De status van mijn taken rapporteren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Microsoft Office Project Web Access, kan taakstatus worden vastgelegd numeriek uren of percentages en beschrijvend in alinea's. In dit artikel wordt beschreven hoe u de status van uw taken numeriek. Om te communiceren taakstatus als u een beschrijving, raadpleegt u een statusrapport verzenden.

Wat wilt u doen?

De status van taken verzenden

Mijn status bijwerken met behulp van roostergegevens

Een opmerking over de taakstatus van mijn toevoegen

Een taak uit mijn taakstatus verwijderen

De status van taken verzenden

Los van de taakstatus wordt ingediend uit uw rooster. Taakstatus wordt verzonden naar de projectmanager en bevat informatie over de voortgang van uw taken. Roosters worden verzonden naar de Roosterfiatteur en de uren die u hebt gewerkt in verschillende items tijdens de huidige rapportageperiode rapporteren.

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder Mijn werk, op Mijn taken.

  Afhankelijk van de instellingen van uw organisatie, ziet u mogelijk een combinatie van individuele taken worden weergegeven onder de bovenliggende projecten of ziet u mogelijk de afzonderlijke projecten zonder gedetailleerde taken.

 2. Voer in de kolom voortgang van de status van elke taak of project.

  Tip: Als er meerdere taken met dezelfde naam, vindt u deze misschien handig om weer te geven van een taak pad binnen het project om ervoor te zorgen dat u de statusinformatie voor de juiste taak invoert. Selecteer de betreffende taak en klik vervolgens op de pijl omlaag die wordt weergegeven aan de rechterkant van de taak. Klik op taakpad om een venster met de locatie van de taak in de hiërarchie van het project weer te geven. Deze functie is beschikbaar als onderdeel van de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Servers. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

  Afhankelijk van de vereisten van uw organisatie en de projectmanagers, moet u wellicht de voortgang van invoeren voor een taak op drie manieren:

  • Aantal gewerkte per dag uren [voorbeeld: 1d van 5d (20%)]     Klik op de kolom voortgang voor de taak die u wilt bijwerken. Typ in het raster dat wordt weergegeven, het aantal uren per dag die u hebt gewerkt in dit project of taak sinds u de status ervan, met inbegrip van overuren gegevens desgevraagd het laatst is ingediend. Klik buiten het raster de kolom voortgang bijwerken met uw gegevens.

  • Werkelijke hoeveelheid werk gedaan en resterende hoeveelheid werk [voorbeeld: 5d]     Typ de totale tijd dat u deze taak naar datum hebt gewerkt. Typ de tijd als een getal gevolgd door h voor uren, d voor dagen, w voor weken of maanden voor maanden.

  • Percentage voltooid werk [voorbeeld: 20%]     Typ het percentage van de taak waarvan u denkt dat is voltooid.

   U kunt het raster van de status taak in een weergave tijdgebonden weergeven door te klikken op het selectievakje tijdgebonden weergeven boven aan de pagina Mijn taken en klik vervolgens op toepassen. De weergave van de tijdgebonden ziet u zeven dagen detailverlies en kunt u de knoppen vorige en volgende om door weken te schuiven. Deze functie is beschikbaar als onderdeel van de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Servers. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

   Tip: Klik op opnieuw berekenen als u wilt zien wat de invloed van de werkelijke hoeveelheid werk-gegevens die u hebt ingevoerd. Ook als u welke taak en de kolom die u hebt geselecteerd weet bij het invoeren van gegevens in de statustabel, worden de geselecteerde taak en de kolom weergegeven onder de tabel, net boven de knoppen op de pagina Mijn taken . Deze functie is beschikbaar als onderdeel van de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Servers. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

 3. Schakel het selectievakje Opmerking verzenden als u wilt een opmerking over uw status verzenden naar de statusmanager.

 4. Schakel het selectievakje in de linkerkolom voor elke taak die u wilt verzenden en klik vervolgens op Verzenden geselecteerd. Als u wilt verzenden van alle taken naar de statusmanager en uw Project Web Access-server de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Serverswordt uitgevoerd, klikt u op Alles verzenden.

  Als u ervoor kiest om op te nemen van een opmerking voor uw statusmanager, wordt een venster weergegeven. Typ uw opmerkingen over uw status in het vak in dit venster en klik vervolgens op OK. Uw status wordt verzonden.

  Notities: 

  • Neem contact op met uw beheerder als u meer informatie over de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Serversnodig hebt.

  • Als de waarde van de resterende hoeveelheid werk voor de taak worden bijgewerkt moet, klikt u op de naam van de taak in de kolom Taaknaam . Werk de Resterende hoeveelheid werk vak met een actuele schatting van de tijd tot voltooiing op de pagina Details van de toewijzing .

