De opties kiezen voor de werking van spelling- en grammaticacontrole

Sommige informatie in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op bepaalde talen.

Spelfouten en grammaticale fouten leiden lezers af van de boodschap in uw documenten, dus u wilt dit soort fouten vermijden. U hebt waarschijnlijk al uw voorkeuren voor hoe u dit wilt doen in uw Microsoft Office-programma. Misschien wilt u de spelling het liefst in één keer controleren als u een document hebt voltooid. Of u maakt liever gebruik van de automatische spelling- en grammaticacontrole (de golvende rode, blauwe en groene onderstreping) om fouten tot het minimum te beperken terwijl u aan het werk bent.

In dit artikel wordt behandeld hoe u de controleprogamma's in het Microsoft Office-programma dat u gebruikt, aan uw voorkeuren kunt aanpassen.

Wat wilt u doen?

De controle-opties weergeven

De AutoCorrectie-opties selecteren

De opties voor spellingcorrectie selecteren die van invloed zijn in alle Microsoft Office-programma's

Wijzigen hoe de spellingcontrole op de achtergrond werkt

De resultaten van de spellingcontrole verbeteren door contextuele spelling te gebruiken

De opties voor grammatica-controle wijzigen voor Outlook en Word

Outlook

Word

De spellingopties voor Outlook selecteren

Velden voor spellingcontrole in- of uitschakelen in Project

De controle-opties weergeven

Bij veel van de procedures in dit artikel moet u eerst de controle-opties weergeven.

Welk programma van 2007 Microsoft Office-systeem gebruikt u?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Access.

 2. Klik op Controle.

  Naar boven

Excel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op Controle.

  Naar boven

InfoPath

 • Klik op Spelling in het menu Extra en klik vervolgens op Spellingopties.

  Opmerking   Voordat u op Spellingopties kunt klikken, moet er een bestand zijn geopend. Maak of open een bestand om deze opdracht beschikbaar te maken.

  Naar boven

OneNote

 • Klik op Spelling in het menu Extra en klik vervolgens op Spellingopties.

  Opmerking   Voordat u op Spellingopties kunt klikken, moet er een bestand zijn geopend. Maak of open een bestand om deze opdracht beschikbaar te maken.

  Naar boven

Outlook

 1. Klik op Opties in het menu Extra, klik op het tabblad Spelling en klik vervolgens op Spelling en AutoCorrectie.

 2. Klik op Controle.

  Naar boven

PowerPoint

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor PowerPoint.

 2. Klik op Controle.

  Naar boven

Project

 1. Klik op Opties in het menu Extra.

 2. Klik op het tabblad Spelling en klik vervolgens op Meer spellingopties.

  Naar boven

Publisher

 • Klik op Spelling in het menu Extra en klik vervolgens op Spellingopties.

  Opmerking   Voordat u op Spellingopties kunt klikken, moet er een bestand zijn geopend. Maak of open een bestand om deze opdracht beschikbaar te maken.

  Naar boven

Visio

 • Klik op Spelling in het menu Extra en klik vervolgens op Spellingopties.

  Opmerking   Voordat u op Spellingopties kunt klikken, moet er een bestand zijn geopend. Maak of open een bestand om deze opdracht beschikbaar te maken.

  Naar boven

Word

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Controle.

  Naar boven

De AutoCorrectie-opties selecteren

Zie Automatische correcties maken of wijzigen voor meer informatie.

Naar boven

De opties voor spellingcorrectie selecteren die van invloed zijn in alle Microsoft Office-programma's

Als u deze opties wilt bekijken en wijzigen, moet u eerst de opties voor het taalprogramma weergeven. Zodra u dit hebt gedaan, kunt u de instellingen bekijken en wijzigen die in de volgende secties worden beschreven.

De algemene instellingen voor de spellingcontrole in Office selecteren

Sommige opties die in het venster worden weergegeven, hebben betrekking op alle Microsoft Office-programma's. In welk programma u de optie wijzigt, is niet van belang; de geselecteerde instelling is van toepassing op alle programma's.

Hieronder volgt een lijst van alle selectievakjes en wat ze doen.

Schakel dit selectievakje in

als u dit wilt doen

Woorden in HOOFDLETTERS negeren

Hiermee negeert u woorden waarbij alle letters hoofdletters zijn. Als u deze optie selecteert, wordt ABC bijvoorbeeld niet als fout gezien.

Woorden met getallen negeren

Hiermee worden woorden genegeerd die getallen bevatten. Als u deze optie selecteert, wordt a1b2c3 bijvoorbeeld niet als fout gezien.

Internet- en bestandsadressen negeren

Hiermee worden woorden genegeerd die internet- en bestandadressen zijn. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van woorden die worden overgeslagen als deze optie is geselecteerd:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Herhaalde woorden markeren

Herhaalde woorden negeren. Als u deze optie selecteert, wordt hallo hallo bijvoorbeeld niet als fout gezien.

Hoofdletters met accenten afdwingen in het Frans

Met deze optie krijgt u een waarschuwing als bij Franse woorden in hoofdletters accenten ontbreken.

Wanneer u Frans (Canadees) gebruikt, is deze optie standaard ingeschakeld, omdat de woordenlijst van deze taal hoofdletters met accenten bevat. Dit betekent dat de optie standaard is geselecteerd in de volgende gevallen:

 • Als u Frans (Canadees) gebruikt als uw Primaire bewerkingstaal. Zie De taalopties voor Office instellen voor meer informatie.

 • Als u de spelling controleert van teksten in het Frans (Canadees).

Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst

Hiermee worden alleen de woorden in de ingebouwde hoofdwoordenlijst van de spellingcontrole gebruikt voor suggesties. Als u deze optie selecteert, worden de woorden uit uw eigen woordenlijsten niet gebruikt als suggestie voor woorden bij het controleren van de spelling van een document.

Een Franse modus selecteren

De andere optie die betrekking heeft op alle Microsoft Office-programma's is het menu Franse modi. Deze optie is alleen van invloed op teksten in de Franse taal.

Beschrijving van de opties in dit menu

Optie

Effect

Nieuwe spelling

Klik op deze optie als u spellingsregels wilt gebruiken die zijn aanbevolen door de Franse Taalacademie sinds de spellingherziening van 1990. Als u deze optie selecteert, worden woorden die niet volgens deze regels zijn gespeld, als fouten gemarkeerd. De spellingcontrole geeft ook alleen suggesties uit de nieuwe spellingswoordenlijst, die ook woorden bevat die niet zijn gewijzigd in de spellingherziening, voor fout gespelde woorden.

Traditionele spelling

Klik op deze optie als u spellingsregels wilt gebruiken van vóór de spellingherziening van 1990. Als u deze optie selecteert, worden woorden die niet volgens deze regels zijn gespeld, als fouten gemarkeerd. De spellingcontrole geeft ook alleen suggesties uit de traditionele spellingswoordenlijst, die ook woorden bevat die niet zijn gewijzigd in de spellingherziening, voor fout gespelde woorden.

Traditionele en nieuwe spelling

Als u op deze optie klikt, accepteert de spellingcontrole zowel woorden die zijn gespeld volgens de traditionele als de nieuwe regels als juist gespeld. Ook worden er suggesties gedaan uit zowel de traditionele als de nieuwe spellingswoordenlijsten voor fout gespelde woorden.

Als u bijvoorbeeld op de optie Traditionele spelling klikt en een document bewerkt met het Franse woord bruler, wordt het woord als een fout gespeld woord gezien omdat dit de nieuwe spelling is van dit woord. Als u echter op de optie Nieuwe spelling of de optie Traditionele en nieuwe spelling klikt, wordt het woord niet gezien als fout.

Zie Les nouveaux outils linguistiques français voor meer informatie over de Franse spellingherziening van 1990 door de Franse Taalacademie.

Naar boven

Wijzigen hoe de spellingcontrole op de achtergrond werkt

Terwijl u aan het werk bent in een document, kan de spellingcontrole op de achtergrond actief zijn en fout gespelde woorden zoeken. Als u klaar bent met de eerste versie van uw document, gaat het controleren van de spelling daarom sneller. Dit kan tijd besparen, vooral bij lange documenten.

Opmerking   In Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel en Microsoft Office Project is deze optie niet beschikbaar. De spellingcontrole werkt in deze programma's niet op de achtergrond.

Als u deze opties wilt bekijken en wijzigen, moet u eerst de opties voor het taalprogramma weergeven. Zodra u dit hebt gedaan, kunt u de instellingen bekijken en wijzigen die in de volgende secties worden beschreven.

Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in- of uitschakelen

In de meeste gevallen kunt u het selectievakje Spelling controleren tijdens typen ingeschakeld laten. In de volgende gevallen wilt u het selectievakje wellicht uitschakelen:

 • U wilt de spelfouten (de rode golvende onderstreping) verbergen in Microsoft Office Outlook-items die u aan het bewerken bent.

