De kleur en stijl van een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst wijzigen

Wilt u de kleur, stijl of grootte wijzigen van de opsommingstekens of nummers in uw PowerPoint 2013-presentatie? Of wilt u het nummer wijzigen waarmee de lijst begint? Geen probleem.

 1. Als u één opsommingsteken of nummer wilt wijzigen, plaatst u de cursor op het begin van de regel die u wilt wijzigen. Als u meerdere opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, selecteert u de tekst van alle opsommingstekens of nummers die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start, klikt op de pijl op de knop Opsommingstekens of Nummering en klik vervolgens op Opsommingstekens en nummering.

  De knoppen Opsommingstekens en Nummering

 3. Kies in het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering, op het tabblad Opsommingstekens of Genummerd (afhankelijk van het type lijst waarmee u werkt), de stijlwijzigingen die u wilt toepassen, zoals:

 4. Stijl van opsommingsteken of nummer.

 5. Kleur.

 6. Grootte (als u de grootte van een opsommingsteken of nummer wilt wijzigen in een bepaalde grootte ten opzichte van de tekst, klikt u op Grootte en voert u een percentage in).

 7. Beginnummer (geef op het tabblad Genummerd het gewenste nummer op in het vak Beginnen bij).

 8. Afbeeldingen (als u een afbeelding wilt gebruiken als opsommingsteken, klikt u op het tabblad Opsommingstekens op Afbeelding en bladert u naar een afbeelding).

 9. Symbolen (als u een teken uit de lijst met symbolen wilt toevoegen aan het tabblad Opsommingstekens of Genummerd, klikt u op het tabblad Opsommingstekens op Aanpassen, klikt u op een symbool en klikt u op OK. U kunt het symbool vervolgens vanuit de lijsten met stijlen toepassen op uw dia's.)

 10. SmartArt-afbeeldingen (als u een bestaande lijst met opsommingstekens of genummerde lijst wilt omzetten in een SmartArt-afbeelding, klikt u op Start > Conversie naar SmartArt-afbeelding).

Opmerking   PowerPoint ondersteunt geen genummerde lijsten met decimalen.

Voor meer informatie over lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten raadpleegt u de koppelingen bij Zie ook op deze pagina en de volgende artikelen:

Is van toepassing op: PowerPoint 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen