E-mail automatisch doorsturen en omleiden

E-mail automatisch doorsturen en omleiden

Met behulp van een regel kunnen ontvangen e-mailberichten die voldoen aan voorwaarden die zijn opgegeven in de regel, worden doorgestuurd of omgeleid naar een ander e-mailaccount. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld alle e-mailberichten van een bepaalde afzender of met een bepaald onderwerp worden doorgestuurd of omgeleid.

E-mail doorsturen en omleiden

Het belangrijkste verschil tussen doorsturen en omleiden is dat geadresseerden zien dat een e-mailbericht is doorgestuurd en dat ze bij een omgeleid e-mailbericht niet kunnen zien dat het bericht niet rechtstreeks afkomstig is van de oorspronkelijke afzender. Ga voorzichtig te werk met het gebruik van regels. Zorg ervoor dat de kans minimaal is dat geadresseerden e-mail ontvangen die niet voor hen bestemd is.

 • Doorsturen   

  Wanneer een door u ontvangen bericht automatisch wordt doorgestuurd via een regel, wordt de aanduiding 'FW:' toegevoegd aan het begin van het onderwerp, verandert de opmaak van het bericht en wordt het bericht doorgestuurd naar het account dat is opgegeven met de regel. De geadresseerde ziet dat het bericht van u afkomstig is. Er wordt een kopie van het doorgestuurde bericht opgeslagen in uw Postvak IN, of in de map waarin het bericht in eerste instantie is bezorgd.

 • Omleiden    

  Wanneer een ontvangen bericht automatisch wordt omgeleid via een regel, wordt het bericht ongewijzigd verstuurd naar het account dat is opgegeven met de regel. Voor de geadresseerde lijkt het alsof het bericht rechtstreeks afkomstig is van de oorspronkelijke afzender. Er is geen enkele indicatie dat het bericht via uw account is bezorgd. Er wordt een kopie van het doorgestuurde bericht opgeslagen in uw Postvak IN, of in de map waarin het bericht in eerste instantie is bezorgd. Omleiding is alleen mogelijk met een account van Microsoft Exchange Server.

  Gebruik deze methode als u niet wilt dat geadresseerden van de omgeleide berichten weten dat de berichten via uw e-mailaccount zijn bezorgd.

Voor zowel doorsturen als omleiden geldt dat alleen de oorspronkelijke afzender eventuele beperkende machtigingen voor een bericht kan intrekken. Berichten die zijn beveiligd met IRM (Information Rights Management) om te voorkomen dat geadresseerden de inhoud van het bericht met andere personen delen, zijn duidelijk herkenbaar aan een bericht op de infobalk.

E-mail automatisch doorsturen of omleiden

Voor Microsoft Exchange Server-accounts (beginnend met Exchange Server 2010) kunnen standaard geen regels worden gebruikt om berichten door te sturen naar e-mailadressen buiten uw organisatie. Met deze instelling wordt voorkomen dat vertrouwelijke en privégegevens van uw organisatie worden vrijgegeven. Alleen een Exchange-beheerder kan deze instelling wijzigen.

Raadpleeg De versie van Microsoft Exchange Server bepalen waarmee mijn account verbinding maakt voor meer informatie.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Regels en waarschuwingen beheren .

 3. Klik in het dialoogvenster Regels en waarschuwingen, op het tabblad E-mailregels, op Nieuwe regel.

 4. Klik onder Beginnen met een lege regel op Regel toepassen op berichten die ik ontvang en klik op Volgende.

 5. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden de voorwaarden waaraan de berichten waarop de regel van toepassing is, moeten voldoen.

 6. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op alle onderstreepte tekst, geef de waarden op en klik vervolgens op Volgende.

 7. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere acties een van deze twee instellingen:

  • stuur het bericht door naar personen of openbare groep

  • het doorsturen naar personen of openbare groep

 8. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte tekst voor personen of openbare groep, geef de personen of openbare groep op naar wie u de berichten wilt doorsturen en klik vervolgens op Volgende.

 9. Selecteer onder Stap 1: selecteer een of meerdere uitzonderingen (indien nodig) eventuele uitzonderingen.

 10. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op alle onderstreepte tekst, geef de waarden op en klik vervolgens op Volgende.

 11. Voer onder Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam in.

 12. Schakel onder Stap 2: stel opties voor de regel in de vakjes voor de gewenste opties in.

  • Als u deze regel wilt toepassen op berichten die zich al in uw Postvak IN bevinden, schakelt u het vakje Deze regel nu toepassen op berichten die al aanwezig zijn in “Postvak IN" in.

  • De nieuwe regel is standaard ingeschakeld. Als u deze regel wilt uitschakelen, schakelt u het vakje Schakel deze regel in uit.

  • Als u deze regel wilt toepassen op alle e-mailaccounts die zijn ingesteld in Outlook, schakelt u het vakje Deze regel maken voor alle accounts in.

 13. Klik op Voltooien.

Opmerking : Als u een regel voor een openbare map wilt maken, moet u dat doen vanuit het dialoogvenster Eigenschappen van de map.

 1. Klik in het navigatievenster op E-mail.

 2. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 3. Als u meer dan één e-mailaccount hebt in uw Outlook-e-mailprofiel, klikt u in de lijst Wijzigingen toepassen op deze map op het Postvak IN waarop u de nieuwe regel wilt toepassen.

 4. Klik op Nieuwe regel.

 5. Klik onder Beginnen met een lege regel op Berichten controleren als deze aankomen en klik vervolgens op Volgende.

 6. Schakel onder Stap 1: Selecteer een of meerdere voorwaarden het selectievakje in van de voorwaarden waaraan inkomende berichten moeten voldoen.

 7. Klik onder Stap 2: Bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte waarde die overeenkomt met de voorwaarde, en selecteer of typ vervolgens de benodigde gegevens voor de voorwaarde.

  1. Schakel onder Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden het selectievakje vanuit personen of distributielijst in.

  2. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op personen of distributielijst.

  3. Dubbelklik in een van de adreslijsten op de naam van de geadresseerde en klik vervolgens op OK.

 8. Klik op Volgende.

 9. Schakel onder Stap 1: Selecteer een of meerdere acties een van deze beide selectievakjes in:

  • stuur het bericht door naar personen of openbare groep

  • het doorsturen naar personen of openbare groep

 10. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op personen of distributielijst.

 11. Dubbelklik in een van de adreslijsten op de naam of distributielijst waarnaar u berichten wilt doorsturen en klik vervolgens op OK.

 12. Klik tweemaal op Volgende.

 13. Typ bij Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam.

  Als u deze regel wilt toepassen op berichten die al in mappen staan, moet u het selectievakje Deze regel nu toepassen op berichten die al aanwezig zijn in 'map' inschakelen.

  Als u deze regel wilt toepassen op al uw e-mailaccounts en postvakken, schakelt u het selectievakje Deze regel maken voor alle accounts in. Deze optie kunt u niet kiezen als u maar één e-mailaccount of Postvak IN hebt.

 14. Klik op Voltooien.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×