 • U gebruikt een computer die traag is door beperkingen van de hardware (bijvoorbeeld te weinig geheugen of processorsnelheid) of beperkingen van de software (bijvoorbeeld omdat u veel grote programma's tegelijkertijd uitvoert).

Het selectievakje Spelfouten niet aangeven (rode golvende lijnen) in- of uitschakelen

Schakel het selectievakje Spelfouten niet aangeven uit als u wilt dat het Microsoft Office-programma spelfouten automatisch aangeeft terwijl u typt. Als u dit selectievakje uitschakelt, weet u zeker dat u niet nog heel veel spelfouten hoeft te corrigeren wanneer u bijna klaar bent met uw document. Het Microsoft Office-programma geeft foutgespelde woorden aan terwijl u aan het werk bent, zodat u ze gemakkelijk opmerkt, zoals in dit voorbeeld.

Verkeerd gespelde woorden worden weergegeven met een golvende rode lijn.

Zie Spelling- en grammaticacontrole uitvoeren voor meer informatie over het gebruik van de automatische spellingcontrole.

De automatische spellingcontrole in- of uitschakelen

Welk programma van 2007 Microsoft Office-systeem gebruikt u?

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

InfoPath

 • Schakel het selectievakje Spelfouten niet aangeven in of uit.

  Naar boven

OneNote

 • Schakel het selectievakje Spelfouten niet aangeven in of uit.

  Naar boven

Outlook

 • Schakel het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit.

Opmerking   De spellingcontrole is beschikbaar voor alle items, behalve Notes.

Naar boven

PowerPoint

 • Schakel het selectievakje Spelfouten niet aangeven in of uit.

  Naar boven

Publisher

 • Schakel het selectievakje Spelfouten niet aangeven in of uit.

  Naar boven

SharePoint Designer

 • Schakel het selectievakje Spelfouten niet aangeven in of uit.

  Naar boven

Visio

 • Schakel het selectievakje Spelfouten niet aangeven in of uit.

  Naar boven

Word

Als u automatische spellingcontrole wilt in- of uitschakelen voor het momenteel geopende document, doet u het volgende:

 1. Klik bij Uitzonderingen voor op de naam van het momenteel geopende bestand.

 2. Schakel het selectievakje Spelfouten alleen in dit document niet aangeven in of uit.

Als u automatische spellingcontrole wilt in- of uitschakelen voor alle documenten die u vanaf nu maakt, doet u het volgende:

 1. Klik bij Uitzonderingen voor op Alle nieuwe documenten.

 2. Schakel het selectievakje Spelfouten alleen in dit document niet aangeven in of uit.

  Als u automatische spellingcontrole uitschakelt voor een bestand waaraan u met meerdere mensen werkt, is het aan te raden hun mee te delen dat u deze wijziging hebt aangebracht.

Naar boven

De resultaten van de spellingcontrole verbeteren door contextuele spelling te gebruiken

Als u deze optie wilt bekijken en wijzigen, moet u eerst de opties voor het taalprogramma weergeven.

Hebt u ooit een fout getypt zoals in het volgende voorbeeld? I will see you their. In Outlook, PowerPoint en Word kunt u het selectievakje Contextspelling gebruiken voor hulp bij het vinden en corrigeren van dit soort fouten.

Als u bijvoorbeeld de selectievakjes Contextspelling gebruiken en Spelling controleren tijdens typen hebt ingeschakeld en het selectievakje Spelfouten niet aangeven hebt uitgeschakeld, worden de spelfouten gemarkeerd en wordt er een suggestie getoond wanneer u met de rechtermuisknop op het gemarkeerde woord klikt, zoals in de volgende afbeelding.

Met de rechtermuisknop op een contextuele spelfout klikken die door het Office-programma is gevonden.

Notities   

 • Als u Microsoft Office hebt geïnstalleerd en uw systeem minder dan 1 gigabyte (GB) RAM ter beschikking heeft, wordt het selectievakje Contextspelling gebruiken standaard uitgeschakeld.

 • Als u het selectievakje Contextspelling gebruiken inschakelt op een systeem met weinig geheugen, kan de computer trager gaan werken. Als u dit bemerkt, kunt u het selectievakje Contextspelling gebruiken uitschakelen om dit probleem te verhelpen.

Naar boven

De opties voor grammatica-controle wijzigen voor Outlook en Word

Outlook en Word bieden u de mogelijkheid zowel grammatica als spelling te controleren. Als u de opties voor grammaticacontrole wilt weergeven en wijzigen, moet u eerst de opties voor taalprogramma's weergeven.

