De regelafstand wijzigen

De snelste manier om de hoeveelheid ruimte tussen regels tekst of tussen alinea's in een heel document te wijzigen, is met de knop Alinea-afstand op het tabblad Ontwerpen, waarmee u beide instellingen tegelijk wijzigt.

 1. Klik op Ontwerpen > Afstand tussen alinea's.
  Menu Afstand tussen alinea's

 2. Beweeg de aanwijzer over elke optie voor alinea-afstand onder Ingebouwd en kijk hoe de alinea-afstand verandert.

 3. Klik op de gewenste optie. Als u enkele regelafstand wilt gebruiken in uw document, kiest u Geen alinea-afstand.

Hierdoor worden de instellingen van de stijlreeks die u momenteel gebruikt, overschreven. Als u later de oorspronkelijke instellingen weer wilt terugzetten, klikt u opnieuw op Ontwerpen > Afstand tussen alinea's en kiest u de optie onder Stijlreeks. Deze optie kan Standaard zijn, zoals hierboven getoond, of de naam van de stijlreeks die u momenteel gebruikt.

De regelafstand in een gedeelte van het document wijzigen

Ga als volgt te werk om de regelafstand voor een gedeelte van het document te wijzigen:

 1. Selecteer de alinea's die u wilt wijzigen.

 2. Klik in het tabblad Start op de knop Regel- en alinea-afstand.
  Menu Regel- en alinea-afstand

 3. Kies de gewenste regelafstand of klik onder aan het menu op Opties voor regelafstand en selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Alinea onder Afstand. Zie Inspringingen en spatiëring aanpassen voor meer informatie over deze instellingen.
  Dialoogvenster Alinea
  Als u de afstand voor of na de geselecteerde alinea's wilt wijzigen, klikt u op de pijl bij Voor of Na en voert u de gewenste afstand in.

Meer informatie over afstand

Is van toepassing op: Word 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen