersonen en agenda importeren uit een PST-bestand van Outlook

Als u uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda van Outlook wilt verplaatsen van een computer met Outlook naar een andere computer, of naar uw postvak van Office 365, kunt u dit het eenvoudigste doen met de wizard Importeren en exporteren. Wilt u alleen contactpersonen (e-mailadressen) importeren?

Controleer eerst of u een bureaubladversie van Outlook gebruikt. Het lint in de bureaubladversie van Outlook 2016 ziet er zo uit. De Outlook-versies 2007, 2010 en 2013 lijken hierop en u kunt deze ook gebruiken om gegevens te importeren.

Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.

Staat er op het lint 'Office 365' of ziet het lint er anders uit dan in deze afbeelding? Raadpleeg dan het artikel Op mijn lint staat 'Office 365' of dit ziet er anders uit dan in de afbeelding. Als u een Mac gebruikt, raadpleegt u de instructies voor het importeren naar Outlook voor Mac 2011 of Outlook 2016.

Opmerking   De wizard Importeren en exporteren van Outlook exporteert geen mapeigenschappen zoals weergaven, machtigingen en instellingen voor AutoArchiveren, berichtregels en lijsten met geblokkeerde afzenders.

Kies een van de importinstructies in de volgende lijst. Als u wilt weten hoe u kunt exporteren naar een PST-bestand, raadpleegt u Een back-up maken van e-mailberichten, contactpersonen en agenda in een PST-bestand van Outlook of deze naar een PST-bestand exporteren.

Office 365: Outlook-items importeren uit een PST-bestand

Als u een Office 365-postvak hebt, kunt u Outlook 2007, 2010, 2013 of 2016 gebruiken om al uw e-mail, contactpersonen en agenda-items te verplaatsen naar uw Office 365-postvak. De versie van Outlook die is geïnstalleerd op uw computer bevat een handige wizard Importeren en exporteren waarmee u e-mail en contactpersonen snel en eenvoudig kunt verplaatsen tussen locaties.

Hier ziet u een schermafbeelding van een Office 365-postvak in de webversie van Outlook. De webversie van Outlook is verschillend van Outlook op uw computer.

Een afbeelding van hoe het lint in Outlook eruitziet voor Office 365.

Als er geen versie van Outlook is geïnstalleerd op uw computer, raadpleegt u Hoe kom ik aan een exemplaar van Outlook voor het bureaublad?.

Ga als volgt te werk als Outlook is geïnstalleerd op uw computer:

 1. Voeg uw e-mailaccount van Office 365 toe aan Outlook.

  Outlook op uw computer wordt automatisch gesynchroniseerd met Office 365 Outlook, waarna de inhoud van uw Office 365-postvak wordt weergegeven.

 2. Kies vervolgens voor uw versie van Outlook voor het bureaublad de instructies in dit artikel voor het importeren van items in uw e-mailaccount van Office 365.

Outlook 2013 en Outlook 2016: Outlook-items importeren uit een PST-bestand

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw e-mail, contactpersonen en agenda van Outlook al hebt geëxporteerd uit een ander exemplaar van Outlook en deze nu wilt importeren in Outlook 2013, Outlook 2016 of in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook 2013 of 2016 de optie Bestand.

  Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.
 2. Kies Openen en exporteren > Importeren/exporteren.

  Kies Openen en exporteren, en kies vervolgens Importeren/exporteren.

 3. Kies Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

  Wizard Importeren en exporteren

 4. Kies Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.

 5. Blader naar het PST-bestand dat u wilt importeren. Geef onder Opties aan hoe u dubbele e-mailberichten en contactpersonen wilt verwerken en klik op Volgende.

  Kies het PST-bestand dat u wilt importeren.

 6. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het Outlook-gegevensbestand (.PST), voert u het wachtwoord in en klikt u op OK.

 7. Als u de inhoud van het PST-bestand wilt importeren in uw Office 365-postvak, kiest u dat postvak hier.

  Als u uw e-mail, contactpersonen en agenda wilt importeren in het postvak van Office 365, kiest u dat postvak hier.

 8. Kies Voltooien. De inhoud van het PST-bestand wordt meteen geïmporteerd. De bewerking is voltooid als het voortgangsvak van het scherm verdwijnt.

  Als u het PST-bestand importeert in uw Office 365-postvak, ziet u mogelijk een bericht dat er wordt geprobeerd verbinding te maken met Office 365. Dit gebeurt als de internetverbinding wordt verbroken, ook als dat maar heel kort duurt. Als de internetverbinding is hersteld, wordt het PST-bestand verder geïmporteerd.