  • Als u wilt uw status zonder deze te verzenden naar de statusmanager opslaan, klikt u op Alles opslaan in plaats van de Selecties verzenden. Uw wijzigingen worden opgeslagen, maar de gegevens die uw manager of teamleden kunnen zien niet wordt gewijzigd.

  • De datumnotaties die worden gebruikt in de velden begindatum en einddatum kunnen worden gewijzigd om op te nemen per keer, of om een indeling langer of korter te gebruiken. U kunt de pagina bewerken en klikt u vervolgens het webonderdeel, als u wilt wijzigen van de datumnotatie voor de Project Web Access-webonderdeel wijzigen. Meer informatie over het wijzigen van webonderdelen in de help van Microsoft Windows SharePoint Services.

Naar boven

Mijn status bijwerken met behulp van roostergegevens

Als u al bent met uren invoeren in uw rooster begonnen, kunt u de opgeslagen roostergegevens aan uw taakstatus vooraf invullen.

Opmerking: Deze optie overschrijft eventuele taakstatus die u al hebt ingevoerd voor de dagen waarop het rooster dat u importeert.

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder Mijn werk, op Mijn taken.

 2. Klik op importeren rooster.

 3. Selecteer op de pagina Rooster importeren in de lijst rooster het rooster dat u wilt importeren.

  De roostergegevens wordt weergegeven in de sectie voorbeeld .

 4. Klik op importeren om gegevens te importeren uit de geselecteerde rooster naar de kolom voortgang op de pagina Mijn taken .

 5. Zo nodig de van statusgegevens op de pagina Mijn taken wijzigen en klik op Verzenden geselecteerd om in te dienen uw taakstatus bij uw statusmanager.

Naar boven

Een opmerking over de taakstatus van mijn toevoegen

Als u opmerkingen over de van numerieke statusgegevens die u voor een taak op de pagina Mijn taken invoert hebt, kunt u een notitie toevoegen aan de taak voor revisie door de projectmanager. Notities die zijn toegevoegd aan specifieke taken zijn los van de opmerkingen die u invoert bij het verzenden van uw taakstatus. Deze notities zijn ook verschillende van de beschrijvende status die u op de pagina Statusrapport invoert .

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder Mijn werk, op Mijn taken.

 2. Wijs de taak waarvoor u wilt een notitie toevoegen, klikt u op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Add/Edit notitie.

  Het dialoogvenster Project Web Access notities bij toewijzing wordt geopend met een lijst met de bestaande notities voor de taak, evenals een vak voert u een nieuwe notitie.

 3. Typ uw tekst in het onderste vak en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op Alles opslaan om op te slaan de notitie.

  Notities: 

  • Na het toevoegen van een notitie, moet u uw taakstatus om op te slaan de notitie opslaan. Als u het browservenster sluit of navigeren van de pagina Mijn taken af voordat u uw taakstatus opslaat, is de notitie niet verloren.

  • Notities die zijn toegevoegd in het dialoogvenster Project Web Access notities bij toewijzing zijn niet beschikbaar voor weergave door andere bronnen op het project. Deze notities komen beschikbaar alleen voor uw statusmanager.

Naar boven

Een taak uit mijn taakstatus verwijderen

Soms moet u taken in uw taakstatus ", verdwijnen." Een verzoek om een taak verwijderen uit uw taakstatus, kunt u verzenden. Uw statusmanager moet echter wel uw aanvraag kunt invullen door de statusmanager goedkeuren voordat de taak wordt verwijderd.

Opmerking: Een taak worden uit uw taakstatus niet verwijderd de taak uit uw rooster of van het project.

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder Mijn werk, op Mijn taken.

 2. Schakel het selectievakje in naast de taak die u wilt verwijderen uit uw taakstatus.

 3. Klik op Verwijderen.

 4. Klik op OK in het bericht dat wordt weergegeven. Dit bericht wordt aangegeven dat een verzoek verwijderen om te worden verzonden naar de taakeigenaar van de.

  De taak die u wilt verwijderen wordt weergegeven met doorgehaalde tekst op de pagina Mijn taken .

 5. Klik op de pagina Mijn taken op Selecties verzenden om de aanvraag voor het verwijderen te verzenden.

  Nadat uw statusmanager heeft uw verzoek tot verwijdering goedgekeurd, wordt een indicator weergegeven naast de verwijderde taak op uw pagina Mijn taken .

 6. Wanneer uw verzoek tot verwijdering is goedgekeurd, klikt u op de pagina Mijn taken , selecteert u het selectievakje in naast de taak.

 7. Klik op verwijderen om de taak verwijderen uit uw taakstatus.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

Afhankelijk van de machtigingsinstellingen die u aanmelden bij Project Web Access hebt gebruikt, u mogelijk niet kunnen zien of bepaalde functies gebruiken. Ook, wat u ziet op sommige pagina's kan verschillen van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access aangepast en de Help om aan te passen niet hebt aangepast.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×