Documenten lezen in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Algemene hulpmiddelen voor het lezen zijn ingebouwd direct in Word: door een document bladeren, opmerkingen toevoegen, definiëren en woorden, vertalen en kopiëren of markeren van tekst, evenals andere hulpmiddelen handige lezen. Op het lint kunt u de modus volledig scherm in- of uitschakelen.

Als u een document leest, niet schrijft of ingrijpend bewerkt, klikt u of tikt u op Beeld > Leesmodusom de hulpmiddelen voor het schrijven en de menu's te verbergen en meer ruimte over te laten voor de pagina's zelf. In de leesmodus wordt de pagina-indeling automatisch aan uw apparaat aangepast, en worden kolommen en grotere letters gebruikt, die u beide kunt aanpassen.

Leesmodus in Word

Als u de leesmodus wilt verlaten, klikt of tikt u op Beeld > Document bewerken.

Naast de leesweergave besturingselementen die u regelmatig gebruikt, kunt u in-en uitzoomen op afbeeldingen en andere objecten, uitvouwen of samenvouwen van secties of insluiten van video's bekijken. Kolommen, paginakleur en indeling aanpassen. Open het navigatiedeelvenster snel bewegen in het document.

Afbeelding van een gedeelte van het menu Beeld in leesmodus, met de optie Document bewerken geselecteerd.

Lezen

Klik op Beeld > Leesmodus om over te schakelen naar de indeling voor de leesmodus.

Klik of tik op de pijlen langs de rand van het scherm om de pagina om te slaan.

Afbeelding met de pijl voor het omslaan van de rechterpagina in leesmodus

 • Dubbelklik of dubbeltik om in te zoomen, zodat tabellen, grafieken en afbeeldingen in het document het hele scherm vullen.

 • Klik of tik buiten het object om opnieuw uit te zoomen en door te gaan met lezen.

 • Als zich opmerkingen in het document bevinden, ziet u een opmerkingshint in de marge. Klik erop om de betreffende opmerking te lezen. Als u alle opmerkingen wilt weergeven, klikt u op Beeld > Opmerkingen weergeven.

 • U kunt zelf opmerkingen toevoegen door de inhoud te selecteren waarover u feedback wilt geven. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de selectie en klik op Nieuwe opmerking. Typ uw opmerking in de tekstballon die wordt weergegeven.

  Tip:  Met de overige opties in de lijst Beeld kunt u het navigatiedeelvenster openen, de kolombreedte of de achtergrondkleur wijzigen en overschakelen van de weergave met kolommen naar de gebruikelijke indeling.

Afbeelding van het menu Beeld in leesmodus, met de optie voor het navigatiedeelvenster geselecteerd.

Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en klik hierop met de rechtermuisknop, en klik op Kopiëren.

Klik met de rechtermuisknop op de tekst die u wilt vertalen of definiëren. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

 • In Word 2016 klikt u op Vertalen of Smart Lookup.

 • Klik in Word 2013, op vertalen of definiëren. Zie voor meer informatie over woordenlijsten in Word 2013waar is de woordenlijst?

Selecteer de tekst en klik hierop met de rechtermuisknop, klik op Markeren en klik op de gewenste kleur.

U kunt via tikken of een muisklik delen van een document uitvouwen of samenvouwen. De pijl voor het uit- of samenvouwen wordt weergegeven als u stil houdt naast een kop. (Als u een apparaat met een aanraakscherm gebruikt, zijn de pijlen altijd zichtbaar.)

Afbeelding met de pijl voor het uitvouwen en samenvouwen naast een kop in de leesmodus.

Open een document opnieuw en lees verder waar u was gestopt. De locatie waar u bent gestopt met lezen wordt onthouden, zelfs als u een onlinedocument op een andere computer opent.

De weergave Lezen in volledig scherm is geoptimaliseerd voor het lezen van documenten op het beeldscherm. In de weergave Lezen in volledig scherm kunt u bovendien het document bekijken zoals het er op papier zou uitzien.

 • Klik op het tabblad Weergave, in de groep Documentweergaven, op Lezen in volledig scherm.

  Office 2010-lint

U kunt op een van de volgende manieren te werk gaan als u in een document van pagina naar pagina wilt gaan:

 • Klik op de pijlen in de onderste hoeken van de pagina's.

 • Druk op PAGE DOWN en PAGE UP of SPATIEBALK en BACKSPACE op het toetsenbord.