Automatische grammatica-controle in- of uitschakelen

U kunt ervoor kiezen grammaticafouten in Outlook en Word automatisch te markeren, zoals in de volgende afbeelding.

Met de rechtermuisknop op een grammaticafout klikken

Welk programma van 2007 Microsoft Office-systeem gebruikt u?

Outlook

Word

Outlook

 • Schakel het selectievakje Grammatica controleren tijdens typen in of uit.

Opmerking   De grammatica-controle is beschikbaar voor alle items, behalve Notes.

Naar boven

Word

Als u automatische grammatica-controle wilt in- of uitschakelen voor het momenteel geopende document, doet u het volgende:

 1. Klik bij Uitzonderingen voor op de naam van het momenteel geopende bestand.

 2. Schakel het selectievakje Grammaticafouten alleen in dit document verbergen in of uit.

Als u automatische grammatica-controle wilt in- of uitschakelen voor alle documenten die u vanaf nu maakt, doet u het volgende:

 1. Klik bij Uitzonderingen voor op Alle nieuwe documenten.

 2. Schakel het selectievakje Grammaticafouten alleen in dit document verbergen in of uit.

  Als u automatische grammatica-controle uitschakelt voor een bestand waaraan u met meerdere mensen werkt, is het aan te raden hun mee te delen dat u deze wijziging hebt aangebracht.

Naar boven

Grammatica-controle in één keer inschakelen

Schakel het selectievakje Grammatica tegelijk met spelling controleren in als u tijdens het controleren van de spelling ook in één keer de grammatica wilt controleren (bijvoorbeeld wanneer u op F7 drukt).

De leesbaarheidsstatistieken weergeven

Schakel het selectievakje Leesbaarheidsstatistieken weergeven in als u de leesbaarheidsstatistieken wilt weergeven nadat u de spellingcontrole in één keer hebt uitgevoerd (bijvoorbeeld door op F7 te drukken). Zie De leesbaarheid van een document testen voor meer informatie over deze voorziening.

Zie Spelling en grammatica controleren voor meer informatie over het gebruik van de grammatica-controle.

Bepalen welke regels bij de grammaticacontrole worden toegepast

U kunt een van de twee opties in het menu Schrijfstijl selecteren: u kunt kiezen om alleen grammatica of om grammatica en stijl te controleren. Als u de typen grammatica- en stijlregels wilt wijzigen die bij de grammatica-controle worden gebruikt voor het controleren van uw tekst, klikt u op Instellingen. In het dialoogvenster Instellingen voor grammaticacontrole kunt u de instellingen bekijken en de gewenste wijzigingen aanbrengen. Zie Opties voor grammatica en schrijfstijl selecteren voor meer informatie.

Waarom zijn de knoppen Schrijfstijl en Instellingen niet beschikbaar in Outlook?

Er is een bekend probleem waardoor dit menu en deze knop niet beschikbaar zijn in Outlook. U kunt dit probleem omzeilen door de opties voor taalprogramma's weer te geven vanuit een geopend item.

 1. Klik vanuit een geopend Outlook-item, zoals een e-mailbericht (maar niet vanuit een notitie), op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Editoropties.

 2. Klik op Controle.

Opmerking   Wijzigingen die u aanbrengt in deze instellingen, gelden voor alle items die u bewerkt en niet alleen voor het item waar u op dit moment in werkt.

Naar boven

De spellingopties voor Outlook selecteren

 • Klik in het menu Extra op Opties en klik vervolgens op het tabblad Spelling.

  • Als u de spellingcontrole in één keer wilt uitvoeren als u op Verzenden klikt, schakelt u het selectievakje Altijd spelling controleren voor verzenden in.

  • Als u niet de spelling wilt controleren van een bericht dat u beantwoordt of doorstuurt, schakelt u het selectievakje Tekst van oorspronkelijke bericht negeren bij beantwoorden of doorsturen in.

   Naar boven

Velden voor spellingcontrole in- of uitschakelen in Project

Mogelijk gebruikt u velden in Project waarvan u de spelling niet wilt laten controleren.

 1. Klik in het menu Extra op Opties en klik vervolgens op het tabblad Spelling.

 2. Selecteer Ja voor elk veld waarvoor u de spellingcontrole wilt inschakelen, of selecteer Nee om de spellingcontrole voor dat veld uit te schakelen.

  Naar boven

Is van toepassing op: SharePoint Designer 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Project Standard 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007, Publisher 2007



Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen