De opbouwfunctie voor expressies gebruiken

De opbouwfunctie voor expressies gebruiken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Expressies worden in Access in diverse contexten gebruikt en zijn vergelijkbaar met formules in Excel. Met de opbouwfunctie voor expressies hebt u eenvoudig toegang tot de namen van de velden en besturingselementen in uw database en tot een groot aantal ingebouwde functies dat beschikbaar is wanneer u expressies schrijven. U kunt zo veel of zo weinig van deze functies gebruiken als u wilt, afhankelijk van uw behoeften of voorkeuren.

In dit artikel

Waarom de opbouwfunctie voor expressies gebruiken?

Hulpmiddelen voor het invoeren van expressies

Overzicht van de opbouwfunctie voor expressies

Waarom de opbouwfunctie voor expressies gebruiken?

Expressies bestaan uit functies, operatoren, constanten en id's (bijvoorbeeld de namen van velden, tabellen, formulieren en query's). De opbouwfunctie voor expressies kunt u eenvoudig opzoeken en daarmee ook invoeren van expressies sneller en nauwkeuriger deze onderdelen invoegen. Bovendien kunt de opbouwfunctie voor expressies u bepalen welke onderdelen zijn geschikt te maken voor de context waarin u de expressie typt.

Met de opbouwfunctie voor expressies kunt u een nieuwe expressie maken of kiezen uit vooraf gedefinieerde expressies, inclusief expressies voor het weergeven van paginanummers, de huidige datum en de huidige datum en tijd.

U kunt de opbouwfunctie voor expressies starten op de meeste plekken waar u handmatig expressies schrijft, bijvoorbeeld de eigenschap Besturingselementbron van een besturingselement of de eigenschap Validatieregel van een veld in een tabel. Over het algemeen geldt dat u de opbouwfunctie voor expressies kunt starten als u de knop Opbouwen Knopafbeelding ziet wanneer u in een eigenschappenvenster klikt of als u het woord expressie ziet in een menu.

Hulpmiddelen voor het invoeren van expressies

Access bevat hulpmiddelen waarmee u expressies sneller en nauwkeuriger kunt invoeren. Deze hulpmiddelen zijn niet alleen beschikbaar in de opbouwfunctie voor expressies, maar ook in het eigenschappenvenster en op de meeste andere plekken waar u expressies kunt invoeren.

IntelliSense en snelle tips

Zodra u een id of functienaam begint te typen, wordt via IntelliSense een vervolgkeuzelijst met mogelijke waarden weergegeven. U kunt doorgaan met typen of dubbelklikken op de juiste waarde in de lijst om deze toe te voegen aan de expressie. U kunt ook de pijl-omhoog en pijl-omlaag gebruiken om de gewenste waarde te selecteren en op Tab of Enter drukken om deze toe te voegen aan uw expressie. Als u bijvoorbeeld het woord ‘Indeling’ begint te typen, worden in de IntelliSense-lijst alle functies weergegeven die beginnen met 'Indeling'.

Tip:  Druk op Esc om de IntelliSense-vervolgkeuzelijst te verbergen. Als u deze weer wilt weergeven, drukt u op Ctrl+Spatiebalk.

Terwijl de IntelliSense-lijst wordt weergegeven, ziet u rechts van het geselecteerde item een korte beschrijving, of snelle tip. Het eerste item in de lijst is standaard geselecteerd, maar u kunt elk gewenst item in de lijst selecteren om de bijbehorende snelle tip weer te geven. Met de snelle tip kunt u het doel van een functie bepalen of het type besturingselement of eigenschap van het item bekijken.

In de volgende afbeelding ziet u de IntelliSense-lijst en een snelle tip.

de intellisense-vervolgkeuzelijst en een tip.

1. Met IntelliSense worden mogelijke functies en andere id's weergegeven terwijl u een expressie typt.

2. Bij de snelle tips ziet u een korte beschrijving van het geselecteerde item.

Syntaxisinfo en Help

Terwijl u een functie typt in een expressie, wordt met de functie Syntaxisinfo de syntaxis van de functie weergegeven, zodat u precies weet welke argumenten nodig zijn voor de functie. Optionele argumenten staan tussen vierkante haken ([]). Terwijl de Syntaxisinfo wordt weergegeven, kunt u op de naam van de functie klikken om een Help-onderwerp te openen voor meer informatie.

De syntaxisinfo voor een functie.

1. Via Syntaxisinfo wordt de syntaxis van de functie weergeven. Klik op de naam van de functie om een Help-onderwerp over de functie te openen.

2. Optionele argumenten staan tussen vierkante haken. Het argument dat u momenteel typt, wordt vetgedrukt weergegeven.

Belangrijk:  Verwar de vierkante haken waarmee optionele argumenten worden aangegeven, niet met de vierkante haken rond id’s in de werkelijke expressie.

Overzicht van de opbouwfunctie voor expressies

In veel gevallen hebt u voldoende aan de hulpmiddelen in de vorige sectie om de expressie in te voeren. U kunt echter ook gebruikmaken van andere hulpmiddelen van de opbouwfunctie voor expressies, zoals in deze sectie wordt beschreven.