 • Klik op de navigatiepijlen boven aan het scherm.

  Tip: Klik op Opties voor weergaveen klik op Twee pagina's weergeven, Knopafbeelding om weer te geven van twee pagina's of schermen tegelijk.

Een document scherm voor scherm bekijken

 1. Klik op Opties voor weergaveen klik op Twee pagina's weergeven, Knopafbeelding om weer te geven van twee pagina's of schermen tegelijk.

 2. Druk op CTRL+PIJL-RECHTS of CTRL+PIJL-LINKS om naar een ander scherm te gaan.

Klik op Weergaveopties en ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Zorg eerst dat de optie Afdrukpagina weergeven bij Weergaveopties niet is geselecteerd. Als u de tekst groter wilt weergeven, klikt u op Lettertype vergroten. Als u meer tekst op het scherm wilt weergeven, klikt u op Lettertype verkleinen.

 • Als u de pagina wilt weergeven zoals deze wordt afgedrukt, klikt u op Afdrukpagina weergeven.

 • Twee pagina's tegelijk, klikt u op Twee pagina's weergeven- Knopafbeelding .

Naar een scherm gaan

 • Als u naar het eerste of laatste scherm van het document wilt gaan, drukt u op Home of End.

 • Als u naar een bepaald scherm wilt gaan, voert u het schermnummer in en drukt u op Enter.

Naar een sectie van het document gaan

U kunt het tabblad Door de pagina's in uw document bladeren in het navigatiedeelvenster gebruiken om de documentsectie te vinden waar u naar toe wilt gaan.

 1. Als het navigatiedeelvenster niet zichtbaar is, klikt u op Pagina x van x midden boven op het scherm. Klik op Naar een pagina gaan en klik vervolgens op Navigatiedeelvenster.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u naar een willekeurige kop in het document wilt gaan, klikt u op het tabblad Door de koppen in uw document bladeren en klikt u op een koptekst. Deze optie is niet beschikbaar als er geen kopteksten in uw document zijn gedefinieerd.

  • Als u naar een bepaalde pagina wilt gaan, klikt u op Door de pagina's in uw document bladeren en klikt u vervolgens op de miniatuur van die pagina.

Naar boven

 1. Klik op de titelbalk op de pijl naast Tekstmarkeringskleur.

 2. Klik op de markeringskleur die u wilt gebruiken.

 3. Selecteer de tekst of afbeelding die u wilt markeren.

 • Als u het markeren wilt uitschakelen, klikt u op Tekstmarkeringskleur en klikt u op Markeren stoppen of drukt u op ESC.

 • Als u de markeringskleur wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Tekstmarkeringskleur en klikt u vervolgens op de gewenste kleur.

 • Klik op de titelbalk op Een opmerking invoegen.

Wijzigingen in het document bijhouden

 1. Klik op Weergaveopties en vervolgens op Typen toestaan als u typen in het document wilt toestaan.

 2. Klik opnieuw op Weergaveopties, wijs Wijzigingen bijhouden aan en klik vervolgens op Wijzigingen bijhouden.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

Naar boven

Zoeken of een woord of woordgroep vervangen

 1. Klik op Extra en klik vervolgens op Zoeken.

 2. Voer in het vak Zoeken naar, op dezelfde manier als in elke andere weergave van Microsoft Office Word, de tekst in die u wilt zoeken.

 3. Klik op het tabblad Vervangen als u de tekst die u in het document vindt, door andere tekst wilt vervangen. Vervolgens voert u in het vak Vervangen door de vervangende tekst in.

  Opmerking: Als u wilt gebruiken vervangen, moet u op Weergaveoptiesen klik vervolgens op Typen toestaan.

 1. Selecteer een woord of woordgroep in het document.

 2. Klik op Extra en vervolgens op Onderzoek.

  Opmerking: Als u in een bepaald type informatiebron wilt zoeken, zoals in een woordenboek, een vertaalwoordenboek, een encyclopedie of een synoniemenwoordenboek, kiest u een service in het taakvenster Onderzoeken.

 • Klik op Sluiten rechtsboven in het scherm of druk op ESC.

Naar boven

De weergave Lezen in volledig scherm is geoptimaliseerd voor het lezen van documenten op het beeldscherm. In de weergave Lezen in volledig scherm kunt u bovendien het document bekijken zoals het er op papier zou uitzien.

Een document lezen

 • Klik op het tabblad Weergave, in de groep Documentweergaven, op Lezen in volledig scherm.

  Afbeelding van Word-lint

U kunt op een van de volgende manieren te werk gaan als u in een document van pagina naar pagina wilt gaan:

 • Klik op de pijlen in de onderste hoeken van de pagina's.

 • Druk op PAGE DOWN en PAGE UP of SPATIEBALK en BACKSPACE op het toetsenbord.

 • Klik op de navigatiepijlen boven aan het scherm.

  Tip: Klik op Opties voor weergaveen klik op Twee pagina's weergeven, Knopafbeelding om weer te geven van twee pagina's of schermen tegelijk.

Naar boven

 1. Klik op Opties voor weergaveen klik op Twee pagina's weergeven, Knopafbeelding om weer te geven van twee pagina's of schermen tegelijk.

 2. Druk op CTRL+PIJL-RECHTS of CTRL+PIJL-LINKS om naar een ander scherm te gaan.

Naar boven

Klik op Weergaveopties en ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u de tekst groter wilt weergeven, klikt u op Lettertype vergroten.

 • Als u meer tekst op het scherm wilt weergeven, klikt u op Lettertype verkleinen.

 • Als u de pagina wilt weergeven zoals deze wordt afgedrukt, klikt u op Afdrukpagina weergeven.

 • Twee pagina's tegelijk worden weergegeven, klikt u op Twee pagina's weergeven- Knopafbeelding .

Naar boven

 • Als u naar het eerste of laatste scherm van het document wilt gaan, drukt u op Home of End.

 • Als u naar een bepaald scherm wilt gaan, voert u het schermnummer in en drukt u op Enter.

Naar boven

U kunt de documentstructuur of het deelvenster Miniaturen gebruiken om de documentsectie te vinden waar u naar toe wilt gaan.

 1. Als de documentstructuur of het deelvenster Miniaturen niet zichtbaar is, klikt u op Naar een pagina of sectie in het document gaan in het midden boven aan het scherm en klikt u vervolgens op Documentstructuur of Miniaturen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een kop in de documentstructuur om naar die sectie in het document te gaan.

  • Als u naar een bepaalde pagina wilt gaan, klikt u op de miniatuur van deze pagina.

Naar boven

In de weergave Lezen in volledig scherm kunt u inhoud markeren, uw wijzigingen bijhouden, opmerkingen toevoegen en wijzigingen beoordelen.

Inhoud die u wilt onthouden markeren

 1. Klik op Leeshulpmiddelen en klik vervolgens op Tekstmarkeringskleur.

 2. Selecteer de tekst of afbeelding die u wilt markeren.

 • Als u het markeren wilt uitschakelen, klikt u op Leeshulpmiddelen, klikt u op Tekstmarkeringskleur en klikt u op Markeren stoppen of drukt u op ESC.

 • Als u de markeringskleur wilt wijzigen, klikt u op Leeshulpmiddelen, klikt u op de pijl naast Tekstmarkeringskleur en klikt u vervolgens op de gewenste kleur.

Wijzigingen bijhouden in het document

 1. Klik op Weergaveopties en vervolgens op Typen toestaan als u typen in het document wilt toestaan.

 2. Klik opnieuw op Weergaveopties, wijs Wijzigingen bijhouden aan en klik vervolgens op Wijzigingen bijhouden.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

Opmerkingen toevoegen

 • Plaats het invoegpunt op de locatie waar u de opmerking wilt toevoegen, klik op Leeshulpmiddelen en klik op Nieuwe opmerking.

Naar boven

 1. Klik op Leeshulpmiddelen en vervolgens op Zoeken.

 2. Voer in het vak Zoeken naar net als in elke andere weergave van Microsoft Office Word de tekst in waarnaar u wilt zoeken.

 3. Klik op het tabblad Vervangen als u de tekst die u in het document vindt, door andere tekst wilt vervangen. Vervolgens voert u in het vak Vervangen door de vervangende tekst in.

Naar boven

 1. Selecteer een woord of woordgroep in het document.

 2. Klik op Leeshulpmiddelen en vervolgens op Onderzoeken.

  Opmerking: Als u in een bepaald type informatiebron wilt zoeken, zoals in een woordenboek, een vertaalwoordenboek, een encyclopedie of een synoniemenwoordenboek, kiest u een service in het taakvenster Onderzoeken.

Naar boven

 • Klik op Sluiten rechtsboven in het scherm of druk op ESC.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×