Tip    Als u slechts een paar items uit een Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt importeren of herstellen, kunt u het Outlook-gegevensbestand openen, vervolgens in het navigatiedeelvenster op de items in de mappen van het Outlook-gegevensbestand klikken en deze naar uw bestaande Outlook-mappen slepen.

Als u denkt dat het PST-bestand beschadigd is, raadpleegt u Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) herstellen.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Outlook 2010: Outlook-items importeren uit een PST-bestand

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw e-mail, contactpersonen en agenda van Outlook al hebt geëxporteerd uit een ander exemplaar van Outlook en deze nu wilt importeren in Outlook 2010 of in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook het tabblad Bestand.

  Kies in Outlook 2010 het tabblad Bestand.

 2. Kies Openen > Importeren.

  Kies Openen en vervolgens Importeren.

 3. Klik in de Wizard Importeren en exporteren op Importeren uit een ander programma of bestand en klik vervolgens op Volgende.

  Kies Gegevens uit een ander programma of bestand importeren.

 4. Selecteer Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.

  Kies PST-bestand importeren

 5. Kies Bladeren, selecteer het PST-bestand dat u wilt importeren en klik op Volgende.

  Notities    Geef onder Opties eventueel aan dat bestaande items in Outlook mogen worden vervangen door de geïmporteerde gegevens. Selecteer anders Dubbele items niet importeren.

  Kies het PST-bestand dat u wilt importeren

 6. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het Outlook-gegevensbestand (.pst), wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Klik daarna op OK.

 7. Stel de opties voor het importeren van de items in. Kies Filter als u alleen bepaalde e-mailberichten wilt importeren. Kies het tabblad Meer opties als u alleen e-mailberichten wilt importeren die gelezen of ongelezen zijn.

  Meestal hoeven de standaardinstellingen niet te worden gewijzigd. De map op het hoogste niveau, meestal Persoonlijke mappen, Outlook-gegevensbestand of uw e-mailadres, wordt automatisch geselecteerd.

  Kies Filter als u alleen bepaalde e-mailberichten wilt importeren.

 8. Inclusief submappen is standaard geselecteerd. Alle mappen onder de geselecteerde map worden geïmporteerd.

 9. De standaardselectie van Items importeren in dezelfde map in komt overeen met de mappen uit het naar de mappen in Outlook geïmporteerde bestand. Als een map niet in Outlook aanwezig is, wordt deze gemaakt.

 10. Kies Voltooien. Outlook begint meteen met het importeren van uw gegevens. De bewerking is voltooid als het voortgangsvak van het scherm verdwijnt.

Tip    Als u slechts een paar items uit een Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt importeren of herstellen, kunt u het Outlook-gegevensbestand openen, vervolgens in het navigatiedeelvenster op de items in de mappen van het Outlook-gegevensbestand klikken en ze naar uw bestaande Outlook-mappen slepen.

Als u denkt het PST-bestand beschadigd is, raadpleegt u Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) herstellen.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Outlook 2007: Outlook-items importeren uit een PST-bestand

Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u uw Outlook 2007-items al als een back-upbestand hebt geëxporteerd en deze nu wilt herstellen. Volg deze instructies ook om de items te importeren in uw Office 365-postvak.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook 2007 de optie Bestand.

  Kies in Outlook 2007 het tabblad Bestand.

 2. Kies Importeren en exporteren.

  Kies Importeren en exporteren.

 3. Klik in de Wizard Importeren en exporteren, op Gegevens uit een ander programma of bestand importeren en klik op Volgende.

 4. Klik op Bestand met persoonlijke mappen (.pst) en klik vervolgens op Volgende.

 5. Klik op Bladeren en kies vervolgens het bestand dat u wilt importeren.

  Opmerking    Onder Opties wordt u aangeraden op Geen duplicaten importeren te klikken, tenzij u items die al in Outlook aanwezig zijn wilt vervangen door de geïmporteerde gegevens of items wilt dupliceren.

 6. Klik op Volgende.

 7. Als er een wachtwoord is ingesteld voor het bestand met persoonlijke mappen (.pst), wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Klik vervolgens op OK.

 8. Stel de opties voor het importeren van items in. De standaardinstellingen hoeft u meestal niet te wijzigen.

  • De bovenste map, meestal Persoonlijke mappen of uw e-mailadres, wordt automatisch geselecteerd.

  • Inclusief submappen is standaard geselecteerd. Alle mappen onder de geselecteerde map worden geïmporteerd.

  • De standaardselectie van Items importeren in dezelfde map in komt overeen met de mappen uit het naar de mappen in Outlook geïmporteerde bestand. Als een map niet in Outlook aanwezig is, wordt deze gemaakt.

