Doorsturen en e-mailbericht automatisch omleiden

Door een regel te gebruiken, kunnen alle ontvangen e-mailberichten die voldoen aan de opgegeven voorwaarden worden doorgestuurd of omgeleid naar een andere e-mailaccount. U kunt bijvoorbeeld alle berichten van een bepaalde afzender of met een opgegeven onderwerp laten doorsturen of omleiden. Raadpleeg de sectie Meer te weten komen over doorsturen en omleiden van e-mailberichten voor meer informatie over de verschillen tussen doorsturen en omleiden.

Opmerking : Voor omleiden is een Microsoft Exchange Server-account vereist.

Wat wilt u doen?

Meer te weten komen over doorsturen en omleiden van e-mailberichten

Inkomende berichten automatisch doorsturen naar een andere e-mailaccount

Inkomende berichten automatisch omleiden naar een andere e-mailaccount

Meer te weten komen over doorsturen en omleiden van e-mailberichten

De verschillen, en overeenkomsten, tussen automatisch doorsturen en omleiden van een inkomend bericht zijn als volgt:

 • Bericht doorsturen     Wanneer een bericht dat u ontvangt automatisch door een regel wordt doorgestuurd, wordt de aanduiding 'FW:' toegevoegd aan het begin van het vak Onderwerp, wordt de opmaak van het bericht gewijzigd en wordt het bericht doorgestuurd naar de account die in de regel is opgegeven. De geadresseerde kan zien dat het bericht van u afkomstig is. In uw Postvak IN of in de map waar het bericht oorspronkelijk werd afgeleverd, wordt een kopie van het ontvangen bericht bewaard.

 • Bericht omleiden     Wanneer een bericht dat u ontvangt door een regel wordt omgeleid, wordt het bericht ongewijzigd verzonden naar de account die in de regel is opgegeven. Voor de geadresseerde lijkt het alsof het bericht rechtstreeks van de oorspronkelijke afzender afkomstig is. Er zijn geen aanwijzingen dat het bericht via uw account is verzonden. In uw Postvak IN of in de map waar het bericht oorspronkelijk werd afgeleverd, wordt een kopie van het ontvangen bericht bewaard.

Stel dat Pia, een vertegenwoordiger bij Contoso Pharmaceuticals, verschillende accounts overdraagt aan Jonas, een collega die de accounts beheert in een naastgelegen verkoopdistrict. In plaats van dat Pia elke klant op wie de overdracht van invloed is afzonderlijk hiervan op de hoogte moet brengen, maakt ze een regel die alle berichten van deze klanten omleidt naar Jonas. Zonder enige miscommunicatie neemt Jonas de zaken met de voormalige klanten van Pia over.

In een ander scenario werkt Bob samen met een assistent aan een project. Voor elk e-mailbericht dat Bob over het project ontvangt, kan hij een regel gebruiken om deze berichten door te sturen naar zijn assistent. Door berichten door te sturen kan hij er zeker van zijn dat zijn assistent automatisch alle projectberichten ontvangt.

U kunt alle berichten die u ontvangt doorsturen of omleiden, tenzij de afzender IRM (Information Rights Management) heeft gebruikt om te voorkomen dat geadresseerden de inhoud van het bericht met anderen delen. Alleen de oorspronkelijke afzender kan de beperkte machtiging van een bericht verwijderen. Berichten met IRM zijn duidelijk herkenbaar aan een bericht op de infobalk.

Bij sommige organisaties maakt het doorsturen van berichten naar externe adressen inbreuk op het beleid met betrekking tot netwerk- en computergebruik. Zodra de berichten de beveiligde omgeving van het bedrijfsnetwerk hebben verlaten, kunnen deze worden omgeleid of onderschept door mensen voor wie ze niet zijn bedoeld. Een e-mailadres buiten uw organisatie bevat meestal het '@'-symbool en een domein, het gedeelte na het '@'- symbool, dat afwijkt van het domein van uw eigen e-mailadres. Het adres 'pat@contoso.com' is bijvoorbeeld een andere organisatie dan 'bobby@fourthcoffee.com'.

Naar boven

Inkomende berichten automatisch doorsturen naar een ander e-mailaccount

Gebruik deze methode als u een kopie van berichten wilt doorsturen naar iemand anders. De geadresseerde kan zien dat het bericht is doorgestuurd vanaf een bericht dat oorspronkelijk in uw e-mailaccount is afgeleverd.

Opmerking : In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u een regel kunt maken en kunt toepassen op uw Postvak IN of uw privé-mappen. Als u een regel wilt maken voor een openbare map, doet u dit vanuit het dialoogvenster Eigenschappen van de map.

 1. Klik op E-mail in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 3. Als u meer dan een e-mailaccount hebt in uw Outlook-e-mailprofiel, klikt u in de lijst Wijzigingen op deze map toepassen op het Postvak IN waarop u de nieuwe regel wilt toepassen.

 4. Klik op Nieuwe regel.

 5. Klik onder Beginnen met een lege regel op Berichten controleren als deze aankomen en daarna op Volgende.

 6. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden en schakel het selectievakje in naast elke voorwaarde waaraan de inkomende berichten moeten voldoen.

 7. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte waarde die overeenkomt met de voorwaarde en selecteer of typ vervolgens de vereiste gegevens voor de voorwaarde.

  Voorbeeld: alle berichten doorsturen die u ontvangt van Katarina Larsson

  1. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden en schakel het selectievakje afkomstig van personen of distributielijst in.

  2. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op personen of distributielijst.

  3. Dubbelklik in een van de adreslijsten op de naam van Katarina en klik vervolgens op OK.

 8. Klik op Volgende.

 9. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere acties en schakel het selectievakje stuur het bericht door naar personen of distributielijst in.

 10. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op personen of distributielijst.

 11. Dubbelklik in een van de adreslijsten op de naam of de distributielijst waarnaar u de berichten wilt doorsturen en klik vervolgens op OK.

 12. Klik tweemaal op Volgende.

 13. Typ bij Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam.

  Als u deze regel wilt toepassen op de berichten die zich al in uw mappen bevinden, schakelt u het selectievakje Deze regel nu toepassen op berichten die al aanwezig zijn in 'map' in.

  Als u deze regel wilt toepassen op al uw e-mailaccounts en Postvakken IN, schakelt u het selectievakje Deze regel maken voor alle accounts in. Deze optie wordt grijs weergegeven als u niet meer dan één e-mailaccount of Postvak IN hebt.

 14. Klik op Voltooien.

Naar boven

Inkomende berichten automatisch omleiden naar een ander e-mailaccount

Voor deze functie is een account van Microsoft Exchange 2000, 2003 of 2007 nodig. De meeste privé-accounts maken geen gebruik van Exchange.

Gebruik deze methode als u niet wilt dat de geadresseerden van de omgeleide berichten kunnen zien dat de berichten via uw e-mailaccount zijn afgeleverd.

Opmerking : In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u een regel kunt maken en kunt toepassen op uw Postvak IN of uw privé-mappen. Als u een regel wilt maken voor een openbare map, doet u dit vanuit het dialoogvenster Eigenschappen van de map.

 1. Klik op E-mail in het navigatiedeelvenster.

 2. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 3. Als u meer dan een e-mailaccount hebt in uw Outlook-e-mailprofiel, klikt u in de lijst Wijzigingen op deze map toepassen op het Postvak IN waarop u de nieuwe regel wilt toepassen.

 4. Klik op Nieuwe regel.

 5. Klik onder Beginnen met een lege regel op Berichten controleren als deze aankomen en daarna op Volgende.

 6. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden en schakel het selectievakje in naast elke voorwaarde waaraan de inkomende berichten moeten voldoen.

 7. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op de onderstreepte waarde die overeenkomt met de voorwaarde en selecteer of typ vervolgens de vereiste gegevens voor de voorwaarde.

  Voorbeeld: alle inkomende berichten omleiden waarvan het onderwerp de woorden Contoso Pharmaceuticals bevat

  1. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere voorwaarden en schakel het selectievakje met specifieke tekst in het onderwerp in.

  2. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op specifieke tekst.

  3. Typ in het dialoogvenster Zoeken naar Tekst de tekst Contoso Pharmaceuticals in het vak Geef woorden op, klik op Toevoegen en klik vervolgens op OK.

 8. Klik op Volgende.

 9. Schakel bij Stap 1: selecteer een of meerdere acties en schakel het selectievakje het doorsturen naar personen of distributielijst in.

 10. Klik bij Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel op personen of distributielijst.

 11. Dubbelklik in een van de adreslijsten op de naam of distributielijst waarnaar u de berichten wilt omleiden en klik vervolgens op OK.

 12. Klik tweemaal op Volgende.

 13. Typ bij Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam.

  Als u deze regel wilt toepassen op de berichten die zich al in uw mappen bevinden, schakelt u het selectievakje Deze regel nu toepassen op berichten die al aanwezig zijn in 'map' in.

  Als u deze regel wilt toepassen op al uw e-mailaccounts en Postvakken IN, schakelt u het selectievakje Deze regel maken voor alle accounts in. Deze optie wordt grijs weergegeven als u niet meer dan één e-mailaccount of Postvak IN hebt.

 14. Klik op Voltooien.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×