De regelafstand tussen tekst of alinea's aanpassen

In Word 2010 kunt u gemakkelijk de afstand vóór en na een alinea aanpassen.

De regelafstand bepaalt de verticale ruimte tussen de tekstregels in een alinea. De alinea-afstand bepaalt de ruimte boven en onder een alinea.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over regelafstand die er anders uitziet

De regelafstand in een bestaand document wijzigen

De hoeveelheid ruimte boven en onder alinea's wijzigen

De standaardregelafstand voor alle nieuwe documenten instellen op een enkele regelafstand

Meer informatie over regelafstand die er anders uitziet

In Microsoft Office Word 2007 is voor de meeste reeksen snelle stijlen de standaardafstand 1,15 tussen de regels en een lege regel tussen de alinea's. De standaardafstand in Office Word 2003-documenten is 1,0 tussen de regels en geen lege regel tussen de alinea's.

Regelafstand in Word 2003 en Word 2007

1. Regelafstand 1,0 en geen ruimte tussen alinea's

2. Regelafstand 1,15 en een lege regel tussen alinea's

Voor meer informatie over waarom uw regelafstand anders lijkt of hoe u nieuwe documenten kunt maken die lijken op documenten die met Word 2003 zijn gemaakt, klikt u op een koppeling in de sectie Zie ook.

Naar boven

De regelafstand in een bestaand document wijzigen

De eenvoudigste manier om de regelafstand te wijzigen voor een volledig document is het toepassen van een reeks snelle stijlen waarin de gewenste afstand wordt gebruikt. Als u de regelafstand voor slechts een gedeelte van het document wilt wijzigen, selecteert u de gewenste alinea's en wijzigt u de instellingen voor de regelafstand.

Een reeks stijlen gebruiken om de regelafstand voor een volledig document te wijzigen

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op Stijlen wijzigen.

 2. Wijs Opmaakset aan en wijs vervolgens de verschillende reeksen stijlen aan. In de voorbeelden kunt u zien hoe de regelafstand voor elke reeks stijlen verschilt.

  In de stijlenreeks Traditioneel en Word 2003 wordt bijvoorbeeld de regelafstand 1,0 gebruikt. In de stijlenreeks Manuscript wordt een dubbele regelafstand gebruikt.

 3. Klik ten slotte op de naam van de gewenste reeks stijlen.

De regelafstand in een gedeelte van het document wijzigen

 1. Selecteer de alinea's waarvoor u de regelafstand wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op Regelafstand.

  Afbeelding van lint

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het gewenste type regelafstand.

   Klik bijvoorbeeld op 2,0 als u een dubbele regelafstand wilt gebruiken voor de geselecteerde alinea. Klik op 1,0 als u de enkele regelafstand wilt gebruiken die in eerdere versies van Word wordt gebruikt. Klik op 1,15 als u de enkele regelafstand wilt gebruiken die in Word 2007 wordt gebruikt.

  • Klik op Opties voor regelafstand en selecteer de gewenste opties onder Afstand. Zie de volgende lijst met beschikbare opties voor meer informatie.

Opties voor regelafstand

Enkel    Deze optie biedt voldoende ruimte voor het grootste lettertype op die regel, plus een kleine hoeveelheid extra ruimte. De hoeveelheid extra ruimte hangt af van het gebruikte lettertype.

Anderhalf    Deze optie biedt anderhalf keer zo veel ruimte als de enkele regelafstand.

Dubbel    Deze optie biedt twee keer zo veel ruimte als de enkele regelafstand.

Ten minste    Met deze optie stelt u de minimale regelafstand in die nodig is voor het grootste lettertype of de grootste afbeelding op de regel.

Exact    Met deze optie stelt u een vaste regelafstand in uitgedrukt in punten. Als de tekst bijvoorbeeld een lettertype heeft van 10 punten, kunt u als regelafstand 12 punten opgeven.

Meerdere    Met deze optie stelt u een regelafstand in die kan worden uitgedrukt getallen groter dan 1. Als u de regelafstand bijvoorbeeld instelt op 1,15, wordt de afstand met 15% vergroot. Als u de regelafstand instelt op 3, wordt de afstand met 300% vergroot (driedubbele regelafstand).

Opmerking : Wanneer een regel een groot teken, een grote afbeelding of een grote formule bevat, wordt de regelafstand voor die regel verhoogd. Als u overal in een alinea dezelfde regelafstand wilt gebruiken, past u een exacte regelafstand toe en geeft u een waarde op die voldoende ruimte biedt aan het grootste teken of de grootste afbeelding op de regel. Als de ruimte onvoldoende blijkt, verhoogt u de waarde.

Naar boven

De hoeveelheid ruimte boven en onder alinea's wijzigen

De eenvoudigste manier om de afstand tussen alinea's te wijzigen voor een volledig document is het toepassen van een reeks snelle stijlen waarin de gewenste afstand wordt gebruikt. Als u de afstand tussen alinea's voor slechts een gedeelte van het document wilt wijzigen, selecteert u de gewenste alinea's en wijzigt u de instellingen voor de hoeveelheid ruimte boven en onder de alinea.

Een reeks stijlen gebruiken om de alinea-afstand voor een volledig document te wijzigen

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op Stijlen wijzigen.

  Knop Stijl wijzigen

 2. Wijs Opmaakset aan en wijs vervolgens de verschillende reeksen stijlen aan. In de voorbeelden kunt u zien hoe de regelafstand voor elke reeks stijlen verschilt.

  Met de stijlenreeks Word 2003 wordt bijvoorbeeld geen extra ruimte ingevoegd tussen alinea's en wordt slechts een kleine ruimte ingevoegd boven koppen. Met de stijlenreeks Word 2007 wordt een dubbele regelafstand ingevoegd tussen alinea's en wordt meer ruimte ingevoegd boven koppen.

 3. Klik ten slotte op de naam van de gewenste reeks stijlen.

De hoeveelheid ruimte boven en onder geselecteerde alinea's wijzigen

Alinea's worden standaard gevolgd door een lege regel en boven koppen wordt extra ruimte ingevoegd.

 1. Selecteer de alinea waarvoor of waarna u de afstand wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Alinea, op een pijl naast Witruimte voor of Witruimte na en geef de gewenste hoeveelheid witruimte op.

  Afbeelding van Word-lint

Naar boven

De standaardregelafstand voor alle nieuwe documenten instellen op een enkele regelafstand

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op Stijlen wijzigen.

  Knop Stijl wijzigen

 2. Wijs Stijlreeks aan en klik op Word 2003.

 3. Klik in de groep Stijlen op Stijlen wijzigen en klik vervolgens op Als standaard instellen.

Opmerking : Als u een andere stijlreeks hebt toegepast op uw document en wilt terugkeren naar de aangepaste standaardinstelling, klikt u op Stijlen wijzigen in de groep Stijlen, wijst u Stijlreeksen aan en klikt u vervolgens op Snelle stijlen van sjabloon herstellen.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×