 9. Klik op Voltooien.

Tip    Als u slechts een paar items uit een bestand met persoonlijke mappen (.pst) wilt importeren of herstellen, kunt u het bestand met persoonlijke mappen (.pst) openen, vervolgens in het navigatiedeelvenster op de items in het bestand met persoonlijke mappen (.pst) klikken en ze naar uw bestaande Outlook-mappen slepen.

Waren deze stappen nuttig? Hoe kan het beter?

Op mijn lint staat 'Office 365' of dit ziet er anders uit dan in de afbeelding

Als uw lint er niet uitziet zoals het lint in de bureaubladversie van Outlook, gebruikt u mogelijk de webversie van Outlook in Office 365. Deze versie ziet er als volgt uit:

Een afbeelding van hoe het lint in Outlook eruitziet voor Office 365.

Of u gebruikt Outlook Web App. Zo ziet het lint van Outlook Web App eruit:

Een afbeelding van hoe het lint eruitziet in Outlook Web App.

Een derde mogelijkheid is dat u de Mail-app voor Windows 10 gebruikt. Dit lint ziet er zo uit:

Zo ziet de e-mailapp van Windows 10 er uit.

Voor alle drie deze apps worden uw e-mailgegevens opgeslagen in de cloud. Deze apps hebben geen functie voor het importeren of exporteren van alle gegevens van uw e-mailaccount.

Als u Outlook voor het bureaublad onlangs hebt gekocht, kunt u uw e-mailaccount toevoegen aan Outlook. Outlook op het bureaublad wordt gesynchroniseerd met de webversie van Outlook (of Outlook Web App) en u ziet uw e-mail, contactpersonen en agenda op uw bureaublad. Vervolgens kunt u Outlook op uw bureaublad op elk gewenst moment gebruiken om uw e-mail, contactpersonen of agenda naar een bestand te importeren of te exporteren.

Was deze informatie nuttig? Hoe kan het beter?

Hoe kom ik aan een exemplaar van Outlook voor het bureaublad?

Deze opties zijn voor mensen die geen exemplaar van Outlook op hun computer hebben geïnstalleerd, maar e-mail, contactpersonen en agendagebeurtenissen willen exporteren vanuit de webversie van Outlook of Outlook Web App. U kunt op een aantal manieren een exemplaar van Outlook installeren op uw computer:

 • Meld u aan voor een gratis proefversie van 30 dagen voor Office 365. U kunt Outlook dan naar uw computer downloaden. Voeg uw e-mailaccount toe aan de proefversie van Outlook. Outlook wordt gesynchroniseerd met de webversie van Outlook (of Outlook Web App) en u ziet uw e-mail en contactpersonen in Outlook op uw computer. Vervolgens gebruikt u Outlook op uw computer om uw e-mail en contactpersonen te importeren en te exporteren volgens de instructies in dit artikel.

  Als u klaar bent met het importeren of exporteren van uw e-mail en contactpersonen, laat u de proefversie verlopen, zodat er geen kosten in rekening worden gebracht. U hebt dan nog steeds toegang tot uw e-mail en contactpersonen in de webversie van Outlook (of Outlook Web App), maar u hebt geen toegang meer tot Outlook op uw computer.

 • Roep de hulp in van een vriend die Outlook op zijn/haar computer heeft. Voeg uw e-mailaccount toe aan Outlook. Outlook wordt gesynchroniseerd met de webversie van Outlook (of Outlook Web App) en dat is waar u uw contactpersonen ziet. Vervolgens gebruikt u Outlook op uw computer om uw bestanden te importeren of exporteren. Als u klaar bent met het importeren en exporteren van uw e-mail en contactpersonen, verwijdert u uw e-mailaccount uit de Outlook-versie van uw vriend. U hebt nog steeds toegang tot uw e-mail en contactpersonen in de webversie van Outlook (of Outlook Web App).

 • Koop het product. Outlook bevat een groot aantal handige functies voor het beheren van uw e-mail. Dit is echter een dure aankoop voor het importeren en exporteren van e-mail en contactpersonen, en wordt niet aanbevolen als dit de enige reden is om het te kopen.

Was deze informatie nuttig? Hoe kan het beter?

Hoe kan het beter?

Was deze pagina nuttig? Als dit het geval is, laat het ons dan weten onder aan dit onderwerp. Als dat niet zo is en u nog steeds problemen ondervindt bij het importeren van uw e-mail, contactpersonen en agenda vanuit een PST-bestand, laat ons dan weten welk probleem u ondervindt en welke versie van Outlook u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om onze stappen te controleren.

Is van toepassing op: Outlook 2016, Outlook 2013, Office 365, Outlook 2010, Outlook 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen