De lijst en andere webonderdelen op klassieke's gebruiken

De lijst en andere webonderdelen op klassieke's gebruiken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een nieuwe site van een sitesjabloon maakt, worden de webonderdelen automatisch naar de startpagina van de site toegevoegd. Een teamsite bevat bijvoorbeeld aankondigingen, agenda en koppelingen webonderdelen. Deze webonderdelen zijn exemplaren van het webonderdeel Lijstweergave die een vooraf geconfigureerde lijstsjabloon gebruiken om gegevens uit een lijst weer te geven.

Op dezelfde manier als u een lijst of bibliotheek op uw site maakt, wordt een webonderdeel met dezelfde naam als de lijst of bibliotheek automatisch gemaakt. Bijvoorbeeld als u een lijst contracten maakt, zijn een webonderdeel naam contracten beschikbaar in Site-inhoud. Het webonderdeel wordt automatisch weergegeven voor de gegevens in de lijst of bibliotheek die u hebt gemaakt.

Nadat u een lijst of bibliotheek webonderdeel toegevoegd aan een pagina met webonderdelen, kunt u de weergave als alleen de gegevens die u wilt weergeven op de pagina wilt weergeven. U bewerken de huidige weergave van de pagina met webonderdelen.

U kunt ook aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek maken. Daarmee kunt u verschillende gegevens weergeven in verschillende exemplaren van het webonderdeel voor die lijst of bibliotheek. U maakt aangepaste weergaven van een lijst of bibliotheek via het menu Beeld van de lijst of bibliotheek die u wilt aanpassen.

 1. In de balk Snelstarten of klik op de pagina, klikt u op de Listtitle die u wilt aanpassen en klik vervolgens op het tabblad lijst op het lint.

 2. Als de weergave die u wilt aanpassen wordt weergegeven, klikt u op Weergave wijzigen op het lint. Als deze niet wordt weergegeven selecteren de weergave kunt u wilt gebruiken onder huidige weergave en klik vervolgens op Weergave wijzigen.

 3. In de sectie Kolommen kunt u kolommen weergeven of verbergen door de gewenste selectievakjes in te schakelen. Geef naast de naam van de kolom een getal op om de volgorde van de kolommen in de weergave te bepalen.

 4. Kies in de sectie Sorteren of en hoe u de gegevens wilt sorteren. U kunt op twee kolommen sorteren, bijvoorbeeld eerst op auteur en vervolgens per auteur op bestandsnaam.

 5. Kies in de sectie Filteren of en hoe u de gegevens wilt filteren. Een gefilterde weergave bevat een kleinere selectie, bijvoorbeeld items die door een bepaalde afdeling zijn gemaakt of items met de status Goedgekeurd.

 6. Klik in de Tabelweergavekiezen of u wilt dat een vinkje weg bij elke rij of niet zodat u meerdere selecties in de lijst maken kunt.

 7. In de sectie Groeperen op kunt u items met dezelfde waarde groeperen in een afzonderlijke sectie, bijvoorbeeld een uitvouwbare sectie voor documenten van een bepaalde auteur.

 8. In de sectie Totalen kunt u het aantal items in een kolom tellen, bijvoorbeeld het totale aantal problemen. In sommige gevallen kunt u extra informatie samenvatten of afleiden, bijvoorbeeld gemiddelden.

 9. In de sectie Stijl selecteert u de gewenste stijl voor de weergave, bijvoorbeeld een gearceerde lijst waarin elke tweede rij wordt gearceerd.

 10. Klik onder mappenkunt u de items binnen mappen weergeven ter ondersteuning van mappen in de de lijst of bibliotheek of alle items zonder mappen weergeven om weer te geven alles op hetzelfde niveau.

 11. Voor de sectieItemlimiet kunt u het aantal bestanden worden weergegeven op een pagina en of ze bent weergegeven in de volgende batches of alleen die getal items beperken.

 12. Als u de lijst of bibliotheek op een mobiel apparaat wilt bekijken, selecteert u de gewenste opties in de sectie Mobiel.

 13. Klik op OK.

Naar boven

U kunt een bibliotheek of het webonderdeel Lijstweergave verbinden met een ander webonderdeel, gegevens aanleveren en wijzigen hoe die de gegevens worden weergegeven in het andere webonderdeel, met inbegrip van een ander webonderdeel.

 1. Klik op het menu Instellingen Knop Office 365-instellingen , klikt u op Pagina bewerken.

 2. Voeg zo nodig de andere webonderdelen toe aan de pagina waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Zoek het webonderdeel Lijstweergave op de pagina of het webonderdeel lijst toevoegen aan de pagina.

 4. Klik op het Webonderdeel menu Pijl-omlaag voor bewerken Webonderdeel pijl-omlaag,, en wijs verbindingenaan.

 5. Wijs een van de volgende opdrachten aan en klik op de naam van het webonderdeel waarmee u een verbinding wilt maken.

Opdracht

Beschrijving

Rij beschikbaar stellen voor

U kunt één webonderdeel verbinding maken met een ander webonderdeel door het doorgeven van een geselecteerde rij met gegevens aan het andere webonderdeel. Afhankelijk van hoe het andere webonderdeel is gemaakt en de gegevens ophaalt, kan het andere webonderdeel de rij met gegevens weergeven of gebruiken van de rij met gegevens als een filter of parameterwaarde.

In de standaardweergave, de kolom van een Item selecteren met keuzerondjes automatisch toegevoegd wanneer u verbinding maakt met het webonderdeel, zodat u welke rij aangeven kunt doorgeven aan het andere webonderdeel. U kunt slechts één rij per keer in de standaardweergave selecteren. Aantal kolommen, zoals de kolom bewerken zijn niet beschikbaar voor gebruik in een webonderdeelverbinding.

In de gegevensbladweergave kunt u meerdere rijen selecteren, maar er wordt slechts één rij doorgegeven aan het andere webonderdeel. Als er meerdere rijen zijn geselecteerd, wordt de rij met de actieve cel doorgegeven aan het andere webonderdeel en worden alle andere rijen genegeerd. Gegevens in de totaalrij of een nieuwe rij kunt u niet doorgeven aan het andere webonderdeel.

Met dit type verbinding hebt u meer dan één webonderdeel worden verbonden met het webonderdeel.

Gegevens beschikbaar stellen voor

U kunt de verbinding van een webonderdeel en een ander webonderdeel die met gegevens uit een lijst werkt te maken. In dit geval is het eerste webonderdeel de gegevensbron voor het tweede webonderdeel.

In de standaard- en gegevensbladweergave worden alleen de gegevens in de weergave geleverd aan het andere webonderdeel.

Met dit type verbinding hebt u meer dan één webonderdeel worden verbonden met het webonderdeel.

Sortering/filter ophalen van

In de standaard- en gegevensbladweergave weergave, kunt u het webonderdeel verbinden met een ander webonderdeel dat de volgende informatie kan leveren:

 • Een of meer kolom en een gegevenswaarde combinaties van om gegevens te filteren van gegevens in het webonderdeel.

 • Een kolom met gegevens om gegevens te sorteren in oplopende of aflopende volgorde in het webonderdeel.

Met dit type verbinding kan kunnen slechts één andere webonderdeel worden verbonden aan het webonderdeel.

Alle webonderdelen op uw site zijn meestal beschikbaar in Site-inhoud. Wanneer u eerst een lijst of bibliotheek webonderdeel van Site-inhoud aan een pagina toevoegen, wordt de standaardweergave van de lijst weergegeven in de pagina met webonderdelen. Als u wilt de gegevens die u wilt weergeven in het webonderdeel Lijstweergave, evenals de andere verbonden webonderdeel, moet u mogelijk de weergave van de lijst te bewerken. Bijvoorbeeld mogelijk u wilt filteren, sorteren of groepsgegevens een andere manier of andere kolommen worden weergegeven.

U kunt de lijstweergave in de sectie van het Onderdeel weergaven beheren aangepaste eigenschappen van het taakvenster op twee manieren wijzigen:

Vervolgkeuzelijst met de huidige lijstweergaven
 • Selecteer een andere weergave in de Huidige weergave -eigenschap.

 • Klik op Weergave wijzigen om de huidige weergave te bewerken.

Wanneer u selecteren of bewerken van een lijstweergave, is een kopie van het lijstontwerp uit het oorspronkelijke lijstontwerp gemaakt en opgeslagen met het webonderdeel. Gegevens in de lijst blijft echter hetzelfde.

Wees voorzichtig wanneer u vanuit de huidige weergave naar een andere weergave gaat. Mogelijk verwijdert u wijzigingen die u in de huidige weergave hebt aangebracht en worden verbindingen met webonderdelen uitgeschakeld die afhankelijk zijn van kolommen in de huidige weergave. U wordt om bevestiging gevraagd wanneer u naar een andere weergave gaat.

Naar boven

Hoewel u alle lijsttypen in een webonderdeel Lijstweergave weergeven kunt, worden alleen bepaalde typen worden ondersteund wanneer u een verbinding tussen webonderdelen. In het algemeen, worden lijsttypen die gegevens in tabelvorm, zoals contactpersonen weergeven, ondersteund. Lijsten die gegevens worden weergegeven in een nontabular notatie, zoals de weergave van de map, worden niet ondersteund. Hieronder ziet u de lijst met ondersteunde en niet-ondersteunde typen.

Ondersteunde lijsttypen

Niet-ondersteunde lijsttypen

 • Aankondigingen

 • Contactpersonen

 • Gebeurtenissen

 • Actie-items

 • Koppelingen

 • Taken

 • Aangepaste lijsten

 • Lijsten met uit een werkblad geïmporteerde gegevens

 • Documentbibliotheken

 • Formulierbibliotheken

 • Kalenderweergave van een lijst met gebeurtenissen

 • Discussieborden

 • Enquêtes

 • Afbeeldingsbibliotheken

 • Catalogussen met site- en lijstsjablonen

 • Webonderdeelgalerieën

 • Gegevensbronnen

Naar boven

Hoewel u alle typen lijstkolommen in een webonderdeel Lijstweergave weergeven kunt, worden alleen bepaalde typen kolommen worden ondersteund wanneer u een verbinding tussen webonderdelen. Hieronder ziet u de lijst met ondersteunde en niet-ondersteunde kolomtypen.

Ondersteunde typen lijstkolommen

Niet-ondersteunde typen lijstkolommen

 • Eén regel tekst

 • Keuze

 • Getal

 • Valuta

 • Datum en tijd

 • Hyperlink of afbeelding (voor overeenkomende kolommen)

 • Opzoeken

 • Ja/Nee

 • Berekend

 • Hyperlink of afbeelding (om te filteren)

 • Meerdere regels tekst

 • Bewerken

Naar boven

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

De eigenschappen van webonderdeel bewerken

 1. Klik op Instellingen en klik vervolgens op Pagina bewerken.

 2. Klik op het webonderdeel die u wilt bewerken, klikt u op het webonderdeel bewerken menu Pijl-omlaag voor bewerken Webonderdeel pijl-omlaag en klik vervolgens op webonderdeel bewerken

  Bewerkingsmenu Webonderdeel gemarkeerd

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Naar boven

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen. Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen. Deze instelling is mogelijk niet beschikbaar voor alle typen webonderdelen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Naar boven

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking:  Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Eigenschap

Beschrijving

Asynchroon laden inschakelen

Schakel dit selectievakje in om de gegevens asynchroon te laden, zodat u kunt blijven werken terwijl de gegevens worden geladen.Schakel dit selectievakje uit om de gegevens synchroon te laden. De lijstweergave bevat een afbeelding die aanduidt dat de gegevens worden geladen totdat alle gegevens zijn ontvangen van de server.

Asynchroon bijwerken inschakelen

Schakel dit selectievakje in of uit om de volgende bewerkingen synchroon of asynchroon te laten verlopen: sorteren, pagineren, filteren en vernieuwen.

Knop Handmatig vernieuwen weergeven

Schakel dit selectievakje in of uit om een knop weer te geven of te verbergen waarmee u de lijstweergave handmatig vernieuwt.

Asynchroon automatisch vernieuwen inschakelen

Schakel dit selectievakje in of uit om automatisch vernieuwen van de lijstweergave in- of uit te schakelen.

Interval voor automatisch vernieuwen (seconden)

Geef het tijdsinterval tussen automatische vernieuwingsbewerkingen op. Het standaardinterval is 60 seconden.

Naar boven

Eigenschap

Beschrijving

Voorbeeldgegevens

Voer voorbeeldgegevens in als een XML-bestand en met dezelfde structuur als de gegevens die zijn ontvangen van de gegevensbron. De voorbeeldgegevens die met deze eigenschap worden opgegeven kunnen worden gebruikt door een editor die compatibel is met SharePoint, zoals Microsoft SharePoint Designer 2013, om de gegevensweergave weer te geven tijdens het ontwerpen.

XSL-koppeling

Gebruik deze optie voor het invoeren van XSLT-broncode in een normale teksteditor. Kennis van de XSLT-syntaxis is vereist om deze editor te gebruiken.

In cache opslaan van gegevensweergave inschakelen

Schakel dit selectievakje in of uit om de XSL-transformatie en het exemplaar van het besturingselement voor gegevensbronnen wel of niet op te slaan in cache.

Time-out bij in cache opslaan van gegevensweergave

Hier geeft u de duur in seconden op waarna de cache moet worden gewist. Als u 0 selecteert, wordt deze eigenschap ingesteld op de standaardwaarde van 86.400 seconden. Dit is gelijk aan één dag.

De eerste rij naar verbonden webonderdelen sturen als de pagina wordt geladen

Schakel dit selectievakje in of uit om de eerste rij gegevens wel of niet naar een of meer verbonden webonderdelen te sturen wanneer de pagina wordt geladen.

Op server weergeven

Selecteer deze optie om het weergeven van het webonderdeel Gegevensweergave op de client uit te schakelen. Hiermee worden de eigenschappen Menu Weergaveselectie uitschakelen, Knop 'Deze weergave opslaan' uitschakelen en Zoekvak weergeven ook verborgen.

Menu Weergaveselectie uitschakelen

Hiermee kunt u het menu Weergaveselectie... weergeven of verbergen boven de kolomkoppen van de lijst.

Knop 'Deze weergave opslaan' uitschakelen

Hiermee kunt u de knop Deze weergave opslaan weergeven of verbergen boven de kolomkoppen van de lijst. Deze knop wordt standaard weergegeven wanneer u de huidige weergave wijzigt door deze te filteren of te sorteren.

Zoekvak weergeven

Hiermee kunt u het vak Zoeken van de lijst of bibliotheek weergeven of verbergen boven de kolomkoppen van de box above the list column headers.

JS-koppeling

Voer de URL in van een JavaScript-bestand waarmee het webonderdeel Gegevensweergave wordt weergegeven. Kennis van JavaScript is vereist als u deze eigenschap wilt gebruiken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×