In de volgende afbeelding ziet u de belangrijkste onderdelen van de opbouwfunctie voor expressies:

Het dialoogvenster Opbouwfunctie voor expressies

1. Instructies en Help-koppeling   : bekijk informatie over de context waarin u de expressie invoert.

2. Expressievak   : typ hier uw expressie of voeg expressie-elementen toe door te dubbelklikken op items in de elementlijsten eronder.

Opmerking:  Als u de elementlijsten (items 3, 4 en 5) niet ziet, klikt u op Meer >> rechts van het expressievak.

3. Lijst Expressie-elementen   : klik op een elementtype om de bijbehorende categorieën in de lijst Expressiecategorieën te bekijken.

4. Lijst Expressiecategorieën   : klik op een categorie om de bijbehorende waarden in de lijst Expressiewaarden weer te geven. Als de lijst Expressiewaarden geen waarden bevat, dubbelklikt u op het categorie-item om dit toe te voegen aan het expressievak.

5. Lijst Expressiewaarden   : dubbelklik op een waarde om deze toe te voegen aan het expressievak.

6. Help en informatie over de geselecteerde expressiewaarde   : als dit beschikbaar is, klikt u op de koppeling om een Help-artikel over de geselecteerde expressiewaarde te bekijken.

Expressievak

Het bovenste gedeelte van de opbouwfunctie voor expressies bevat een vak waarin u de expressie kunt maken. U kunt uw expressie handmatig in het vak typen, met behulp van IntelliSense en de andere hulpmiddelen die in de vorige sectie zijn beschreven. U kunt ook de drie elementlijsten onder het vak gebruiken om elementen te selecteren en toe te voegen.

Opmerking:  Als u de drie lijsten niet ziet in het onderste gedeelte van de opbouwfunctie voor expressies, klikt u rechts in het dialoogvenster Opbouwfunctie voor expressies op Meer >>.

Elementen, categorieën en waarden van expressies

Als het onderste gedeelte van de opbouwfunctie voor expressies is uitgevouwen, bevat dit drie lijsten waarin u elementen voor de expressie kunt selecteren.

 • In de lijst Expressie-elementen ziet u de elementen op het hoogste niveau waarmee u een expressie kunt opbouwen, zoals databaseobjecten, functies, constanten, operators en veelgebruikte expressies. De inhoud van deze lijst verschilt, afhankelijk van de huidige context. Als u bijvoorbeeld een expressie typt in de eigenschap Besturingselementbron van een formulier, bevat de lijst andere items dan als u een expressie typt in de eigenschap Validatieregel van een tabel.

 • De lijst Expressiecategorieën bevat specifieke elementen of categorieën van elementen voor de selectie in de lijst Expressie-elementen. Als u bijvoorbeeld klikt op Ingebouwde functies in de lijst Expressie-elementen, worden er functiecategorieën weergegeven in de lijst Expressiecategorieën.

 • De lijst Expressiewaarden bevat de waarden voor de elementen en categorieën die u hebt geselecteerd in de linkerlijst en middelste lijst. Als u bijvoorbeeld in de linkerlijst op Ingebouwde functies klikt en vervolgens in de middelste lijst op een functiecategorie klikt, worden in de lijst Expressiewaarden alle ingebouwde functies voor de geselecteerde categorie weergegeven.

Een element toevoegen aan een expressie met de elementlijsten

 1. Klik op een item in de lijst Expressie-elementen. Als u bijvoorbeeld een ingebouwde functie wilt invoegen, vouwt u Functies uit en klikt u op Ingebouwde functies.

  In de middelste lijst en rechterlijst worden nu de juiste waarden weergegeven.

 2. Klik indien van toepassing op een categorie in het middelste lijst. Klik voor dit voorbeeld op Programmaverloop.

  In de rechterlijst worden nu de juiste waarden weergegeven.

 3. Dubbelklik op een item in de rechterlijst. Dubbelklik in dit voorbeeld op IIf.

  Het item wordt toegevoegd aan het expressievak. In dit voorbeeld wordt toegevoegd IIf (<<expressie>> <<alswaar>>, <<alsonwaar>>).

 4. Vervang tijdelijke aanduidingen voor tekst door geldige argumentwaarden. Tijdelijke aanduidingen voor tekst worden aangegeven met punthaken (<< >>). In dit voorbeeld zijn de tijdelijke aanduidingen <<expressie>>, <<alswaar>> en <<alsonwaar>>.

  • Klik in het expressievak op de tijdelijke aanduiding en typ het argument handmatig of selecteer een element in de elementlijsten.

   Tip:  Als u een Help-onderwerp wilt weergeven met meer informatie over de geldige argumenten voor een functie, selecteert u de functie in de lijst Expressiewaarden en klikt u op de koppeling onder in de opbouwfunctie voor expressies.

 5. Als de expressie andere elementen bevat, worden deze mogelijk gescheiden door de tijdelijke aanduiding <<Expr>>. De hele expressie is pas geldig als u deze tijdelijke aanduiding hebt vervangen door een operator.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×