De lijst met velden gebruiken om velden in een draaitabel te rangschikken

De lijst met velden gebruiken om velden in een draaitabel te rangschikken

Nadat u een draaitabel hebt gemaakt, ziet u de lijst met velden, waar u het ontwerp kunt wijzigen door velden toe te voegen en velden te rangschikken. Als u de kolommen met gegevens die in de draaitabel worden weergegeven wilt sorteren of filteren, raadpleegt u Gegevens in een draaitabel sorteren en Gegevens in een draaitabel filteren.

De lijst met velden verschijnt op de plaats waar u in de draaitabel klikt. Als u binnen de draaitabel klikt maar er geen lijst met velden te zien is, opent u deze als volgt:

  1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel om de groep Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weer te geven. Hulpmiddelen voor draaitabellen

  2. Klik op Analyseren > Lijst met velden.

Knop Lijst met velden op het tabblad Analyseren

De lijst met velden heeft een veldensectie waar u de velden kiest die u in uw draaitabel wilt weergeven, en een gebiedensectie waar u die velden op de gewenste manier kunt rangschikken.

Veldenlijst met een veldsectie en een neerzetgebied

Tip :  Als u wilt wijzigen hoe secties in de Lijst met velden worden weergegeven, klikt u op de knop Hulpmiddelen  knop Hulpmiddelen voor Lijst met velden en selecteert u de gewenste indeling.

Menu Extra van lijst met velden

Velden in de lijst met velden toevoegen en opnieuw rangschikken

Gebruik de veldensectie van de lijst met velden om velden aan uw draaitabel toe te voegen:

  • Schakel het vakje naast een veldnaam in om het veld in het bijbehorende standaardgebied van de lijst met velden te plaatsen.

    Standaard worden niet-numerieke velden aan het gebied Rijen, numerieke velden aan het gebied Waarden en OLAP-datum- en tijdhiërarchieën (Online Analytical Processing) aan het gebied Kolommen toegevoegd.

Gebruik de gebiedensectie van de lijst met velden om velden op de gewenste manier te rangschikken door ze tussen de vier gebieden te slepen.

Velden die u in de verschillende gebieden plaatst, worden in de draaitabel als volgt weergegeven:

  • Velden van het gebied Filters worden als volgt als rapportfilters van het hoogste niveau boven de draaitabel weergegeven:

Veld in het gebied Filters

  • Velden van het gebied Kolommen worden als volgt als Kolomlabels boven aan de draaitabel weergegeven:

Veld in het gebied Kolommen

Afhankelijk van de hiërarchie van de velden kunnen kolommen worden genest binnen kolommen die hoger in positie zijn.

  • Velden van het gebied Rijen worden als volgt als Rijlabels aan de linkerkant van de draaitabel weergegeven:

Veld in het gebied Rijen

Afhankelijk van de hiërarchie van de velden kunnen rijen worden genest binnen rijen die hoger in positie zijn.

  • Velden van het gebied Waarden worden als volgt als samengevatte numerieke waarden in de draaitabel weergegeven:

Veld in het gebied Waarden

Als u meer dan een veld in een gebied hebt, kunt u de volgorde van de velden wijzigen door de velden naar de gewenste positie te slepen. Als u een veld uit de draaitabel wilt verwijderen, sleept u het buiten de gebiedensectie.

Meer informatie over draaitabellen

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×