Details voor de pagina-indeling instellen in de weergave Pagina-indeling

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Voordat u een werkblad met een groot aantal gegevens of meerdere grafieken gaat afdrukken, kunt u het werkblad in de weergave Pagina-indeling in een handomdraai aan uw specifieke wensen aanpassen en zo professioneel ogende resultaten creëren. Net als in de normale weergave kunt u de indeling en opmaak van de gegevens wijzigen, maar u kunt bovendien de linialen gebruiken om de breedte en de hoogte van de gegevens te meten, de afdrukstand wijzigen, kop- en voetteksten aan pagina's toevoegen of deze wijzigen, paginamarges voor afdrukken instellen, rasterlijnen, rij- en kolomkoppen verbergen of weergeven en schaalopties opgeven. Als u klaar bent met werken in de weergave Pagina-indeling, kunt u terugkeren naar de normale weergave.

Opmerking : Hoewel weergave pagina-indeling onmisbaar voor veel indeling taken die uw gegevens voor afdrukken is voorbereiden, moet u de weergave Pagina-eindevoorbeeld naar de pagina-einden aanpassen en de weergave Afdrukvoorbeeld om te zien hoe de gegevens eruit ziet wanneer deze wordt afgedrukt. Zie de onderwerpen invoegen, verplaatsen, of delete pagina-einden in een werkblad en afdrukvoorbeeld van werkbladpagina's afdrukkenvoor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Linialen gebruiken in de weergave Pagina-indeling

De afdrukstand wijzigen in de weergave Pagina-indeling

Kop- en voetteksten toevoegen of wijzigen in de weergave Pagina-indeling

Paginamarges instellen in de weergave Pagina-indeling

Kopteksten, voetteksten en marges verbergen of weergeven in de weergave Pagina-indeling

Rasterlijnen, rijkoppen en kolomkoppen verbergen of weergeven in de weergave Pagina-indeling

Schaalopties selecteren in de weergave Pagina-indeling

Terugkeren naar de weergave Normaal

Linialen gebruiken in de weergave Pagina-indeling

In de weergave Pagina-indeling beschikt u over een horizontale en een verticale liniaal zodat u cellen, bereiken, objecten en paginamarges precies kunt meten. Linialen kunnen u helpen bij het plaatsen van objecten en bij het weergeven en rechtstreeks in het werkblad bewerken van marges.

De liniaal wordt standaard weergegeven met de maateenheid die is ingesteld in het onderdeel Landinstellingen van het Configuratiescherm, maar u kunt de maateenheid wijzigen in inches, centimeters of millimeters. De linialen worden standaard weergegeven, maar u kunt ze heel eenvoudig verbergen.

De maateenheid wijzigen

 1. Klik op het werkblad waarin u wilt overschakelen naar de weergave Pagina-indeling.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Weergave voor pagina-indeling.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook klikken op Weergave voor pagina-indeling Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 4. Ga naar de categorie Geavanceerd onder Weergave en selecteer de eenheden die u wilt gebruiken in de lijst Liniaaleenheden.

De linialen verbergen of weergeven

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Weergave voor pagina-indeling.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook klikken op Weergave voor pagina-indeling Knopafbeelding op de statusbalk.

 2. Ga op het tabblad Beeld naar de groep Weergeven/verbergen en schakel het selectievakje Liniaal uit om de linialen te verbergen, of in om de linialen weer te geven.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : Wanneer de linialen worden weergegeven, is de optie Liniaal weergeven in de groep Werkbladopties gemarkeerd.

Naar boven

De afdrukstand wijzigen in de weergave Pagina-indeling

 1. Klik op het werkblad waarin u wilt overschakelen naar de weergave Pagina-indeling.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Weergave voor pagina-indeling.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook klikken op Weergave voor pagina-indeling Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand en klik vervolgens op Staand of Liggend.

  Afbeelding van Excel-lint

Naar boven

Kop- en voetteksten toevoegen of wijzigen in de weergave Pagina-indeling

 1. Klik op het werkblad waarin u wilt overschakelen naar de weergave Pagina-indeling.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Weergave voor pagina-indeling.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook klikken op Weergave voor pagina-indeling Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wanneer u een koptekst of een voettekst wilt toevoegen, wijst u Klik hier om een koptekst toe te voegen boven aan de werkbladpagina of Klik hier om een voettekst toe te voegen onder aan de werkbladpagina aan en klikt u vervolgens op het linker, rechter of middelste tekstvak voor kop- of voetteksten.

  • Als u de tekst van een kop- of een voettekst wilt wijzigen, klikt u op het tekstvak voor kop- of voetteksten boven- of onderaan op de werkbladpagina en selecteert u de tekst die u wilt wijzigen.

   Tip : U kunt kop- of voetteksten ook in de normale weergave weergeven. Ga naar de groep Tekst op het tabblad Invoegen en klik op Koptekst en voettekst. De weergave Pagina-indeling verschijnt, met de aanwijzer in het kopteksttekstvak boven aan de werkbladpagina.

 4. Typ de nieuwe koptekst of voettekst.

  Notities : 

  • Druk op Enter als u binnen een sectievak een nieuwe regel wilt beginnen.

  • Als u een deel van een kop- of voettekst wilt verwijderen, selecteert u het deel dat u wilt verwijderen in het desbetreffende vak en drukt u op BACKSPACE of DELETE. U kunt ook in de tekst klikken en op BACKSPACE drukken om de voorafgaande tekens te verwijderen.

  • Als u één En-teken (&) in de kop- of voettekst wilt opnemen, moet u dit teken tweemaal typen. Als u bijvoorbeeld de tekst 'Verkoop & services' in een koptekst wilt opnemen, typt u Verkoop && services.

  • U sluit de kop- of voetteksten door op een willekeurige plaats in het werkblad te klikken of op ESC te drukken.

Naar boven

Paginamarges instellen in de weergave Pagina-indeling

 1. Klik op het werkblad waarin u wilt overschakelen naar de weergave Pagina-indeling.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Weergave voor pagina-indeling.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook klikken op Weergave voor pagina-indeling Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Marges en klik vervolgens op Normaal, Smal of Breed.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : Als u meer opties wilt zien, klikt u op Aangepaste marges en selecteert u de gewenste marge-instellingen op het tabblad Marges.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit als u de marges wilt wijzigen met gebruik van de muis:

  • Als u de boven- of ondermarge wilt wijzigen, klikt u op de boven- of onderrand van het margegebied in de liniaal. Wanneer een verticale pijl met twee punten verschijnt, sleept u de marge naar de gewenste positie.

  • Als u de rechter- of linkermarge wilt wijzigen, klikt u op de rechter- of linkerrand van het margegebied in de liniaal. Wanneer een horizontale pijl met twee punten verschijnt, sleept u de marge naar de gewenste positie.

   Tip : Terwijl u de marge naar de gewenste grootte sleept, wordt knopinfo met de margegrootte weergegeven.

Opmerking : De marges voor de koptekst en de voettekst worden automatisch aangepast wanneer u de paginamarges wijzigt. U kunt de marges voor de koptekst en de voettekst ook met de muis wijzigen. Klik in het koptekstgebied boven aan de pagina of het voettekstgebied onder aan de pagina en klik vervolgens op de liniaal totdat een pijl met twee punten verschijnt. Sleep de marges vervolgens naar de gewenste grootte.

Naar boven

Kopteksten, voetteksten en marges verbergen of weergeven in de weergave Pagina-indeling

Kopteksten, voetteksten en marges worden standaard in de weergave Pagina-indeling weergegeven. Als u deze wilt verbergen om de werkruimte te vergroten, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het werkblad waarin u wilt overschakelen naar de weergave Pagina-indeling.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Weergave voor pagina-indeling.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook klikken op Weergave voor pagina-indeling Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op een van de randen van het werkblad om de witruimte rond de cellen weer te geven of te verbergen.

  Tip : U kunt ook tussen pagina's klikken om de witruimte rond de cellen te verbergen of weer te geven.

Naar boven

Rasterlijnen, rijkoppen en kolomkoppen verbergen of weergeven in de weergave Pagina-indeling

Rasterlijnen, rijkoppen en kolomkoppen worden standaard in de weergave Pagina-indeling weergegeven, maar ze worden niet automatisch afgedrukt.

 1. Klik op het werkblad waarin u wilt overschakelen naar de weergave Pagina-indeling.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Weergave voor pagina-indeling.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook klikken op Weergave voor pagina-indeling Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling en voer een of meer van de volgende handelingen uit in de groep Bladopties:

  • Schakel het selectievakje Weergeven bij Rasterlijnen in of uit om de rasterlijnen weer te geven of te verbergen.

  • Als u rasterlijnen wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje Afdrukken bij Rasterlijnen in.

  • Schakel het selectievakje Weergeven bij Koppen in of uit om de rij - en kolomkoppen weer te geven of te verbergen.

   Afbeelding van Excel-lint

  • Als u rij- en kolomkoppen wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje Afdrukken bij Koppen in.

Naar boven

Schaalopties selecteren in de weergave Pagina-indeling

 1. Klik op het werkblad waarin u wilt overschakelen naar de weergave Pagina-indeling.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkmapweergaven op Weergave voor pagina-indeling.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook klikken op Weergave voor pagina-indeling Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in de groep Aanpassen aan pagina op het tabblad Pagina-indeling:

  • Als u de breedte van het afgedrukte werkblad wilt aanpassen aan een maximum aantal pagina's, selecteert u het gewenste aantal pagina's in de lijst Breedte.

  • Als u de hoogte van het afgedrukte werkblad wilt aanpassen aan een maximum aantal pagina's, selecteert u het gewenste aantal pagina's in de lijst Hoogte.

  • Als u het afgedrukte werkblad wilt vergroten of verkleinen tot een percentage van de daadwerkelijke grootte, selecteert u het gewenste percentage in het vak Schaal.

   Afbeelding van Excel-lint

   Opmerking : Als u een afgedrukt werkblad wilt schalen naar een percentage van de feitelijke grootte, moeten de maximale hoogte en breedte zijn ingesteld op Automatisch.

Naar boven

Terugkeren naar de weergave Normaal

 • Klik op het tabblad Weergave in de groep Werkmapweergaven op Normaal.

  Afbeelding van Excel-lint

  Tip : U kunt ook op de statusbalk op Normaal knopafbeelding klikken.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×