De status van uw services bekijken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als beheerder Office 365 , kunt u zien of er een serviceonderbreking of -storing in uw service is. Op de pagina Servicestatus ziet statusinformatie voor vandaag, de afgelopen zes dagen en 30 dagen na geschiedenis. U kunt ook uitzoeken wanneer gepland onderhoud is gepland voor de services.

Belangrijk :  Als u zich niet kunt aanmelden bij Office 365, kunt u de pagina Servicestatus niet bekijken. Zie Problemen met het aanmelden bij Office 365 oplossen voor informatie over hoe u dit kunt oplossen.

De status van al uw services en de bijbehorende onderdelen in het Office 365-beheercentrum bekijken

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Servicestatus > Servicestatus.

 4. Klik op de pagina Servicestatus kunt u de huidige status van uw services weergeven. Voer een van de volgende opties:

  1. Selecteer een service voor meer informatie.

  2. Selecteer Geschiedenisweergeven om het statusgeschiedenis wordt weergegeven, en selecteer vervolgens een dag in de agenda.

Zoekt u iets anders? U kunt ook het volgende doen:

Gepland onderhoud in de Office 365-beheercentrum

Belangrijk : Gepland onderhoud wordt verplaatst. Beginnend 1e juni 2016, kunt u meer informatie over een geplande onderhoudsgebeurtenis weergeven in het berichtencentrum. Als er gepland onderhoud gebeurtenissen weergegeven die is gepland voor uw organisatie zijn, ziet u een bericht Op de hoogte blijven in het berichtencentrum.

U kunt informatie over een geplande onderhoudsgebeurtenis weergeven, waaronder de datum en tijd.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar het berichtencentrum. Als een gepland onderhoud is gepland deze nu wordt weergegeven als een bericht "Blijven geïnformeerd". Het bericht, vindt u de details van de gebeurtenis met inbegrip van het venster van de tijd die het duurt plaatsen. Er wordt geen actie ondernemen vereist zijn.

De uitleg van de servicestatus vertalen in mijn taal

Als u een gebeurtenis selecteert op de pagina Servicestatus, worden de Details van de gebeurtenis alleen weergegeven in het Engels. Als u de details in een andere taal wilt lezen, kunt u deze laten vertalen.

 1. Ga naar de vertaalservice op Translator.

 2. Selecteer op de pagina Servicestatus het pictogram van een service-incident. Kopieer onder Details de beschrijving van het incident en plak deze op de aangegeven locatie in de vertaalservice.

 3. Selecteer in Translator de taal waarin u de tekst wilt laten vertalen en klik op Vertalen.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Servicestatus > Servicestatus.

 4. Bekijk op de pagina Huidige status de status voor vandaag en de afgelopen zes dagen. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Selecteer de pijl-omlaag naast een service om extra onderdelen of functies van deze service weer te geven.

  2. Selecteer een statuspictogram voor meer informatie (zie Beschrijvingen van statuspictogrammen).

  3. Selecteer Geschiedenis voor de afgelopen 30 dagen weergeven als u de statusgeschiedenis wilt bekijken.

  4. Selecteer de koppeling RSS om u te registreren voor de RSS-feed voor de servicestatus. Hiermee ontvangt u een e-mail wanneer een nieuwe gebeurtenis wordt toegevoegd of een bestaande gebeurtenis wordt bijgewerkt.

   Afbeelding van de huidige statuspagina servicestatus met bijschriften: 1, Exchange Online pijl-omlaag, 2, groen vinkje, 3, geschiedenis weergeven voor eerdere koppeling 30 dagen en 4, RSS-koppeling

   Belangrijk : De service-incident RSS-functie wordt in juni 2016 worden teruggetrokken. Gebruik de mobiele app van Office 365-beheerder pushmeldingen op uw mobiele apparaat wilt ontvangen. De beheerder-app kunt u op de mobiele app van Office 365-beheerdervinden.

Zoekt u iets anders? U kunt ook het volgende doen:

 • Ondersteuning krijgen bij een probleem:    Een serviceaanvraag maken of een telefoongesprek ondersteuning aanvragen door te gaan naar beheerder > ondersteuning > Overzicht. Typ wat u nodig hebt met help en klik op Help-informatie opvragen. Als u wilt een telefoongesprek ondersteuning aanvragen, kiest u laat ons te bellen, typt u in uw telefoonnummer en op mij bellen.

 • Problemen met e-mail oplossen:    Volg de stappen in Outlook-problemen oplossen.

 • Andere rapporten bekijken:    er zijn ook rapporten beschikbaar voor beheerders van Office 365 voor Bedrijven-abonnementen. Selecteer Beheerder > Rapporten.

 • De servicestatus in een andere taal lezen:    U kunt als volgt de uitleg van de servicestatus vertalen.

Opmerking : De volgende pictogrammen toepassen op de oude Office 365-beheercentrum.

Pictogram

Pictogrambeschrijving

Definitie

Beschikbare service

Beschikbare service

De service is beschikbaar en er hebben geen incidenten plaatsgevonden tijdens de rapportageperiode. Dit pictogram biedt geen koppeling naar aanvullende informatie.

Wordt onderzocht

Wordt onderzocht

Er wordt een potentieel service-incident onderzocht. U krijgt spoedig meer informatie.

fout-positief

fout-positief

De service is in orde. Er is een potentieel service-incident onderzocht dat zich in werkelijkheid niet heeft voorgedaan.

Serviceonderbreking

Serviceonderbreking

De service werkt niet. Gebruikers hebben geen toegang tot hun e-mail, documenten of aanwezigheidsgegevens.

service wordt hersteld

service wordt hersteld

Het service-incident wordt opgelost.

Verslechtering van service

Verslechtering van service

De service is traag of reageert soms korte tijd niet.

uitgebreid herstel

uitgebreid herstel

Er zijn stappen ondernomen om het service-incident op te lossen. Het duurt echter langer voordat de service weer normaal functioneert. In deze periode kan het langer dan gewoonlijk duren voordat service is voltooid.

Service hersteld

Service hersteld

Er was een incident eerder vandaag, maar de service is hersteld.

post-incidentrapport gepubliceerd

post-incidentrapport gepubliceerd

Er is een rapport over het service-incident gepubliceerd.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Er was een incident op een voorgaande dag. Het incident is mogelijk verholpen of is nog actief. Bekijk de kolom Vandaag voor de huidige status.

Notities : 

 • De datums en tijden worden weergegeven op basis van de tijdzone van uw locatie en zo nodig omgezet naar de zomertijd. Op het moment dat de tijd wordt verzet (van zomertijd naar wintertijd of omgekeerd), kan de tijd voor een incident afwijken, zelfs op locaties waar geen zomertijd wordt gebruikt.

 • U kunt ook naar de pagina Servicestatus openen vanuit het Office 365-beheercentrum. Selecteer details weergeven en geschiedenis onderaan in de melding voor een huidige status .

Naar boven

Belangrijk : Gepland onderhoud wordt verplaatst. Beginnend 1e juni 2016, kunt u meer informatie over een geplande onderhoudsgebeurtenis weergeven in het berichtencentrum. Als er gepland onderhoud gebeurtenissen weergegeven die is gepland voor uw organisatie zijn, ziet u een bericht Op de hoogte blijven in het berichtencentrum.

U kunt informatie over een geplande onderhoudsgebeurtenis weergeven, waaronder de datum en tijd.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Servicestatus > gepland onderhoud.

 4. Selecteer op de pagina Gepland onderhoud een koppeling in de kolom Status voor meer informatie.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×