De nieuwe OneDrive-synchronisatieclient implementeren in een bedrijfsomgeving

Laatst bijgewerkt: oktober 2017

Dit artikel is bedoeld voor IT-beheerders die de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient willen implementeren voor gebruikers van OneDrive voor Bedrijven in werk- of schoolomgevingen. Als u de OneDrive-synchronisatieclient voor uzelf wilt installeren, downloadt u deze en leest u het artikel Aan de slag.

In dit artikel:

Softwarevereisten

De OneDrive-synchronisatieclient (OneDrive.exe) wordt ondersteund op:

De OneDrive-synchronisatieclient biedt nog geen ondersteuning voor on-premises exemplaren van OneDrive voor Bedrijven (als uw organisatie zich niet abonneert op Office 365) of IRM-inhoud. Zie Beperkingen wanneer u bestanden en mappen synchroniseert met de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive voor meer informatie over de beperkingen van de OneDrive-synchronisatieclient.

Planning

Wanneer gebruikers de OneDrive-synchronisatieclient instellen, wordt alles in hun OneDrive gedownload. Een groot aantal bestandsoverdrachten tegelijk kan uw netwerkprestaties nadelig beïnvloeden. Wanneer u de implementatie voor veel gebruikers uitvoert, is het raadzaam deze te faseren om prestatieproblemen te voorkomen.

Enkele extra punten die u in overweging kunt nemen, zijn:

 • Vroegtijdig potentiële knelpunten identificeren: overweeg specifieke afspraken te maken met groepen gebruikers die veel grote bestanden hebben. Gebruikers op een videoafdeling kunnen bijvoorbeeld veel grote videobestanden hebben die ze met OneDrive willen synchroniseren. U kunt overwegen ze te vragen om hun bestanden te synchroniseren op een tijdstip waarop er weinig verkeer is op het netwerk.

 • Prestaties controleren: wanneer u een gefaseerde implementatie uitvoert, houd dan het prestatieniveau in de gaten tijdens de eerste fase van de implementatie. U kunt die informatie gebruiken om zo nodig de volgende fasen aan te passen.

 • Gebruikers op de hoogte stellen van de implementatie: zorg dat uw gebruikers weten wat er van ze wordt verwacht, zodat uw implementatieplan volgens schema verloopt. Voordat u met de implementatie begint, is het wellicht een goed idee om uw gebruikers te laten weten wat er van ze verwacht wordt wanneer ze de OneDrive-instellingen zien en waar ze terecht kunnen in geval van problemen.

Overzicht van het implementatieproces

Het proces bestaat uit drie stappen:

 1. OneDrive.exe installeren op de computers van uw gebruikers.

 2. OneDrive-processen starten en (optioneel) gebruikers vragen zich aan te melden met hun werk- of schoolaccount.

 3. Uw updatefrequentie instellen (optioneel).

Belangrijk : Als uw gebruikers momenteel de synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven (Groove.exe) gebruiken en u wilt dat ze overstappen naar de OneDrive-synchronisatieclient, raadpleegt u Overstappen van de vorige synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven voordat u doorgaat.

Stap 1: OneDrive.exe installeren

U kunt de nieuwe synchronisatieclient van OneDrive voor Bedrijven grotendeels implementeren zoals u gewoonlijk toepassingen op apparaten in uw organisatie installeert. Wanneer u een implementatie voor veel gebruikers uitvoert, is het handig wanneer u al bekend bent met implementatiehulpmiddelen voor ondernemingen, zoals System Center Configuration Manager (SCCM) om EXE-bestanden te implementeren en lokale systeemregisters te wijzigen.

Controleer of gebruikers de OneDrive-synchronisatieclient al hebben

Als op de computers in uw organisatie Windows 10 wordt uitgevoerd, is de nieuwe synchronisatieclient al geïnstalleerd. Als op de computers Office 2016 of Office 2013 (voor Thuisgebruik en Studenten, voor Thuisgebruik en Zelfstandigen, Professional, Personal, voor Thuisgebruik of voor Hoger Onderwijs) is geïnstalleerd, is de nieuwe synchronisatieclient wellicht ook al geïnstalleerd. Office wordt per computer geïnstalleerd, maar OneDrive moet per gebruiker worden geïnstalleerd. Als u Office in uw organisatie wilt implementeren, moet u OneDrive.exe apart implementeren voor extra gebruikers op elke computer.

Implementeer beheerinstellingen

Als u registersleutels op computers binnen uw domein wilt instellen, installeert u OneDrive en kopieert u de bestanden OneDrive.admx en OneDrive.adml vanuit %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ in de centrale opslagplaats van uw groepsbeleid. Zie Groepsbeleid gebruiken om de instellingen van de OneDrive-synchronisatieclient te bepalen voor meer informatie.

Gebruik System Center Configuration Manager om de OneDrive-synchronisatieclient te implementeren

Voor implementatie via System Center Configuration Manager kunt u het installatieprogramma OneDriveSetup.exe voor Windows opslaan in een lokale netwerkshare. Download het installatieprogramma OneDriveSetup.exe voor Windows. Meer informatie over toepassingsbeheer in Configuration Manager.

Tip : Probeer het voorbeeld-SCCM-pakket uit. U hoeft alleen het pad naar OneDrive.exe en de toepassingseigenaar bij te werken.

Als u de OneDrive-synchronisatieclient op Windows wilt installeren, voert u de volgende opdracht uit via System Center Configuration Manager:

Execute <padNaarUitvoerbaarBestand>\OneDriveSetup.exe /silent

(waarbij padNaarUitvoerbaarBestand een locatie op de lokale computer of een toegankelijke netwerkshare is).

Notities : 

 • Deze opdracht moet worden uitgevoerd bij gebruikersaanmelding en met beheerdersmachtigingen. De opdracht moet voor elke gebruiker op een computer worden uitgevoerd.

 • Als u de opdracht zonder een opdrachtregelparameter uitvoert, zien gebruikers de installatiestatus. Na de installatie voert OneDriveSetup.exe automatisch OneDrive.exe uit en wordt OneDrive-instellingen weergegeven voor gebruikers. Als u de opdracht met de parameter /silent uitvoert, wordt OneDrive.exe transparant geïnstalleerd en wordt OneDrive-instellingen niet weergegeven. U moet OneDrive.exe met een aanvullende opdracht uitvoeren. Als u de lancering van OneDrive in uw organisatie wilt beheersen, is het raadzaam de parameter /silent te gebruiken.

Het uitvoerbare bestand van OneDrive wordt geïnstalleerd onder %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Stap 2: Gebruikers helpen met aanmelden

OneDrive biedt geen ondersteuning voor eenmalige aanmelding met bestaande Office- of Windows-referenties, maar u kunt gebruikers op de volgende andere manieren helpen zich aan te melden bij de synchronisatieclient:

 • Gebruik de volgende URL om OneDrive-instellingen te starten op de computers van gebruikers. Wanneer gebruikers hierop klikken, verschijnt er een aanmeldingsvenster waarin ze hun e-mailadres kunnen invoeren.

  odopen://launch

 • Gebruik de volgende URL met het e-mailadres van elke gebruiker om de configuratie te starten en het e-mailadres vooraf in te vullen in het aanmeldingsvenster.

  odopen://Sync?useremail=gebruikersemail@organisatie.com

 • Voer de volgende opdracht uit via SCCM-script (System Center Configuration Manager): %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe

  Hiermee wordt het OneDrive-proces gestart. Als gebruikers geen account hebben ingesteld, wordt OneDrive-instellingen weergegeven. Als u OneDrive-instellingen specifiek wilt weergeven voor gebruikers die geen account hebben ingesteld voor uw tenant, gebruikt u de opdrachtregelparameter /configure_business:<tenantId>

Notities : 

 • Wanneer u System Center Configuration Manager gebruikt, zorg dan dat u OneDrive.exe uitvoert met gebruikersmachtigingen (en niet met beheerdersmachtigingen).

 • Zie Uw tenant-id van Office 365 zoeken voor hulp bij het vinden van uw tenant-id.

Stap 3: Uw updatefrequentie instellen (optioneel)

Als u updates voor de synchronisatieclient van OneDrive wilt uitstellen en de implementatie ervan voor uw gebruikers wilt bepalen, kunt u overschakelen van de Productie-updatering naar de Enterprise-updatering. Zie The OneDrive sync client update process (Het bijwerkproces van de OneDrive-synchronisatieclient) voor meer informatie over updateringen en hoe de synchronisatieclient op updates controleert.

Als u de update-ring wilt instellen met groepsbeleid, schakelt u de instelling Bijwerken van OneDrive.exe uitstellen tot de tweede releasegolf in. Zie Groepsbeleid gebruiken om de instellingen van de OneDrive-synchronisatieclient te bepalen voor meer informatie over deze instelling.

Zie ook

Beperkingen en limieten als u bestanden en mappen synchroniseert met behulp van de nieuwe OneDrive-synchronisatieclient

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×