Draaitabel- en draaigrafiekrapporten maken of verwijderen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u numerieke gegevens gedetailleerd wilt analyseren en onvoorziene vragen over uw gegevens wilt beantwoorden, gebruikt u een draaitabel- of draaigrafiekrapport.

Raadpleeg de sectie Zie ook, voor meer informatie, demo's en training.

Wat wilt u doen?

Een draaitabel- of draaigrafiekrapport maken

Een draaigrafiekrapport maken op basis van een bestaand draaitabelrapport

Draaigrafiekrapporten omzetten in standaardgrafieken

Een standaardgrafiek maken van sommige of alle gegevens in een draaitabelrapport

Een draaitabel- of draaigrafiekrapport verwijderen

Een draaitabel- of draaigrafiekrapport maken

Als u een draaitabel- of draaigrafiekrapport wilt maken, moet u een verbinding met een gegevensbron maken en de locatie van het rapport invoeren.

 1. Selecteer een cel in een celbereik of plaats de invoegpositie in een Microsoft Office Excel-tabel.

  Controleer of het cellenbereik kolomkoppen heeft.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om het type rapport te selecteren dat u wilt genereren:

  1. Als u een draaitabelrapport wilt maken, klikt u op het tabblad Invoegen, in de groep Tabellen, op Draaitabel en klikt u vervolgens op Draaitabel.
   afbeelding van excel-lint
   In Excel wordt het dialoogvenster Draaitabel maken weergegeven.

  2. Als u zowel een draaitabelrapport als een draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op het tabblad Invoegen, in de groep Tabellen, op Draaitabel en klikt u vervolgens op Draaigrafiek.

   Het dialoogvenster Draaitabel maken met draaigrafiek wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om een gegevensbron te selecteren:

  Selecteer de gegevens die u wilt analyseren

  1. Klik op Selecteer een tabel of bereik.

  2. Typ het celbereik of de tabelverwijzing, zoals =[Kwartaalwinst], in het vak Tabel/bereik.

   Als u een cel in een celbereik hebt geselecteerd of als de invoegpositie in een tabel stond voordat u de wizard startte, wordt het celbereik of de tabelnaamverwijzing in het vak Tabel/bereik weergegeven.

   U kunt ook een celbereik of tabel selecteren. Hiervoor klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding . Het dialoogvenster wordt dan tijdelijk verborgen. Vervolgens selecteert u het bereik in het werkblad en klikt u op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding .

   Tip : U kunt ook een tabelnaamverwijzing gebruiken in plaats van een cellenbereik, omdat rijen die aan een tabel worden toegevoegd automatisch in het draaitabelrapport worden opgenomen wanneer u de gegevens vernieuwt.

   Opmerking : Als het bereik zich in een ander werkblad bevindt of in een andere werkmap, typt u de naam van de werkmap en het werkblad, met gebruikmaking van de volgende syntaxis: ([werkmapnaam]bladnaam!bereik).

   Externe gegevens gebruiken

  3. Klik op Een externe gegevensbron gebruiken.

  4. Klik op Verbinding kiezen.

   Het dialoogvenster Bestaande verbindingen wordt weergegeven.

  5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergeven bovenaan in het dialoogvenster de verbindingscategorie waaruit u een verbinding wilt kiezen of selecteer Alle bestaande verbindingen (standaard).

  6. Selecteer een verbinding uit de keuzelijst Selecteer een verbinding en klik op Openen.

   Opmerking : Als u een verbinding kiest uit de categorie Verbindingen in deze werkmap, gebruikt u een bestaande verbinding opnieuw of deelt u deze. Als u een verbinding kiest uit de categorie Verbindingsbestanden op het netwerk of Verbindingsbestanden op deze computer, wordt het verbindingsbestand als een nieuwe werkmapverbinding naar de werkmap gekopieerd en vervolgens als nieuwe verbinding voor het draaitabelrapport gebruikt.

   Zie Verbindingen met externe gegevens maken, bewerken en beheren voor meer informatie.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om een locatie op te geven:

  1. Als u het draaitabelrapport in een nieuw werkblad wilt plaatsen vanaf cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.

  2. Als u het draaitabelrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u Bestaand werkblad en geeft u vervolgens de eerste cel op in het cellenbereik waar u het draaitabelrapport wilt plaatsen.

   Of klik op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, selecteer de begincel op het werkblad en druk vervolgens op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding .

 5. Klik op OK.

  Op de opgegeven locatie wordt een leeg draaitabelrapport toegevoegd en de lijst met draaitabelvelden wordt weergegeven, zodat u velden kunt toevoegen, een lay-out kunt maken en het draaitabelrapport kunt aanpassen.

  Zie Overzicht van draaitabel- en draaigrafiekrapporten en Create and change the layout of fields in a PivotTable report (Engelstalig) voor meer informatie.

  Als u een draaigrafiekrapport maakt, wordt direct onder het draaigrafiekrapport een gekoppeld draaitabelrapport gemaakt. Een draaitabelrapport en het gekoppelde draaitabelrapport moeten zich in dezelfde werkmap bevinden.

  Zie overzicht van draaitabel- en draaigrafiekrapportenvoor meer informatie.

Naar boven

Een draaigrafiekrapport maken op basis van een bestaand draaitabelrapport

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Grafieken, op een grafiektype.

  Afbeelding van Excel-lint

  U kunt een willekeurig grafiektype gebruiken, behalve een xy-diagram (spreiding), ballondiagram of hoog/laag/slot-diagram.

Zie overzicht van draaitabel- en draaigrafiekrapportenvoor meer informatie.

Opmerking : Een draaigrafiekrapport en het bijbehorende draaitabelrapport moeten zich altijd in dezelfde werkmap bevinden.

Naar boven

Draaigrafiekrapporten omzetten in standaardgrafieken

 1. Zoek het gekoppeld draaitabelrapport dat dezelfde naam als het draaigrafiekrapport heeft door de volgende handelingen uit te voeren:

  1. Klik op het draaigrafiekrapport.
   Als u op een draaigrafiekrapport klikt, wordt de optie Hulpmiddelen voor draaigrafieken weergegeven, waardoor de tabbladen Ontwerp, Lay-out, Notatie en Analyseren worden toegevoegd.

  2. Als u de naam van het bijbehorende draaitabelrapport wilt weten, gaat u naar de groep Gegevens op het tabblad Ontwerpen en klikt u op Gegevensbron selecteren om het dialoogvenster Gegevensbron bewerken te openen. De naam van de bijbehorende draaitabel is de tekst die achter het uitroepteken (!) in het tekstvak Gegevensbereik van grafiek staat. Klik vervolgens op OK

  3. Als u het bijbehorende draaitabelrapport wilt vinden, klikt u op elk draaitabelrapport in de werkmap en gaat u naar de groep Draaitabel op het tabblad Opties. Vervolgens klikt u op Opties totdat u dezelfde naam tegenkomt in het tekstvak Naam.

 2. Klik op OK.

 3. Klik op het tabblad Opties, in de groep Acties, op Selecteren en klik vervolgens op Hele draaitabel.

 4. Druk op Delete.

Naar boven

Een standaardgrafiek maken van sommige of alle gegevens in een draaitabelrapport

 1. Selecteer de gegevens in het draaitabelrapport die u in de grafiek wilt gebruiken. Als u veldknoppen en gegevens in de eerste rij en kolom van het rapport wilt opnemen, sleept u de gegevens die u hebt geselecteerd vanuit de rechterbenedenhoek.

  Zie Gegevens in een draaitabelrapport selecteren voor meer informatie.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren Knopafbeelding .

 3. Klik op een lege cel buiten het draaitabelrapport.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op de pijl naast Plakken. Klik vervolgens op Plakken speciaal.

 5. Klik op Waarden en klik vervolgens op OK.

 6. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Grafieken, op een grafiektype.

Naar boven

Een draaitabel- of draaigrafiekrapport verwijderen

Draaitabelrapporten verwijderen

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Opties, in de groep Acties, op Selecteren en klik vervolgens op Hele draaitabel.

 3. Druk op Delete.

Opmerking : Als u het gekoppeld draaitabelrapport voor een draaigrafiekrapport verwijdert, wordt een standaardgrafiek gemaakt die u niet meer kunt wijzigen.

Een draaigrafiekrapport verwijderen

 1. Selecteer het draaigrafiekrapport.

 2. Druk op Delete.

  Opmerking : Als u het draaigrafiekrapport verwijdert, wordt het bijbehorende draaitabelrapport niet automatisch meeverwijderd.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×