De kleur en stijl van een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst wijzigen

Wilt u de kleur, stijl of grootte wijzigen van de opsommingstekens of nummers in uw PowerPoint-presentatie? Of wilt u het nummer wijzigen waarmee de lijst begint? Geen probleem.

 1. Als u één opsommingsteken of nummer wilt wijzigen, plaatst u de cursor op het begin van de regel die u wilt wijzigen. Als u meerdere opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, selecteert u de tekst van alle opsommingstekens of nummers die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start, klikt op de pijl op de knop Opsommingstekens of Nummering en klik vervolgens op Opsommingstekens en nummering.

  De knoppen Opsommingstekens en Nummering

  Tip : Als u de stijl van een lijst met opsommingstekens of nummers snel wilt wijzigen, klikt u op de gewenste stijl in de lijst die wordt weergegeven wanneer u op de pijl naast Opsommingstekens of Nummering klikt.

 3. Kies in het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering, op het tabblad Opsommingstekens of Genummerd (afhankelijk van het type lijst waarmee u werkt), de stijlwijzigingen die u wilt toepassen, zoals:

  • Stijl van opsommingsteken of nummer.

  • Kleur.

  • Grootte (als u de grootte van een opsommingsteken of nummer wilt wijzigen in een bepaalde grootte ten opzichte van de tekst, klikt u op Grootte en voert u een percentage in).

  • Beginnummer (geef op het tabblad Genummerd het gewenste nummer op in het vak Beginnen bij).

  • Afbeeldingen (als u een afbeelding wilt gebruiken als opsommingsteken, klikt u op het tabblad Opsommingstekens op Afbeelding en bladert u naar een afbeelding).

  • Symbolen (als u een teken uit de lijst met symbolen tijdelijk wilt toevoegen aan het tabblad Opsommingstekens, klikt u op het tabblad Opsommingstekens op Aanpassen, klikt u op een symbool en klikt u op OK. U kunt het symbool vervolgens vanuit de lijsten met stijlen toepassen op uw dia's.)

  • SmartArt-afbeeldingen (als u een bestaande lijst met opsommingstekens of genummerde lijst wilt omzetten in een SmartArt-afbeelding, klikt u op Start > Conversie naar SmartArt-afbeelding).

  Tips : 

  • Als u de opmaak van slechts een of enkele opsommingsteken- of nummerstijlen in een lijst, zoals de kleur of tekengrootte, wilt wijzigen, zet u de cursor aan het begin van de regel die u wilt wijzigen voordat u het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering opent. Uw wijzigingen worden alleen op de geselecteerde regels toegepast.

  • Zie De inspringing van een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens aanpassen met de liniaal als u de uitlijning van items in een lijst wilt aanpassen.

Aangepaste stijlen toepassen op meerdere dia's

De beste manier om aangepaste lijststijlen op alle dia's in uw presentatie toe te passen, is om het diamodel aan te passen. Lijstaanpassingen die u in het diamodel aanbrengt, worden opgeslagen en op alle dia's toegepast. U kunt ook een of meer dia-indelingen met uw aangepaste lijststijlen bewerken of maken en deze indelingen aan uw presentatie toevoegen, ongeacht waar u de lijststijlen wilt gebruiken.

Beperkingen

Er zijn enkele dingen die u niet kunt doen met lijsten in PowerPoint die in andere Office-programma's, zoals Word, wel kunnen. PowerPoint biedt bijvoorbeeld geen ondersteuning voor het volgende:

 • Genummerde lijsten met decimalen (1.1, 1.2 enz.).

 • Nieuwe getalnotaties definiëren (u kunt alleen kiezen uit de standaardset met stijlen op het tabblad Genummerd in het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering).

 • Vet, cursief of onderstreept toepassen op de opmaak van opsommingstekens of nummers (de opmaak wordt toegepast op de gehele geselecteerde regel of lijst).

 • Geneste lijsten (u kunt voor hetzelfde effect op Tab drukken of op Inspringing vergroten Knop Inspringing vergroten klikken, maar een nieuwe ingesprongen opsommingsteken- of getalstijl wordt niet automatisch ingesteld door PowerPoint).

Zie ook

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×