Dialoogvenster Aangepast paginaformaat

Met de opties in dit dialoogvenster kunt u een aangepast paginaformaat voor uw publicatie maken.

Opmerking   Als u een paginaformaat maakt voor een publicatietype dat niet voorkomt in Publisher (bijvoorbeeld een kaartje van 5 bij 10 cm), krijgt u het beste resultaat als u begint met een publicatietype met een vergelijkbaar formaat (bijvoorbeeld een visitekaartje) en vervolgens een paginaformaat maakt met de gewenste afmetingen voor het kaartje.

Een aangepast paginaformaat maken

 1. Ga naar het tabblad Paginaontwerp en klik in de groep Pagina-instelling op Formaat.

 2. Selecteer Nieuw paginaformaat maken.

 3. Aangepaste paginaformaten die u maakt, worden weergegeven onder Aangepast in het menu Formaat.

Naam

Naam      Typ een naam voor het aangepaste paginaformaat dat u maakt.

Type indeling

Klik op het type pagina-indeling dat u wilt afdrukken. De beschikbare indelingsopties zijn afhankelijk van het Type indeling.

 • Eén pagina per vel      Hiermee wordt één pagina van uw publicatie per vel papier afgedrukt. Gebruik deze optie voor advertenties, certificaten, banners, brochures, zakelijke formulieren, agenda's, folders, briefhoofden, menu's, programma's, projecten met gevouwen papier, snelle publicaties, cv's en bordjes.

 • Boekje     Hiermee krijgt uw publicatie de vorm van een boekje. De naam van de margehulplijnen wordt gewijzigd. Links verandert in Buitenkant en Rechts verandert in Binnenkant om de positie in het boekje aan te geven. Boekjes bestaan doorgaans uit bedrukte vellen papier die tot een boekje worden gevouwen.

 • E-mail      Hiermee maakt u e-mailpublicaties.

 • Envelop      Hiermee maakt u enveloppen.

 • Vouwbare kaart      Hiermee maakt u wenskaarten en uitnodigingen.

 • Meerdere pagina's per vel      Hiermee worden meerdere exemplaren van uw publicatie per vel papier afgedrukt. Dit type indeling wordt gebruikt voor visitekaartjes, cadeaubonnen, etiketten, briefkaarten en correspondentiekaarten.

 • Webpagina      Hiermee wordt één webpagina afgedrukt.

Pagina

 • Breedte     Geef de breedte van de pagina op.

 • Hoogte     Geef de hoogte van de pagina op.

Margehulplijnen

Met margehulplijnen stelt u de ruimte tussen de randen van uw publicatie en de randen van het papier in.

Opmerking   Het gebied op een vel papier waarop de printer kan afdrukken, is beperkt. Veel printers kunnen niet afdrukken tot aan de rand van het papier, ongeacht hoe smal u de marges instelt. Zorg er bij het instellen van de marges en het maken van de pagina voor dat de inhoud die u wilt afdrukken, binnen het afdrukbare gebied voor de specifieke printer blijft.

 • Boven     Voer de ruimte in die tussen de bovenrand van de pagina en de publicatie moet overblijven.

 • Links     Voer de ruimte in die tussen de linkerrand van de pagina en de publicatie moet overblijven.

  Opmerking   Als u Boekje selecteert als het type indeling, wordt de naam gewijzigd in Buitenkant.

 • Onder     Voer de ruimte in die tussen de onderrand van de pagina en de publicatie moet overblijven.

 • Rechts     Voer de ruimte in die tussen de rechterrand van de pagina en de publicatie moet overblijven.

  Opmerking   Als u Boekje selecteert als het type indeling, wordt de naam gewijzigd in Binnenkant.

  Delen van de publicatie die zich buiten de afmetingen van het paginaformaat bevinden, worden niet afgedrukt.

Opties

Als u Vouwbare kaart als type indeling selecteert, worden de opties voor het vouwen van vellen weergegeven. Selecteer een optie in de lijst om aan te geven hoe u de publicatie wilt vouwen.

 • Kwartpagina met zijvouw     Alle pagina's van de publicatie worden afgedrukt op hetzelfde vel papier. De voltooide kaart heeft een vouw langs één van de zijkanten.

 • Kwartpagina met bovenvouw     Alle pagina's van de publicatie worden afgedrukt op hetzelfde vel papier. De voltooide kaart heeft een vouw langs de bovenkant.

 • Halve pagina met zijvouw     Twee pagina's van de publicatie worden verticaal afgedrukt op dezelfde kant van een vel papier.

 • Halve pagina met bovenvouw    Twee pagina's van de publicatie worden horizontaal afgedrukt op dezelfde kant van een vel papier.

Als u Meerdere pagina's per vel selecteert als het type indeling, worden opties voor het doelpapier weergegeven.

 • Doelpapierformaat     Klik op een van de volgende opties: Letter of A4. Als u op een ander papierformaat afdrukt, klikt u op Aangepast en voert u de volgende afmetingen in:

  • Papierbreedte     Voer de breedte van het vel papier in.

  • Papierhoogte     Voer de hoogte van het vel papier in.

 • Zijmarge     Voer de ruimte tussen de groep met meerdere exemplaren en de linker- en rechterrand van het vel in.

 • Bovenmarge     Voer de ruimte tussen de groep met meerdere exemplaren en de bovenrand van het vel in.

 • Horizontale tussenruimte     Voer de ruimte tussen de kolommen van meerdere exemplaren in. Als u bijvoorbeeld twee kolommen met visitekaartjes hebt, wordt de ruimte tussen kolommen gewijzigd als u deze optie wijzigt.

 • Verticale tussenruimte     Voer de ruimte tussen de rijen met meerdere exemplaren in. Als u bijvoorbeeld vier rijen met visitekaartjes hebt, wordt de horizontale ruimte tussen de rijen met visitekaartjes gewijzigd.

Voorbeeld

In het venster Voorbeeld worden het geselecteerde type indeling en eventuele marges weergegeven. De afmetingen van het vel worden weergegeven als een zwarte lijn binnen de witte rechthoek. De margehulplijnen worden weergegeven als gestippelde blauwe lijnen binnen de afmetingen van het vel.

Is van toepassing op: Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen